Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 292 за запитом успішність

Психолого педагогічні аспекти успішності та неуспішності навчання Розділ 3. Вплив батьків на успішність навчання 3.1. Вплив батьків на процес навчання дитини молодшого шкільного ...
Психолого педагогічні аспекти успішності та неуспішності навчання Розділ 3. Вплив батьків на успішність навчання 3.1. Вплив батьків на процес навчання дитини молодшого шкільного ...
...дослідження впливу тривожності на навчальну успішність студентів 1.1. Проблеми тривожності у студентів в процесі навчальної діяльності 1.2. Психологічні особливості студентської молоді 1.3....впливу особистісної тривожності на навчальну успішність студентів 2.1 Методика дослідження 2.2. Результати психологічного експерименту Висновки Список використаної літератури Додатки
Психологічні прийоми успішного ділового спілкування Розділ 2. Обґрунтування та експериментальна перевірка ефективності психологічних прийомів та позитивних якостей успішного ділового спілкування 2.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи проблеми адаптації дітей до школи 1.1.... Педагогічні умови успішної адаптації дитини до школи 2.1. Організація життєдіяльності першокласника в сім'ї 2.2. Формування учбової діяльності, мотивації навчання боротьба ...
Зміст Вступ 1. Основні народно педагогічні традиції сімейного виховання. 2. Вплив сім’ї на навчання школярів....дослідження: «Вплив сім’ї на успішне навчання молодшого школяра». Об’єктом є навчально виховний процес початкової школи. Предмет дослідження – шляхи оптимізації взаємодії школи та батьків в ...
І Вступ 1.1 Врегулювання комерційних ризиків – основна умова успішного розвитку підприємств ІІ Коротка характеристика АТ «Агротехбізнес» ...
ЗМІСТ ВСТУП3 1. Сучасні підходи контролю та оцінювання навчальних досягнень шкільної молоді у країнах Європи4 2. Зовнішнє сертифікаційне оцінювання успішності учнів у школах країн Західної ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПАМ’ЯТЬ ТА ЇЇ КЛАСИФІКАЦІЯ 1.1. Визначення поняття пам’яті 1.2....ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПАМ’ЯТІ НА УСПІШНІСТЬ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 2.1. Організація і методи дослідження 2.2. Результати дослідження 2.3. Шляхи, прийоми і засоби тренування та ...
1. Вступ 1.1 Організаційні форми рекламно інформаційної діяльності – запорука успішного функціонування та діяльності рекламного агентства «...
Вступ Розділ 1. Характеристика принципів підготовки інформаційних репортажів 1.1. Поняття інформаційного репортажу 1.2.... Аналіз головних критеріїв успішного тележурналіста 2.1. Критерії оцінки професійної діяльності на телебаченні 2.2. Критерії оцінки професіоналізму тележурналіста Висновки Список літератури
І. Вступ 1.1. Значення ефективності формування асортименту товарів в забезпеченні успішної роботи підприємства ТОВ «Прем’єр Плаза ...
І. Вступ 1.1. Значення ефективності формування асортименту товарів в забезпеченні успішної роботи підприємства ТОВ «Прем’єр Плаза ...
Вступ 3 1. Педагогічний стиль як технологія педагогічної дії 5 2. Теоретичні засади використання прийомів педагогічного впливу на мотивацію та успішне навчання учнів підліткового віку 11 ...
Вступ Розділ 1. Проблема розвитку мотиву та мотивації досягнення успіхів у дошкільному ...
В чому причина низької успішності дій психолога? 5. Психолог проводив групову корекційну програму, спрямовану на розвиток памяті в молодших школярів. Якими методами контролю її успішності він міг скористатись?
...усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту d. визначають, об’єднують і координують групи процесів управління проектами Question 2 Статут проекту є документом, у якому: ...усіх робіт, які необхідні для успішного виконання проекту b. викладаються рекомендації, необхідні для приведення очікуваного ходу виконання проекту у відповідність до плану управління проектом c.
Критерії оцінювання успішність учнів з предмету "Фізична ку льтура". 1.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у середній школі. 1.2.... Система оцінювання успішність учнів. 1.4.Технологія комплексного оцінювання навчальних досягнень учнів. 2.Домашнє завдання як одна із форм організації навчального процесу.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1.3 Стилі управління і вплив на них особистих якостей керівника Розділ 2 Практичні засади впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стиля управління, що використовується керівником 2.3 Роль ко...
