Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Оцініть цей сайт


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 982 за запитом товарних

Что представляет собой конкуренция на товарном рынке? 2. Что является объектом конкуренции на товарном рынке? 3. Что является субъектом конкуренции на товарном рынке? 4.
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу 1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2.
Теоретичні та методологічні аспекти обліку товарних операцій Та аналізу товарних запасів 1.1 Теорія та методологія обліку товарних операцій 1.2 Нормативна база обліку товарних операцій ...
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, 75 стор....АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2. Загальне визначення та загальна побудова обліку ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі 1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності 1.2 Економічна сутність та організаційні засади оптової торгівлі 1.3 Методологія обліку товарних операцій в оптовій торгівлі Розділ ...
...основи обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.2 Методологія обліку та ...
Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі 1.1 Економічна сутність та особливості товарних запасів як об’єкту обліку 1.2 Законодавча та ...
...Комплекс комерційних засобів з формування товарних запасів торговельним підприємством» Виконав студент 3 курсу, тм 328 групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г....діяльності підприємства у забезпеченні стійкого товарного асортименту. 2. Організація процесу управління товарними запасами на підприємстві. 3. Фактори, що впливають на розмір товарних запасів та їх оборотність.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управлінням товарними запасами на підприємствах громадського харчування 1.1. Види товарних запасів, завдання та інформаційна база їх оцінювання 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 7 1.1. Економічна сутність товарно матеріальних ресурсів торгового підприємства 7 1.2.
Товарна біржа. Її суть, принципи та цілі 1.1. Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці 1.2.
...основи обліку, аналізу і контролю товарних запасів 1.1 Поняття, класифікація та оцінка товарних запасів 1.2 Огляд законодавчої та нормативної бази з обліку товарних запасів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління формуванням товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі 1.1. Критерії формування товарного асортименту підприємств 1.2. Етапи формування товарного асортименту 1.3.
Актуальність обраної теми полягає у тому, що особливості української економіки до нині не сприяли створенню належних умов для становлення і розвитку повноцінної біржової індустрії, особливо її структурного сегмента – біржового ринку товарних деривативів. Завдяки якому можна захистити власного товаровиробника від дії негативних факторів економічної системи та забезпечити прозоре і паритетне ціноутворення, трансферт товарних і фінансових потоків, прогнозування прибутковості.
ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та класифікація товарно матеріальних засобів підприємства 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНО МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та класифікація товарно матеріальних засобів підприємства 5 1.2.
Вступ 3 1 Теоретичні основи маркетингової товарної політики підприємства 5 1.1 Маркетингова товарна політика та управління товаром 5 1.2 Формування товарного асортименту 9 1.3 ...
Теоретичні основи організації управлінського обліку товарно – матеріальних цінностей 1.1. Сутність товарно – матеріальних цінностей як об’єкту бухгалтерського та управлінського обліку 1.2.
Завдання і функції товарної біржі. ІІ. Управління товарною біржею та її структурні підрозділи. ІІІ .Біржові товари. ІY. Види біржових угод та їх здійснення.
Теоретичні основи функціонування товарних бірж 3 1.1. Поняття товарної біржі та їх класифікація 3 Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності товарних бірж україни 22 ...
Теоретичні основи аналізу товарних запасів та товарооборотності торгового підприємства 1.1. Види товарних запасів 1.2. Завдання та джерела аналізу товарних запасів та товарооборотності ...
Теоретичні основи маркетингової товарної політики торгівельного підприємства 1.1. Сутність товарної політики 1.2. Характеристика основних складових маркетингової товарної політики на підприємстві 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1. Економічний зміст та класифікація товарних операцій 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку операцій з товарами 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Сутність та завдання маркетингової товарної політики підприємства 11 1.2.
...АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Сутність товарної політики та її місце у системі управління діяльністю підприємства 11 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління формуванням товарних запасів та товарооборотністю на торговому підприємстві 1.1. Види товарних запасів 1.2. Завдання управління товарними запасами та товарооборотністю 1....
...основи виникнення та історія розвитку товарного господарства 1.1. Основні передумови виникнення товарного господарства 1.2. Історія розвитку товарного господарства 1.3.
