Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 14632 за запитом та

Класифікація державних доходів та джерела їх утворення. 2. Економічна суть державних видатків: Визначення державних видатків як економічної категорії. Категорії державних видатків, їх характеристика; 3....планування і прогнозування, їх суть та призначення. Фінансовий контроль як метод управління фінансами, його суть. 7. Фінансовий механізм забезпечення функціонування державних фінансів: Функції фінансового механізму, їх ...
Цивільний кодекс та інші акти цивільного законодавства України.....33 5. Дія актів цивільного законодавства.....34 6. Договір як форма цивільного законодавства.....36 7.... ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....43 1. Поняття цивільних правовідносин.....43 2. Загальна характеристика суб'єктів і об'єктів цивільних правовідносин.....
ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор. Вступ............................................................................................................4 Розділ 1.
Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною в резидента замовника Завдання № На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно ... Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною в резидента замовника Завдання № На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекон...
...кредитних установ з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово економічною безпекою» ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………… 2 ...шляхом надання кредитів, купівлі акцій та цінних паперів. Небанківські кредитно фінансові заклади: страхові компанії, інвестиційні фонди та компанії, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, установи неде...
...ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 1.1. Сутність кредитування малого і середнього бізнесу 1.2. Основні умови кредитування підприємств малого і середнього бізнесу ... Особливості банківського обслуговування малого та середнього бізнесу РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» 2.1.
...обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.2.
Теоретичні основи механізму управління якістю та конкурентноспроможністю продукції 1.1. Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2. Система управління якістю в проектах 1.3.
...році Україна стала членом ISO та IEC? a. у 2001 р. b. у 1991 р. c. у 1993 р. d. у 1995 р.... впровадженням нових технологій та нових видів техніки b. загальним світовим характером стандартизації? c. розвитком національних систем стандартизації d. розвитком інформаційних технологій Question 10 Чим ...
Поняття та принципи виконання зобов'язань. 8. Принцип належного виконання зобов'язань і його значення у майновому обороті. 9. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання. 10.
...ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2.... Шляхи удосконалення обліку та звітності грошових коштів і грошових потоків 62 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РУХУ ГРОШОВИХ ...
Методичні аспекти складання, ревізії та контролю фінансової звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 ...
система правил використання методів, прийомів та операцій c. концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження d. вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності Question ... система певних способів та прийомів, що застосовується у певній сфері діяльності, а також вчення про цю систему b. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 6 1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 6 ...
Праця та трудовий потенціал в системі соціально трудових відносин.11 Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.
Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2.... Організація, планування рекламних кампаній та контроль їх ефективності Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності підприємства тов “добробут” 2.1. Характеристика господарської та маркетингової діяльності підприємства ТОВ “...
ВСТУП Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку 1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку 1.2 Якісна та кількісна оцінка ...
Організація та управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2.... Організація, планування рекламних кампаній та контроль їх ефективності Розділ 2. Аналіз рекламної діяльності підприємства тов “добробут” 2.1. Характеристика господарської та маркетингової діяльності підприємства ТОВ “...
Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.....60 § 2. Передумови і підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин.....61 § 3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин........ Процесуальні права та обов'язки сторін.....79 § 3. Процесуальна співучасть.....85 § 4. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів.....88 Глава 7.
Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М.Вебера «Наука як покликання і професія»)....Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М.Вебера «Наука як покликання і професія»). 1.
Теоретичне питання Порядок продажу іноземної валюти та відображення на рахунках бухгалтерського обліку Завдання №17 На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно описати методику складання даного контракту та розробити договір зберігання товарів.
Економічна сутність, та види витрат 1.2. Методологія фінансового і податкового облік витрат 1.3. Методологія управлінського облік витрат РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат на ПП “Астра ...
Оцінка банкрутства підприємства, облік та аудит його ліквідації РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 1.1....базового підприємства, його галузеві особливості та оцінка фінансового стану 1.2. Сутність, причини та ознаки банкрутства. Процедура визнання підприємства банкрутом 1.3.
