Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 441 за запитом текста

Прочитайте текст уголос, дотримуючись правил вимови. Подані нижче завдання до тексту опрацюйте на чернетці, у зошит запишіть опрацьований і виправлений варіант тексту.
ВЫПОЛНИТЕ КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВЫБРАННОГО ТЕКСТА ПО СЛЕДУЮЩИМ ЗАДАНИЯМ: Выполните комплексный анализ выбранного текста по следующим заданиям: 1. Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и ...
... Варіант №7 1. Вимоги до тексту документів. (Приклади прямого і зворотнього порядку розташування тексту документів). 2.
Теоретичні основи сутності рекламного тексту 1.1. Рекламний текст як комунікативна одиниця 1.2. Структура й три складові рекламного тексту 1.3.
Теоретичні основи сутності рекламного тексту 1.1. Рекламний текст як комунікативна одиниця 1.2. Структура й три складові рекламного тексту 1.3.
...в молодших школярів уявлень про текст і його будову 1.1. Поняття та основні види тексту 1.2. Розвиток у молодших школярів лінгвістичних уявлень про текст ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕКСТУ ЯК ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИМИ НАУКОВИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 1.1. Текст як лінгвостилістична єдність та основні аспекти його аналізу 1.2.
Поняття тексту та його структура 1.2. Текст як елементарна одиниця комунікації Розділ 2. Дослідження тексту як одиниці комунікації 2.1.
Поняття та основні види тексту 1.2. Текст як закінчене інформаційне і структурне ціле РОЗДІЛ 2. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ ЯК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЦІЛОГО 2.1.
ПОРІВНЯННЯ В НАУКОВО ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ 2.1.Проблеми порівнянь в науково – популярних текстах 2.2.Зіставлення, аналіз, призначення образності в науково – популярних текстах РОЗДІЛ 3.
Завдання 1. Визначте у перекладеному тексті риси наукового стилю, проілюструйте прикладами з цього тексту. Завдання 2.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1 ВИКОРИСТАННЯ ЕВФЕМІЗМІВ І МЕТАФОР У ПОЛІТИЧНОМУ ТЕКСТІ……………………………………………….
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ 1.1. Целостность литературного произведения 1.2. Форма и содержание 1.3. Способы анализа литературного произведения, как художественного текста Раздел II.
Форми вираження авторства в тексті РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСТВА В ХУДОЖНЬОМУ ТА НЕ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТАХ 2.1. Текст як продукт знакової діяльності автора ...
...АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ……………………………………………… 21 2.1. Мовні особливості рекламних текстів………………………. 21 2.2. Варіативність англомовних запозичень у рекламних текстах…………………………………………………………………….
...ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНИХ КОМПОНЕНТІВ У СТРУКТУРІ ТЕКСТІВ НАУКОВОГО СТИЛЮ 2.1. Елементи образності та їх стилістичні функції в системі виражальних засобів наукового технічного тексту 2.2.
Завдання 2 Випишіть з газетного тексту по 7 слів, в яких простежується чергування: а) голосних; б) приголосних. Проілюструйте явище чергування, підібравши інші форми слів або споріднені ... Завдання 3 Випишіть з тексту творів Т. Шевченка по 7 слів, в яких наявні інші види звукових змін (спрощення, подовження, подвоєння). Поясніть їх.
Подберите небольшой текст, объем которого отражает определенный логический смысл, носит более или менее законченный характер. Найдите в нем тезисы, аргументы, демонстрацию …….. 6 5. Подберите небольшой текст, объем которого отражает определенный логический ...
Варіант 10 1. Розкрийте граматичні особливості однини присудка при різнотипних підметах у фахових текстах. Наведіть приклади. 2.
Логічна послідовність тексту юридичного документа. 2. Правопис найуживаніших суфіксів української мови (по 2 3 приклади). 3. Доручення (визначення та зразок).... Особливу увагу зверніть на текст. Складіть формуляр зразок офіційного доручення. Література 1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. Практичний посібник. К., 1995.
Гумористичний текст як об’єкт лінгвістичного аналізу 6 1.2. Засоби мовного втілення гумору 10 1.3.... ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БРИТАНСЬКИХ ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 22 2.1. Фонетично стилістичні 23 2.2. Лексико семасіологічні 27 2.3. Семантично стилістичні 34 Висновки за розділом 2 ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PASCAL 6 Turbo Pascal та Borland Pascal 10 РОЗДІЛ II.... ТЕКСТОВІ ФАЙЛИ В МОВІ ПРОГРАМУВАННІ PASCAL 19 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 ДОДАТОК А 37 ДОДАТОК Б 38
Вступ 3 1. Життєвий та творчий шлях Р. Барта 5 2. Філософська концепція Р.... Співвідношення понять «твір» і «текст» в філософській концепції Р. Барта 15 Висновки 22 Список використаної літератури 24
Вступ Розділ І. Дієслова руху в контексті мови і тексту 1.1. Дієслова руху: загальна характеристика 1.2.
Вступ Розділ І. Дієслова руху в контексті мови і тексту 1.1. Дієслова руху: загальна характеристика 1.2.
