Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 216 за запитом типова

Вступ Розділ 1. Умови праці працівників на виробництві 1.1. Поняття, фактори, та елементи умов праці 1.... Типова методика оцінювання умов праці 2.2. Інтегральне бальне оцінювання умов праці 2.3. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов ...
Введение 1. Исторические условия возникновения рынка 2. Рынок чистой конкуренции 3. Рынок монополистической конкуренции 4.
Вступ Основна частина. Патофізіологічні механізми пошкодження клітин 1. Загальна характеристика і види пошкодження клітин 2.
Вступ Основна частина. Патофізіологічні механізми цукрового діабету 1. Патофізіологічні механізми формування гіперглікемічного стану 2.
типов акцентуации b. особенностей пространственного восприятия c. уровня притязаний d. особенностей внимания e. мотивации одобрения Question 7 Методика К.Леонгарда – Х.... типов темперамента Question 8 Целью методики Г.Айзенка является определение: a. уровня механической понятливости b. особенностей образной памяти c.
Типова схема організаційної структури фінансового управління на великих підприємствах. 21. Поняття “центру відповідальності” на підприємстві. Види центрів відповідальності та їх характеристика.... Типова сукупність вхідних грошових потоків суб’єкта господарювання. 35. Типова сукупність вихідних грошових потоків суб’єкта господарювання. 45.
420 Перелік типових асоціацій, які підлягають охороні ............................................. 434 Перелік рідкісних природних рослинних угруповань, які підлягають охороні .................................................................................................................................. 438 Перелік природних рослинних угруповань, що перебувають ... 440 Перелік типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні ..............................
Додаток Ш – Типова форма контракту з працівником (на чистому аркуші паперу формату А4). 23. Додаток Щ – Типова форма контракту з працівником (на трафаретному ...
...теоретичній частині наведений проектний розрахунок типового біореактора потужністю 100 л/год. ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................6 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТАЦІЇ............................................................................................................8 1.1. Характеристика продуцента.........................................................
...Планування уроків позакласного читання 33 Типовий конспект уроку позакласного читання 36 Матеріали для вчителя 38 Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року ...Планування уроків позакласного читання 53 Типовий конспект уроку позакласного читання 53 Матеріали для вчителя 56 Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року ...
Виявлення загальних типових рис договорів та різниць між ними полегшує для суб’єктів правильний вибір виду договору, забезпечує його відповідність змісту діяльності, що ... Курсова робота має типову структуру: вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел. У вступі подається коротка характеристика роботи, визначено актуальність, мету, завдання, об’...
Типовий бізнес план та його основні розділи. 3. Державні вимоги до планування менеджменту страхової діяльності. 4....продуктів; аквізицію Question 22 Продаж типових страхових полісів для громадян переважно здійснюється: a. Через страхових агентів b. Через керівних працівників головного офісу страхової компанії c.
Типова схема побудови платіжної системи країни Рис. 4. Документальна сфера застосування системи “клієнт банк” Рис.5. Принцип роботи типової системи “клієнт банк” Рис.
Найбільш типовим вираженням автономного методу правового регулювання праці є: А) закони та підзаконні акти; Б) колективні договори; В) трудові договори; Г) трудові ... Найбільш типовим вираженням авторитарного методу правового регулювання праці є: А) закони та підзаконні акти; Б) колективні договори; В) трудові договори; Г) трудові ...
Типовими помилками класифікації та віднесення витрат на рахунки бухгалтерського обліку є списання рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” в повній сумі в дебет ... У типовій конфігурації 1С:Бухгалтерії для цього використовуються забалансові рахунки ВД і ВР, реалізованих податковий облік амортизації окремо від бухгалтерського та податковий ...
Найбільш типовим вираженням автономного методу правового регулювання праці є: А) закони та підзаконні акти; Б) колективні договори; В) трудові договори; Г) трудові ... Найбільш типовим вираженням авторитарного методу правового регулювання праці є: А) закони та підзаконні акти; Б) колективні договори; В) трудові договори; Г) трудові ...
