Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2844 за запитом сучасному

Сучасні види препаратів для хімічної завивки 2. Сучасний інструментарій перукаря: сучасні види ножиць 3. Технологічний процес виконання чоловічої стрижки «Вояж» Література
Сучасний інструментарій перукаря: сучасні типи фенів для сушки волосся. 3. Технологічний процес з виконанням: сучасні види накрутки волосся на електрощипці Література
...1Державний устрій в Україні на сучасному етапі розвитку…….……..6 Розділ 2 Політичний режим в Україні на сучасному етапі розвитку………...14 Розділ 3 Правова система в Україні ...
Поняття та генезис сучасного конституціоналізму……………………………6 1.2. Принципи сучасного конституціоналізму………………………………….…16 1.3. Особливості українського конституціоналізму………………………..……..26 Розділ ІІ.
Варіант № 9: Запитання до контрольної роботи: 1. Форма держави як інститут державного права зарубіжних країн. Елементи форми держави у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2.
Теорія конфлікту в сучасній соціології…………………………………...18 Висновки ………………………………………………………………………………24 Список використаної літератури……………………………………………………26 ВСТУП Актуальність теми. Сучасна Західна соцiологiя представлен різнома нiтнiстю шкіл і течій, ...
Становлення сучасної дидактичної системи та вища школа...........22 Висновки...............................................................................................26 Список використаної літератури........................................................29 На сучасному етапі все більш актуальнішим стає питання ...
Застосування сучасних освітніх технологій як педагогічна проблема 1.1. Освітні сучасні технології в історії педагогічної думки 1.2.
ПРИНЦИПИ ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 5 1.1. Розвиток підходів в управлінні 5 1.2. Співвідношення підходів в управлінні сучасною організацією 10 РОЗДІЛ 2.
Сучасні проблеми та їх причини в процесі трудової підготовки молоді. 2.1. Невідкладні проблеми подальшого вдосконалення технологічної освіти школярів. 2.2....Трудо¬ве навчання» в контексті сучасних вимог до якості освіти. 3.1. Риси нової концепції трудової підготовки, яка відображає конструкцію трудової підготовки як соціально педагогічної системи.
так Question 9 В сучасних умовах менеджмент повинен орієнтуватись на a. рішення споживача щодо розподілу його доходу b. товар або послугу c.... сучасні організації Question 4 Політика, спрямована на створення майбутнього, передбачає реалізацію наступних заходів: a. проведення політики планової, організованої ліквідації b.
Варіант № 10: Запитання до контрольної роботи: 1. Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2.
...значення слів 1.2 Склад сучасної української лексики з погляду її походження Розділ 2. Особливості розмовної лексики в сучасній українській прозі 2.1 Характерні ознаки української ...
Уявлення про самореалізацію сучасної жінки в сімейній і професійній сферах 1.3. Гендерні уявлення про жінку з високим кар'єрним статусом 2.... Аналіз гендерних уявлень про самореалізацію сучасної жінки Висновки уривок За підсумками опрацьованого матеріалу можна зробити наступні висновки: відповідно до мети, гіпотези та завдань, ми виявили гендерні ...
Історичний розвиток передумов сучасного менеджменту Розділ ii. Система менеджменту на сучасному Підприємстві 2.1. Модель успішного менеджменту на підприємстві 2.2.
...виховання дітей раннього віку на сучасному етапі 1.3. Сучасні технології раннього навчання дітей 1 3 року життя Розділ 2. Організація навчання дітей раннього віку засобами ...
Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1. Проблема класифікації сучасних теорій міжнародних відносин 1.2. Концепція "зіткнення цивілізацій" С.
Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1. Проблема класифікації сучасних теорій міжнародних відносин 1.2. Концепція "зіткнення цивілізацій" С.
Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1. Проблема класифікації сучасних теорій міжнародних відносин 1.2. Концепція "зіткнення цивілізацій" С.
Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1. Проблема класифікації сучасних теорій міжнародних відносин 1.2. Концепція "зіткнення цивілізацій" С.
Дидактичні особливості проведення сучасних уроків 1.1. Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці 1.2. Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та ... Розгляд структури деяких сучасних уроків 1.3.1. Бінарні уроки 1.3.2. Віршовані (римовані) уроки 1.3.3. Інтегровані уроки 1.3.4.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ…………………………………………………………………………………5 1.1. Історія створення ЄС………………………………………………………..5 1.2. Сучасний склад та організаційні засади Європейського Союзу…………10 ...
...вимог до учителя у професіограмі сучасного педагога 1.1. Функції та вимоги до вчителя, які зумовлені їх змістом 1.2. Народно педагогічна і гуманітарна культура у професіограмі сучасного педагога Розділ 2.
ІМЕНА ЛЮДЕЙ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 2.1 Ім’я роковане Марія в сучасній українській літературі 2.2 Імена видатних людей в сучасній українській літературі ...
Імена людей в сучасній літературі 2.1 Ім’я роковане Марія в сучасній українській літературі 2.2 Імена видатних людей в сучасній українській літературі ...
