Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 258 за запитом торгівельних

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКУ ..............6 1.1. Стан наукової розробки проблеми організаційної структури торгівельного підприємства в умовах ринку ..........................................................................................................................
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНІШНЬО ТОРГІВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 1.1 Зовнішньо торгівельні операції та їх види 1.2 Методи та схеми здійснення зовнішньо торгівельних операцій 1.3 Методологічна та ...
Суть і значення торгівельної діяльності 2. Проблеми організації управління торгівельною діяльністю підприємств Перелік використаних джерел
Варіант 30. 1. Державна податкова адміністрація звернулася з позовом до суду про стягнення з Одеського морського торгівельного порту боргу по сплаті податку ...
Організаційні засади провадження торгівельних послуг в системі роздрібної торгівлі....................................................................16 1.3. Сутність, функції та характеристики послуг в системі роздрібної торгівлі.................................................................................. 2.... Особливості торгівельних послуг, що подаються малими підприємствами....................................................................................... 55 2....
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА …… 77 3.1. Визначення пріоритетів в управлінні персоналом підприємства…. 77 3.2. Розробка рекомендацій з формування методів управління трудовими ресурсами торгівельного підприємства ……………………… 84 3.3.
Вступ І. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1.1. Ринок – економічна основа комерційної діяльності торгівельних підприємств 1.2.
Вступ 1.Характер джерел фінансування торгівельних підприємств 2.Напрям використання 3.Підвищення ефективності використання капіталу Висновок Використана література
Вступ 3 1 Теоретичні основи дебіторської заборгованості підприємства 5 1.1 Економічна сутність дебіторської заборгованості 5 1.... Вступ 3 1 Теоретичні основи дебіторської заборгованості підприємства 5 1.1 Економічна сутність дебіторської заборгованості 5 1.2 Класифікація дебіторської заборгованості підприємства 11 2 Особливості фінансового менеджмент торгівельної дебіторської заборгованості підприємств 14 2.1 Сутність управління дебіторською заборгованістю 14 2.2 Якіст...
Вступ 1. Суть і завдання посередницької діяльності оптового торгівельного підприємства. 2. Характеристика ВАТ "Рітейл Груп" (мережа магазинів "Велика Кишеня").
1. Формування збутової політики торгівельного підприємства 2. Визначення стратегії політики розподілу 3. Визначення методів збуту та типу каналів розподілу ...
Вступ 1. Значення, завдання та джерела аналізу товарних запасів торгівельного підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ЗАТ «Коопзовнішторг» ...
І Вступ 1.1 Рекламні засоби як одна із основних ланок торгівельної діяльності підприємства ІІ Коротка характеристика ...
ВСТУП 1. Роздрібна торгівля, як форма комерційно посредницької діяльності 2. Характеристика торгівельного підприємства (на прикладі магазину № 50 з обмеженою ...
ЗМІСТ ВСТУП ..2 РОЗДІЛ 1. Стан споживчого ринку засобів для прання в Україні..………….3 1.1....засобів для прання на матеріалах торгівельного підприємства ……….………………………………32 2.1. Фактори, що формують асортимент пральних порошків………………..32 2.2. Формування асортименту…………………………………………………32 ВИСНОВОК ……….
Задача 943 (земельне право) Державна податкова інспекція (ДПІ) після перевірки Одеського морського торгівельного порту (Порт) винесла рішення про ...
Вступ 1. Теоретичні аспекти зовнішньої економічної політики України 2. Структура зовнішньої торгівлі та можливості української економіки в завоюванні ...
Вступ Розділ І. Сутність і значення конкурентоспроможності підприємств 1.1. Поняття конкурентноспроможності підприємств 1.2.
1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 3.
1. Сутність маркетингу в сучасній економіці 2. Місце товару в маркетинговій діяльності 3. Товарна номенклатура та її показники Список ...
1.1 Суть, значення і особливості інформаційного забезпечення 1.2 Технологія інформаційної діяльності Список використаної літератури
1. Суть, значення та основні поняття стратегічного управління 2. Процес стратегічного управління Список використаної літератури
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Юридична природа суб’єктивного права на торгову марку……….…..6 Розділ 2.
Актуальність теми. Торгівля в найширшому значенні має на увазі весь оборот з товарами, тобто всю ту діяльність, яка має ...
ВСТУП Актуальність теми. Величина прибутку визначає можливість подальшого розвитку підприємства (розширення виробництва, оновлення його основних фондів, впровадження нових прогресивних ...