...виражаються й фіксуються в оцінці успішності. Під оцінкою успішності учнів розуміють систему певних показників, які відображають їх об'єктивні знання, уміння та навички.
Наразі, не можна сказати, що успішність банківської реклами залежить або від оригінальної іміджевої реклами, або від неординарної продуктової. Успішна банківська реклама це завжди інтегральне рішення декількох ...
...діяльності і є умовою її успішного здійснення c. психічні, природжені, що є основою успішного здійснення будь якої діяльності d. індивідуально психологічні, що вказують і розвиваються в ...
Стан успішності студентів І курсу в І семестрі 2011 – 2012 навч. року. б) Порядок денний: 1. Про виробничу практику студентів ІІ курсу ... Про стан успішності студентів І курсу в І семестрі 2011 – 2012 навч. року. в) Порядок денний: 1. Проведення виробничої практики студентів ІІ курсу ...
Модель процесу успішного управління організаційними змінами. Тиск і спонукання. Посередництво і переорієнтація уваги. Діагностика і усвідомлення. Надходження нового рішення і обовязки по його ...підприємства та його значення для успішного проведення організаційних змін Ситуація № 14 У цеху прецизійної оптики працює бригада з трьох шліфувальників високої кваліфікації.
Вона значною мірою визначає успішність старшокласників у процесі навчання. Характеризуючи цю проблему, слід зазначити, що умови навчання у вищому закладі освіти істотно відрізняються від умов ...та рівнем їхньої відповідальності за успішність навчання; по іншому будуються стосунки з викладачем, порівняно зі шкільним вчителем; студентське мікросередовище суттєво відрізняється від шкільного.
2 Умови успішного виховання дітей в сім’ї ІІ. Співдружність школи і сім’ї, як умова успішного виховання дітей Висновки Людина входить в ...
2 Умови успішного виховання дітей в сім’ї ІІ. Співдружність школи і сім’ї, як умова успішного виховання дітей Висновки Людина входить в ...
2 Умови успішного виховання дітей в сім’ї ІІ. Співдружність школи і сім’ї, як умова успішного виховання дітей Висновки Список використаної літератури ...
Модель успішного менеджменту на підприємстві 2.2. Методи сучасного управління підприємством 2.3. Сучасні проблеми управління Розділ iii....що його ефективність є запорукою успішної діяльності організації, тому що менеджмент – міцний впливовий механізм який розповсюджується на діяльність всієї організації. Список використаної літертури
...Список використаних джерел Додатки Здійснення успішної комерційної діяльності на зовнішньому ринку так само як і на внутрішньому вимагає в першу чергу задоволення потреб покупця....та рентабельності капіталу свідчать про успішне управління підприємством та високу ефективність виробництва.
Для успішного функціонування підприємства необхідно вирішити комплекс питань. Так, першим з них є аналіз нормативно правової бази, що регулює здійснення підприємницької діяльності ... Адже, всі успішні компанії при присвячують себе одній меті: розумінню та задоволенню потреб споживача на цільових ринках, що чітко визначені.
...використання одне з головних умов успішної діяльності підприємства. Висока інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно оборотного капіталу, шукати нові джерела ...оборотних засобів є важливим фактором успішного функціонування та розвитку підприємства. Управління грошовими потоками, боротьба з дебіторською заборгованістю, управління виробничими запасами, готова продукція є ключовими на будь ...
Для успішного функціонування підприємства необхідно вирішити комплекс питань. Так, першим з них є аналіз нормативно правової бази, що регулює здійснення підприємницької діяльності ... Адже, всі успішні компанії при присвячують себе одній меті: розумінню та задоволенню потреб споживача на цільових ринках, що чітко визначені.
...на європейський ринок не були успішними. Конкуренти Київського заводу понесли значні збитки з провалом на спробним продажах рідких СМЗ у європейських країнах.... Результати продажів були надзвичайно успішними і перевершили всі чекання. Компанія відразу усвідомила очевидну перемогу спробних продажів, як, втім, і її конкуренти Спочатку планувалось дочекатися результатів ...
