Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 598 за запитом технологій

...1 СУЧАСНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ВИГОТОВЛЕННІ ЕТНІЧНИХ СТРАВ………………………………………………………………….……..……7 1.1. Суть основних новітніх технологій в ресторанному господарстві……...7 1.2.
ІСТОРИКО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ………………………………..........……………….5 1.1. Поняття про інноваційні технології навчання, стан та перспективи їх дослідження……………………………………………………………………5 1.2. Сутність та види інноваційних технологій………………………….13 Висновки до першого розділу…………………………………………….
Теоретико методичні засади розробки політичних технологій 1.1. Розвиток наукових теорій про політичні технології 1.2. Сутність політичних технологій 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання інформаційних технологій у виробничій діяльності туристичних підприємств 1.1 Сутність інформаційних технологій в туризмі 1.2 Автоматизація управління діяльністю готелю 1.3 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ..8 1.1. Традиційні та інноваційні технології навчання у початковій школі……………………………………………………………………………….8 1.2. Поняття «педагогічна технологія» та класифікація інноваційних технологій навчання.……………………………………………...…………….14 1.3.
...майбутніх вчителів до впровадження інтерактивних технологій Роздід 3. Формування у майбутнього вчителя професійних якостей в процесі застосування інтерактивних технологій навчання Висновки Таким чином, можна помітити, що ...
Теоретичні основи використання мультимедійних технологій на уроках художньої культури в загальноосвітній школі 1.1. Методичні засади дослідження мультимедійних технологій 1.2.
...мови з використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі 1.1. Поняття комп’ютерних технологій навчання 1.2. Використання комп'ютерних інформаційних технологій у педагогічній діяльності ...
Теоретичні основи використання комп’ютерних технологій на уроках природознавства 1.1. Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної підготовки учнів на уроках природознавства 1.2.... Значення комп’ютерних технологій при вивченні курсу природознавства Розділ 2. Особливості використання комп’ютерних технологій на уроках природознавства 2.1.
Теоретичні основи використання комп’ютерних технологій на уроках природознавства 1.1. Комп’ютерні технології навчання як запорука якісної підготовки учнів на уроках природознавства 1.2.... Значення комп’ютерних технологій при вивченні курсу природознавства Розділ 2. Особливості використання комп’ютерних технологій на уроках природознавства 2.1.
У даній роботі охарактеризовано різні підходи до вивчення проблеми впровадження інтерактивних технологій навчання в педагогічній теорії та практиці, з’ясовано види, структуру і зміст кейс технологій та виокремлено відповідні інноваційні аспекти для ...
...впровадження в освітній процес інформаційних технологій...........6 1.2. Засоби сучасних інформаційних технологій. Упровадження в заняття дошкільних закладів комп’ютерів ……………... 10 1.3.
...майбутніх вчителів до впровадження інтерактивних технологій Роздід 3. Формування у майбутнього вчителя професійних якостей в процесі застосування інтерактивних технологій навчання Висновки Таким чином, можна помітити, що ...
Проблеми використання Інтернет технологій в архівній справі 1.1. Аналіз огляду джерел за темою дослідження 1.2. Архівознавчі аспекти інформатизації Розділ 2. Аналіз та перспективи використання Інтернет технологій в архівній справі 2.1.
Сучасні дослідження в галузі економіки характеризуються по перше, впровадженням сучасних математичних методів, по друге, появою новітніх комп’ютерних технологій, що зробили можливим дослідження складних явищ і процесів. Нейронні мережі, засновані на принципах функціонування їх біологічних аналогів, спроможні розв’язувати ...з 3х розділів: ОСНОВИ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОБУДОВА СУЧАСНОЇ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Поняття соціальних технологій 2. Специфіка технологій у соціально педагогічній діяльності Література
Система технологій в енергетиці 2. Аналіз і економічна оцінка технологій механічної обробки Висновок Література
1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 Ефективність роботи ... 1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 Ефективність роботи туристських підприємств при...
Теоретичні засади використання технологій раннього навчання дітей в системі дошкільної освіти 1.1. Філософсько – педагогічні погляди на навчання та виховання дітей раннього віку 1....дітей раннього віку засобами сучасних технологій 2.1. Зміст і форми навчання дітей раннього віку в сучасних ДНЗ України 2.2.
Актуальність проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.... Вибір нових освітніх технологій і їх вплив на підвищення ефективності уроку. Список використаної літератури Додатки
Актуальність проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.... Вибір нових освітніх технологій і їх вплив на підвищення ефективності уроку. Список використаної літератури Додатки
...особливості аудиту при застосуванні компютерних технологій Розділ 2. Аудиторський ризик при використанні комп'ютерних технологій ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Сутність та види ігрових технологій. 1.2. Розробити сценарій ділової гри до теми «Способи виконання рубки» з дисципліни «Загальний курс слюсарної справи». 2....прояв у процесі застосування ігрових технологій в освіті. 3. ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА 3.1. Розробити систему заходів щодо підвищення особистісного статусу учня в колективі групи.
