Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2339 за запитом української

Варіант – 22 1. Українська національна ідея: стрижень ідеологічного життя сучасного українського суспільства. 2. Держава як основний інститут політичної системи.
Вступ 1. Українські конституції та видання за кордоном їх роль у консолідації української спільності 2.
... Вступ 1. Український етнос у ранньосередньовічних міграціях 2. Культура давнього світу та їхній вплив на становлення української культури 3.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Лютнева революція 1917 року та її вплив на Україну …………………. 3 2.... Український національний конгрес: боротьба за автономію України… 6 4. Перший Універсал Центральної Ради …………………………………... 9 5. Другий Універсал Центральної Ради …………………………………… 11 Висновки ……………………………………………………………………..
...ви оцінюєте свої знання з української мови. 2. Напишіть, які вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І.... Перекладіть словосполучення українською мовою: Партийный билет, билет Государственной казны, экзамен по предмету «Гражданское право», проявить гражданскую позицию, исключительные способности, помощь предоставляется исключительно за ...
...І Теоретико методологічні засади дослідження української народної ляльки в контексті традиційної культури ……………………...9 1.1. Термінологічні основи даного дослідження. Обґрунтування понятійного апарату ……………………………………………………………………….........9 1.2....засади дослідження традиційної культури та української народної ляльки………………………………………………………….............17 1.3 Сучасний стан теоретичної розробки проблеми ……………………….....18 Розділ ІІ Культурологічний аналіз феномену української...
Задача 1 Сторони договору постачання, укладеного між двома українськими організаціями, погодили, що права та обов'язки сторін договору регулюються бельгійським законодавством. При цьому договір підлягав виконанню в Україні, а ці українські фірми постійно здійснювали бізнес в ...
Стан розробки аграрного питання в українській громадсько політичній думці мав доволі невиразний характер у дореволюційній історіографії. Дана проблема не була відокремлена від ідеології соціалістичних партій або ... Сучасна українська історіографія зробила вагомий внесок у дослідження стану розробки суспільно політичної думки українських політичних партій наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
...ви оцінюєте свої знання з української мови. 2. Напишіть, які вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І.... Перекладіть словосполучення українською мовою. Домашний адрес – поздравительный адрес, военная кафедра – военный конфликт – воинские почести, дружеский визит – дружный коллектив, первоочередная задача – математические задачи, натянутые ...
Вогнепальна зброя українського козацтва 1) Історіографія питання 2) Вогнепальна зброя козацьких часів 2.1. Загальна характеристика вогнепальної зброї 2.2....є козацька держава – виразний прояв української культури та демократії. На думку багатьох вчених сьогоднішня демократична Україна це продовження демократії, що панувала в козацькій державі.
Українська культура як соціально історичний феномен Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Етнос Етногенез Рід – Плем’я – Народність – Субетнос – Суперетнос – Нація – ... Охарактеризуйте існуючі концепції походження українського етносу та періоди його становлення: 3. Які культури Заходу і Сходу суттєво вплинули на формування української культури?
Холодна зброя українського козацтва 1) Історіографія питання 2) Історія походження холодної зброї 3) Холодна зброя козацьких часів 3.1....є козацька держава – виразний прояв української культури та демократії. На думку багатьох вчених сьогоднішня демократична Україна це продовження демократії, що панувала в козацькій державі.
Українська мова в колі слов’янських мов……………………….....14 РОЗДІЛ ІІІ. Місце української мови серед інших слов’янських мов…….........18 3.1.
...аспект інтегрованого підходу до навчання української мови у педагогічних ВНЗ......................................................................................24 1.3. Формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх вчителів як стратегічна мета інтегрованого викладання української мови на нефілологічних факультетах ВНЗ.......................................................................
...в пригоді будь який російсько український словник великого обсягу чи такі видання: Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.
Історія розвитку української мови……………….…………………..……6 РОЗДІЛ ІІ. Значення та суспільна цінність мови...………………..………………..13 РОЗДІЛ ІІІ. Вплив мови на духовний розвиток народу…………………………...19 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..……....втрата її, як сказав великий український письменник Панас Мирний, “смерть для його душі”. Мова, яка віками, тисячоліттями складалася, шліфувалася на землі предків, передавалася з покоління в ...
