Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 998 за запитом установах

...та контролю фінансової звітності бюджетної установи 1.1 Склад, нормативно правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ 1.2 Загальні положення складання звітності бюджетними ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність доходів і ...
Теоретичні аспекти обліку запасів бюджетних установ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів 1.2. Сутність, класифікація і оцінка запасів 1.3....рахунків з обліку запасів бюджетних установ 1.4. Методи і задачі контролю запасів бюджетних установ Висновок до 1 го розділу 2.
...заходів безпеки діяльності фінансово кредитних установ з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово економічною ...
...роботи з документами в державних установах 1.1. Документ і його роль в організації роботи державної установи 1.2. Класифікація документів 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 1.1. Теоретичні засади фінансового забезпечення закладів охорони здоров`я 1.2. Форми, методи та джерела фінансового забезпечення установ охорони здоров’я в Україні ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти організації обліку в бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Організація обліку в бюджетних установах ...
...основи управління фінансовою діяльністю банківської установи 1.1. Економічна сутність управління фінансовою діяльністю банківської установи 1.2. Джерела та умови формування капіталу банку 1.3.
...Україні 1.3 Огляд існуючих установок для повірки промислових лічильників газу 1.3.1. Установка з робочими еталонами об'єму газу типу УПЛГ 2500 1.3....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування облікової політики бюджетної установи Розділ 2 Особливості організації первинного обліку видатків бюджетних установ Розділ 3 Аналітичний та синтетичний облік видатків бюджетних установ Розділ 4 ...
...й заробітна плата в бюджетних установах і завдання їх обліку. 2.Методика синтетичного і аналітичного обліку в бюджетній установі Висновки Література Конституція України гарантує кожному громадянину ... У бюджетних установах, як і в госпрозрахункових підприємст¬вах та організаціях, праця виступає як цілеспрямована діяльність людей і є основним джерелом задоволення матеріальних ...
Вступ Розділ І Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами 1.1 Облік короткострокових кредитів банку 1.2 Облік готівкових та безготівкових розрахунків підприємства 1.3....з банками та іншими кредитними установами Розділ 2 Практичні аспекти обліку розрахунків ВАТ «Черкасихліб» з банками та іншими кредитними установами 2.1 Загальна характеристика підприємства 2....
Сучасні умови розвитку бюджетної системи України передбачають необхідність вдосконалення системи ведення обліку в бюджетних установах. Адже правильна його організація дасть можливість простежити за раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів. А це є найважливіше в даний ...необхідно оптимізувати видатки усіх бюджетних установ та стежити за їх цільовим використанням, рухом грошових коштів та правильністю відображення їх в обліку.
...контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття заробітної плати як економічної категорії 1.2 Економіко правова база нарахування та виплати заробітної плати 1.3 ...обліку заробітної плати в бюджетних установах 1.4 Методика аналізу заробітної плати працівників бюджетних установ 1.5 Методика контролю заробітної плати в бюджетних установах Розділ 2.
Сутність та особливості діяльності бюджетної установи 1.1 Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності 1.2 Порядок складання кошторису бюджетних установ 2.
Особливості бухгалтерського обліку в бюджетних установах 1.1 Характеристика доходів і видатків установи соціального захисту 1.2 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів у сфері соціального захисту ...
...правосуб’єктності та діяльності спеціалізованих установ ООН в сфері регулювання міжнародних торгових відносин 1.1. Правовий статус спеціалізованих установ ООН 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Загальна характеристика статей балансу бюджетної ...
...правосуб’єктності та діяльності спеціалізованих установ ООН в сфері регулювання міжнародних торгових відносин 1.1. Правовий статус спеціалізованих установ ООН 1.2.
Сутність та види небанківських кредитних установ 2. Функції небанківських кредитних установ 3. Розвиток небанківських кредитних установ в Україні Висновки Список використаної літератури
...додержанням законності діяльності органів і установ виконання покарань 2. Практика нагляду і контролю за додержанням законності діяльності органів і установ виконання покарань 3.
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування заробітної ...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, суть та види заробітної плати 1.2 Форми оплати праці в бюджетних установах 1.3 Порядок нарахування заробітної ...
