Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 89 за запитом туристського

ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА «ЕЛІТА ТУР» 5 1.1.
1 Етапи створення туристського підприємства 2 Вибір організаційно правової форми туристського підприємства 3 Обґрунтування організаційної структури управління туристським підприємством 4 Розробка засновницьких документів, державна реєстрація і організаційне оформлення туристського підприємства 5 ...
...функціонування і перспективи розвитку 2 Туристський попит і туристська пропозиція, їх особливості 3 Конкуренція як основний стимул розвитку туристської індустрії 4 Конкурентні переваги туристських підприємств 5 ...
Мета й основні завдання регулювання туристської діяльності на міжнародному рівні 2. Міжнародні організації, які координують туристську діяльність 3. Інструменти регулювання міжнародної туристської діяльності 4.
1 Поняття про технологію роботи підприємств і технологічні процеси 2 Учасники технологічних процесів у туристській діяльності 3 Технологічні аспекти формування туристських послуг і доставки туристського продукту до споживача 4 Організація обслуговування клієнтів туристської фірми 5 ...
Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні 2. Туристська політика в Україні, її основні положення 3. Основні законодавчі й нормативно правові акти у сфері ...
...обслуговуванні – основні складові успішної роботи туристського підприємства 3. Комп’ютерізація туристського бізнесу – необхідна умова взаємодії туристського підприємства із зовнішнім середовищем
Розробка туристсько спортивного маршруту в області та пропозиції по його впровадженню 3.1. Розробка туристсько спортивного маршруту 3.2. Географія 3.3.
1 Структура туристської індустрії 2 Функції туроператорів як суб’єктів туристської індустрії 3 Поняття про концепцію генералізації турпродукту та його життєвий цикл 4 ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………… 4 Розділ 1 Теоретичні основи оцінки туристсько рекреаційних ресурсі світу…... 6 1.1 Методика туристичного вивчення природно географічної характеристики країни…………………………………………………………….. 6 1.2 Методологічні підходи до вивчення ...Розділ 2 Практичні аспекти дослідження туристсько рекреаційних ресурсів Греції………………………………………………………………… 16 2.1 Оцінка природно географічних особливостей Греції………………………..16 2.2 Аналіз політичного, економ...
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКО ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ «ПОДІЛЛЯ» 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Поділля» 2.2. Порядок укладання угод (контрактів) на надання туристських послуг готельного комплексу «Поділля» 2....
1. Сутність туристських формальностей 2. Паспортно візові формальності 3. Митні формальності 4. Санітарні (медичні) формальності
1 Основні поняття про санаторно курортні заклади 2 Характерні особливості санаторно курортних послуг 3 Принципи організації санаторно курортного лікування 4 Організація взаємодії туристських і санаторно курортних підприємств 5 ...
1. Глобалізація економіки і вибір нових організаційних форм керування суб’єктами індустрії туризму 2.... Об’єднання підприємств туристської індустрії
ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ 1.1. Сутність підприємств розміщення 1.2.
Вступ ………………………………………………………………………….. 3 1. Становлення та розвиток туристичних послуг …………………………….. 4 2. Сутність, структура і функції ринку туристичних послуг ……………….. 10 3.
1. Поняття, особливості й характеристики готельних послуг 2. Готельний продукт як комплекс послуг Список використаної літератури
1 Необхідність і цілі ліцензування 2 Основні визначення з ліцензування 3 Нормативно правова база ліцензування 4 Порядок оформлення ліцензії, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання інформаційних технологій у виробничій діяльності туристичних підприємств 1.1 Сутність інформаційних технологій ...
Виникнення в Україні перших туристських організацій...........................23 2.2. Рекреаційне освоєння Криму.................................................................25 2.3. Кримсько Кавказький гірський клуб (1890 1915 pp.) ............................29 2.4. Зародження туристсько екскурсійної справи на західноукраїнських землях.................................................................................................
...методи управління стратегічним розвитком готельно туристського комплексу 4.4. Новітні інформаційні технології в управлінні туристичної галуззю 4.5. Диверсифікація один із напрямів підвищення ефективності діяльності туристичного ...мережа нових організацій, що надають туристські послуги і працюють в умовах конкурентної боротьби за клієнта, багато в чому визначальну стратегію розвитку всієї галузі.
Високий рівень якості туристського продукту є необхідною умовою для розвитку турбізнесу. В даний час у сфері туризму сформувався новий напрямок – туристська анімація, яка стала специфічним туристичним ...
Договірні відносини між туристськими підприємствами 3.1. Договірні відносини між туроператорами і турагентами 3.2. Договірні відносини між ініціативним і рецептивним туроператорами 4. Договірні відносини між туристськими підприємствами і постачальниками послуг 5.
...ресурсний, соціально економічний та рекреаційно туристський потенціал Німеччини 1.3. Аналіз основних статистичних даних в галузі туризму Німеччини Розділ 2. Рекреаційно туристський потенціал та види туризму розвинуті ...
Діяльність Вінницького туристсько спортивного союзу (ВТСС) та Вінницького міського турклубу «Меркурій» РОЗДІЛ ІІІ. Розробка туристсько спортивного маршруту у Вінницькій області та пропозиції по ...
