Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4334 за запитом теорія

Вступ Розділ 1. Класична кількісна теорія грошей 1.1. Основи вивчення теоретичних проблем грошей 1.2.
Вступ Теоретичний аспект поняття лінгвістичної ввічливості 1.1. Теорія мовленнєвих актів у прагматичній теорії ...
85 ответов ТЕСТ 1 Question 1 Економічна теорія – це: Виберіть одну правильну відповідь a. наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом b....Question 2 До функцій економічної теорії не відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. методологічна b. рівноважна функція c. теоретико пізнавальна d.
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ (ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ) 1. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Складові частини сучасної економічної теорії: предмет ...
...схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права. Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава....40 ГРН) Question 1 Предметом теорії держави та права як науки є: a. загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно правової дійсності в суспільстві ...
ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ВИНИКНЕННЯ НАУКИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ….. 5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права …………………… 5 1.2.
Поняття про економічну теорію як науку………………………………………..5 Розділ 2. Економічні закони і категорії…………………………………………………….10 Розділ 3. Методи пізнання і функції економічної теорії…………………………………..
НАУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА…………………………....7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………………....7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії держави і права……………...
Наука теорії держави і права……………………………............……..…7 1.1. Поняття та класифікація юридичних наук……………………..............….…..7 1.2. Поняття й основні риси науки теорії держави і права………...............…...
Історія виникнення класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.1. Зародження класичної теорії макроекономічної рівноваги 1.2. Представник класичної теорії Адам Сміт Розділ 2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК НАУКИ 1.1. Поняття і ознаки теорії держави і права………………………………9 1.2.
Формування теорії держави і права як науки……………….…………15 2.1. Виникнення загальної теорії держави і права…………….…..……………..15 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ 1.1. Теорії вартості 1.2. Трудова теорія вартості 1.3. Альтернативні теорії вартості РОЗДІЛ 2.
) Поняття теорії держави і права 1.2. Функції теорії держави і права 1.3. Місце теорії держави і права в системі суспільних ...
, які розробили теорії граничної корисності благ. 7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. 8. Що таке економічні інтереси?... В чому сутність теорії вартості за трьома факторами виробництва. 8. У чому полягають сутність і функції закону вартості? 9.
Поняття та сучасні теорії причин злочинності 1.1. Детермінація і причинність злочинності 1.2. Концепції причин злочинності 1.3. Основні сучасні теорії причин злочинності в Україні Розділ ...
Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук……………………………………………………………………………..…6 1.1. Поняття теорії держави і права……………………………………….6 1.2.
Загальна характеристика теорії держави і права……………….....5 1.1. Виникнення загальної теорії держави і права……………..……5 1.2.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА У ПОНЯТТЯХ ТА ВИЗНАЧЕННЯХ Розділ 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 1.1.
...та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Предмет, структура та функції економічної теорії. Місце економічної т еорії в системі економічних наук. 3.
ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК 2.1. Теорія держави і права в системі гуманітарних наук……………………….17 2.2.
Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ 2. Теоретично методичні основи економічної теорії 2.1.
Поняття капіталу як економічної теорії товарного виробництва. 1.2. Структура авансованого капіталу 1.3. Прибуток в структурі капіталу 1.4. Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки Розділ II. ТЕОРІЇ КАПІТАЛУ 2.1.
Становлення економічної теорії як науки 1.2. Функціонування економічної теорії на сучасному етапі Розділ 2. Теоретично методичні основи економічної теорії 2.1.
Норманська теорія виникнення Київської Русі Розділ 2. Антинорманізм – теорія походження Київської Русі 2.1. Поява антинорманської теорії виникнення Київської Русі 2.2.
Характеристика наукового та правового статусу теорії держави і права…………………………………………………………………..……..………18 3.1. Сутність теорії держави та права ………...………………………….……….18 3.2. Предмет та метод теорії держави та ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ………………………………..15 2.1. Ґенеза розвитку теорії держави і права як юридичної науки…………….....
...До сучасних економічних теорій відноситься теорія: a. класична політекономія b. кейнсіанство c. неокласичний синтез d. меркантилізм Question 8 Предметом дослідження інституціоналізму є: a. сфера виробництва b.... всі відповіді правильні Question 10 Теорія марксизму грунтувалася на використанні: a. ідеалізму b. метафізики c. історичного методу d. діалектичного та історичного матеріалізму Question 11 Маржиналізм використовує ...
