Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 181 за запитом теорія держави і права

...схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права. Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава....зробіть порівняння за елементами форми держави такі країни світу: Україна – Польща; Україна – Франція; Україна – Російська Федерація. Практичне завдання до теми 5 Схематично викласти систему центральних органів ...
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1.1.... Методи пізнання держави і права 1.3. Місце та роль теорії держави і права в системі суспільних та юридичних наук Розділ 2 ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ...
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ….. 5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права …………………… 5 1.2.... Розвиток науки теорії держави і права в XX столітті 7 Розділ II. ПРЕДМЕТ, ОЗНАКИ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ……………. 10 2.1.
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………............…….…4 Розділ 1. Наука теорії держави і права……………………………............……..…7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………..............….…..
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКИ 1.1. Поняття і ознаки теорії держави і права………………………………9 1.2.... Місце теорії держави і права в системі суспільних наук…………...20 РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2.1.
Формування теорії держави і права як науки……………….…………15 2.1. Виникнення загальної теорії держави і права…………….…..……………..15 2.2.... Предмет та метод теорії держави і права………………….…..……………..19 Розділ 3. Функції науки теорії держави і права, її місце і роль у системі юридичних наук……………………………………………………………........….
Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук: 1.1. ) Поняття теорії держави і права 1.2.
Загальна характеристика теорії держави і права……………….....5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права……………..……5 1.2.... Поняття методу і методології теорії держави і права………….11 2.2. Формування та призначення методології теорії держави і права…………………………………………………………………………...14 Розділ 3. Структура методології……………………………..
Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук……………………………………………………………………………..…6 1.1. Поняття теорії держави і права……………………………………….6 1.2.... Місце теорії держави і права в системі суспільних наук………….12 1.4. Теорія держави і права в системі юридичних наук……………..…15 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК 2.1. Теорія держави і права в системі гуманітарних наук……………………….17 2.2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ………………………………..15 2.1. Ґенеза розвитку теорії держави і права як юридичної науки……………........ Предмет та методологія теорії держави і права.………………………….…24 РОЗДІЛ 3. МІСЦЕ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В ЮРИСПРУДЕНЦІЇ……....31 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….…..36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….
... Вступ 1. Поняття та основні ознаки держави 2. Функції теорії держави і права 3. Методологічне значення загальної теорії держави та ...
9. Механізм держави як система державних організацій Завдання № 45 Нормативно правовий акт – це: 1) санкціоноване державою ...
1. Соціальна правова держава: теоретична категорія і практика. 2. Співвідношення національного та міжнародного права. 3.
1. Поняття правової системи. Національна правова система. Міжнародна правова система 2. Класифікація правових систем.
ВСТУП 1. Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3.
ВСТУП 1. Основні ознаки демократичної держави (режиму) 2. Державно правовий режим 3.
Вступ 1. Поняття правоутворення 2. Правотворчість 3. Форми (джерела) права та їх класифікація 4.
Вступ 1. Поняття політичної та державної влад. їх співвідношення 2. Поняття та елементи політичної системи суспільства ...
1. Поняття і види правової поведінки 2. Правомірна і законослухняна поведінка. Мотиви правомірної поведінки 3.
Оглядова характеристика теорій походження держави і права 2. Природно історична теорія походження держави і права 3. Первісна громада 3.1.
Причини і умови виникнення держави і права 3. Теорії виникнення держави 4. Теорії походження держави і права 5. Основні юридичні джерела формування права у різних ...
НАУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА…………………………....7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………………....7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії ... ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА……..…21 2.1. Предмет теорії держави та права і його особливості……………….….21 2.2.
Розвиток загальнотеоретичної держави і права як науки……….…..11 РОЗДІЛ 3. Характеристика наукового та правового статусу теорії держави і права…………………………………………………………………..……..………18 3.1.
Виникнення та історичний розвиток загальнотеоретичної держави і права як науки…………………………………………………………………….….7 Розділ 2. Загальна характеристика теорії держави і права як науки……………14 2.1. Поняття ТДП…………………………………………………………...
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕОРІЙ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 2.1. Основні теорії походження держави 2.2. Основні теорії виникнення права РОЗДІЛ 3.
