Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 349 за запитом сім’ї

Ні Question 2 Головною характеристикою сімї як соціальної системи є наявність взаємостосунків між членами сімї. a. Так b. Ні Question 3 У дисфкункційних сім’...Question 4 Найбільш поширеною моделлю сімї є: a. Жоден варіант невірний b. Нуклеарна c. Розширена d. Неповна Question 5 Підставою для встановлення дисфункції сімї ...
Вплив сімї на навчання школярів. Висновки Список використаних джерел Вступ Визнаючи школу провідною ланкою виховання молоді, треба зазначити, що без єдності ... Адже саме в сімї найбільше виховується людина укладом спільного життя: побутом, працею, традиціями, звичаями. Саме в сімї дитина засвоює такі загальнолюдські поняття, ...
Загальна характеристика функцій сімї 1.1. Поняття та юридичне значення сімї 1.2. Основні функції сімї та тенденції їх розвитку Розділ ... Репродуктивна функція сімї та її законодавче забезпечення 2.2. Юридичне забезпечення виховної функції сімї 2.3.
...педагогічні аспекти взаємостосунків поколінь у сімї 1.1. Поняття сімї та сімейних взаємостосунків як факторів соціалізації 1.2. Типи взаємостосунків поколінь у сімї ...негативного впливу порушених взаємостосунків у сімї на соціалізацію дитини РОЗДІЛ ІІ. Соціально педагогічна діяльність по налагодженню взаємостосунків поколінь у сімї 2.1.
Вступ Розділ 1. Соціальні та психолого педагогічні проблеми насильства над дітьми у сімї 1.1.
...та основні параметри сучасної молодої сім'ї 1.2. Типологія сімей Розділ 2. Характеристика конфліктної взаємодії у молодій сімї 2.1.... Джерела конфліктів в молодій сімї 2.4. Типологія конфлікту в молодій сімї 2.5. Тривалість та гострота конфлікту в молодій сімї Висновки ...
Теоретико методологічне обґрунтування впливу неповної сім'ї на виховання та соціалізацію дитини 1.1. Неповна сім'я як несприятливий фактор соціалізації особистості 1.2....соціалізації дітей в умовах неповної сім'ї 2.1. Соціально педагогічні аспекти виховання та соціалізації дитини в неповній сім'ї 2.2.
Сутність, структура і функції сімї …………………………... 6 21 § 1. Сім’я як соціальний інститут …………………………………. 6 § 2. Функції сімї …………………………………………………… 7 13 § 3.... Соціологічне дослідження впливу сімї на її функції .. 22 28 § 1. Методологія соціологічного дослідження …………………… 22 § 2. Аналіз результатів дослідження ……………………………… 22 24 § 3.
Теоретичні основи впливу сімї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці ... Психолого педагогічна культура сімї Розділ 2. Дослідження впливу морально психологічного клімату сімї на виховання особистості дитини 2.1.
В наш час все більше постає проблема гендерної поведінки. Саме поняття гендер ввійшло в наукове використання порівняно нещодавно....з різними типами ставлення до сімї. Мета: теоретично обгрунтувати психологічні особливості гендерно рольової поведінки особистості, емпірично дослідити зв’язок між гендерною ідентичністю жінок та чоловіків ...
Якими є тенденції розвитку сучасної сім'ї? 3. Якому стилю сімейного виховання властива загострена увага й піклування про дитину в поєднанні з численними обмеженнями та заборонами?...1) центральними є міжособистісні проблеми сім'ї; 2) проблеми дитини безпосередньо пов'язані з негативними особливостями функціонування сім'ї; 3) сім'я є чинником травматизації для ...
Взаємодія школи і сімї в інтересах розвитку особистості 1.1. Аналіз праць педагогів класиків з проблеми сімї та школи як виховних інститутів ...життя і виховання дітей в сімї 2.2. Методика залучення батьків до життя класу 2.3. Методика формування взаєморозуміння в сім'ї і шляхи його ...
Теоретичні основи впливу сімї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці ... Психолого педагогічна культура сімї Розділ 2. Дослідження впливу морально психологічного клімату сімї на виховання особистості дитини 2.1.
Поняття фізичного виховання у сімї 1.1. Суть та значення фізичного виховання у сімї 1.2. Взаємозв’язок сімї і школи у ... Фізичне виховання школярів у сім'ї Розділ ш. Основні засоби фізичного виховання школярів у сімї 3.1. Ранкова гігієнічна гімнастика 3.2.
