Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 310 за запитом торговельного

Торговельний капітал та торговельний прибуток як економічна категорія 5 1.1. Природа та генезис торговельного капіталу та торговельного прибутку 5 1....
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПРАВОВА ПРИРОДА ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК………….……..8 1.1. Поняття, призначення та функції торговельних марок………………………8 1.2. Класифікація торговельних марок…………………………………………….
Історія розвитку торговельної марки як об’єкта правової охорони…...6 Розділ 2. Поняття та функції торговельної марки………………………………..11 2.1.
Визначте правові аспектам торгівлі і торговельних відносин 5. Назвіть різновиди роздрібної торгівлі Тема 2. Сучасний стан та розвиток світової торгівлі Контрольні питання до теми 2 1.... Формування доходів та витрат на торговельних підприємствах Контрольні питання до теми 4 1. За якими групами можна класифікувати доходи в бухгалтерському обліку? 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори впливу на її рівень 1.2. Методика дослідження фінансової стійкості торговельного підприємства РОЗДІЛ 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ...
Науково методичні основи управління виробничо торговельною діяльністю закладів ресторанного господарства. 1.1. Сутність галузевих, організаційно – економічних та соціальних особливостей галузі 1.2. Поняття виробничої та торговельної діяльності закладів ресторанного господарства з ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного підприємства 1.2 Склад та джерела утворення майна торговельного підприємства 1.3 Аналіз ...
...засобів з формування товарних запасів торговельним підприємством» Виконав студент 3 курсу, тм 328 групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г.... Аналіз стану товарних запасів торговельного підприємства. 5. Шляхи прискорення обертання товарних запасів на торговельному підприємстві. Висновок . Використана література. Додатки. Вступ: Головною проблемою, як і в ...
Центральна спілка споживчих товариств УКООПСПІЛКА Івано Франківський фінансово комерційний кооперативний коледж ім.С.Граната КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Комерційна ...на товари та послуги на торговельному підприємстві Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г. Івано Франківськ – 2013 План: Вступ.
Торговельна взаємодія України та ЄС 2. Торговельна взаємодія України та СНД 3. Торговельна взаємодія України та ЄврАзЕС Список використаної літератури
...тему: Асортиментна політика на розрібному торговельному підприємстві br />br /> Виконав студент 3 курсу, групи br /> (прізвище, ім’я, по батькові) br />br /> Керівник: Яремко В.Г.... Роль комерційного апарату торговельного підприємства з регулювання асортименту товарів. 5. Комерційні рішення асортиментної політики на роздрібному підприємстві. Висновок. Література. Додатки.
Види торговельних будинків і помешкань, вимоги запропоновані до них 2. Організація процесу збереження товарів у магазині 3. Відпустка товарів зі складу 4.... Які права покупця і дії торговельного підприємця?
Теоретичні передумови зростання конкурентоспроможності торговельного підприємства 1.1. Конкурентоспроможність як економічна категорія і параметри оцінки конкурентоспроможного положення підприємства на ринку 1.2.... Методи оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства Розділ 2. Дослідження рівня конкурентоспроможності торгівельного підприємства ТОВ “Меркурій” 2.1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність торгівельного підприємства 2....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС ПРОЦЕССАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність, принципи, цілі та функції бізнес процесів 6 1.2. Фактори, що впливають на ефективність управління ...1.3 Особливості бізнес процесів торговельного підприємства 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ ТОВ „ЧАС ” 35 2.1 Загальна характеристика ТОВ „ЧАС”, його зовнішнє середовище ...
Діяльність УНІДРУА в уніфікації торговельних відносин з іноземним елементом 2.2. ЮНСІТРАЛ: цілі, завдання, особливості нормотворчої діяльності 2.3. Характеристика діяльності ЮНКТАД в сфері регулювання міжнародних торговельних відносин 2.4.
Суть та склад товарних запасів торговельного підприємства 3.2. Показники, що характеризують стан товарних запасів торговельного підприємства 3.3. Нормування та планування товарних запасів 3.4.
