Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 54 за запитом укр.

Загальні відомості про ТОВ "Укр Вереск"………………………………..…………….4 Розділ 2. Характеристика інноваційної активності ТОВ "Укр Вереск" та ринкових позицій підприємства……………………………………..………………………………………………….8 Розділ 3.
1. Основні етапи становлення сучасної української мови. Сутність поняття «мовна норма» … 3 2.
1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 2. Задача №1 Визначити ОНЗТ на продукцію, створювану на різних ...
Вступ …………………………………………………………………………... 3 1. Центральна Рада: становлення національної державності ……………… 3 2. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського ………………….. 14 3.
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ…………………………………………………3 ВСТУП…………………………………………………………………………….5 РОЗДІЛ 1 . СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЛІКЕРО – ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ………………..
Варіант №6 (“У” “Я”) 1. Охарактеризуйте місцеві податки і збори. 2. Визначте компетенцію Міністерства фінансів України в здійсненні фінансової діяльності ...
укр.:луна – місяць. Укр. рос.: луна – эхо ( відгомін). Адрес, веселье, вытекать из сказанного, заказывать, корыстный, любой, наглый, наказать, работник.
Суду Укр. – 2002. – № 1 (29).2002. – С. 42 53. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісн. Верх....суду в кримінальних справах // Право Укр. – 2003. – № 10. – С. 91 93. Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в СССР. – М.: Гос. издат. юрид. лит.,1958. – 273 с.
Шевченко звернувся до Верховного Суду Укра¬їни зі скаргою на дії Центральної виборчої комісії та з вимо¬гою здійснити його перереєстрацію....був переданий міністру Кабінету Міністрів Укра¬їни і включений ним до порядку денного чергового засідання уряду. З огляду на попередньо проведені експертизи проекту та вивчення його ...
Суду Укр. – 2004. – № 8 (48). – С. 6 10. Зеленецкий В.С. отказ прокурора от государственного обвинения. – Х., 1979. – 116 с. Маляренко В.... Суду Укр. № 6 (34). – С. – 6 – 10. Михайленко О., Юрчишин В. Проблеми відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді // Юридична Україна.
: Укр. юрид. акад., 1993. – 23 с. 3. Магарин Н.С., Бараненко Д.В. Субъект преступления по новому уголовному законодательству Украины / Одесск.... : Укр. юрид. акад., 1992. – 84 с. 11. Устименко В.В. Квалификация преступлений со специальным субъектом. Учебное пособие. К.
Загальна характеристика ПП «Укр Еко Трейд» 2. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 3. Аналіз і прогнозування можливого банкрутства підприємства 4.
Задачи (на укр. яз). Можно купить любую задачу отдельно 20 грн/задача 1. Определите, являются ли нижеуказанные правоотношения управленческими:  назначение Президентом Украины главы ...
Пояснювальну нотатку (УКР) COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ Conseil de l'...
Конституційно правові засади участі громадян Укра¬їни у виборах. 3. Порядок висування та реєстрації кандидатів у депу¬тати. 4. Передвиборна агітація: поняття, форми і порядок проведення.
...апаратом і потрапив на територію Укра¬їни. Намагаючись здійснити посадку, він спрямував його на авто¬мобільну дорогу, по якій рухався автотранспорт.
Дослідження маркетингової діяльності ПП «Укр еко трейд» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка маркетингової діяльності підприємства 2.3 Аналіз складу і структури ...
– Київ: Укр. академія внутрішніх справ. – 1993. Домахин С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1955. Козак В.Н.
...дослідження – комерційного банку – Ощадний банк Укра їни 2.1. Дослідження стратегії розвитку банку Розділ 3 Удосконалення підходів до побудови стратегії розвитку банку 3.1.
– Київ: Укр. академія внутрішніх справ, 1993. Ткаченко В.В. Необходимая оборона по уголовному праву. – М.: Юрид. лит., 1979.
185 КК Укра­їни за крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Адвокат в апеляційній скарзі стверджував, що в діях засудже­них ознаки ...