Проблеми стабільність сімї …………………………………. 6 21 § 1. Сутність сімї ………………………………………………….. 6 8 § 2. Чинники стабільності сім'ї …………………………………….. 9 12 § 3....подружжям, як головної умови стабільності сімї........27 29 Висновки ………………………………………………………………… 30 31 Література ……………………………………………………………….. 32 33 Додаток …………………………………………………………………… 34 35
...інтересів і допитливості дитини в сімї ………………… 18 2.1. Методика формування пізнавальних інтересів в сімї ………….. 18 2.2. Конспекти занять з дітьми в умовах ...занять з дітьми в умовах сімї для виховання у них пам’яті, як пізнавального процесу……………………………………. 27 2.4. Конспекти занять з дітьми в умовах сім’...
Теоретичні основи впливу сімї на формування особистості дошкільника 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці ... Психолого педагогічна культура сімї Розділ 2. Дослідження впливу дорослих на формування моральних якостей дошкільників 2.1. Методи дослідження сімейного укладу та морально психологічного ...
...учасники процесу соціалізації дитини у сімї та виховного потенціалу 1.1. Вплив різних типів прабатьків на процес виховання та соціалізації дитини у сімї 1....єкти процесу соціалізації дитини у сімї 2.1. Специфіка ролі прабатьків у процесі соціалізації дитини у сімї 2.2.
...свободи від самовикриття, викриття членів сімї, близьких родичів у кримінальному процесі 1.1. Історія розвитку права особи на свободу від самовикриття 1.2....свободи від самовикриття, викриття членів сімї, близьких родичів у кримінально процесуальному праві 2.1. Регулювання та реалізація на практиці права особи на свободу від самовикриття ...
...умови виховання почуттів дітей у сімї 2.1. Роль батьків у формуванні почуттів дитини 2.2. Пізнання дитиною навколишніх об’єктів як умова формування почуттів ...дослідження проявів почуттів дитини у сімї 3.1. Дослідження проявів почуттів дітей у сімї на етапі констатуючого експерименту 3.2.
ВСТУП Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ В СІМЇ 1.1....АСПЕКТИ РОЛЬОВОГО КОНФЛІКТУ В МОЛОДІЙ СІМЇ 2.1. Рольовий конфлікт: його сутність 2.2. Вивчення конфліктів в молодих сім’ях 2.3.
Взаємини між членами сімї 1.1. Особливості взаємин членів сімї 1.2. Конфлікти та суперництво у сімї Розділ 2.
Психічний розвиток єдиної дитини в сімї 3. Особливості психічного розвитку дітей в багатодітній родині 4. Неповна сім’я та її вплив на психічний розвиток дитини ...
Рольова структура сім'ї 3. Роль родини у процесі соціалізації особистості 4. Сімейне виховання та його особливості 5.
Труднощі соціалізації підлітків із сімї з порушеною структурою Розділ 2. Соціалізація підлітків за межами сімї 2.1. Проблеми, що хвилюють підлітків із сім’...
Проблема партнерства сімї та закладу дошкільної освіти у підготовці дитини до шкільного навчання ……………………………………………………26 Висновки до першого розділу …………………………………………………….43 РОЗДІЛ 2.... Аналіз практики спільної роботи сімї і вихователів закладу дошкільної освіти з питань підготовки дітей до школи ………………………………………45 2.2.
Особливості виховання хлопчика у сімї 2.1. Труднощі виховання хлопчика к сімї 2.2. Батько і син. Особливості взаємовідносин 2.3.
...жорстокого поводження з дітьми в сімї 2.2. Авторська розробка тренінгового заняття для батьків спрямованого на профілактику жорстокого поводження з дітьми в сімї ВИСНОВКИ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТІВ В СІМЇ РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТІВ У СІМ’ЯХ РОЗДІЛ III. ПРОФІЛАКТИКА І ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ У СІМ’ЯХ
Загальна характеристика романо германської правової сімї……...…..6 Розділ 2. Джерела права……………………………………………………………15 2.1. Закон…………………………………………………………..………..17 2.2. Звичай………………………………………………………..…………19 2.3. Судова практика…………………………………………………...….....окремих країн романо – германської правової сімї…………………………………………………………24 3.1. Франція…………………………………………………………………24 3.2. ФРН………………………………………………………………..……29 3.3. Російська Федерація……………………………..……………….……33 Виснов...