Сучасний стан і перспективи розвитку форми держави в Україні 2.1. Сучасний стан і перспективи розвитку форми державного правління в Україні ...
Аналіз сучасного стану оплати праці в Україні…………………………. 2.2.Методологічні підходи для мотивації оплати праці робітників………….. 2.3.Оцінка рівня оплати праці в сучасному конкуренному середовищі…… Висновок до ІІ ...
Еволюція української новелістики на сучасному етапі І.1. Жанрово стильові особливості української сучасної новели І.2. Метаморфози в українській новелістиці ХХ ст І.3.
Вступ 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1.
Вступ 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров'я і проблема фінансування здоров'я в сучасних умовах 1.1.
Варіант № 8: Запитання до контрольної роботи: 1....між державою та особою у сучасному державному праві зарубіжних країн. Порядок та підстави його набуття та припинення. 2. Поняття конституційної юстиції та конституційного контролю.
ГОЛОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 1.2. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і документаційну ... ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 2.1. Інформація як об’єкт документування 2.1.1. Соціальне значення інформації 2.1.2.
Сучасні форми правління П л а н 1. Форми сучасної зарубіжної держави, їх сутність, зміст. 2. Поняття “форми правління”. 3. Монархія.
Актуальність проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.
Актуальність проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.
Сучасні інформаційні технології в навчанні дітей та їх використання в практиці роботи дошкільних закладів …………….. 6 1.1.... Засоби сучасних інформаційних технологій. Упровадження в заняття дошкільних закладів комп’ютерів ……………... 10 1.3. Шляхи організації занять в ДНЗ з використанням комп’...
...основи диференціації змісту освіти в сучасній школі 1.1. Загальна характеристика змісту освіти 1.2. Диференціація в освіті та її види 1.3.... Дослідження диференціації змісту освіти в сучасній школі 2.1. Диференційоване навчання учнів профільних класів 2.2. Ефективність застосування диференційованих завдань в сучасній школі Висновки Список літератури ...
БАГАТОАСПЕКТНОСТЬ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ…………. 6 1.1 Сутність фразеології як язикового явища………………………………. 6 1.2 Класифікація німецьких фразеологічних одиниць………………….... 8 1.3. Багатоаспектність фразеології сучасної німецької молодіжної мови… 15 Глава ...
...дослідження та стан проблеми на сучасному етапі 1.1. Концептуально методологічна база дослідження 1.2. Структура та особливості європейського співробітництва Розділ 2. Німеччина в сучасній системі міжнародних відносин 2.1.
Теоретичні основи фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 1.1. Проблема визначення фразеологічних одиниць 1.2. Семантична структура фразеологічних одиниць Розділ 2. Структурно семантична характеристика фразеологічних одиниць з метеокомпонентом у сучасній англійській мові 2.1 Семантичний ...
...ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ…………………………….6 1.1. Фінансовий ринок та його місце в ринковій економіці………………………6 1.2.... Особливості сучасного стану фінансового ринку України…………………30 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КБ «ПРИВАТБАНК» НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ………………………………………..42 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму роздержавлення та приватизації в Україні на сучасному етапі 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних відносин 1.4 Аналіз відносин власності у ...
...ціннісні орієнтації як соціологічні категорії: сучасна інтерпретація 1.2. Молодь як соціально демографічна група 1.3 Молодь у ціннісному вимірі РОЗДІЛ ІІ. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 2.1.
СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЛІКЕРО – ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ………………..7 1.1 Історичний аспект розвитку лікеро – горілчаних виробів………………7 1.2 Особливості становлення сучасного ринку лікеро – горілчаних виробів………………………………………………………………………...
Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3. Система комп'ютерно інтегрованого управління лікувально профілактичними закладами 1.4.... Зробивши огляд сучасної літератури можемо зробити висновок, що в загальному вигляді управління персоналом полягає в забезпеченні організації необхідною кількістю співробітників потрібної спеціалізації, рівня ...
Тенденції сучасних інтеграційних процесів у світі Розділ 2. Дослідження сучасних тенденцій світової політики 2.1. Інтеґраційні перспективи Латинської Америки 2.2.
Тенденції сучасних інтеграційних процесів у світі Розділ 2. Дослідження сучасних тенденцій світової політики 2.1. Інтеґраційні перспективи Латинської Америки 2.2.
Структура сучасного ринку Розділ 2. Сучасний ринок України. 2.1. Становлення та розвиток національного ринку в Україні. 2.2.
...понять занятість та безробіття в сучасній економічній теорії 5 1.2. Нормативно правова база регулювання зайнятості населення в Україні 11 1.3.... АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 20 2.1. Характеристика сучасного стану ринку праці 20 2.2.
Києва 1.3 Сучасні методики діагностики Розділ II 2.1 Загальна характеристика бактеріологічних лабораторій 2.2 Аналіз штатної структури бактеріологічної служби 2.3 Аналіз ...Розділ III 3.1 Впровадження сучасних методик діагностики в роботу баклабораторії Київської центральної міської клінічної лікарні 3.2 Економічне обґрунтування впровадження сучасних методик діагностики в роботу ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.