...компанії «Елен Тур» на ринку туристських послуг м. Кривого Рогу. ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи та сучасні напрями розвитку управлінням Інтернет технологіями в менеджменті ... Аналіз розвитку туризму й туристських Інтернет ресурсів на прикладі туристичної фірми «Елен Тур» 32 2.1. Аналіз туристських Інтернет ресурсів у м.
1 Сутність основних понять інформаційних технологій 2 Основні напрямки автоматизації роботи туристських підприємств 3 Програмне забезпечення туристських подорожей 4 Інтернет – технології в туризмі 5 Ефективність роботи туристських підприємств при застосуванні інформаційних технологій
...світу, веде до розширення ринку туристських поїздок, особливо цільових. На конференції ЮНВТО в Лісабоні за результатами дослідження «Tourism: 2020 Vision» проголошені п'ять перспективних туристичних напрямків ... Нові туристські потреби диктують необхідність розробки відповідного їм туристського продукту. Буде продовжена організація походів на найвищі гірські вершини світу. З 1985 р.
• Своєчасне комплектування кадрами всіх туристських організацій стає неможливим без чіткого планування, розробки й реалізації кадрової політики. • Кадрове планування спрямоване, як на задоволення потреб виробництва, так ...підбора персоналу найпоширеніша помилка керівництва туристських фірм. • Зростання ролі кадрових служб і кардинальна перебудова їхньої діяльності викликані корінними змінами економічних і соціальних умов, у яких нині ...
Теоретичні основи підготовки фахівців туристської галузі аніматорів 1.1 Сутність і методи анімаційних програм, їх значення в туризмі 1.2 Сучасні форми анімаційних програм в ... Шляхи удосконалення анімаційних послуг у туристській індустрії Висновки Список використаної літератури
Туристське підприємство — основна ланка реалізації концепції маркетингу в туризмі 4. Принципи реалізації концепції маркетингу на туристському підприємстві Список використаної літератури
Класифікація туризму за метою туристської подорожі, терміном перебування у подорожі та в залежності від транспортних засобів. 3. Класифікація туризму за характером середовища та за ступенем ...організації, віком учасників та інтенсивністю туристських потоків.
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретико методологічні аспекти виникнення та організації молодіжного туризму в Україні 1.1 Перші молодіжні туристські організації в Україні 1.2 Молодіжний туризм в повоєнні роки 1.3 Розвиток молодіжного туризму в Україні у міжвоєнний період ...через діяльності гурткової роботи в туристських ПНЗ професійних туристичних установах загальноосвітніх навчальних закладах. Для того щоб запропонувати шляхи удосконалення організацій молодіжного туризму в Україні ...
Види туристської реклами 1.3. Функції реклами 1.4. Планування рекламної діяльності туристського підприємства РОЗДІЛ 2. ВИБІР ЗАСОБІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ 2.1.
Види туристської реклами 1.3. Функції реклами 1.4. Планування рекламної діяльності туристського підприємства РОЗДІЛ 2. ВИБІР ЗАСОБІВ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ РЕКЛАМИ НА ТУРИСТИЧНІЙ ...
Характеристика та особливості використання природних туристських ресурсів 1.2. Огляд визначних історико культурних ресурсів Розділ II. Розробка туристсько спортивного маршруту в регіоні та пропозиції по їх ...
Споживачі туристського продукту 1.3. Роль послуг та види харчування при організації обслуговування туристів в готелях та туристичних комплексах 1.4....послуг ресторанної індустрії в розвитку туристської галузі Україні, приводиться класифікація підприємств ресторанної галузі, характеризуються окремі заклади громадського харчування, зокрема дається загальна характеристика підприємств громадського харчування згідно ...
Розробка туристсько спортивного маршруту в області та пропозиції по його впровадженню 3.1. Розробка маршруту 3.3. Туристська характеристика та опис походу Висновки ...
Поняття рекреаційно туристських ресурсів 2. Природно рекреаційні ресурси Волинської області 2.1. Загальні відомості 2.2. Геологічна будова 2.3.
Виникнення в Україні перших туристських організацій 2. Сучасний стан національних туристичних організацій 3. Перешкоди на шляху розвитку туризму в Україні Висновок Список використаної літератури
Раціональне використання туристських ресурсів як основна складова конкурентноспроможності туристичної галузі 3. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України ВИСНОВКИ СПИСОК ВКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Аспекти виникнення та організації молодіжного туризму в Україні 1.1 Перші молодіжні туристські організації в Україні 1.2 Розвиток молодіжного туризму в Україні у міжвоєнний період 1.3 Молодіжний туризм в повоєнні роки ...
...туризму, його місце в системі туристської діяльності 1.2. Різновиди релігійного туризму 1.3. Форми, типи й категорії релігійного туризму 1.4.
...екскурсійного обслуговування 4 Організація взаємодії туристських підприємств та установ з екскурсійного обслуговування
...та характеристика інформаційних технологій у туристському секторі Висновки Література
Характеристика та особливості використання природних туристських ресурсів 1.2. Огляд визначних історико культурних ресурсів Розділ 2. Розробка пішохідного маршруту І ої категорії складності Висновки Список використаних ...
1 Класифікація засобів розміщення 2 Стисла характеристика засобів розміщення 3 Загальні вимоги до засобів розміщення 4 Особливості розміщення туристів у транспортних турах 5 Організація взаємодії туристських підприємств з підприємствами – засобами розміщення
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.