Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 493 за запитом урахуванням

Вступ Розділ 1. Організаційно економічна характеристика підприємства 1.1. Загальна характеристика підприємства та його зовнішніх і внутрішніх зв’...вдосконалення управління грошовими потоками з урахуванням ризику Висновки Список використаних джерел Додатки
1. Концепція теорії гри 2. Функціонал оцінювання 3. Прийняття рішень в АПК з урахуванням ризику (на прикладі планування структури ...
Вступ 3 1. Концепція сталого розвитку 4 2. Урбоекологічне планування і проектування 7 3.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..…3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ……………………………………………………………..5 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..…1 РОЗДІЛ 1. ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ………………………………………………………………………….…..4 1.1.
Розділ 1 Сутність та особливості діяльності підприємств в Україні Розділ 2 Головні проблеми діяльності підприємств в ...
створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого Question 2 Принцип розвитку полягає в: b.... створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a. забезпечення здатності взаємодії елементів системи b.
створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. математичний опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів Question 2 Принцип розвитку полягає в: a.... створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення b.
...суму доходів інвестиційного проекту з урахуванням імовірності їх отримання за мінусом витрат; вірні всі варіанти 55. Очікуване значення NPV інвестиційного проекту визначають як: суму доходів інвестиційного ...суму доходів інвестиційного проекту з урахуванням імовірності їх отримання за мінусом витрат; жодний варіант невірний 56. Міра ризику характеризується: очікуваним значенням доходу; середньоквадратичним відхиленням доходу; дисперсією ...
...приділяється увага дизайну меблів з урахуванням сучасних тенденцій. Основним конкурентом ТОВ “Тимпан” у Черкаській області є ВАТ “Черкаський ДОК”, Смілянський меблевий комбінат, комерційна фірма “Флора меблі”....їхні запити і потреби з урахуванням довгострокової перспективи. Небажання вникати в запити і потреби покупців, обмежений погляд на цю проблему досить часто призводить до прорахунків та ...
...системою, організацією чи підприємством з урахуванням довгострокової перспективи у рішення розробляється та ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати в певний строк скеровуючої Question 6 Балів: 26 ...ефективність, також можуть передбачати рівне урахування інтересів сторін, що приймають рішення оптимальні  передбачають розподіл функціональних обов’язків і поточне керівництво координуючі  приймаються, коли неможливо оцінити імовірність ...
...зміни ціни продукції підприємства з урахуванням макроекономічних і галузевих досліджень при складанні фінансового плану проекту: a. ні b. так Question 10 Аналіз потреб в машинах та ...річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції дорівнюватиме: a. 11% b. 13,08% c. 30,8% d. 10,09% e. 29% ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question ...
...погодженням з Інвестором Підрядником з урахуванням спорудження інженерних комунікацій, доріг та благоустрою прилеглих територій, передбачених проектом будівництва об'єкту інвестування 2.3 Інвестор Підрядник зобов'язується ...передбачені Генеральними Договора мита з урахуванням особливостей, передбачених даним Договором 6. Обов'язки Інвестора 6.1 Інвестор зобов'язується фінансувати реалізацію Проекту відповідно до умов даного ...
...необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування; в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування. 9.
...необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування; в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування. 9.
...необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування; в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування. 9.
...необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування; в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування. 9.
...необхідних для відновлення будівлі з урахуванням витрат з її рятування; в) дійсна вартість будівель з урахуванням витрат з її рятування. 9.
Постійні витрати без урахування амортизації обладнання становитимуть 200 000 гр.од. за рік, а змінні витрати – 12 гр.од. на одиницю продукції....погонний метр, а постійні (без урахування амортизації) – 2000 гр.од. на рік. Вартість капіталу компанії дорівнює 10% У всіх наступних розрахунках інфляція не враховується.
з урахуванням попиту і пропозиції на ринку c. головним чином у залежності від споживчих властивостей продукції і попиту на неї Question 5 ...те, що цінові методи з урахуванням споживчого ефекту використовувати тільки при розрахунку цін на споживчу продукцію? a. ні b. так Question 2 На товари, що реалізуються ...
...зміст поняття “стратегія підприємства” з урахуванням економічних зв'язків і відносин, які відбивають умови розвитку підприємства через реальний та нормативний рівні цієї стратегії....принципу взаємозамінності його складових з урахуванням коефіцієнтів, що дозволяє оптимізувати розмір та структуру ресурсів; Практична значущість дослідження полягає в обґрунтуванні й апробації рекомендацій щодо економічної стратегії ...
