Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 285 за запитом українська мова

Вартість реферату від 50 грн, залежно від кількості потрібних сторінок та теми.
Реферат буде виконано вчасно та за вашими методичними рекомендаціями.
Класифікація слов’янських мов………………………………............6 1.1.Східна Підгрупа (східнослов’янська).…………………………………….....6 1.2. Західна Підгрупа (...янська)……. …………………………........10 1.3. Південна Підгрупа (південнослов’янська) ……………………………....…11 РОЗДІЛ ІІ. Українська мова в колі слов’янських мов……………………….....
Напишіть (стисло) про свої мовні проблеми, їхні причини і можливі шляхи розв’язання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2.
Історія розвитку української мови……………….…………………..……6 РОЗДІЛ ІІ. Значення та суспільна цінність мови...………………..………………..13 РОЗДІЛ ІІІ. Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..……....втрата її, як сказав великий український письменник Панас Мирний, “смерть для його душі”. Мова, яка віками, тисячоліттями складалася, шліфувалася на землі предків, передавалася з покоління в ...
Напишіть (стисло) про свої мовні проблеми, їхні причини і можливі шляхи розв’язання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ви оцінюєте свої знання з української мови. 2.
...аспект інтегрованого підходу до навчання української мови у педагогічних ВНЗ......................................................................................24 1.3. Формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх вчителів як стратегічна мета інтегрованого викладання української мови ... Методика інтегрованого навчання української мови студентів – майбутніх вчителів початкових класів.................................................
Перекладіть сталі словосполучення українською мовою: Без видимой причины, жесткие условия, в порядке исключения, в строгом смысле слова, влечь за собой, между тем, находить отображение, ...Волинець Ольга Василіївна, працює в Українському науково навчальному центрі. Керівник по проектах. 5. З 2001 року я займаюся мовою програмування. 6.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА …4 Принципи навчання української мови ...5 Методи навчання ...7 Дидактичні засоби навчання .....17 Нестандартні уроки української мови в початковій школі .. 24 Українська мова як навчальний предмет ...30 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ...
а) В українській мові дієприкметник менш розвинутий порівняно з російською мовою. Саме тому в мовців досить часто виникають проблеми з цією дієслівною формою, ... Запам’ятайте, що в українській мові немає дієприкметників із суфіксами уч , юч , ач , яч , ем , вш , ш . Утворення на зразок пишучий, співаючий, читаємий, робивший, нісший є ...
Українська мова духовне надбання нашого народу 1.1. Етапи розвитку та становлення української мови 1.2. Сутність рідної мови і її роль ...
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ........................................................... 5 1.1. Вимоги до сучасного уроку української мови ............................ 5 1.2....ТИПІВ І СТРУКТУРИ УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ................. 22 2.1. Методика вивчення украінської мови і читання в початковій школі ...........................................................................
...прийоми та види метафори в українській мові та англійській мові…………………………………………………… 1.3. Поняття метонімія………………………………………………… 1.4. Функції та види метонімії в українській та англійській мовах… Висновки ... Відтворення метафор в українській мові. Переклад метафор з англійської на українську мову…………………………………... 2.2. Переклад метонімії з англійської на українську мову………….
Церковнослов'янська мова української редакції 1.2. Активізація процесу творення української літературної мови в ХІХ ст. 1.3.... СПЕЦИФІКА ФОНЕТИЧНОЇ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА МАТЕРІАЛІ ПОВІСТІ Г. КВІТКИ – ОСНОВ’ЯНЕНКА «КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА» 2.1 Становлення літературної мови: ...
Вступ. Розділ 1. Прислівя і приказки як жанр усної народної творчості. 1.1. Значення і функції англійських прислів’їв.... Мовні засоби реалізації англійських пареміологічних одиниць 2.2. Взаємодія фонетичних засобів у створенні образності англійських паремій. 2.3.
...ОМОНІМІЇ ТА ПАРОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1. Шляхи виникнення та різновиди омонімів 1.2. Загальна характеристика паронімів ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ РОЗДІЛ 2.... Стилістичні можливості омонімів в українській мові 2.2. Стилістичні функції паронімів ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Робота захищена на 5.
Винниченка як спроби модерного оновлення української мови 1.1. Стиль новелістики В.Винниченка 1.2. Визначення впливу модерністських течій неореалізму і неоромантизму на твори В....Винниченка як спроби модерного оновлення української мови 2.1. Модерне оновлення української мови новелами Винниченка 2.2. Зв’язок творчості Винниченка з неоромантизмом Висновки Список літератури
...2 Функціонування зоонімів в обох мовах. 2.1 Функціонування зоонімів в українській мові 2.2 Функціонування зоонімів в іспанській мові (на основі приказок та прислів’їв) ...
...компетентності учнів в процесі вивчення української мови та літератури Розділ II. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2.1....комунікативної компетенції учнів на уроках української мови 2.3. Формування інтелектуальної компетенції учнів за допомогою особистісно зорієнтованого навчання Висновки Бібліографія Додатки
1. Мова і мовне спілкування 2. Поняття "культура мови" 3. Комунікативні якості культури мови 4.
...наочності, що застосовуються на уроках української мови 2. Методичні рекомендації щодо використання наочного матеріалу 3. Здійснення міжпредметних зв'язків Висновок Література Таким чином, психологічний аналіз використання ...
Стає престижно розмовляти гарною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови – важлива професіограма людей різних спеціальностей. Адже у народу немає бiльшого скарбу, нiж ...
