Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 298 за запитом сімейного

... Варіант III I. 1. Товариство з обмеженою відповідальністю. 2. Оголошення фізичної особи померлою. 3. Нерухомі речі. 4. Форма правочину.... вирішило зайнятися сімейним бізнесом і створити для цього сімейне підприємство. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації вказаного сімейного підприємства, зіславшись на те, ...
...медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини І.1. Сучасні погляди на первинну медико санітарну допомогу (ПМСД) І.2. Організація первинної медико санітарної допомоги на засадах сімейної медицини І.3.
Які суспільні відносини складають предмет сімейного права? 2. Визначте особливості і принципи методу правового регулювання сімейних правовідносин. 3. Назвіть основні засади сімейного права. 4.
...виникають при створенні дитячого будинку сімейного типу…………………………………………………………..…6 1.1. Сутність та підстави виникнення правовідносин, що виникають при створенні дитячого будинку сімейного типу……………………………………....6 1.2.
...та метод, принципи та джерела сімейного права. Місце сімейного права в системі права. 118. Поняття та види сімейних правовідносин, підстави їх виникнення. 119.
Сімейне право.....908 Глава 72. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СІМЕЙНОГО ПРАВА. ШЛЮБ.....908 1. Предмет, метод та принципи сімейного права.....908 2.
Поняття та види сімейних правовідносин Розділ ІІ. Заходи та способи захисту сімейних правовідносин 2.1.Поняття та види заходів захисту сімейних правовідносин 2.2.
Тенденції розвитку сімейно шлюбних стосунків ………….. 6 18 § 1. Суть сім’ї і шлюбу …………………………………………….. 6 10 § 2. Типи сімейно шлюбних відносин …………………………….. 10 12 § 3.
Теоретичні основи сімейного виховання дошкільників 1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 1.2. Стилі сімейного виховання та їх роль у розвитку особистості дітей ...
Теоретичні основи сімейного виховання дошкільників 1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 1.2. Стилі сімейного виховання та їх роль у розвитку особистості дітей ...
...аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Поняття психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.2. Проблеми готовності молоді до сімейного життя Розділ 2.
...аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Поняття психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.2. Основні аспекти формування психологічної готовності молоді до сімейного ...
Дитячий будинок сімейного типу в системі форм влаштування ді тей, позбавлених батьківського піклуван ня………………………………………...…18 2.1. Форми улаштування дітей сиріт та дітей, ... Сутність дитячего будинку сімейного типу…………………………….……23 2.3. Підстави виникнення дитячого будинку сімейного ти пу……………...……27 2.4. Характер прав і обов’язків учасників ...
Сучасні підходи до сімейного консультування 2. Способи організації процесу сімейного консультування 3. Методи й прийоми, використовувані в сімейному консультуванні 4.
Сучасні підходи до сімейного консультування 2. Способи організації процесу сімейного консультування 3. Методи й прийоми, використовувані в сімейному консультуванні 4.
Предмет сімейного права ……………………………………………….. 4 3. Метод сімейного права …………………………………………………. 6 4. Основні засади (принципи) сімейного права …………………………. 9 Висновки …………………………………………………………………… 10 Література ………………………………………………………………….. 11
Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин 3. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків.
...аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Загальні психологічні особливості юнацького віку 1.2. Поняття "готовність" у сучасній психолого педагогічній науці 1.3. Шлюбно сімейні настанови молоді 1.4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВПЛИВУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ВИНИКНЕННЯ ПОРУШЕНЬ У ПОВЕДІНЦІ ДИТИНИ 1.1. Особливості сімейного виховання в науковій літературі 1.2.
Теоретичні основи педагогічного забезпечення сімейного виховання 1.1. Сім'я як специфічна педагогічна система 1.2. Сімейне виховання в різні періоди розвитку суспільства 1.3.
Вступ Розділ 1 Маркетингові аспекти розробки сімейно оздоровчого туру до Чехії 1.1 Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 1.2 Оцінка пропозиції ... Вступ Розділ 1 Маркетингові аспекти розробки сімейно оздоровчого туру до Чехії 1.1 Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 1.2 Оцінка пропозиції 1.3 Набір вимог до обслуговування туристів під час подорожі Розділ 2 Проект сімейно оздоровчого туру до Чехії ...