...зміст поняття “стратегія підприємства” з урахуванням економічних зв'язків і відносин, які відбивають умови розвитку підприємства через реальний та нормативний рівні цієї стратегії....принципу взаємозамінності його складових з урахуванням коефіцієнтів, що дозволяє оптимізувати розмір та структуру ресурсів; Практична значущість дослідження полягає в обґрунтуванні й апробації рекомендацій щодо стратегії адаптації ...
...виданих банком всім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов’язань банку, не може перевищувати: a. розміру власного капіталу банку b. двократного розміру власного капіталу банку c....річних, то скорегована ставка з урахуванням інфляції дорівнюватиме: a. 8% b. 10,8% c. 14,4% d. 32% e. 34,4% ТЕСТ 1 ДО ТЕМИ 5 ...
Розрахунок оптимальної області маневрування з урахуванням непрямого резерву 3. Розрахунок оптимальної області маневрування з урахуванням взаємозамін матеріальних ресурсів з урахуванням їх прямого резерву 4.
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах 1.3 Методика проведення аналізу фінансових результатів в аграрних підприємствах Розділ 2 практичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності на ст...
...перевищує 300 000 гривень (з урахуванням ПДВ); Б) якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, нарахована протягом останнього кварталу, сукупно перевищує 100 000 гривень (без урахування ПДВ); В) якщо загальна сума ...
...оборотних активів на підприємствах з урахуванням міжнародного досвіду і національних стандартів, що знайшло відображення в таких одержаних автором висновках: 1. Чинна практика обліку, аналізу формування та ...в теперішній момент часу з урахуванням зростання вартості в часі та зміни загальної купівельної спроможності грошових коштів. 5. Встановлено, що окремі аспекти переоцінки запасів не знайшли ...
...максимальної ефективності їх використання з урахуванням вимог охорони праці та пожежо і вибухобезпеки. Він є основним проектним документом, який регламентує організацію будівельного майданчика і обсяг тимчасового ...етапами виконання робіт і з урахуванням наступного розвитку будівництва в даному районі. 1.6 Вибір типу крана і його прив'язка до об'єкту Вибір типу ...
...товару; митна вартість товару з урахуванням мита; митна вартість товару з урахуванням сум мита та акцизного збору; митна вартість товару з урахуванням ПДВ 117.
Завдання № 1 За даними щодо умовного підприємства, наведеними в таблиці, визначити: – загальну балансову вартість основних засобів з урахуванням індексації; – суму змін первісної вартості основних засобів у зв'язку з індексацією; – загальну суму амортизаційних відрахувань на І кв. 2006р....придбаних основних виробничих засобів з урахуванням витрат на їх поліпшення в 4 кв. 2005р. Вартість виведених основних виробничих засобів у 4 кв. 2005р.
По статистичним даним, з урахуванням особливостей об'єктів, що страхуються, та їх ризиків, а також соціальної політики держави b. За згодою сторін договору страхування c. По статистичним даним, з урахуванням особливостей об'єктів, що страхуються, ...
з урахуванням ПДВ, собівартість виготовленої продукції склала 7 000 000 грн., обсяг реалізованої продукції за звітний період склав 9 000 000 грн.... з урахуванням ПДВ, у т ч: – яблучного соку «Феофанія» – 360 000 грн.; – соку фруктового «Св'ятошинський» – 120 000 грн.
...дозволило визначити дефініцію її з урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки при наявності ресурсів; комплексу вже існуючих зв'язків і В процесі проведеного ...прогнозом можливостей і ресурсів з урахуванням оптимального використання через нормативний рівень потенціалу. Перелік графічного матеріалу Таблиця 1.1 Розміщення акцій ВАТ “Азот ” станом на 1.12....
УРАХУВАННЯ ТЯЖКОСТІ ЗЛОЧИНУ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ .................................................................. 39 2.1. Поняття тяжкості злочину .................................................................... УРАХУВАННЯ ОСОБИ ВИННОГО ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ПОКАРАННЯ ...................................................................................................... 69 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРAЦI ТA БЕ...
...дохідної частини державного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів м. Маріуполь надійшло 88,8 млрд. грн.., що на 6,6 млрд. грн....дохідної частини державного бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів м. Маріуполь становило 88,2 млрд. грн., що на 4,7 млрд. грн.
