Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 104 за запитом усного

Поняття та зміст принципів усності і безпосередності в кримінальному процесі 1.1. Історія розвитку принципів усності і безпосередності в кримінальному процесі 1.2.
...характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2.
...характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2.
Cтановлення принципів усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві Розділ 2. Принцип усності у цивільному процесі 2.1.
Теоретичні засади усної народної творчості та її значення у розвитку молодших школярів 1.1. Казка як засіб розумового розвитку молодших школярів 1.2.... Дослідження ролі усної народної творчості у розвитку молодших школярів 2.1. Прислів’я та приказки і їх роль у розвитку та вихованні молодших ...
Методи і прийоми розвитку усного мовлення ………………….. 15 1.4. Особливості формування діалогічного і монологічного мовлення …….. 24 Розділ II. МЕТОДИЧНА РОБОТА З РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ .........................................
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Завдання і зміст читання в початкових класах …………………………. 4 2. Структура уроків читання ……………………………………………….. 6 3. Особливості розвитку усного мовлення на уроках читання …………...
Варіант 9 (Х, Ц, Ч): 1. Процесуальна форма та зміст протоколу усної заяви про злочин. 2.
Варіант № 7 1. Охарактеризуйте типові порушення мовних норм у професійному спілкуванні (усному і писемному).
... Задача Бухгалтер заводу П. запізнилася 20 січня на роботу, за що одержала усне зауваження головного бухгалтера, а 10 ...
Розвиток усного мовлення .......278 АРКІН Ю.А. Короткий огляд структури нервово психічної діяльності дитини ........280 ЛУРІЯ О.Р.... Усне діалогічне мовлення .....316 ЛУРІЯ О.Р.Усне монологічне мовлення.....317 ЛЕУШИНА Г.М. Розвиток зв'язного мовлення в дошкільників .. .
Усна нумерація 1.2. Письмова нумерація 1.3. Випадки додавання і віднімання, що грунтуються на нумерації Розділ II. УСНЕ І ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ ...
Аудиторські докази, їх види та процедури одержання Тест Отримання аудиторських доказів для складнання аудиторського висновку є процедурою: а) обовязковою; б) бажаною, але не обовязковою; в) можливою, якщо є необхідність; г) не обовязковою Тест Аудиторські докази бувають таких видів: а) цільові і нецільові; б) внутрішні, зовнішні, змішані; в) документальні і усні; г) підтверджені і непідтверджені документально Тест Найбільшу цінність для аудиторської фірми мают...
психологія усного виступу. c. кримінальна психологія; Question 6 Зазначте послідовність виникнення галузей психолого юридичних знань: a. психологія потерпілого пенітенціарна психологія психологія злочинця.... психологія усного виступу. b. кримінальна психологія; c. судова психологія; Question 5 Пенітенціарна психологія це: a. психологія засудженого; b. психологія правопорушника; c.
Особливості вивчення усної та письмової нумерації в концентрі сотня 1.1. Утворення чисел від 11 до 20. Усна та письмова нумерація 1.2.
...спеціального розділу – програми з розвитку усного і письмового мовлення. Розвиток мовлення учнів – одне з практичних завдань навчання рідної мови, яке має важливе соціальне значення....пов’язується робота з розвитку усної і писемної мови учнів. Володіння правильною літературною мовою має велике значення в житті кожної людини.
усна c. усна, письмова, нотаріально посвідчена d. письмова, нотаріально посвідчена e. письмова Question 13 Підставами визнання правочинну недійсним є: a.
усного розпорядження керівника c. звітності підприємства Question 8 Первинні документи мають бути складенні: a. в момент здійснення операції b.... усним розпорядженням правоохоронних органів c. розпорядженням керівника ТЕСТ 3 Question 1 Технологія інформаційного процесу включає наступні об’єкти організації: a.
в усній або письмовій формі Question 5 Чи можуть бути застосовані обмеження на роботу за сумісництвом для працівників підприємств недержавної форми власності?...може бути оголошений як в усній формі так і в наказі (розпорядженні) c. такий вид стягнення, як догана може оголошуватись як в усній формі так і ...
Особливості усного послідовного та синхронного перекладу в ООН.....18 2.2. Прагматика усного перекладу переговорів в контексті миротворчої діяльності ООН ………………………..…………………………………..
...собою, з одного боку, “слухове” – усне мовлення; з другого, “видиме” – писемне мовлення. Формування у школярів навичок усного і писемного мовлення – важке і багатогранне завдання, яке стоїть ...