Норми сімейного права іноземних держав у системі сімейного законодавства України
ТИПИ СІМЕЙНИХ ВЗАЄМИН ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 2.1. Стилі сімейного виховання 2.2 Вплив сімейних взаємин на розвиток самооцінки ...
Самозахист – неюрисдикційна форма захисту у сімейному праві 2.1. Поняття, ознаки та способи самозахисту у сімейному праві 2.2. Самозахист окремих категорій осіб у сімейному праві ...
1. Захист сімейних прав та інтересів 2. Строки у сімейному праві України
1. Метод сімейного права 2. Основні засади (принципи) сімейного права
Проблема визначення місця сімейного права в системі права 2. Предмет сімейного права
Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Предмет та принципи сімейного права 2.Поняття шлюбу, умови і порядок його укладання. Перешкоди для реєстрації шлюбу Література
...нормативно правові акти в системі сімейного законодавства 2. Цивільний кодекс України в системі семейного законодавства 3. Договір як джерело сімейно правових норм
Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України
Складові компоненти сімейного виховання 4. Мета і завдання сімейного виховання 5. Актуальні завдання сучасного родинного виховання
Сімейно родинні джерела особи педагога в ментальності українського народу 1.2. Родинні та соціокультурні чинники становлення особистості майбутнього педагога Розділ 2. Дослідження ролі сімейно родинних джерел у становленні особистості ...
...основних понять психологічної готовності до сімейного життя осіб раннього зрілого віку…………………………………………...................................................6 1.1. Вікові особливості осіб раннього зрілого віку ....................…….......................6 1.2.... Фактори готовності до сімейного життя………………………………..........15 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження психологічних факторів готовності до шлюбу осіб раннього дорослого віку...............................................
...і прийоми, які використовуються в сімейному консультуванні 4. Сучасні підходи до сімейного консультування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...в організаціях, вбивства, побутові і сімейні конфлікти, самогубства як способи дозволу усередині особових конфліктів основні причини загибелі людей в нашій країні....своїй роботі я хочу розглянути сімейні конфлікти, оскільки сім'я якнайдавніший інститут людської взаємодії, унікальне явище. Її унікальність полягає в тому, що декілька чоловік найтіснішим чином ...
Вступ 1. Поняття та предмет сімейного права. 2. Шлюб. Порядок його укладення. Шлюбний договір.
1. Сімейні правовідносини з іноземним елементом 2. Колізійні питання укладення шлюбу 3.
Вступ РОЗДІЛ І. Сім’я та мати як фактори виховання та соціалізації дитини 1.1....впливу матері різного типу на сімейне виховання та соціалізацію особистості дитини 2.2.1. Мати «Привид» 2.2.2. Мати «Фарфорова лялечка» 2.2.3.
Постановка проблеми. Аналіз актуальних досліджень. Мета роботи. Виклад основного матеріалу. Висновки. Література. У статті аналізуються психологічні фактори виникнення сімейних конфліктів.
Вступ 1. Аналіз альтернатив і вибір стратегії управління в охороні здоров’я 2. Проблема фінансування закладів охорони здоровя ...медико санітарної допомоги на засадах сімейної медицини
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ В ПСИХОЛОГІЇ ДО ПРОБЛЕМИ КОНСУЛЬТУВАННЯ ПОДРУЖНІХ ПАР 1.1.... Проблема рівності в розподілі сімейних обов'язків 2.3. Техніка конструктивних переговорів 2.4. Корекція стилів спілкування ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ з навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право (ч. 2)» 1.
Вступ Розділ 1. Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя 1.1. Сексуальне виховання дітей та соціалізація статевої ...
ЗМІСТ: Стор. Вступ………………………………………………………........2 1. Правові відносини між батьками і дітьми у римському праві ………………………………………………………….....4 2. Поняття та значення обряду емансипації у сімейному праві Риму ……………………………………………………...6 3.
1. Соціологія XX ст. Екзистенціалізм, феноменологія, технологічна концепція суспільства … 3 2.... Історичні типи і форми сімейно шлюбних взаємин …………………… 7 4. Поняття національної психології, національної свідомості, національного характеру … 10 5. Розвиток досліджень з питань соціології праці в ...
Директор дому Дитини Свєтова за допомогою посередника Гурової знайшла сімейну пару громадян Америки Ваєртів, які ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.