...по всіх великих кредитах з урахуванням позабалансових зобов'язань Визначити максимальний розмір ризику на одного позичальника; оцінити платоспроможність банку з урахуванням всіх великих кредитів та зробити ...
...виробничих відносин, які створились з урахуванням лібералізації цін у період ринкової трансформації економіки, та нових економічних основ власності, що народжуються в Україні....формування та функціонування ринкового ціноутворення, урахуванням досвіду використання чинних зарубіжних моделей і їх пристосуванням до наших умов господарювання
З урахуванням названих обставин у міському ЖКГ виникли збитки у розмірі 93600 гривень. ЖКГ звернулося до Арбітражного суду з позовом до Управління ...стягнення 93600 гривень, понесених з урахуванням надання пільг по комунальних послугах працівникам міліції. В обґрунтування своєї вимоги ЖКГ послалося на статтю 22 Закону України «Про міліцію» ...
З урахуванням названих обставин у міському ЖКГ виникли збитки у розмірі 93600 гривень. ЖКГ звернулося до Арбітражного суду з позовом до Управління ...стягнення 93600 гривень, понесених з урахуванням надання пільг по комунальних послугах працівникам міліції. В обґрунтування своєї вимоги ЖКГ послалося на статтю 22 Закону України «Про міліцію» ...
Шляхи вирішення проблем з урахуванням зарубіжного досвіду........................................................................................................................67 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..……87 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….91 ДОДАТКИ ВСТУП Страхування є самостійною ланкою фінансової системи України....рекомендації по усуненню недоліків з урахуванням світового досвіду. Об’єктом дослідження стала система пенсійного страхування України в...
...дозволило визначити дефініцію її з урахуванням сукупних здібностей, можливостей, що можуть бути реалізовані тільки при наявності ресурсів; комплексу вже існуючих зв'язків і В процесі проведеного ...прогнозом можливостей і ресурсів з урахуванням оптимального використання через нормативний рівень потенціалу. Здійснено вимір рівня економічного потенціалу промислового підприємства на основі використання коефіцієнтів синергії, завдяки яким ...
...з відповідними правовідносинами та з урахуванням норм чинного податкового, соціального й пенсійного законодавства і включає розрахунки із заробітної плати за трудовим договором, розрахунки щодо винагороди за ...використанням передового зарубіжного досвіду, з урахуванням діючої практики аудиту оплати праці в Україні. Багато положень Міжнародних стандартів аудиту базується на маловідомих у нас реаліях (поняттях, категоріях), ...
...законодавства України не можливі без урахування сьогоднішніх реалій. Якщо взяти до уваги тільки сферу боротьби зі злочинністю, то статистика свідчить: в 1987 р. в Україні ...............воно зобов'язано користуватися з урахуванням стану, характеру, структури злочинності, які міри в боротьбі зі злочинністю первинні, яке місце правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства 1.3 Методологічні аспекти обліку виробничих запасів 1.4 Методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів підприємства Розділ 2 практичні засади обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання на дп «оризо...
...виробленої за квартал продукції (з урахуванням відсотків за користування кредитом) складає 245000грн, а квартальні збутові витрати 15000грн Підприємство є платником ПДВ і пільг з податку на ...збору – 15 % відпускної ціни з урахування акцизного збору 9. Обсяг виробництва – 500 т
...актуальності теми в цілому з урахуванням її складових частин. По перше, висвітлення актуальності та сутності характеристики конституції Угорщини практично неможливе без урахування її складових частин.
...їх виробництва; організація НДДКР з урахуванням вимог ринку для створення нової продукції, її модифікації, узгодження її споживчих властивостей з потребами ринку; планування й координація виробничої, збутової ...й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку; організація та вдосконалення системи й методів збуту продукції; реалізація маркетингової політики ціноутворення; здійснення заходів щодо маркетингових комунікацій; аналіз ...
...приділяється увага дизайну меблів з урахуванням сучасних тенденцій. Основним конкурентом ТОВ “Тимпан” у Черкаській області є ВАТ “Черкаський ДОК”, Смілянський меблевий комбінат, комерційна фірма “Флора меблі”.... Також ефективним способом урахування маркетингових факторів є сукупне планування, яке передбачає перетворення річних та квартальних планів у детальні виробничі плани, що визначають обсяг продукції ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.