...Психологічні та дидактичні основи навчання української мови». 4. Законспектуйте норми і критерії оцінок орфографічних та пунктуаційних навичок учнів, творчих робіт учнів. 5....бібліографічний покажчик журнальних статей («Дивослово», «Українська мова та література в школі»), пов’язаних із вивченням різних розділів шкільного курсу мови (за останніх 5 років). 8.
СИНОНІМІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 6 1.1. Історія виникнення синонімів. 6 1. 2 Поняття про синоніми. 9 1. 3 Класифікація синонімів.
...закладу; Завдання №2 Перекладіть прізвища українською мовою: Алябьев, Соловьёв, Ержов, Зозулевич, Медведев, Веденеев, Соболев, Белый, Пешковский Поясніть особливості перекладу прізвищ українською мовою Завдання №3 Дайте тлумачення ...
Орфографічні норми сучасної української літературної мови. 2. Судові промови. 3. Виправте помилки у словосполученнях: Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний кофе, ... Перекласти текст українською мовою 200 250 слів (юридичного спрямування).
а) Відтворити українською мовою російські прізвища, пояснити правопис підкресленого прізвища: Потанин, Зверев, Котельников, Фадеев, Ананьин. б) Поставити ім’я, що в дужках, у ... Виписати 4 власне українські терміни та 4 запозичення, які належать до вашого фаху. Правопис і значення термінів іншомовного походження пояснити .. 7 Завдання 8.
Перекладіть словосполучення українською мовою В адрес, вакантная дожность, в будущем году, ввиду вышеизложенного, веское основание, вести протокол, взаимопомощь, в знак благодарности, в остальной ...прізвища ім’я по батькові українською мовою, та провідміняйте їх у Родовому відмінку. Гончар Роман Иванович, Масло Тамара Викторовна, Зоркин Федор Геннадиевич, Павленко Лилия Леонидовна, Макарчук ...
Перекладіть українською мовою. Намагайтеся не робити помилки, перераховані вище. Уже мы привыкли к тому, что журнал деловых людей «Форбс» каждый год объявляет ...
Вступ РОЗДІЛ І. Лексико стилістичне навантаження синонімів та синонімічних рядів у сучасній українській мові І. 1.
Завдання № 1 Перекладіть текст українською мовою: На конгрессе по лингвистике и информатике ученые провели эксперимент: в переводе с одного языка на другой соревновались ЭВМ и ...
Характеристика каламбуру в англійській мові 8 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕКЛАД АНГЛІЙСЬКОГО КАЛАМБУРУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ 11 2.1. Шляхи пошуку відповідного варіанту перекладу 11 2.2.
Мовні особливості звітів ООН в аспекті перекладу 33 2.2.1. Лексичні особливості. 34 2.2.2. Морфологічні особливості....Work of UN Police Components of UN Peace Operations українською мовою 40 Висновки до розділу 2 ...
29 br />br /> Вступ Мова — одне з чудес, за допомогою якою люди передають найточніші відтінки думок та почуттів. Вона відзеркалює душу народу, його історію....дослідження є “Фразеологічний матеріал на позначення діяльності людини в українській мові”. Отже, актуальність дослідження зумовлена
УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Варіант 17 1. Публічний виступ: види, вимоги до його підготовки, ...
1. Порівняльна лексикологія: порівняльний аналіз власномовної лексики словникового складу англійської та української мови.................3 2.
Ділова українська мова (за проф. спрямуванням) Робота містить оригінальні приклади резюме, автобіографії, заяви (про прийняття на роботу і про звільнення), характеристики, наказу.
1. Традиції вживання мовно – етикетних структур в Україні та їх сучасне використання. Форми звертання в українській мові … 3 2.
...проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.
...проблеми сучасних технологій на уроках української мови і літератури. 2. Сучасні освітні технології: загальна характеристика та особливості їх використання. 2.1.
Завдання № 35 Перекладіть з російської мови на українську; складіть речення: прийти в негодность, путевой лист, пути сообщения, расписка в получении, расходная накладная, расходы по бюджету, спрос ...
Завдання № 3 Запишіть подані прізвища українською мовою. Овсеенко, Ильяш, Йовенко, Лукьяненко, Арефьев, Воробьёв, Горячев, Шепелев. Шмелёв, Касьяненко. Завдання № 4 Поясніть значення поданих слів: Супермаркет, табель, тариф, ...
...інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в початковій школі...........16 РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ УРОКІВ …... 22 2.1.
Запишіть подані прізвища українською мовою. Винницкий, Евсеенко, Житецкий, Ильяш, Крушельницкий, Лукьяненко, Лебидь, Матвиенко, Петришкин, Недилько, Басалаев, Арефьев, Горячев, Крученых, Леонтьев, Мясоедов, Почтарев, Шмелев, Щавелев.
Перекладіть речення українською мовою. 1 Международная ярмарка вакансий была организована по инициативе Всеукраинской ассоциации экономического и культурного сотрудничества. 2.
ЗАВДАННЯ № 4 Завдання 1. Продовжуємо роботу над орфоепічним мінімумом. Пропоную вам текст для тренування у правильному ...
Завдання № 5. Для виконання п’ятого завдання ознайомитеся з правилами складання доручення (лекція 7.3), з ...
9. Особливості публічного виступу Завдання № 39 Доберіть українські відповідники до слів, складіть п’ять речень: апелювати, дебати, дефект, ...
ЗМІСТ br />br /> ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАЗВИ ГРОШОВИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЧИННИК ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ 1.1.
Завдання № 6. Завдання 1. Утворіть форму родового відмінка однини іменників. Обґрунтуйте вибір закінчення.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.