Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2856 за запитом трудового

Як співвідноситься порівняльне трудове право та порівняльне правознавство? 2. Що включає предмет трудового права в державах Європи і США? 3.
Трудове право у промислово розвинутих країнах світу визначається однією з головних галузей права.
... 1. Поняття праці і види трудових відносин у суспільній організації праці 2. Предмет трудового права.
Психологічні особливості трудового виховання 1.1. Суть поняття “трудове виховання” 1.2. Ступені трудового становлення особистості 1.3.
128 відповідей ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Трудове право в системі права України a. інститут адміністративного права b. інститут цивільного права c. галузь права d. інститут комерційного права Question 2 Система трудового права — це послідовність розміщення: a.
...з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик економічної активності населення? a. Д.П.Богині b. Г.В.Осовській c....з вказаних вчених вважає, що трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму? a.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність трудового потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2.
Аналіз трудового договору як інституту трудового права країн заходу 2. Аналіз трудового договору України 3. Види трудових договорів в країнах Заходу 4.
...умови матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом 2. Види матеріальної відповідності 2.1. Обмежена матеріальна відповідальність (робітників, службовців чи працівників) 2.2.... Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст. докорінно змінені названі відносини, відпрацьовані гнучкі, контрольовані ...
При укладенні трудового договору з прибиральницею Пилипченко директор школи вимагав принести такі документи: диплом про закінчення вищого навчального закладу, трудову книжку, паспорт, довідку про склад ...
...горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) вертикальному (співставлення міжнародних стандартів праці і норм національного трудового права); В) інтегративне (як горизонтальне, так і вертикальне порівняння).
Еволюція систем трудового навчання. Розділ ІІ. Сучасні проблеми та їх причини в процесі трудової підготовки молоді. 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства, їх структура та класифікація 1.2.
Істотні умови трудового договору: їх сутність та значення...................................5. 1.1 Поняття та класифікація істотних умов трудового договору....................5.
Місце раціоналізації трудових процесів в основних напрямах організації праці. 2. Які вчені працювали в галузі організації праці та раціоналізації трудових процесів? 3.
Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских. Учебное пособие. Вып.5: Элементы техн. Модел. – М.: Просвещение, 1983. 6. Дубов А.Г.... // Трудова пыдготовка в закладах освыти. – 2007. №4. с.3 6. 8. Дьомін А.І. Навчально практичні роботи в учнівській виробничій бригаді.
Трудовий договір як основний юридичний факт в трудовому праві. 1.1. Поняття, зміст та місце трудового договору в правовому регулюванні праці.
Трудовий договір як підстава виникнення трудових правовідносин 1.1. Поняття та ознаки трудового договору............................................7 1.2.
Укладення трудового договору у Швеції. 3. Види трудових договорів у Швеції. Висновки Список використаної літератури Вступ. Трудовий договір займає особливе місце в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності ...
Поняття трудового договору: 1.1. Загальна характеристика трудового договору 1.2. Нові тенденції у трудовому договорі 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування системи мотивації трудової діяльності персоналу 1.1. Сутність і зміст системи мотивації трудової діяльності персоналу 1.2. Аналіз складових системи мотивації трудової діяльності ...
Оцінка стану, структури та руху трудового потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Обєктом дослідження звіту з магістерської практики ...
Поняття трудового договору: 1.1. Загальна характеристика трудового договору 1.2. Нові тенденції у трудовому договорі 1.3.
Що вивчає дисципліна «Управління трудовим потенціалом?» 2. Які завдання вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Управління трудовим потенціалом?» 3. Назвати навчальні курси, з якими зв’язана ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління трудовими ресурсами підприємства, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління трудовими ресурсами підприємства.
ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Предмет трудового права 1.2. Метод трудового права 1.3. Система трудового права і трудового законодавства 1....
Класифікація підстав припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Трудовий потенціал підприємства: сутність і структура 1.2. Управління трудовим потенціалом підприємства: сутність та основні принципи ...
Поняття та види трудових правовідносин 1.2. Характеристика учасників трудових правовідносин 1.3. Зміст трудових правовідносин Розділ 2 Умови і підстави виникнення трудових правовідносин ...
