Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 712 за запитом тести

Тест 2 Дослідження психічного статусу містить у собі всі пункти, крім ? 1. анамнез; 2. стан інтелекту і його передумов; 3.... Тест 3 У якому пункті вірно описана мета використання психологічного тестування в клінічній роботі? 1. для вибору виду психотерапії; 2.
Тест 2 Центральна ознака "норми" з погляду гуманістичних підходів ? a) інтегрованість, цілісність людини; b) уміння уникати конфліктів; c) уміти ігнорувати конфліктні ... Тест 3 Основне, що містить у собі поняття "хвороба". a) патологічно змінений стан організму; b) відчуття зміни в організмі; c) порушення ...
Тест 1 Підстави для примусової госпіталізації: 1. Безпосередня небезпека для себе й навколишніх 2. Безпорадність 3.... Рішення суду Тест 2 Показання для невідкладної госпіталізації в психіатричний стаціонар: 1. Неправильне поводження внаслідок психічного стану 2. Систематизовані маревні синдроми 3.
Тест 1 Виділяють наступні види судово психологічних експертиз: 1. амбулаторна 2. стаціонарна 3. проведена в судовому засіданні 4. заочна 5.... всі перераховані Тест 2 Психолог експерт має усі права, крім: 1. знайомити з матеріалами справи 2. збирати матеріали справи 3.
...завдавати шкоди міжнародному престижу держави Тест 2 В історії суспільства психіатрична допомога: 1. Використалася тільки в медичних цілях 2. Використалася в немедичних цілях 3. Не використалася в немедичних цілях Тест 3 Якість надання медичної допомоги ...
Тести до теми 1 Question 1 of 3 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: 1.... Тести до теми 2 Question 1 of 4 Виберіть ту характеристику, яка вказує на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної ...
Question 3 of 21 “Кольоровий тест стосунків” було запропоновано: А) М. Люшером; Б) А. Еткіндом; В) Г. Мюрреєм; Г) К. Юнгом; Д) М. Лацарусом. Question 4 of 21 “Кольоровий тест стосунків” побудовано на основі тесту: ...
Тест №2 Question 1 of 10 Концепція соціал дарвінізму відноситься до: А. психоаналітичного (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорні, Е.... Тест №3 Question 1 of 10 Якщо у конфліктній взаємодії беруть участь більше двох сторін, конфлікт називається А. простим Б.
Тести до модуля 1 Question 1 of 31 У чому полягає двояке розуміння антропології?
Тести до модуля 1 Question 1 of 31 У чому полягає двояке розуміння антропології?
Тести до модуля 2 Question 1 of 35 До якого виду відносять людину сучасного фізичного ...
Підсумковий тест Question 1 Балів: 1 Об’єктом політології як науки є: Виберіть одну правильну відповідь a.
ОСНОВЫ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА Итоговый тест Question 1 Балів: 5 Какую роль данные вещества играют для живых организмов?
1. Визначте недолік польових досліджень психіки тварин: а) об'єктивна реєстрація студентами; б) знання манер поведінки; ...
Question 1 of 15 За спрямованістю дій і розподілом повноважень виокремлюють: А.
Question 1 of 18 Психіатрична допомога це вид спеціалізованої медичної допомоги що включає: 1. Обстеження психічного стану.
Question 1 of 20 Етнопсихологія це наука про психічну своєрідність людей, що належать до різних ...
Question 1 of 20 Психічний склад етносу – це стійкі риси психіки людей , що склались на ...
Question 1 of 20 Теорія установок була розроблена: А) Л.Виготським; Б) О.
Question 1 of 20 Український етнос є повністю сформованим і незмінним.
Question 1 of 20 Типовий портрет британського бізнесмена виглядає так: Question 2 of 20 Японський ...
1. Визначте недолік польових досліджень психіки тварин: а) об'єктивна реєстрація студентами; б) знання манер поведінки; ...
Question 1 of 45 Point Value: 1 Условием повышения продуктивности памяти является: а) действенное отношение к ...
Question 1 of 50 Етнопсихологія як наука була заснована: А) у 20 ті роки ХХ сторіччя; Б) у ...
Question 1 of 35 Що в перекладі з грецької мови означає термін «антропогенез»?
ТЕСТ 1 Question 1 Оберіть правильну відповідь: До групи професійних консультантів відносять: a. психотерапевтів b. священнослужителів c. психологів d....шляхів подолання їх у майбутньому ТЕСТ 2 Question 1 Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги: a. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування b.
Сучасні проблеми психологічного консультування Тест №1 Question 1 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь: До групи професійних консультантів відносять: Виберіть одну або кілька відповідей a....шляхів подолання їх у майбутньому Тест №2 Question 1 Балів: 1 Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги: Виберіть одну правильну відповідь a.
Підсумковий тест Question 1 Ідеаторний рівень нервово психічного реагування у дітей починається: a. Від 11 років b.... Коректурна проба, тест Розенцвейга c. Тест Еткінда, асоціативний експеримент d. Методика Дембо Рубінштейна e. Таблиці Шульте, метод Роршаха Question 9 Які найчастіше зустрічаються ...
Коректурна проба, тест Розенцвейга c. Тест Еткінда, асоціативний експеримент d. Методика Дембо Рубінштейна e. Таблиці Шульте, метод Роршаха Question 9 Які найчастіше зустрічаються ...
html Содержание Тест 1. Модель качеств менеджера, умеющего управлять самим собой Тест 2. «Организованный ли Вы человек?» Тест 3 «Как определить Ваши жизненные ...
