Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3009 за запитом управління

Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентних ... Розділ 1 теоретико методологічний базис дослідження проблеми управління конкурентними стратегіями підприємства 1.1 Сутність теорії конкурентних переваг 1.2 Взаємозв’язок, співвідношення та типологія ключових факторів успіху, конкурентн...
...це відхилення від прийнятої моделі управління в результаті неправильного управлінського рішення Question 2 Головним завданням антикризового управління є: a. Відпрацювання управлінських рішень із мінімальним ризиком, що ...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Теорія управління безпекою соціальних систем” Варіант №2 № залікової книжки Виконала: ст. гр. ФЕБ м 11 Прийняв: асист. Васьків Р.І....Сутність управління як суспільного явища…………………………………..10 Висновки…………………………………………………………………………....13 Список використаної л...
Особливості сучасної концепції стратегічного управління підприємством 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного управління підприємства 1.3 ...
...спрощеній схемі взаємодії груп процесів управління проектом першим виконується процес: a. планування b. ініціації c. моніторингу і управління d. виконання Question 6 У відповідності до Посібника ...
...установ з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово економічною безпекою» ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………… 2 1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1 Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2 Інформаційна база та огляд літературних ...
Теоретичні питання структури управління організацією 1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови 1.2. Порівняльна характеристика організаційних структур управління організацією 1....
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти оцінки структури управління організацією 1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови 1.2. Порівняльний аналіз організаційних структур управління організацією 1....
ВСТУП Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку 1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку 1.2 Якісна та ... ВСТУП Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку 1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку 1.2 Якісна та кількісна оцінка кредитного портфелю банку 1.3 Методи управління кредитним портфелем банку Розділ 2 Діагностика управління<...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 1.1. Економічний зміст грошових потоків та їх роль у фінансовій діяльності підприємства 1.2.... Формування політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання РОЗДІЛ ІІ. Аналіз стану управління грошовими потоками ТзОВ «ПЕТЕР – ТРАНС» 2.1.
Планування роботи з персоналом управління 2.1. Система управління кадрами державної служби 2.2. Структура, функції та організація роботи кадрових підрозділів 2.3.
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти управління персоналом в ринкових умовах 1.1. Суть, завдання і основні принципи управління персоналом 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ 1.1 Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2 Причини виникнення проблемних кредитів 1.3 1.4 Система управління проблемними кредитами Методологія аналізу портфеля ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 1.1. Сутність та класифікація грошових потоків 1.2. Принципи та методи управління грошовими потоками 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………….……..6 1.1.Сутність та принципи функціонування механізму антикризового управління підприємством ……………………………………………………6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування органзаційної структури підприємства 1.1 Долідження наукових праць вчених з питань формування оргаізаційної структури підприємства 1.2 Основні типи і особливості організаційної структури управління підприємством 1.3 Методика запобігання проблем, що виникають при формуванні організаційної структури управління підприємством Розділ 2 практичні аспекти діяльності підприємства ...
...якій із перерахованих нижче концепцій управління персоналом, людина розглядається як “цінність” для організації: a. “використання трудових ресурсів” b. “управління персоналом” c. “управління людськими ресурсами” d.
Теоретичні аспекти довірчого управління фінансовими активами 2. Довірче управління фінансовими активами: вітчизняний досвід 3. Шляхи вдосконалення довірчого управління фінансовими активами в Україні Висновок Список ...
Концепції управління маркетингом 1.2. Стратегічне планування маркетингу 1.3. Маркетинговий аналіз і аудит 1.4. Процес управління маркетингом 1.5.
АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ ДОХІДНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ (на прикладі АБ «АвтоЗАЗбанк») 2.1. Аналіз складу та структури кредитного портфеля банку 2.2.... УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ДОХІДНІСТЮ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 3.1. Використання сучасних методів управління дохідності кредитного портфеля банку 3.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації ...
Що вивчає дисципліна «Управління трудовим потенціалом?» 2. Які завдання вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Управління трудовим потенціалом?» 3. Назвати навчальні курси, з якими зв’...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАМИ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення та методи стратегічного управління витратами підприємств в конкурентному середовищі ...
Обґрунтування системи управління адміністративною службою, як частини системи управління 1.2. Спеціально наукові підходи до системи управління адміністративною службою 1.3.