...основи виникнення та історія розвитку товарного господарства 1.1. Основні передумови виникнення товарного господарства 1.2. Історія розвитку товарного господарства 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління формуванням товарних запасів та товарооборотністю на торговому підприємстві 1.1. Види товарних запасів 1.2. Завдання управління товарними запасами та товарооборотністю 1....
Сутність товарно інноваційної політики підприємства. 4. Інноваційний маркетинг, його зміст. 5. Чинники, що впливають на розвиток інноваційних процесів. 6.... Основні принципи управління товарно інноваційного політикою. 9. Першочергові стратегічні завдання, які забезпечують ефективне управління товарно інноваційною політикою. 10. Роль і місце інформації у товарно ...
Сутність і генезис товарного виробництва 2.1 Товарне виробництво та його ознаки 2.2 Характеристика товарного виробництва 2.3 Закон вартості найважливіший закон товарного ...
Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту II. Коротка характеристика торговельного підприємства II.1. Місце розташування II.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ТОВАРНОЇ БІРЖІ 1.1. Суть, функції і права товарної біржі 1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації РОЗДІЛ ...
Сутність продуктово товарних стратегій 1.3 Ринкові характеристики продуктово товарних стратегій Розділ 2 Дослідження товарної стратегії ПП «Фіш Ка» 2.1 Загальна характеристика ...
Управління товарними запасами 3.1. Види товарних запасів, їх характеристика 3.2. Планування товарних запасів, мета планування 3.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи обліку, аналізу і аудиту на підприємствах торгівлі 1.1Інформаційна та нормативна база обліку і аудиту товарних операцій на підприємствах торгівлі 1.2 Методологія обліку, аналізу і аудиту товарних операцій 1.3 Методика аналізу товарних запасів Розділ ...
...закупівлі товарів( сировини, продукції) на товарній біржі та шляхи її удосконалення Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г....Товарна біржа. Сутність біржової торгівлі та її роль у ринковій економіці. 2. Порядок створення й організація діяльності товарної біржі. 3.
Вступ……………………………………………………………………...…………………………3 Розділ1. Загальні відомості про ТОВ "Укр Вереск"………………………………..…………….4 Розділ 2. Характеристика інноваційної активності ТОВ "Укр Вереск" ... Цілі формування та удосконалення товарної інноваційної політики……....……….....................................................................................................................10 Розділ 4. Інноваційно інвестиційні проекти і затрати на інноваційну діяльність ТОВ "Укр Вереск"…………………………………...
Значення, завдання та джерела аналізу товарних запасів торгівельного підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ЗАТ «Коопзовнішторг» та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз наявності та структури товарних запасів ЗАТ «Коопзовнішторг» 4.
Дайте определение понятия „Инфраструктура товарного рынка”. 2. Назовите основные элементы инфраструктуры товарного рынка. 3. Назовите основные функции инфраструктуры товарного рынка. 4.
Цілі формування та удосконалення товарної інноваційної політики……....……...9 Розділ 4. Інноваційно інвестиційні проекти і затрати на інноваційну діяльність ПАТ «КБ «ПриватБанк»…………………………………………………………………………….………9 Розділ 5. Результати впровадження підприємством «ПриватБанк» товарної інноваційної політики………………………………………………………………………………………....10 Розділ 6.
Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства 3.2. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства 3.3.
Види товарних запасів 2. Завдання управління товарними запасами та товарооборотністю 3. Оцінка стану товарних запасів та товарооборотності підприємства Список використаної літератури
Міжнародна товарна номенклатура, класифікації і кодування товарів. 3. Загальна характеристика систем товарної номенклатури. 4. Структура товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності України. 5. Висновки
... Задача № 22 Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними: – вартість товарної продукції у звітному періоді 1 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління товарно матеріальними запасами та їх регулювання 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1.2. Особливості управління товарно матеріальними запасами 1.3.
Товарна політика підприємств 2. Ефективність здійснення товарної політики Список використаної літератури
Сутність і роль товарної політики підприємства в умовах ринку 2. Види товарної політики ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...І СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ ЗНАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 5 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФОКСТРОТ» 12 3. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ МАГАЗИНУ «ФОКСТРОТ» 19 4. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ...
Сутність, види і завдання оцінки товарних запасів в роздрібній торгівлі 2. Методика аналізу товарних запасів в роздрібній торгівлі Список використаної літератури
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.