Виконання буде оцінюватися не за успішністю, а за відвертістю». ВАРИАНТ КОНСПЕКТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ЛЕКЦИЯ 1. Студент как субъект учебной деятельности 1.Возрастные особенности студентов. 2.... Як впливають особливості мотивації на успішність навчальної діяльності? Лекція 8. Психологічні пізнавальні процеси і можливості їх вдосконалення у студентів 1. Пізнання як діяльність по побудові образу ...
Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на ...з основних чинників, що забезпечують успішну реалізацію даних задач, є наявність у підприємства стабільного конкурентноздатного і бажане «фірмового», різноманітного по номенклатурі і неоднорідного по ціновому рівню ...
За даними про успішність студентів інституту середній бал успішності студентів за результатами зимової і літньої екзаменаційних сесій. Одержані показники порівняйте і зробіть висновки.
Передбачалося, що для успішного викладання психологічних дисциплін цілком достатньо глибоких знань наукової і прикладної психології. Проте останнім часом стає зрозумілим те, що психологія як ...свої дидактичні завдання, тому для успішного викладання недостатньо тільки психологічних знань, необхідно і уміння викладати. Список використаної літератури
Передбачалося, що для успішного викладання психологічних дисциплін цілком достатньо глибоких знань наукової і прикладної психології. Проте останнім часом стає зрозумілим те, що психологія як ...свої дидактичні завдання, тому для успішного викладання недостатньо тільки психологічних знань, необхідно і уміння викладати. Список використаної літератури
...ефективному переказі коштів необхідна умова успішного розвитку ринкової економіки. Перехід від директивної економіки до ринкової по новому поставив питання управління підприємством як суб’єктом ринкових відносин.... Звісно, це не єдина умова успішного існування підприємства. Серед інших можна виділити такі, більш глобальні чинники: грошово кредитна політика держави, фіскальна, бюджетна політики і взагалі фінансове ...
Успішна діяльність залежить, передусім, від наявності достовірних інформаційних потоків, та своєчасного та якісного аналізу конкурентних переваг, якості продукції, рівня витрат на ...з основних чинників, що забезпечують успішну реалізацію даних задач, є наявність у підприємства стабільного конкурентноздатного і бажане «фірмового», різноманітного по номенклатурі і неоднорідного по ціновому рівню ...
Для успішного виконання своїх законних функцій державі необхідно наявність достатніх фінансових ресурсів, а це в свою чергу вимагає концентрації в бюджеті значної ...та повноти правового регулювання залежить успішність проведення бюджетної політики. 9. Реалізація раціональної бюджетної політики можлива лише за умови розробки відповідного механізму її формування та реалізації.
В якій групі вищий бал успішності? 2. В якій групі більш рівна успішність? br />br /> Задача № 33 На основі наведених даних про обсяг товарообороту магазину і ...
Для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позик та підвищення дохідності кредитних операцій, банки повинні впроваджувати ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем.... Тому для успішного кредитування – забезпечення повернення наданих позичок та підвищення дохідності кредитних операцій, банки мають впровадити ефективну та гнучку систему управління кредитним портфелем.
...функціонування товарного ринку України й успішного введення в цивілізоване русло відношень між його суб'єктами необхідні такі конкретні кроки: br />br /> • Негайне прийняття і перетворення в ...br /> • Створення рівноправних умов для успішної роботи підприємств усіх форм власності і проведення грамотної антимонопольної політики. br />br /> Таким чином, біржовий інститут зачіпає основні сфери ринкової ...
Для успішного функціонування на конкурентному ринку підприємство повинно пропонувати споживачеві не те, що воно може виробляти, і не те, що уміє виробляти ...використання зовнішніх факторів, які визначають успішність господарської діяльності підприємства і внутрішні фактори, які впливають на загальний фінансовий результат. Для побудови та аналізу цілей оберемо метод забезпечення ...
Для успішного функціонування на конкурентному ринку підприємство повинно пропонувати споживачеві не те, що воно може виробляти, і не те, що уміє виробляти ... Таким чином завдяки успішній роботі у 2005 році підприємству вдалося покрити усі збитки від реалізації продукції у попередньому році і отримати валові прибутки у ...
...щоб внести максимальний вклад в успішне досягнення цілей організації. В умовах ринку організація зіштовхується з безліччю непередбачених факторів, що викликає необхідність відмови від твердої системи планування ... Для успішної діяльності організація як суб'єкт ринкових відносин сама повинна визначити стратегічні цілі й тактичні завдання, що забезпечують досягнення задуманого.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.