...справ, органів державної влади і управління Question 6 Підприємництво являє собою: a. самостійну, ініціативну, систематичну на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг ...поведінки з боку державних органів управління є: a. продукція, технологія виробництва, поведінка в конкуренції, прибуток, ресурси, право власності і організація внутріфірмового управління b.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади управлінням товарними запасами на підприємствах громадського харчування 1.1. Види товарних запасів, завдання та інформаційна база їх оцінювання 1.2. Моделі управління запасами 1.3.
АНОТАЦІЯ Дипломної роботи „Стратегія управління підприємством на прикладі комунального підприємства „Промводопостачання”. В дипломній роботі висвітлені питання теоретичних аспектів стратегії управління підприємством, практики реалізації стратегії управління ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління малим виробничим підприємством., критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління трудовими ресурсами підприємства, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління матеріальними ресурсами підприємства, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління ціновою та збутовою політикою фірми на зовнішньому ринку, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки.
Міжнародний та вітчизняний досвід управління охороною здоров`я 1.2. Менеджмент і маркетинг у сучасній охороні здоров'я 1.3. Система комп'ютерно інтегрованого управління лікувально профілактичними закладами 1.4.
Вступ Розділ 1 теоретичні основни оперативного управління в умовах кризи 1.1 Оперативне управління як організаційно – планова система 1.2. Загальні вимоги до системи оперативного управління та ...
Загальні положення про управління в галузі внутрішніх справ 1.1. Поняття управління в галузі внутрішніх справ 1.2. Організаційно правові основи управління внутрішніх справ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В РИНКОВИХ УМОВАХ 5 1.1. Сутність, функції і принципи процесу управління суб’єктом господарювання 5 1.2.
...ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ 1.1. Сутність фінансової діяльності комерційного банку та її складові 1.2. Методологія управління фінансовою діяльністю комерційного банку 1....
...У дипломній роботі розглянуто проблеми управління підприємством виробничої сфери. Предметом дослідження дипломної роботи є теоретичні і методологічні основи управління підприємством виробничої сфери.
Теоретичні засади управління активами та пасивами банку 1.1. Методи та підходи до управління активами та пасивами банку 1.2.
...за гуманізацію відносин виробництва та управління. Акцент з управління виконання людиною механічних завдань перемістився на управління відносин між людьми, що стало основною відмітною характеристикою школи людських ...
Теоретичні основи оперативного управління виробництвом 1.1. Оперативне управління виробництвом, як організаційно – планова система. Функції системи 1.2. Загальні вимоги до системи оперативного управління ...
Теоретичн засади управління персоналом підприємств в ринкових умовах України 1.1. Теоретичні та методологічні основи управління персоналом на підприємствах 1.2.
В дипломній роботі досліджуються економічні основи забезпечення ефективності управління персоналом підприємства. Об’єктом дослідження виступає меблеве підприємство МКП «МехБуд». Проводиться аналіз фінансового та економічного стану підприємства, рівень ефективності управління персоналом.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні ...
Теоретичні аспекти дослідження системи Управління витратами на торговельному підприємстві 1.1. Економічна сутність витрат торговельного підприємства та їх класифікація 1.2.... Стратегія управління витратами торговельного підприємства 1.4. Методика оцінки формування витрат на підприємстві Розділ 2. Практичні аспекти оцінки системи управління витратами 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві 1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на підприємстві ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві 1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на підприємстві 1.3 Значення і основні аспекти управлі...
...методологічні аспекти та сучасні напрямки управління підприємством. Предметом дослідження дипломної роботи є система управління підприємством. Об’єкт дослідження – практика управління підприємством.
Аналіз дослідження ефективності управління банківськими пасивами та їх оптимізація 2.1 характеристика організаційної структури обласної дирекції аппб „аваль” 2.2 аналіз формування банківських ресурсів ...аппб „аваль” 2.2 ефективність управління портфелем пасивів та вимоги його формування Висновки Література Додатки Таким чином, на сучасному етапі економічного розвитку в умовах трансформації економіки, ...
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 76 3.1. Основні напрямки вдосконалення управління активами підприємства 76 3.2Обґрунтування заходів з удосконалення управління активами ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.