Поняття методу трудового права 1.1. Трудове право як галузь права. Місце трудового права в системі галузей права 1.2.
Соціально правова характеристика трудових конфліктів 1.1. Соціально правова природа та поняття трудового конфлікту 1.2. Причини трудових конфліктів Розділ 2.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ……….…….5 1.1. Економічна сутність трудових відносин…………………………………5 1.2. Нормативно правове регулювання трудових відносин………………….12 1.3.
Економічний зміст процесу управління трудовими ресурсами підприємства 1.1 Поняття, предмет та задачі управління трудовими ресурсами в сучасних умовах господарювання 1.2.
Загальні засади трудового права в Україні 1.1. Поняття та юридичне значення трудового права при вступі України у ринкові відносини 1.2.
Загальні засади трудового права в Україні 1.1. Поняття та юридичне значення трудового права при вступі України у ринкові відносини 1.2.
Сутність і предмет трудового права 1.1. Предмет трудового права 1.2. Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин 2.
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ……………………………………………….. 10 1.1. Сутність, функції і задачі управління трудовими ресурсами……… 10 1.2. Структура методів управління трудовими ресурсами ……………..
УМОВИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ, ЯК ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Правова сутність трудового договору 1.2. Обов’язкові умови трудового договору 1.3.
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування ... Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Плану...
Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування ... Вступ Розділ І Теоретичні аспекти планування трудової кар’єри 1.1 Кар’єра індивідуальної професійної мобільності : сутність, цілі 1.2 Класифікація типів ділової кар’єри та просування працівників 1.3 Управління кар’єрою та професійно кваліфікаційним просуванням працівників 1.4 Плану...
Теоретичні аспекти дослідження суб'єктів трудового права та їх правового статусу……………………………………………………………….5 Розділ 2. Фізичні особи як суб'єкти трудового права………………………9 Розділ 3.
Теоретичні засади дослідження предмету трудового права України……………………………………………………………………...6 ст. 1.1. Поняття трудового права України як галузі права………………….6 cт. 1.2.
Вступ РОЗДІЛ 1Теоретичні основи суті і основних рис мотивації трудової активності персоналу 1.1. Сутність мотивації і стимулювання праці, їх характеристика 1.2. Теорії змісту мотивації 1.3. Сучасні методи і форми стимулювання трудової діяльності РОЗДІЛ 2 Практичні засади ...
Теоретико правова характеристика колективних трудових спорів………………………………………………………………........7 1.1. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори»……...7 1.2. Поняття, види та сторони колективних трудових спорів……………11 Розділ ІІ.
...особа – роботодавець як суб’єкт трудового права 1.1. Поняття правового статусу фізичної особи – роботодавця і його види 1.2. Правосуб’єктність фізичної особи – роботодавця 1.... Способи регулювання трудових відносин за участю роботодавців – фізичних осіб 2.1. Централізоване регулювання трудових відносин між фізичними особами 2.2.
Попов уклав трудову угоду з директором ЗОШ № 152 , за якою його бригада зобов'язалась привести в порядок спортивний майданчик. Робота тривала 14 днів.... Художник Галкін уклав трудову угоду з адміністрацією кафе на оформлення залу для проведення банкетів. Виконавши більшу частину роботи, він захворів і протягом двох тижнів ...
Задача 2 У правилах внутрішнього трудового розпорядку заводу є пункт, що передбачає накладення штрафу у розмірі 200 гривень за появу на роботі у нетверезому стані. 1.... Які дисциплінарні стягнення за порушення трудової дисципліни можуть бути застосовані до працівника та чим вони встановлені? 2. Чи відноситься "штраф" до дисциплінарних стягнень?; 3.
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ПРИЧИН ПОРУШЕНЬ РОБІТНИКОМ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1.1. Невиконання працівником професійних обов’язків 1.2.
Загальна характеристика індивідуальних трудових спорів………………5 1.1. Поняття, умови й причини виникнення індивідуальних трудових спорів…...5 1.2. Класифікація розгляду індивідуальних трудових спорів……………………...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.