диагностика клинических типов агрессивности b. определение уровня самооценки c. выявление стойкости в стрессовых ситуациях d. выявление агрессивных реакций на стресс e. выявление типов реагирования на фрустрацию Question 12 ...
...яких регламентуються Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою ДКУ від 18.12.2000р. № 130, Положенням про документальне забезпечення записів в ...за розрахунками з іншими кредиторами типової форми № 409 (бюджет), № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами т.ф. № 386 (бюджет), № 10 Накопичувальна відомість про вибуття ...
Курсова робота має типову структуру: вступ, два розділи, висновки та список використаних джерел. У вступі подається коротке поняття про державний борг, бюджетний дефіцит та ... Курсова робота має типову структуру: вступ, два розділи, висновки та список використаної літератури. У розділі І мова йде про теоретичні аспекти дослідження бюджетного дефіциту ...
...його англійський колега, який оперує типовими характерами та історичними подіями. На думку Віктора Юго, це мав бути «... в один і той же час роман, драма і ... Курсова робота має типову структуру: вступ, два розділи, висновки та список використаної літератури. У вступі подається короткий опис творчості письменника, визначено мету, завдання та ...
...продукції є пропозиції щодо удосконалення типових форм документів з обліку витрат і виходу продукції. На підприємстві застосовується як зовнішній, так і внутрішній контроль собівартості продукції....продукції є пропозиції щодо удосконалення типових форм документів з обліку витрат і виходу продукції. Підприємство СТОВ «Красносільське» постійно намагається знизити витрати на виготовлення і реалізацію продукції.
...Рисунок 2.1 Схема реквізитів типової форми КО 1 Рисунок 2.2 Схема реквізитів типової форми КО 2. Таблиця 2.4 Господарські операції, які були проведені ...
...Балів: 1 Фоторецепторы каких двух типов содержатся в глазу человека? Відповідь: Question 3 Балів: 1 Фоторецепторы преобразуют световую энергию в электрическую при помощи: Виберіть одну правильну ...слоя, состоящие из клеток разных типов А Дробление Б Гаструляция В Нейруляция Відповідь: Question 4 Балів: 1 Используя перечисленные в пункте 1 половые органы и пути, ...
...Балів: 1 Фоторецепторы каких двух типов содержатся в глазу человека? Відповідь: Question 3 Балів: 1 Фоторецепторы преобразуют световую энергию в электрическую при помощи: Виберіть одну правильну ...слоя, состоящие из клеток разных типов А Дробление Б Гаструляция В Нейруляция Відповідь: Question 4 Балів: 1 Используя перечисленные в пункте 1 половые органы и пути, ...
метод, спрямований на розробку типових конструктивних рішень b. об’єднання окремих неоднакових предметів і явищ у споріднені групи c. усунення невиправданої різноманітності одноіменних об’єктів ... метод стандартизації, спрямований на розробку типових конструкцій d. метод стандартизації, спрямований на типізацію Question 11 Основними критеріями вибору об’єктів комплексної стандартизації є: a.
Типова схема побудови платіжної системи країни Рис. 1.1.2. Документальна сфера застосування системи “клієнт банк” Рис.1.2.1. Принцип роботи типової системи “клієнт банк”.
...які заохочення, що містяться в Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку c. будь які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку Question 5 ... тільки ті, які містяться у Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку c. будь які види заохочень, які трудовий колектив вважає доцільними Question 6 Звільнення за яких із ...
Приведите примеры разных типов покупательного поведения человека. Сделайте сравнительную характеристику этих типов.
...которые изготавливаются на станках трех типов I, II и III за время указанное в следующей таблице. Еженедельная норма работы станков I, II и III типов составляет соответственно 40, 36 и ...
шаблон типового проведення c. документ виплата зарплати Question 10 Виплата заробітної плати оформляється документом: a. виплата зарплати b. нарахування зарплати c....фінансово економічними системами Question 6 Типова конфігурація системи “1С:Підприємство” це a. Конфігурація яка задовольняє більшість користувачів і відповідно, для них, не вимагає перенастроювання b.