Предмет методика навчання укр. мови і літератури в початковій школі ДОДАТКИ
Предмет методика навчання укр. мови і літератури в початковій школі
мова, укр.мова) Відгук Реферат Зовнішня рецензія Доклад + роздатковий матеріал
документів / АН України, Інституту укр. археографії та ін.Упоряд. В.Й.Горобець.–К.:Наукова думка, 1993. Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIIІ ...
Аналіз діяльності укр. тур. підприємств, що працюють на туристичному ринку Німеччини 3.2. Характеристика турів, що пропонуються українським туристам в Німеччині 3.3.
Нариси з історії укр. Державотворення. К., 1995 . Хрестоматія з історії держави і права України : У 2 х ./ Уклад. В.А. Гончаренко та інші – К.
...процесуальних форм роботи Конституційного Суду Укра¬їни при здійсненні ним конституційного контролю. Нормативні акти та лі терату р а Про Конституційний Суд України: Закон України від ...
...особа кандидата на пост Президента Укра¬їни у територіальному виборчому окрузі громадянин Санін звернувся до територіальної виборчої комісії зі скаргою на дії голови дільничної виборчої комісії, ...
Предмет методика навчання укр. мови і літератури в початковій школі
: Укр. юрид. акад.,1991 Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанной формами вины: Уч. пособие.– Х.: Юрид.
укр.філосоії др.пол. XIX поч. XX ст. зробили М.Драгоманов (1841 1895), І.Франко Кун Т.
совершенствования укр. законодательства и повышенияэффективностиправоприменительнойдеятельности. – Харьков, 1997. 5. Сібільов Д.М. Участь третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, ...
До визначення екстрадиції // Укр. часопис міжнар. права. 2001. № 1. С. 57 60. Іващенко В. Міжнародне кримінальне право у боротьбі [зі злочинністю // Підприємництво, госп во ...
...на підвищення непрямих податків на укр. товари з боку імпортерів. Задача 52. Модель економіки характеризується даними: С = 800 + 0,85ДІ, G =300, І = 300, Х – М =20, ...
...і охорона навколи¬шнього середовища // Укр. часопис міжнар. права. 2002. № 2. С. 42 47. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. М.
...особи в іміжнародному праві II Укр. часопис міжнар. права. 2002. :№2. С. 21 28. Лукашук И. И. Право международной ответственности. М.: Волтерс Клувер, 2004.
...якості джерел інформації використовуються дисертації укр../рос., інформація з бібліотеки В.І. Вернадського, академічні підручники, офіційні статистичні матеріали (http://www.ukrstat.gov.
...є структурним підрозділом Української корпорації «Укр АВТО» і завдяки цьому має найбільший спектр послуг у Черкаській області. 2. Планові показники надання послуг та торгівлі значно вищі ...
Яка виборча система в Укр.?(від місцевих органів влади; сільські ради, президентські, кому це вигідно, яким чином вибирається парламент) 21.
: Укр. енциклопедія, 2001. – С. 237 238. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про державний кордон України» від 4.11.1991 р. 2.
Працевлаштування іноземців в Укра¬їні // Юрид. Україна. 2003. № 7. Соколецька К.М. Правосуб’єктність іноземних грома¬дян в Україні // Вісн. Нац. ун ту внутр.
: Укр. енциклопедія, 2001. – С. 237 238. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10.12....
: Укр. енциклопедія, 2001. – С. 707 708. Нормативний матеріал 1. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи ...
...аналізу фінансового стану на ВАТ “Укр телеком”, то було запропоновано оптимальну програму по автоматизації аналізу фінансового стану на підприємстві. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1.1 ...
: Укр. акад. внутр. справ, 1993. Домахин, С.А. Крайняя необходимость по советскому уголовному праву / С.А. Домахин. М.: Госюриздат, 1955.
Основні документи, що регламентують роботу УКР – К.: Наука і культура 2003. – 76с.
Укр. акад. держ. управлiння. 1996. № 3 Буряк Т.М. Питання місцевого значення як основний об’єкт місцевого самоврядування / Вісник Одеського інституту ...
Укр. акад. держ. управлiння. 1996. № 3 Буряк Т.М. Питання місцевого значення як основний об’єкт місцевого самоврядування / Вісник Одеського інституту ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.