Загальна характеристика романо германської правової сімї……....6 3. Розділ 2. Джерела права…………………………………………………………15 2.1. Закон………………………………………………..………………..17 2.3. Судова практика………………………………………………...…..19 4. Розділ 3.
... Задача В сім'ї Кравченків чоловік займався приватним бізнесом, а дружина вела домашнє господарство. Бізнес не вдався, чоловік опинився без роботи і він ...поступила на роботу для підтримки сім'ї і заперечувала проти продажу машини. Вона взяла з чоловіка розписку про те, що машина може бути продана тільки з ...
...ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В СІМЇ.....................6 1.1. Роль сім'ї у фізичному вихованні дітей …………………………. 6 1.2. Ранкова гімнастика ……………………………………………….. 10 1.3. Плавання …………………………………………………………...
Загальна характеристика романо германської правової сімї…………...….13 Розділ 2. Характеристика кримінального права країн англо американської правової системи……………………………………………………………..…….22 2.1. Система англійського права…………………………………………….....окремих країн романо германської правової сімї………………………………………………..………..28 3.1. Франція…………………………………………………………………...…….28 3.2. ФРН…………………………………………………………………………..…33 3.3. Бельгія…………………………………………………………………………..37 Висновки………...
Загальна характеристика романо–германської правової сімї…………….......17 Розділ 2. Характеристика кримінального права країн англо–американської правової системи……………………………………………………….………..…….26 2.1. Система англійського права……………………………………………….....окремих країн романо–германської правової сімї………………………………………………..……………………..…..32 3.1. Франція………………………………………………………………….......…….32 3.2. ФРН……………………………………………………………………………..…37 3.3. Бельгія………………………………………………………………………...
Загальне поняття сімї 1.2. Зміст сімейних правовідносин 1.3. Суб’єкти сімейних правовідносин 1.4. Види сімейних правовідносин 1.5.
Методологічні засади дослідження впливу сімї на формування і розвиток дитячих неврозів 2.1 Актуальність проблеми емоційно психічного розвитку дитини 2.2 Дослідження впливу сімейних ...
Вступ 1. Спілкування дорослого й дитини дошкільного віку як особливий вид їхньої спільної діяльності 2.
Особливості англо американської правової сім'ї……………………………….3 2. Виникнення та реформування загального права……………………………….6 3. Загальне право: поняття та особливості……………………….……………...10 4.
Загальна характеристика ролі сімї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини 1.1. Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних інтересів і допитливості дитини як ...
Вступ 1. Форми і методи залучення батьків до співпраці та взаємодії з педагогами ДНЗ 2.
Зміст Вступ Розділ 1. Психологічні закономірності виховання 1.1. Виховний потенціал сімї 1.2.
1 Роль сімї у вихованні дітей. Зміст, засоби та труднощі сімейного виховання І.2 Умови успішного виховання дітей в сімї ІІ....знаходяться в тій чи іншій сімї, через яку і починають свій шлях входження в соціальний світ. Перші вражання, радісні і гіркі, здивування і зацікавленість, образи ...
Теоретичні основи впливу сімї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці ... Психолого педагогічна культура сімї Розділ 2. Неповна сім’я та її вплив на самопочуття дитини 2.1. Сутність та характеристика неповної сімї ...
Теоретичні основи впливу сімї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці ... Психолого педагогічна культура сімї Розділ 2. Неповна сім’я та її вплив на самопочуття дитини 2.1. Сутність та характеристика неповної сімї ...
Криза сім'ї та її майбутнє 1.2. Гендерний аналіз ціннісних орієнтацій в українському суспільстві 1.3....основа гендерної дескримінації в сучасній сімї 2.1. Гендерні стереотипи як соціально психологічна проблема в житті сучасної сімї 2.2.
Історія виникнення сімї Розділ 2. Теоретичний аналіз соціальних ролей батьків у сімї 2.1. Соціальна роль батька 2.2....можна стверджувати, що ситуація неповної сім'ї часто здійснює негативний вплив на розвиток дитини. Причому це вплив багатосторонній. У соціально економічному плані такі діти менш економічно ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.