...ОБ′ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 7 1.1. Роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ. ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 7 1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 7 ...
Оцінки та індексація основних засобів 1.3. Вплив державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємств РОЗДІЛ 2....Черкаський державний завод хімічних реактивів та ефективності їх використання 2.1. Оцінка фінансово господарської діяльності підприємства 2.2. Аналіз стану основних фондів підприємства 2.3.
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу 1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2. Аналіз нормативно правової бази з обліку ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку ...
Склад та нормативно правове забезпечення фінансової звітності 1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності та оцінка стану обліково аналітичної роботи в системі споживчого ...
...критерії періодизації економічної іс¬торії та підходи. 5. Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства. 6. Фактори, що зумовили перехід до відтворюючого господарства в період первісної доби.... Основні причини та наслідки колонізації Ста¬родавньою Грецією нових земель. 4. Особливості господарства Стародавнього Риму. Чому його називають класичним? 5.
Два ієрархічна та фасетна системи b. Чотири системи вартісна, ієрархічна, фасетна та дескрипторна c. Три системи класифікації ієрархічна, фасетна та дескрипторна d.
Поняття та правовий аналіз державної зради……………………..7 1.1. Загальна характеристика…………………………………………………... 7 1.2. Склад злочину……………………………………………………………… 11 РОЗДІЛ 2. Поняття та правовий аналіз шпигунства………………………….
Методика та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор.... Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.2. Характеристика П(С)БО 30 17 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем ...
Нормативна та інформаційна база обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств торгівлі 1.2. Проблеми організації торгівельної діяльності підприємств в умовах ринкових відносин ...
Мета, склад та призначення балансу 1.2. Принципи та етапи підготовки фінансової звітності 1.3. Характеристика фінансово господарської діяльності та постановки обліку на ...
...країні; розвиток науково технічного прогресу та впровадження новітніх досягнень науки і техніки у виробництво в Україні, спричинені венчурним фінансуванням; розвиток венчурного бізнесу в Україні; сприятливість економіки ...інфраструктури венчурних фондів; оцінка перспектив та можливостей країни щодо участі у венчурному бізнесі; створення умов для впровадження механізму поєднання інвесторів з венчурними підприємцями; розробка ефективного механізму ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база формування і використання потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1....
Сутність та класифікація міжбанківського кредиту 1.2. Методика організації міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів 1.3.... ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (НА МАТЕРІАЛАХ АКІБ «УКРСИББАНК») 2.1.Дослідження діяльності банку АКІБ «Укрсиббанк» 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 1.1. Економічний зміст і характеристика матеріальних ресурсів підприємства 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 1.1 Сутність та причини злиття та поглинання в банківській сфері 1.2 Методи ефективності злиття ...
Теоретичні основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «ПАКАРТ» та оцінка його стану 1.2.
Теоретичні основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «УКРАЇНА» та оцінка його стану 1.2.
Поняття про політичні права та свободи громадянина............….С.6 РОЗДІЛ ІІ. Політичні права та свободи України……………………………С.14 РОЗДІЛ ІІІ. Політичні права та свободи Франції……....................................
Аналіз та характеристика супровідних нормативних актів Розділ 2. Загальні відомості про діяльність приватної фірми „арніка люкс” 2.1.... Загальні принципи та особливості формування документаційного забезпечення на пф „арніка люкс” 3.1. Етапи формування документної інформації 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку амортизації основних засобів 1....
Поняття та об’єкти авторських прав в уніфікованих національних нормах міжнародного приватного права…………………………………………...5 1.2. Суб’єкти авторських прав в уніфікованих ... Міжнародно правова охорона та захист авторських прав згідно норм міжнародного приватного права………………………………….40 2.1. Основні принципи міжнародно правової охорони та захисту авторських прав……………………………………………………………………..
Теоретичні та методологічні основи обліку та Аналізу в роздрібній торгівлі 1.1. Вимоги до підприємств роздрібної торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки ...
Теоритичні основи обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.2 Методологія ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.