Вступ Розділ 1. Сутність міжнароднх торгівельнх звичаїв та та їх застосування до договорів поставки морем ... Роль торговельних звичаїв у сфері правового регулювання доворів поставки морем Розділ 2. Юридичний аналіз застосування міжнародних торгівельних звичаїв до договорів поставки морем ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ РОЛЬ В РОБОТІ ...
1. Сутність торговельної політики ЄС 2. Особливості реалізації політики ЄС та значення преференційних режимів Список використаної ...
Question 1 Сучасний ринок це: a. регульована система економічних відносин між суб'єктами різних типів і ... реалізація товару в торговельному підприємстві та отриманні доходу від цієї реалізації c. отриманні товарів від підприємств виготовників Question 24 Одна з найбільш складних проблем ...
Організація закупівлі товарів торговельним підприємством супермаркет BILLA + характеристика виноградних вин у суперкаркеті BILLA ЗМІСТ 1. Вступ……………………………………………………………………………..
Вступ 1. Сутність та види комерційних зв’язків торговельних підприємств 2. Принципи формування комерційних зв’язків 3.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 РОЗДІЛ ...
Вступ 3 1. Сутність господарських зв’язків та організаційно правові форми їхформування в умовах ринку 5 2....оцінка господарських зв’язків роздрібного торговельного підприємства з товаропостачальниками 25 4. Організаційні форми закупівлі товарів і порядок укладання договорів поставки 27 5.
1. Становище України в світі, як торгівельного партнера 2. Перспективи України на міжнародному ринку Список використаної ...
Вступ 1. Основні завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ПП «Фіш ...
6. Фінансова реклама 15. Основні рекламні прийоми 25. Напрями взаємодії учасників рекламного процесу 35.
1. Суть і основні завдання реклами на сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності 13. Стратегія реклами 29.
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Система управління персоналом підприємства 6 1.2 ...
...зміни у продуктивності праці на торговельному підприємстві свідчить випередження темпів росту витрат праці над темпами росту товарообороту та інших результатів праці?...зміниться обсяг власного капіталу (ВК) торговельного підприємства за результатами індексації вартості його основних засобів, що проводиться у зв'язку з їх інфляційним знеціненням? 1)ВК зросте.
Сукупність товарів, які знаходяться в торговельному залі Question 2 Важливою ознакою класифікації товарів є: a. Особливості постачання товарів b. Особливі режими транспортування товарів c....оптової бази і в роздрібному торговельному підприємстві b. Остаточно на складі оптової бази c. Остаточно в магазині в процесі безпосереднього ознайомлення покупців з товаром Question 5 ...
...підставі якої здійснюється будь яка торговельна операція. При доставці вантажу постачальником оформлюється товарно транспортна накладна яка є підставою для відпуску товарів зі складу....чи станції (пристані) призначення представнику торговельного підприємства видається доручення типової форми, підписане керівником, головним бухгалтером і завірене печаткою. При постійних зв’язках торговельного підприємства з постачальником ...
у наявності (відсутності) різної торговельної організації c. у категорії покупця, заради якого організований продаж (населення або організації) Question 4 Як формуються ціни в умовах ринкової ... ціни каталогів торговельних підприємств b. ціни основних підприємств виробників c. біржові котирування на найбільших біржах d. внутрішні оптові ціни в країнах з ємним ...
...дослідження системи Управління витратами на торговельному підприємстві 1.1. Економічна сутність витрат торговельного підприємства та їх класифікація 1.2. Фактори, які впливають на обсяг витрат торговельного ...
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ В РИНКОВИХ УМОВАХ……………………………………………………………………… 7 1.1. Функції торговельного менеджменту: зміст та проблеми реалізації в умовах динамічного ...
...політики формування власних фінансових ресурсів торговельного підприємства? 1)приріст стійких пасивів; 2)чистий прибуток; 3)залучення коштів за рахунок додаткового випуску акцій; 4)необхідно максимізувати всі ...РВО),що розраховані для окремого торговельного підприємства за певний період? 1)ВО на одиницю ТО=РВО; 2)ВО на одиницю ТОРВО; 3)ВО на одиницю ТО>...