Вступ Розділ І. Cловотвір як лінгвістична дисципліна і предмет її досліджень. 1.1 Поняття про словотвір та його основні питання ...словотворчих процесів на матеріалі художнього тексту Висновки Список використаних джерел Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3
Захист 5 Всі розрахунки перевірено два рази викладачем. Все оформлено і набрано згідно всіх правил, оскільки курсова для ...РІЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ НА ОПЕРАЦІЯХ СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ ТА МОНТАЖУ 5. РОЗРАХУНОК ТРУДОМІСТКОСТІ РІЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 6. РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РІЧНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 7.
План Вступ…………………………………………………………………………3 4 Розділ І. Роль інтернет ЗМІ у сучасному інформаційному просторі. 1.1.
ВСТУП Розділ I. НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми вироблення у ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи запозиченої лексики в сучасній українській мові 1.1. Запозичена лексика в українській мові 1.2.
... Де злагода в родині, де мир та тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. „Всюди добре, а вдома найкраще“.
створювати текстові документи без форматування у файлах з розширенням .txt b. створювати текстові документи з форматуванням c.
...договору 2.3 порядок оформлення тексту договору 2.4 поняття “договір”, його види 2.4.1 Договори з господарської діяльності 2.4.1.1 Види господарських ...стиль 3.2 вимоги до текстів документів 3.2.1 Текст службового документа 3.2.2 Використання спеціальної лексики 3.2.3 Вживання застарілої лексики 3....
Прочитайте текст (у двох варіантах), складений моїм студентом Дмитром Мусатовим. Він допоможе в опануванні орфоепічних норм української мови....варіанта з підказками спробуйте прочитати текст без наголосів. Текст на перший погляд нескладний, але це лише на перший погляд. Успіхів! Прогулянка Києвом Теплого весняного дня хороше ...
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ТЕКСТ» ...104 Робота над текстом у 1—2 класах ..105 Робота над текстом у 3—4 класах ...
Задание 3 Тема: Обработка текста и создание стиля в среде МS Word Вариант 9 1. Создайте новый документ. 2. Введите номер задания, название его темы, ... Введите текст, предложенный в индивидуальном задании вашого варианта. 4. Разделите текст по смыслу на три абзаца и установите предложенные параметры форматирования символов.
Самостійна робота над текстом №1: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М....процесу навчання пропонуються роботи над текстами першоджерел. Для самостійного опрацювання дається певн е першоджерело з відповідними поясненнями, переліком проблемних запитань. Студент, по – перше, закріплює навички конспектування ...
Прочитайте текст. Перекладіть. Text This is Mr Bell . He is a young man. He is tall and andsome.... Прочитайте текст. Перекладіть. Text A letter from New York City Dear Walter, We are on vacation in New York City and we ...
Вимоги до тексту .......................................................................... 3 1.2. Вимоги до реквізитів та оформлення ......................................... 4 2. Аналіз тексту, стиль, встановити риси цього стилю............................. 6 3.
...АСПЕКТИ ОГЛЯДУ СТИЛІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 1.1. Лексикологія як наука 1.2. Поняття стилів мовлення 1.3. Характеристика публіцистичного стилю РОЗДІЛ 2....ФУНКЦІОНУВАННЯ СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНОЇ ЛЕКСИКИ У ТЕКСТАХ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ 2.1.Специфіка стилістичної забарвленості лексики у текстах публіцистичного стилю 2.2. Лексичні засоби створення стилістичної забарвленості у ...
...20; 8,22; 9,24, текст 4) Завдання 1. Зробіть аналіз тексту за такою схемою: 1. Доведіть, що поданий нижче уривок є текст, а не просто ...
Теоретична частина Порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в обліку операцій з давальницькою сировиною в резидента замовника Завдання № На підставі наведеного у додатку 1 зовнішньоекономічного контракту необхідно описати методику складання даного контракту та розробити інвестиційний договір Інвестиційний договір № Місто Донецьк (Україна), 2011 року, жовтня місяця, 22 числа Ренк Ксерокс Лімітед (надалі по тексту Інвестор), в особі директор...
Введення і редагування тексту 1. Якими способами можна вводити текст в документ? 2. Назвіть засоби для переміщення по документу. 3.
Добавить в конец файла текст: «Основы информатики и КТ». Выполняем по методике №17 п.2. 3. Сохранить отредактированный файл под именем «Студент 2» и его ... Ввести четыре абзаца текста (начертание символов "курсив" , высота 13, поля левое 2,5см, правое 1,5см, верхнее и нижнее по 2см).
...Фрагменти, взяті дослідником з книжкового тексту й потрібні для того, щоб використати з прочитаного найсуттєвіше, це: a. виписки b. тези c. план d.... анотація Question 8 Текст, який містить синтезовану інформацію певного характеру з якогось питання або низки питань, вибрану з певної кількості спеціально відібраних первинних документів, ...
...подаємо пояснення щодо його написання: текст розпорядчої частини починають із зазначеної конкретної дії, вираженої дієсловом неозначеної форми, або із зазначення виконавця, прізвище якого друкують великим літерами, ...додатках зустрічаємо дуже рідко; якщо текст документа має великий обсяг, або містить кілька рішень, висновків, то його слід поділяти на розділи, підрозділи, які нумеруються арабськими цифрами.
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.