Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 6332 за запитом типу

...1 основні засади застосування різних типів виробництва на промислових підприємства 1.1 Структура та організація виробничого процесу 1.2 Характеристика різних типів виробництва на промислових підприємствах 1....
...при створенні дитячого будинку сімейного типу…………………………………………………………..…6 1.1. Сутність та підстави виникнення правовідносин, що виникають при створенні дитячого будинку сімейного типу……………………………………....6 1.2.
...держави і права країн англосаксонського типу……………………………………………………...8 1.1.1. Становлення англійського права 8 1.1.2. Історичні засади виникнення держави і права США 33 1....політико — правової системи країн англосаксонського типу 57 2.1. Джерела права в країнах англосаксонського типу (сім'ї) 57 2.2. Теоретико правовий аналіз органів державної влади ...
Загальна характеристика історичних типів європейський ідеологій 1.1. Сутність категорії „Політична ідеологія” 1.2. Основні історичні типи ідеологій 1.3.
В наш час все більше постає проблема гендерної поведінки. Саме поняття гендер ввійшло в наукове використання ...жінок та чоловіків з різними типами ставлення до сім’ї. Мета: теоретично обгрунтувати психологічні особливості гендерно рольової поведінки особистості, емпірично дослідити зв’язок між гендерною ідентичністю ...
Характеристика дітей з різними типами темпераменту 1.4. Формування характеру у дітей і шляхи його виховання Висновки до першого розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження проблеми впливу типу темпераменту на прояв характеру 2....
Історичні витоки концепції ідеальних типів М. Вебера 2. Ідеальний тип як логічна конструкція 3. Значення ідеальних типів М. Вебера у сучасній соціології Висновки Список літератури
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження типів, видів та форм власності 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність ...
Обоснование выбора типа ВС 2. Определение себестоимости авиаперевозок на данных типах ВС 3. Расчет показатели экономической эффективности внедрения в эксплуатацию нового типа ВС ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АСИМПТОТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 5 1.1. Збіжність розв’язків першої крайової задачі 6 1. 2. Асимптотичний розклад розв’язків першої крайової задачі 9 ...ПОВЕДІНКИ РОЗВ’ЯЗКІВ ЗАДАЧ ПАРАБОЛІЧНОГО ТИПУ 39 2.1. Доведення теореми про асимптотичний розклад для розв’язків другої крайової задачі 39 2.2.
Групи, типи та методи комунікацій 1.3. Доцільність використання комунікацій в організаціях: управлінський аспект 1.4. Роль внутрішньоорганізаційних комунікацій у вдосконаленні організаційних ... Практичне використання основних методів та типів комунікацій у обраній компанії 2.1. Загальні відомості про фірму 2.2. Методи та типи комунікацій у досліджуваній компанії 2....
...які пояснюють зміст, сутність та типи прояву політичної культури особистості, розробка цієї проблеми є недостатньою і потребує переосмислення та поглибленого розгляду окремих аспектів цієї проблеми....поняття "політична культура", аналіз різних типів політичної культури, а також огляд її основних функцій. Також розглянуто поняття "політична субкультура" та її взаємозв'язок із політичною культурою.
ВступBR> Типи темпераментів. Різні класифікаціїBR> Типові характеристики групBR> ВисновкиBR> Список використаної літератури
Обдарованість та її типи 1.1. Поняття задатків, здібностей і обдарованості. Види обдарованості 1.2. Риси загальної розумової обдарованості 1.3. Методи оцінки обдарованості РОЗДІЛ 2. Характеристика різних типів обдарованості дитини 2.1.
Завдання 2. Показники розподілу доходів населення, їх роль у вирішенні проблем бідності.... Відносини власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку відносин власності: їх типи і форми. Новітні тенденції у розвитку відносин власності Завдання 3.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ 1.1. Основні типи освітніх видань 1.2. Монографія як наукове книжкове видання 1.3.
Охарактеризуйте типові порушення мовних норм у професійному спілкуванні (усному і писемному). Запропонуйте нормативні відповідники слів і висловів, уживаних неправильно. 2.... Перекладіть українською мовою типові звороти, уживані в текстах резюме: управлять автомобилем; состояние здоровья; личные достижения; водительские права; в круг моих обязанностей входит; рабочий телефон; ...
...умови так критерії формування різних типів політичних субкультур 3. Типи політичних субкультур
Типи присудка. Основна характеристика Розділ 2. Типи присудків. Складні випадки вживання 2.1. План конспект уроку з української мови № 2.2.