Джерела та витоки української культури. 2. Елементи трипільської культури в сучасному культурному житті України. Тема 2 1. Культура античних міст держав та колоній – Пантікапей, ...кіммерійців, скіфів і сарматів в українській культурі. Тема 3 1. Ранні форми культури на східнослов’янських землях. 2. Язичницька культура та міфологія східних слов’ян.
Склад української лексики з погляду виокремлення в нiй активних i пасивних шарiв 1.1Аналіз процесу проникнення запозичень в українську мову 1.2.
Історичні передумови утворення Організації Українських Націоналістів і її становлення РОЗДІЛ ІІ. Організаційна структура та ідейно політичні засади діяльності організації РОЗДІЛ ІІІ. Боротьба українських націоналістів з польською владою й ...
Теоретичні засади діяльності українських націоналістичних сил 1920 1950 років 1.1. Ідеологія українського визвольного руху 1.2. Організаційно правові засади кубанського козацького руху Розділ ...
Розвиток української кулінарії в процесі розвитку галузі ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні страв із запеченої риби української національної кухні 2.2.
Проблема культури мовлення українських версій двомовних інтернет видань (на матеріалі публікацій сайту dt.ua)……………………………………..…14 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..….25 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….....держави, в межах якої були українські території (царська Росія, Радянський Союз). У зв’язку з цим для України, де поряд із власною вільно функціонує мова сусідньої ...
Розвиток української кулінарії в процесі розвитку галузі ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 2.1. Описати характеристику значення у харчуванні холодних страв і закусок з фаршированих овочів української національної кухні 2.2.
Розвиток української кулінарії в процесі розвитку галузі ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. Описати характеристику значення у харчуванні страв із овочів та грибів української національної кухні 2.
а) В українській мові дієприкметник менш розвинутий порівняно з російською мовою. Саме тому в мовців досить часто виникають проблеми з цією дієслівною формою, ... Запам’ятайте, що в українській мові немає дієприкметників із суфіксами уч , юч , ач , яч , ем , вш , ш . Утворення на зразок пишучий, співаючий, читаємий, робивший, нісший ...
Етимологія українських імен…………………………………………..…5 РОЗДІЛ ІІ. Українська антропонімія, мотиви………………..……………….…….12 РОЗДІЛ ІІІ. Семантика та видозміни власних імен..……………………………….17 ВИСНОВКИ…………………………………………….…………………….
Українська мова духовне надбання нашого народу 1.1. Етапи розвитку та становлення української мови 1.2.
Українське питання у політиці великих держав 1938 53 років 2. Політика англо американського блоку щодо українського питання 3.
...і його вплив на розвиток української народної словесності. Висновок Список використаних джерел Вступ Важливим явищем культурного життя Київської Русі стала поява літератури: історичної, філософсько публіцистичної, юридичної, ...освіта, яка відкрила можливість розвитку української народної словесності. З прийняттям християнства Русь увійшла в тісні дружні зносини передовсім з Візантією. Звідси, якщо лиш не з ближчого ...
...та лексичного значення слів в українській мові 1.1 Сутність, види та значення слів 1.2 Склад сучасної української лексики з погляду її походження Розділ 2.
Витоки українського конституціоналізму. 3. Основні етапи розвитку українського конституціо¬налізму та їх загальна характеристика. 4. Сучасний український конституціоналізм і консти¬туційна реформа.
МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ План Вступ. Огляд історії муніципального права в Європі. Особливості впровадження магдебурзького права на українських землях.
Становлення українсько російських міждержавних відносин 1. 1. Формування відносин України та Російської Федерації в 1990–1995 р.р. 1. 2.... Українсько російське зближення у 2000–2004 р.р. Розділ ІІ. Співробітництво України та Російської Федерації у економічні сфері 2. 1.
... Задача № 1 18 червня 2003 р. у відкритому морі зіштовхнулися танкер “Волга 4”, який плавав під українським прапором та риболовецький траулер “Нова ...