11. Аналіз чисельності торговельних працівників та факторів, що їх обумовлюють 40. Особливості аналізу промислових та допоміжних виробництв ...
13. Аналіз наявності і руху основних засобів 42. Завдання та аналіз використання землі Задача №1 Проаналізувати товарооборот ...
Всі вантажі, транспортні засоби, документи, що їх супроводжують, при переміщенні через митний кордон України мають пройти митний контроль.
1. Цільовий ринок товару та методика його вибору 2. Дослідження ринку задля формування ефективної товарної політики Список використаної літератури
7. Планування як інструмент обгрунтування стратегії 17. Сутність, види товарообороту підприємств сфери ресторанних господарств.
9. Економічний аналіз, як основа планування діяльності підприємства 18. Виробнича програма, вихідні передумови її планування 27.
1. Класифікація торговельних підприємств, їх характеристика 2. Організація контролю за рівнем товарних запасів 3.
1.Види та значення дрібно роздрібної торговельної мережі 2.Порядок підготовки до продажу продовольчих товарів 3.
1.Види підприємств за формами власності, їх характеристика 2.Чинники, що впливають на зміст ТТП в магазині 3.
19. Розкрийте методику аналізу товарного забезпечення Задача № 52 Визначити зведені індекси ціни, кількості проданих товарів і товарообороту ...
15. Розкрийте методику аналізу товарних запасів і товарооборотності Завдання № 44 Визначити частку магазину на споживчому ринку та ...
1. Ефективність інформаційних систем підприємства 2. Формування комплексної інформаційної системи Список використаної літератури
1. Поняття та сутність управління на підприємстві 2. Функції та методи управління на підприємстві Список використаної літератури
Задача № 9 Проаналізувати чисельність робітників по групах персоналу магазину за звітний рік Таблиця 1 Вихідні дані Група ...
Вступ 1. Поняття реклами та рекламних засобів, їх види. 2. Коротка характеристика ВАТ „Черкаський Будинок торгівлі”. 3.
уміння правильно виконувати колективом торгівельного підприємства вимог клієнтами Question 2 Торгівля повинна вивчати попит для: a. своєчасності доставки товару народного споживання у торгівельне підприємство b.... торгівельною повнотою товару у магазинах b. насиченість покупців у торгівельному підприємстві c. сукупність окремих ринків у межах національної економіки (внутрішнього ринку) ...
...маркетингу ПП “Буханець” по наданню торгівельних послуг Розділ 3. Шляхи вдосконалення маркетинової діяльності оптово роздрібного іпдприємства пп “буханець” 3.1. Пропозиції по вдосконаленню комплексу маркетингу ПП “... Для визначення стратегії торгівельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз. Для збуту товарів в умовах посилення конкуренції роздрібні підприємства ...
...ТОВ “Меблі Лівс” по наданню торгівельних послуг Розділ 3 шляхи вдосконалення асортиментної стратегії оптово роздрібного іпдприємства тов “меблі лівс” 3.1.... Для визначення стратегії торгівельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз. Для збуту товарів в умовах посилення конкуренції роздрібні підприємства ...
...маркетингу ПП “Коресо” по наданню торгівельних послуг 2.4 Висновки 3. Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності оптово – роздрібного підприємства ПП “Коресо” 3.1.... Для визначення стратегії торгівельного підприємства з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз. Для збуту товарів в умовах посилення конкуренції роздрібні підприємства ...
...Комп'ютеризація бухгалтерського обліку на торгівельних підприємствах 3.3 Шляхи реформування та вдосконалення бухгалтерського обліку в торгівлі Висновки Список використаних джерел Успішна діяльність торгівельних підприємств і поліпшення обслуговування населення ...
Визначення поняття “торгівельна діяльність” 2. Торгівля як вид підприємницької діяльності. 3. Проведіть документальне оформлення товароруху в торгівельній діяльності 4.
Торгівельна діяльність — самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Оптова торгівля — торгівельна діяльність із придбання й реалізації ...
Торгівельна діяльність — самостійна діяльність юридичних і фізичних осіб зі здійснення операцій купівлі продажу товарів споживчого призначення з метою отримання прибутку. Оптова торгівля — торгівельна діяльність із придбання й реалізації ...
Дослідження рівня конкурентоспроможності торгівельного підприємства ТОВ “Меркурій” 2.1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність торгівельного підприємства 2.2. Визначення основних конкурентів досліджуваного підприємства 2....
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.