...сільськогосподарський, сімдесят, суголосний, твердий, течія, типове явище (характерне), типовий проект (стандартний), фаховий, феномен, хисткий, царина, черговий. Щоб засвоїти наголошування слів, які викликають особливі труднощі, пропоную з ...
типових операцій c. технологій Question 3 Внутрішній контроль є: a. подальшим b. стратегічним c. оперативним Question 4 Для організації контрольного процесу ... необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування автоматизованих ІС c. дає змогу використовувати математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів ...
типових операцій b. технологій c. облікових реєстрів Question 3 Внутрішній контроль є: a. оперативним b. стратегічним c.... необхідності застосування типових уніфікованих і стандартизованих елементів функціонування автоматизованих ІС b. Правильної відповіді тут не вказано c. дає змогу використовувати математичний опис функціонування ...
До типових часткових бюджетів можна віднести такі: плановий баланс; бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї; бюджет прибутків та збитків; бюджет ... До типових антикризових заходів у рамках реструктуризації управління підприємством можна віднести такі: рефінансування дебіторської заборгованості; впровадження контролінгу; аквізиції; зворотній лізинг 129.
...д) ни один из указанных типов Question 66 of 80 Point Value: 1 Question На основании характеристики определите тип темперамента: В., как правило, сдержан и невозмутим....д) ни один из указанных типов Question 67 of 80 Point Value: 1 Question Разновидностью метода наблюдения является: а) антиципация б) адаптация в) интроспекция г) интерференция ...
ни один из указанных типов 69 Балів: 1 На основании характеристики определите тип темперамента. Как правило, сдержанный и невозмутимый. На вопросы отвечает не сразу, но ... ни один из указанных типов. 70 Балів: 1 Темперамент определяет: Виберіть одну правильну відповідь a. направление интересов человека; b. темп и ритм деятельности; c.
типовими положеннями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) c. підприємством самостійно Question 5 Облік прямих витрат ведеться на ... типову і галузеву c. річну і проміжну Question 4 За якою ознакою розрізняють статистичну, фінансову, податкову, спеціальну, внутрішньогосподарську звітність: a.
Тест 1 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: Виберіть одну правильну відповідь a. допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності ...
Question 1 of 15 Типовими психологічними особливостями літніх людей є всі нижеперераховані за виключенням: 1) егоцентризму; 2) альтруїзму; 3) недовірливості; 4) тривожності.
Курсова робота являє собою типову технологічну карту по влаштуванні збірного залізобетонного резервуару, з використанням сучасної техніки, норм і способів будівництва. Оптимізована під дані технічні умови.
Question 1 of 20 Типовий портрет британського бізнесмена виглядає так: Question 2 of 20 Японський національний характер має такі риси: Question 3 of 20 Китайці ...
Типове положення та інструкція про спеціальні дошкільні заклади. 3. Історія розвитку дошкільної сурдопедагогіки. 4. Корекція і компенсація як проблема дошкільної сурдопедагогіки.
Понятие типов (форм) государства ..................................... 3 1.2. Типы (формы) правления современных государств ………………... 3 1.3. Типы (формы) государственного устройства ....................... 7 2.
Описание структуры каталогов JVM, характеристика типов файлов 2. Характеристика утилит JVM. Общий порядок создания программ на Java. Общий порядок создания программ. Создать простейшую программу 3.
...вищою ланкою управління на основі типової схеми 2. Визначити, які підрозділи відповідають, а які не відповідають вимогам мінімальної чисельності підлеглих, які підпорядковані одному керівнику 3.
...вищою ланкою управління на основі типової схеми 2. Визначити, які підрозділи відповідають, а які не відповідають вимогам мінімальної чисельності підлеглих, які підпорядковані одному керівнику 3.
Тести до теми 1 Question 1 of 3 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: 1. розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2.
Граничні величини і типовий характер їх змінення при наростанні обсягів виробництва 3.Задача Загальний об'єм пропозиції виробу А за місяць характеризується наступними даними: ...
Характеристика типов рынка по ценовому фактору ………………….. 4 Литература ………………………………………………………………….. 11
Типовий перелік документів. Терміни зберігання документів 3. Складання описів 4. Навести приклад оформлення протоколу Література
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.