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ........................................................... 5 1.1. Вимоги до сучасного уроку української мови ............................ 5 1.2.
ОСОБЛИВОСТІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ТВОРАМИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ .. 7 1.1. Українське образотворче мистецтво у структурі національного виховання дошкільників …. 7 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ, ЯК ЗАСОБУ ВИХОВАННЯ ГУМАННИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1. Гуманні почуття в структурі особистості дитини дошкільного вікe 1.2.... Аналіз українських народних казок для дітей старшого дошкільного віку 1.4. Методологічні основи сприйняття дітьми української народної казки Розділ 2.
Теоретичні основи правового звичаю на українських землях 1.1. Поняття правового звичаю 1.2. Аналіз джерельної бази Розділ 2. Дослідження правового звичаю як джерела права на українських землях в XIII XVII століттях ...
«українське питання на паризькій мирній конференції Висновки уривок Незважаючи на окремі розходження в позиціях делегацій країн Антанти щодо вирішення українського питання, вони були єдиними в ...
...ТА ГРОМАДСЬКО ОСВІТНЬОГО РУХУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 1.1. Стан наукової розробки та історіографія дослідження 1.2. Регіональна специфіка культурно просвітницького руху на українських землях у другій половині ХІХ ...
Організаційна структура українських січових стрільців Розділ 2. Січове стрілецтво у боротьбі за Українську державу 2.1. Участь січового стрілецтва у боях за Київ ...
1.3 Англо український довідник правоохоронця як лексикографічний твір нового покоління……………………………………………………… 1.4 Питання про лексикографічний портрет слова у науковій літературі…………………………………………………………………… 1.5 Когнітивно ...ПОРТРЕТУ ІНДИКАТОРІВ АГРЕСІЇ В АНГЛО УКРАЇНСЬКОМУ ДОВІДНИКУ ДЛЯ ПРАВООХОРОНЦІВ………………………………... 2.1 Способи мовного вираження агресії в англійській та українській комунікативних культурах………………………………………………… 2.2 Лексикографічний портрет індикаторів ....
Вступ 1. Українське кіномистецтво останньої чверті ХІХ початку ХХ ст 2. Розвиток кінематографії в Україні з 1920 х рр. до 1990 х 3....свого розвитку та специфічності продукції, українське телевізійне кіновиробництво навряд чи зможе досягти широкого виходу на світові ринки, проте вже зараз цілком спроможне забезпечити внутрішній і подекуди – ...
Творчість відомого українського художника Д. Бурлюка. 2. Заповнити тематичну таблицю Одним із наймасштабніших, найвагоміших яви у барвистому калейдоскопі українського образотворчого мистецтва початку століття була ...
Історичний розвиток українського мистецтва і його специфіка Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Образотворче мистецтво Живопис Скульптура Монументальне мистецтво Архітектура Академізм Музика Модернізм ... Назвіть основні напрямки у розвитку українського образотворчого мистецтва. 3. Характерні риси класицизму: назвіть їх та наведіть приклади архітектурних споруд. 4. Де і коли народився український професійний ...
...та її особливості не території українських земель Розділ 2. Діяльність церковних братств у боротьбі за українську православну церкву Розділ 3. Контрреформаційна діяльність Петра Могили Висновки Список ...
ТЕОРЕТИКО МЕОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 6 1.1. Фразеологізм як лінгвістична одиниця 6 1.2. Класифікації фразеологізмів 11 1.3. Коротка характеристики процесу формування української фразеології 15 РОЗДІЛ 2.
Поняття та характеристика права власності Українського народу на природні ресурси………………………………………………………………….....5 1.1. Поняття та зміст права власності на природні ресурси…………………...….5 1.2. Сутність права власності Українського народу на природні ресурси…..
...основи запозиченої лексики в сучасній українській мові 1.1. Запозичена лексика в українській мові 1.2. Функціонування запозиченої лексики в українській мові Розділ 2.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА …4 Принципи навчання української мови ...5 Методи навчання ...7 Дидактичні засоби навчання ..
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.