Основні закономірності виникнення держави і права 5 1.2. Основні теорії виникнення держави 9 1.3. Роль держави і права в організації суспільства і ...
...передумови та соціальні засади виникнення держави..…..5 1.2. Суть формування державності в різних умовах……………...……..12 Висновок…………………………………………………………………….…..….14 Розділ 2. Найголовніші ...держа¬ви і права різних соціально економічних формацій……………………………………………………………………..……..16 Висновок……………………………………………………………………………20 Розділ 3. Теорії виникнення держави та права……………………………..……22 3.1.
Причини і умови виникнення держави і права РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЙ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА 2.1. Теологічна, патріархальна, органічна та психологічна теорії 2.2.
Вступ 1. Вчення юридичного позитивізму (Джон Остін, Герберт Спенсер, Лев Петражицький, Рудольф Ієрінг) 2.
Руссо визнається автором теорії a.розподілу державної влади b. позитивних прав людини c. географічних чинників розвиткудержави та права d.... в теорії природного права d. в соціологічній концепції права Question 35 В якій сучасній концепції держави були спроби обґрунтувати кастові ідеали виходячи ...
1.Теорії походження держави і права 2.Поняття та ознаки держави 3.Поняття функцій держави.
Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра К, ...532 с. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика: Монографія / Відп. ред. В.Ф. Погорілко. – К.: Ін т держави і права ім. В.М.
Теорії виникнення феномену прав і свобод. br />br /> 1.2. Права і свободи людини в правовій державі. br />br /> 2.
Щорічних наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 8. – К., 1997. – С. 247–251. 7. П’ятковська І.А.... Щорічних наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 9. – К., 1998. – С. 320–324. 8.П’ятковська І.А.
Сінькевич // Право України. – 2002. – № 11. – С. 14 16. 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : Підручник/ Пер. з рос.
...дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу держави і права, їхні особливості і риси, дає можливість проаналізувати причини й умови їхнього виникнення і розвитку.... І на останок, в третьому блоці у висновку підводиться підсумок виконаної роботи та виділення найбільш позитивних якостей кожної з теорій. 1.
...та духовні передумови виникнення держави і права 2. Шляхи формування держави та права різних народів 3. Теорії виникнення держави та права Висновки Список використаних джерел
Необхідність дослідження проблем походження держави і права 1.2. Причини розмаїтості теорій походження права 1.3. Основні теорії походження права. Загальна характеристика Розділ ІІ.
Дипломатичне і консульське право: Підручник. – 2 ге вид., перероблене і доп. – К.: Знання, 2006. – 372 с. 13. Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. ...1993. 14. Саидов А.Х. Введение в основные правовые системы современности Ташкент., 1998. 15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права . Харків., 2001. 16. Сухарев А.
Мусульманське право у сучасному світі. Висновки. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. З рос.
СПИСОК ВИРОКИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Нормативно правові акти 1. Конституція України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2010. – 64 с. 2. Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05....2008. № 3. – С. 56 59. 6. Загальна теорія держави і права/ М.В. Цвік, В.Д.
Держави як суб'єкти міжнародного права мають основні права і обов'язки. Вони фіксуються у відповіднихміжнародних актах.... Висновок Всі суб'єкти міжнародного права діляться на: основні (первинні) — держави, нації і народності, що борються за своє національне визволення і створення власної національної держави.
Теорія трьох поколінь прав людини 1.1. Походження та поняття прав і свобод особи, людини і громадянина 1.2.... Громадянське суспільство і права особи Розділ 2. Особа і держава. Концепції співвідношення держави й особистості в контексті проблем прав людини 2.1.
Розуміння права як категорія теорії держави і права 1.2.Проблема праворозуміння. Історичні аспекти її виникнення Розділ ІІ.
...юридичних фактів у сучасній теорії права Розділ 2. Дослідження юридичних фактів у теорії держави і права 2.1. Правовий аналіз юридичних дій та подій 2.2.
Розглянути елементи форми держави. Проілюструвати конкретними прикладами сучасних зарубіжних країн. Відповідаючи на друге запитання, треба розкрити поняття територіальної організації публічної влади; дати поняття ...як ті що відомі теорії державного права зарубіжних країн, так і ті, що досі існують в ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.