Задача №1 Проаналізувати товарооборот торговельного підприємства Таблиця 1 Вихідні дані Квартал Минулий рік, тис. грн. План Фактично Виконання плану, % Відхилення від плану в сумі, тис....Задача №3 Проаналізувати товарні запаси торговельного підприємства. Таблиця 3 Вихідні дані Квартал Товарообо¬рот звітного року Фактичний запас на 01. 01 поточного року Норма товарних запасів, ...
Організація рекламної діяльності на торговельному підприємстві. 2.1. Економічна характеристика комерційної діяльності торговельного підприємства ПП – Портянко Ліза Андріївна 2.2.
...різновид матеріальних благ, що реалізуються торговельними підприємствами, а також органічна складова роботи суб'єктів галузі торгівлі як типового представника торговельно сервісних систем у сфері обміну....а специфічним товаром, створеним саме торговельними організаціями, підприємствами й одиницями, а тому її можна розглядати і як товар, і як вид діяльності та як фактор забезпечення ...
...його вплив на розвиток діяльності торговельного підприємства. Економічна сутність прибутку, його види. Механізм формування прибутку від різних видів діяльності торговельного підприємства.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку. 3. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Відповідь на перше питання передбачає визначення поняття комерційного найменування та прав, які ...необхідно розкрити поняття та види торговельних марок, порядок та обсяг надання правової охорони торговельним маркам. Визначити коло суб’єктів права на торговельну марку, їх майнові права, ...
фінансовий результат від операційної діяльності торговельного підприємства скоротився на 13,3 тис. грн. і в ІІІ кварталі склав 3,6 тис. грн....коштів у загальному обсягу майна торговельного підприємства засвідчили про недостатній обсяг обігових коштів на підприємстві, про переважання необігових коштів над обіговими.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку.....463 2.1. Поняття та функції торговельних марок.....463 2.2. Види торговельних марок.....466 2.3.
Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. 2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність. 3. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність. 4.
...та якості товарів в роздрібній торговельній мережі 1.1 Сутність споживчої цінності товарів 1.2 Якість продовольчих товарів 1.3 Втрати продовольчих товарів у процесі товаропросування ...зберігання продовольчих товарів в роздрібній торговельній мережі Черкаського районного споживчого товариства 2.1 Характеристика торговельній мережі Черкаського районного споживчого товариства 2.2 Особливості зберігання продовольчих товарів ...
Проблемна ситуація У таблиці представлено дані, які характеризують товарну структуру зовнішньоторговельного обороту України, Польщі, Росії та Німеччини Таблиця Товарна структура зовнішньоторговельного обороту України та її основних торговельних патнерів у 2003 2004р. (% до загального підсумку) Найменування груп товарів Експорт Імпорт 2003р. 2004р. 2003р....конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності торговельної (митно тарифної і нетарифної) політики в Україні в ко...
І Вступ 1.1 Товар як об’єкт комерційної діяльності ІІ Коротка характеристика роздрібної мережі «Фуршет» 2.1 місце розташування, підпорядкованість роздрібної мережі «Фуршет» 2.2 Форми власності роздрібної мережі «Фуршет» 2.3 Структура управління, кадровий склад роздрібної мережі «Фуршет» 2.4 Організація матеріальної відповідальності роздрібної мережі «Фуршет» 2.5 Організація рекламно інформаційної діяльності роздрібної мережі «Фуршет» 2.6 Організація господарських зв’язків роздрі...
...на рахунках бухгалтерського обліку операції торговельної фірми з обміну довгострокових активів. Торговельна фірма здійснила обмін старого офісного устаткування на аналогічне нове, доплативши при цьому певну суму.
Правова охорона торговельних марок 34. Оформлення прав на торговельну марку 35. Права, що випливають зі свідоцтва на торговельну марку 36.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.