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ.........…6 1.1. Кількісна теорія грошей.......................................................................................6 1.2. Кон’юнктурна теорія грошей М.Туган Барановського..................................11 1.3.
Поняття та класифікація науки теорії держави та права, її предмет………………………………………….........5 РОЗДІЛ 2. Місце теорії держави та права серед суспільних наук…………………………………………………………….12 РОЗДІЛ 3.
...грошей, їх функції Розділ 2 Теорії походження та існування грошей 2.1. Класична кількісна теорія грошей 2.2. Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії 2.3.
Теорія корисності. Кардиналістський підхід Розділ 2. Аналіз вибору споживача на основі ординалістської теорії 2.1 Ординалістська теорія вибору 2.2.
Теорії грошей та сучасність ……………………………………………... 6 2.1. Металістична теорія грошей …………………………………… 6 2.2. Номіналістична теорія грошей ………………………………… 7 2.3.
Основні некласичні теорії істини 2.1. Семантична теорія істини Альфреда Тарського 2.2. Прагматична теорія істини 2.3.
Основні теорії походження права. Загальна характеристика Розділ ІІ. Характеристика деяких теорій походження права 2.1. Природно правова теорія 2.2.
Теорія міжнародних відносин виникла після Першої світової війни, коли з усією очевидністю постало питання про необхідність розуміння явищ і процесів, характерних ... Теорії класичної школи базувались на врахуванні історичного досвіду, визначенні певного ідеалу та логічності аргументації. У кінці 60 х років XX ст.
1. Економічна теорія як наука. Предмет політичної економії. 2. Методи наукового пізнання 2 3. Потреби суспільства 3 4. Процес суспільного виробництва.... Теорії, що визначають цінність товару. 12 20. Походження, суть і функції грошей. 12 21. Функції світових грошей.
Теорія виробництва. Виробництво з двома змінними витратами. Виробнича функція має такий вигляд: Q = 5•L•K, де Q – кількість виробленої продукції ... Теорія виробництва. Виробництво з однією змінною витрат. Доповніть таблицю та побудуйте графіки середнього продукту АР та граничного продукту МР, де L – ...
Економічна теорія як наука 2 Взаємозв’язок економічної теорії і політичної економії 3 Продуктивні сили суспільства 4 Сутність виробничих відносин 5 Суспільне ...
Предмет економічної теорії 2. Відмінності між економічною теорією і політичною економією та основні функції цих наук 3. Метод економічної теорії і його складові ...
Етапи розвитку наукової теорії 3. Функції наукової теорії Висновки Список літератури
Класична кількісна теорія грошей. 1.2. Кейнсіанська теорія грошей. 1.3. Монетаризм і його внесок у розвиток теорії грошей. Розділ 2.
Основні концепції політичного лідерства: теорія рас, ситуаційна теорія, психологічна концепція. 2. Політична думка Нового часу. 3. Хто заснував Римський клуб?
Теорії міжнародного руху капіталів Висновки Список використаних джерел Розвиток інтеграційних процесів обумовлений об'єктивними економічними законами організації суспільства, насамперед процесами глобалізації....увагу заслуговують неокласичні та неокейнсіанські теорії. Найбільш привабливою з погляду пояснення особливостей міжнародної міграції капіталу сьогодні є теорія конкурентних переваг Майкла Портера.
Виникнення нової інституціональної теорії 3. Понятійний апарат інституціоналістів 4. Характеристика нової інституціональної теорії 5. Основа теорії нового інституціоналізму Висновки Список літератури
Основні етапи розвитку економічної теорії 9 18 2.1. Основоположники економічних вчень 2.2. Основні етапи розвитку економічної науки 2.3. Школи економічної теорії 2.4.
Застосування функціональної лінгвістики в теорії перекладу 2.1. Функціоналізм у лінгвістиці 2.2. Теорії перекладу 2.3. Завдання лінгвістичної теорії перекладу 2.4.
Теорії ролей і структура рольової Компетентності 2.1 Теорії ролей як засіб формування соціальної компетентності 2.2 Структура рольової компетентності Висновки ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.