...грамот; досить рідко застосовується керівником усна похвала та підбадьорювання. Незважаючи на недоліки, в останній час на товаристві спостерігаються позитивні зрушення у застосуванні методів стимулювання праці....психолога; влаштування «куточка працівника»; застосування усної похвали та підбадьорення; використання вручення похвальних листів та грамот; застосування демократичного стилю управління тощо. Я сподіваюсь, що використання вищеперерахованих пропозицій ...
Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. №2. 19. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному ...
...зверху вниз, документована, має широке усне спілкування після прийняття рішення з метою добитися виконання рішення Система прийняття рішень децентралізована — знизу догори, є неформальною, з усним спілкуванням з метою пошуку згоди.
Сьогодні зростає увага до культури усного та писемного мовлення. Стає престижно розмовляти гарною українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови – важлива професіограма людей різних ...
Культура усного виступу юриста. Дикція. 3. Провідміняти прізвища: Сидоренко Ілля Сидорович, Миронова Марія Василівна. 4. Знайдіть власне українські відповідники до слів: Рейтинг, ...
Культура усного виступу юриста. 3. Перекласти прізвища українською мовою: Меркурьев, Беспятых, Леденёв, Дрёмов, Беллев, Белуга, Веткина, Зверев, Гигидин, Серая, Бедняк, Крайняя, Захарьин, ...
Інтерв’ю як усний вид опитування 3. Основні етапи організації та проведення соціологічного інтерв’ю 4. Основні типи запитання, які використовуються в соціологічному інтерв’...
Прислівя і приказки як жанр усної народної творчості. 1.1. Значення і функції англійських прислів’їв. 1.2. Першоджерела англійських прислів’їв. Розділ 2.
Безпосередність та усність судового розгляду – загальні умови відправлення кримінального судочинства. 3. Роль головуючого в судовому засіданні. 4. Процесуальні наслідки неявки учасників судового розгляду ...
Різновиди усного обміну наукової інформації. 5. Нормативні документи та їх різновиди.
Спадщину – двокімнатну квартиру – з усної згоди двох інших, прийняв один з спадкоємців, гр. Ромнюк. Він вже півтора року користується квартирою, сплачує всі затрати на утримання ...
Договір був укладений в усній формі, у присутності свідків Дурова й Андрєєва. Після нагадувань Давидова Орлов 6 червня 2002 р.
...що мав неодноразові зауваження в усній формі від організаторів виробництва. Після чергового запізнення на роботу він був звільнений за п. З ст. 40 КЗпП України.
6) Назвіть основні причини розповсюдження усних комунікацій в античному світі. 7) Розкрийте зміст і основі положення зовнішньої і внутрішньої реклами. Список використаних джерел.
Комунікативні професійні якості в усному і писемному мовленні студентів педагогічних факультетів 1.3. Вимоги до професійного мовлення вчителів початкових класів Розділ 2.
в усній формі потребують реєстрації в якості платника податку на додану вартість. Чи правомірні вимоги працівників Державної податкової інспекції ?
План Сенсорне виховання – складова частина розумового виховання Психолого – педагогічні основи сенсорного виховання Програмові завдання щодо сенсорного виховання дітей раннього віку Засоби і методи здійснення завдань сенсорного виховання Педагогічна задача № 109 Кожній дитині 3 4 років вихователька давала набір з 25 фотозображень разом з усною інструкцією: «Розглянь картки й скажи, що це таке». Якщо дитина правильно розпізнавала предмети, картку відкладали і розглядали наступ...
...громадянка Онищенко Світлана Петрівна з усною заявою про те, що з її квартири, яка знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рекордна, буд. № 4, кв.
...початку досудового розслідування (Скласти протокол усної заяви про кримінальне правопорушення).
Культура усного професійного мовлення. 7. Нормативність і правильність мовлення: орфоепічні норми, норми слововживання, граматичні норми. 8. Терміни, професіоналізм, фразеологізм. 9.
...інформації; в) одержання письмової або усної інформації від клієнта або про клієнта; г) передбачає перевірку підрахунків і передачі інформації;
Договір був укладений в усній формі, у присутності свідків Петрова та Сидорова. Після нагадувань Давиденко, Іваненко 6 вересня 2002 р.
в усній формі потребують реєстрації в якості платника податку на додану вартість. Чи правомірні вимоги працівників Державної податкової інспекції ?
Природа та усна народна творчість як чинники виховання ...... 23 Розділ II. НАРОДОЗНАВЧИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА .......25 2.1.
Відповідно до усної домовленості за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку, Раковський звернувся ...
з усною заявою про те, що у неї в тролейбусі дев’ятого маршруту викрадено паспорт на її ім’я та гроші в ...
Відповідно до усної домовленості, за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку Раковський звернувся ...
Відповідно до усної домовленості, за кожну передану партію товару Раковський отримував визначену суму грошей. У зв’язку із настанням пенсійного віку Раковський звернувся ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.