Є ВСІ ТЕСТИ. ВСЬОГО 177 відповідей Уважно читайте і порівнюйте відповідь! Всього 177 відповідей. Тест до теми 1 Question 1 Термін економіка означає: ...
135 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Сім’я є динамічною системою, що постійно перебуває у розвитку. a. Так b.... Період «пустого гнізда» ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Тривалість передшлюбного знайомства впливає на стабільність шлюбних стосунків. a. Ні b.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Чутливість до цін у споживачів зростає в міру насичення ринку товаром даного виду: a.... Еаб > 0 ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Розподільна функція ціни: a. перерозподіляється національний доход b. між галузями розподіляється частина доданої вартості c.
експлуатаційні знаки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Чавуни класифікують за такими ознаками : a. всі відповіді правильні b.... мельхіор, сілумін, авіалі ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Марку вугілля визначають за таким показником: a. вихід летких речовин b. всі відповіді правильні c.
державу ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2 Question 1 Який підхід до визначення політики є історично першим? Виберіть одну правильну відповідь a. психологічний b.... за спрямуванням ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 3 Question 1 Балів: 1 Популістська політична сила характеризується тим, що: Виберіть одну правильну відповідь a.
ТЕСТ 1 Question 1 Підприємництво та бізнес це тотожні поняття a. так b. ні Question 2 Підприємець, на Вашу думку, це ... 30% ТЕСТ 2 Question 1 Суть визначення господарюючий суб'єкт для підприємства полягає в тому: a. що підприємство є товармство, якє на ...
всего 149 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Демографічна ситуація – це: a. сукупність демографічних подій b. відтворення населення c.... характером соціально економічних відносин ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кому з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик ...
Без Итогового теста (итоговый тест – это ответы на вопросы, их можно заказать отдельно, цена договорная) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Функції виконують ...
Всего 178 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. обороною держави b. потребою повідомлень c....критерію розв’язання поставленої задачі ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності передбачає: Виберіть одну правильну відповідь a. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей ...
ВСЕГО 178 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Зародження управлінських інформаційних систем було зумовлено: a. потребою повідомлень b. обороною держави c.... додатковий аналіз вибраної альтернативи ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності передбачає: a. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b.
...любой позиции a b c ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Підприємництво та бізнес це тотожні поняття Виберіть одну правильну відповідь a. ні b.... 55% ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Суть визначення господарюючий суб'єкт для підприємства полягає в тому: Виберіть одну правильну відповідь a.
допускається тільки за рішенням суду ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення? a.... міністерство праці ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору? a. законодавством України b.
...призначення та виробів широкого вжитку ТЕСТ ДО ТЕМИ 2.1 Question 1 Ринок – це: a. форма господарських зв'язків між товаровиробниками та споживачами шляхом купівлі продажу ...послуг) та укладання ринкових угод ТЕСТ ДО ТЕМИ 2.2 Question 1 Кінцева мета дослідження кон’юнктури товарного ринку – це : a. забезпечення прибутків фірми b.
...етнічної психології прийнято вважати рік Тест до лекції 2 Question 1 Етнічна психологія дотримується методологічного принципу, який є прийнятим у загальній психології: a. відображення b.... ні Question 9 “Кольоровий тест стосунків” було запропоновано: a. А. Еткіндом b. М. Люшером c. Г. Мюрреєм d. М. Лацарусом e. К.
85 ответов ТЕСТ 1 Question 1 Економічна теорія – це: Виберіть одну правильну відповідь a. наука про виробничі відносини і закони, що управляють виробництвом ... Ні ТЕСТ 2 Question 1 Рушійною силою економічного розвитку суспільства є: Виберіть одну правильну відповідь a. економічна система суспільства b.
ВСЕГО 194 ответа ТЕСТ К ТЕМЕ 1 Question 1 Циклические колебания свойственны ценам на товары производственного назначения? a. Нет b. Преимущественно да c.... Всё названное ТЕСТ К ТЕМЕ 2 Question 1 На обеспечение конкурентных преимуществ в отдельном сегменте рынка направлена стратегия a. Внедрения на рынок b.
ЕСТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ ПО ВСЕМ 10 ТИ ТЕСТАМ. ВСЕГО 100 ОТВЕТОВ ТЕСТ 1 Question 1 Естетика — це: a. теорія моральності; b. філософія мистецтва, зокрема філософія прекрасного; c.
ПОЛІТОЛОГІЯ (2 ВАРИАНТ) – 110 ОТВЕТОВ: 9 ТЕСТОВ + ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ТЕСТ 1 Question 1 Балів: 1 В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна? a.
психологія засудженого; ТЕСТ 2 Question 1 Зазначте, хто з вітчизняних психологів вперше сформулював принцип роботи викривача брехні (лай детектора): a. К. Платонов; b....від ціннісно орієнтованої спрямованості 2 ТЕСТ 3 Question 1 Назвіть основні психологічні особливості підлітка. a. вихованість, стриманість; b. конфліктність, підвищена образливість; c.
глобалізація економіки ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Уміння керувати процесом зміни для поліпшення оточення або поліпшення можливостей передбачає застосування методів: a....витрат організації ОТВЕТ 80 90 ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Основним фактором комплексного підходу до управління персоналом на сучасному ринку праці є: a.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.