...знань 2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання 2.5 «Проектування технологій поетапного формування навчальної діяльності (ООД, ВД, КД)» 2.6 Складання перспективно поурочного плану викладу теми ...
...системі медичної допомоги, впровадження нових технологій в обстеженні, на етапі переходу до ринку. Система медичної допомоги в державі, як один із соціальних чинників охорони здоров’я, ... Для впровадження нових технологій в діагностику онкологічних захворювань на прикладі міської лікарні №5 м. Кременчук рекомендується відкрити приватний кабінет «Надія», для надання консультативно –обстежувальної ...
ВСТУП Розділ 1.Науково дослідні та проектно конструкторські роботи Розділ 2.Підвищення якості продукції, сервісного обслуговування клієнтів Розділ 3.... Впровадження сучасних інформаційних технологій В наявності 7 робіт: по ТОВ "Грей Севастополь" проект виробництва інсуліну по ВАТ "СОММАС" проект виробництва згущеного молока по ВАТ "...
Тема 1 1. Розкрийте сутність технологічних процесів як економічних об’єктів. 2. Дайте визначення поняттям технологічне оснащення; виробничий цикл; ... Назвіть передумови зміни технологій та методи прогнозування. Тема 3 1. Назвіть передумови зєднання науки і техніки. 2. Поясніть динаміку розвитку науки і техніки. 3.
ВСТУП РОЗДІЛ I . Сучасні інформаційні технології в управлінні готелем 1.1. Використання інформаційних систем у готельних комплексах ... Аналіз інформаційних технологій у готельному комплексі “Росава” РОЗДІЛ III. Шляхи удосконалення інформаційної системи готельного комплексу “Росава” Висновки Список використаної літератури
Введение Раздел 1. Общие понятия и классификация опасных отходов 1.1. Загрязнения окружающей среды отходами 1.2.... Сравнение технологий переработки опасных отходов 3.1. Огневая переработка 3.2. Переработка и обезвреживание отходов с применением плазмы 3.3.
Введение 2 Раздел 1. Общие понятия и классификация опасных отходов 4 1.1 Загрязнение окружающей среды отходами ... Сравнение технологий переработки опасных отходов 52 3.1. Огневая переработка 52 3.2 Переработка и обезвреживание отходов с применением плазмы 55 3....
ВСТУП 1. Сутність технології навчання 2. Основні принципи педагогічних технологій 3. Педагогічне проектування й педагогічні технології 4.
ВСТУП 1. Інноваційні освітні технології як фактор підвищення рівня викладання 2. Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі викладання психології ВИСНОВОК ...
ВСТУП 1. Інноваційні освітні технології як фактор підвищення рівня викладання 2. Застосування інноваційних освітніх технологій у процесі викладання психології ВИСНОВОК ...
ВСТУП 1. Сутність технології навчання 2. Основні принципи педагогічних технологій 3. Педагогічне проектування й педагогічні технології 4.
Вступ Розділ 1. Постановка проблеми в Україні Розділ 2. Сьогоднішня ситуація на ринку Розділ 3. Аналіз проблеми ринку комп’ютерних технологій Розділ 4.
1. Сутність інтерактивного навчання 2. Поняття технології в педагогічній науці та практиці 3. Інтерактивне навчання як сукупність технологій 4.
Продаю курсовой проект на тему «Выбор и обоснование малоотходных технологий переработки ТБО». Работа сдана на оценку "отлично".
Вступ 3 Вдосконалення, проблематика та шляхи інформаційних систем технологій обліку 4 Висновки 12 Список використаних джерел 13
Вступ 3 1. Роль і місце аналізу товарообороту в системі управління підприємством 6 2. Економічна сутність товарообороту 10 3....в умовах застосування новітніх інформаційних технологій 44 Висновки і пропозиції 47 Список використаної літератури 49 Додатки 51
ПЛАН Вступ……………………………………………………………………………..3 Розділ І. Освітні технології активного навчання з правових дисциплін……5 Розділ 2. Методика використання ігрових технологій при навчанні правових дисциплін…………………………………………………………………………12 ...
Зміст Вступ 3 1.Місце і роль аналізу прибутку в системі управління підприємством. 6 2....в умовах застосування сучасних інформаційних технологій“ 43 Висновки та пропозиції. 51 Список використаної літератури 55 Додатки
ВСТУП 1. Загальна характеристика нафти 1.1 Нафта, її походження та розповсюдження 1.2 Фізичні та хімічні властивості ...
Всего 50 ответов Question 1 Об’єктом технології є: a. окремі операції b. збут продукції c.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………...…..4 Розділ 1. Структура вкладу в просте товариство по новому ЦК України…….....
1. Сутність соціально педагогічної діяльності 2. Професійний портрет соціального педагога і соціального працівника 3.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….6 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………...8 1.1.
Вступ Розділ 1. Поняття, принципи і методи соціальної діагностики 1.1. Поняття соціальної діагностики 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.