Охарактеризуйте типові помилки, пов' язані з уживанням прийменників у фахових текстах. З'ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання прийменникових зворотів.... Перекладіть українською мовою типові звороти, уживані в текстах пояснювальних записок: Ввиду того, что; представленные материалы; по многим причинам; произошел инцидент; по делам службы; принимать ...
Дитячий будинок сімейного типу в системі форм влаштування ді тей, позбавлених батьківського піклуван ня………………………………………...…18 2.1. Форми улаштування дітей сиріт та дітей, які ... Сутність дитячего будинку сімейного типу…………………………….……23 2.3. Підстави виникнення дитячого будинку сімейного ти пу……………...……27 2.4. Характер прав і обов’язків учасників форм ...
Вступ 3 1. Загальна характеристика конфлікту як явища 5 2.... Основні типи конфліктів 9 4. Основні причини трудових конфліктів 23 5. Функції конфлікту 32 Висновок 39 Література 41
ВСТУП Розділ 1. УРОК ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 1.1.... ТИПИ УРОКІВ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА ТЕХНОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 2.1. Вступні уроки читання 2.2.
Вступ Розділ 1. Суть та визначення економічного росту Розділ 2. Типи, темпи та фактори економічного росту ...
Зміст Розділ 1 : Стилі мовлення 1. Розмовно побутовий 2 2. Науковий 4 3. Публіцистичний 7 4.... Художній 11 Розділ 2: Типи мовлення 1. Опис 13 2. Розповідь 14 3. Роздум 15
1. Общая психологическая характеристика личности преступников …… 3 2. Ориентационно поведенческая схема личности преступника ………... 8 3. Корыстный тип преступника …………………………………………….. 14 Выводы ………………………………………………………………………. 16 Литература …………………………………………………………………...
Вступ Розділ 1. Основні типи та види документів, їх аналіз 1.1.
1. Типи ділової кар*єри 2. Передумови побудови успішної ділової кар*єри Список використаної ...
1. Причини порушень поведінки молодших школярів 2. Типи та методи стимулювання позитивної поведінки учнів 3.
1. Сутність міжнародного маркетингового комлексу та елементи міжнародного маркетингового комлексу 2. Типи міжнародного маркетингового комплексу Список використаної ...
1. Назвіть основні причини виникнення політики як самостійного виду людської діяльності ........... 3 2. Охарактеризуйте основні типи держав .................................................... 7 3.
Варіант – 66 1. Закономірності та історичні типи етногенезу. 2. Психологічні основи політичної поведінки. 3. Ш.
Варіант – 67 1. Політичне рішення: форми, типи, умови забезпечення. 2. Внесок Н. Макіавеллі у політику. 3.
Вступ 1. Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління 2. Типи організаційних структур управління 3.
ВСТУП 1. Поняття політичної культури 2. Структура політичної культури 3. Типи та функції політичної культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
ВСТУП 1. Класифікація наркотиків та типи залежності 2. Наркотики та їх ефекти ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ…………………………………............…………………….…..…3 1.Теоретичні підходи до визначення сутності економічної системи.................5 2.Структурні та функціональні елементи економічної системи…...................10 3.Типи та моделі економічної системи….………………..……...........…..........
1. Підприємництво. Співвідношення основних форм підприємництва. 2. Типи структури ринку. Конкуренція і монополія. 3.
20. Поняття факторінгу. Види факторінгових угод ………………………. 3 22. Типи заявок на биржову угоду ………………………………………….
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Загальна характеристика правового регулювання суспільних відносин…………………………………………………………………………....6 1.1. Сутність правового регулювання………………………………..….... Засоби, способи і типи правового регулювання………..…………18 Розділ 2. Види та ефективність правового регулювання…………...…………23 2.1. Характеристика видів правового регулювання…………………...23 2.2.
Тема 6. Новий час: формування сучасного типу європейської культури в Україні Контрольні питання: 1.
1. Організація роботи з науковою літературою …………………………… 3 2. Класифікація і типи експериментів ……………………………………... 7 3.
Соціологічне опитування „Відношення населення до проблеми еміграції”. Охарактеризуйте типи сімей та їх функції.
Вступ Розділ 1. Вплив чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств готельного типу 1.1. Характеристика стратегічного управління підприємством 1.2.
І. Перукар 2 класу 1. Вступ: догляд за пошкодженим волоссям 2. Сучасний інструментарій перукаря: сучасні типи фенів для сушки волосся. 3.
План Вступ……………………………………………………………………………..3 І. Загальна характеристика ПрАТ «Техновибух»…………………………...5 1.1 Характеристика суб’єкта господарювання………………………………5 1.2 ...зовнішньо економічній діяльності підприємства: їх типи та ефективність»…………………………11 2.1 Поняття управлінських рішень та їх види……………………………....11 2.2 Управлінські рішення в зовнішньо економічній діяльності ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

makarenko22

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.