...природа участі громадськості в діяльності установ і органів держави, виконуючих кримінальні покарання. Спостережливі комісії, служби у справах дітей і їх роль в справі виправлення засуджених. 2....зв'язку з цим начальник установи виконання покарань віддав розпорядження застосувати до засудженого гамівну сорочку. Чи правильні дії начальника установи виконання покарань?
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ……………………………..26 2.1. Функції і компетенція банківських установ як суб’єктів фінансового моніторингу…………………………………………………………………...…….
Вступ Джерела власних надходжень бюджетних організацій Оподаткування власних надходжень бюджетних установ Операції, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від обкладання ПДВ бюджетних установ Висновки
Загальна характеристика міжнародних валютно кредитних установ 2. Фінанси міжнародних установ 3. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання Література
Касове виконання Державного бюджету установами банку. С 3. Казначейська система – третій етап касового виконання Державного бюджету. С 3.1. Функції установ банків при казначейській формі виконання ...
...целесообразность строительства и эксплуатации озонаторной установки для очистки сточных вод фабрики трикотажного полотна в бассейне реки Волги от СПАВ и красителей. Исходные данные для расчета 1. Стоимость строительства установки К = 992,0 тыс. руб. 2.
Астрономічні установи України……………………………………….......13 1.5. Основні здобутки українських астрономів..………………………………14 1.6. Електронний архів даних спостережень астрономів України…………...19 2. ДІЯЛЬНІСТЬ АСТРОНОМІЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ...........................33 2.1.
...мірою впливає на формування системи установ виконання покарання, забезпечує ізоляцію один від одного різних за ступенем суспільної небезпеки і характеру поведінки засуджених.... Правильне та точне визначення виду установи виконання покарання з відповідним рівнем безпеки і режимними вимогами, в якій буде триматися засуджений до позбавлення волі, має досить важливе ...
Теоретическая часть Вопрос 1....введите название диаграммы, обозначение осей, установите линии сетки, размещение легенды, подписи значений и разместите таблицу данных……………………………………………….. 6 Задание 3. Тема: «Системы записи чисел».
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи депозитних послуг банківських установ 1.1 Сутність та види депозитів 1.2 Порядок відкриття ...
Варіант № 5 Теоретичні питання : 1.... Син керівника консульської установи іноземної держави скоїв на території нашої держави дорожньо транспортну аварію, у результаті якої 2 чоловік загинуло та були заподіяні значні ...
Вступ Розділ 1. Теоретичне обгрунтування вибору профілю і організаційно правової форми створюванної медустанови Розділ 2. Характер та розробка засновницьких документів створюваної медичної установи 2.1.
Вступ 1. Форми кредиту та кредитні відносини 1.1 Кредит: суть, значення та форми 1.2 Кредитні відносини при наданні ...1 Аналіз кредитної діяльності банківської установи 2.2 Вибір методу оцінки кредитоспроможності позичальника 2.3 Оцінка кредитоспроможності позичальників Черкаської філії АКБ “Легбанк” 2.4 Визначення суми ...
Список умовних позначень Вступ Розділ 1.1. Характеристика основних понять по мотивації і стимулюванню праці 1.2.... Методи організації праці в аптечних установах України 1.5. Стимулювання та мотивація в системі аптечних підприємств 1.6. Заробітна плата як засіб стимулювання Розділ 2.
1. Особові рахунки бюджетних установ, їх призначення та сфера застосування 2. Особливості обліку продуктів харчування (за новими інструкціями) 3.
1.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 2.Облік розрахунків з оплати праці. Задача 04.
1. Загальна характеристика великих соціальних груп ………………… 3 2. Соціальна установка та реальна поведінка ………………………… 6 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку наявності Та руху запасів 1.1 Нормативна та законодавча база обліку запасів ст 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку наявності Та руху запасів 1.1 Нормативна та законодавча база обліку запасів ст 1.2 Сутність запасів їх склад та оцінка ст 1.3 Документальне оформлення та характеристика рахунків обліку запасів ст 1.4 Організація контролю та ревізії запасів бюджетних установ ст Розділ 2 практичні аспекти обліку наяв...
Зміст Вступ 1. Покращення небанківських фінансово кредитних установ та їх характеристика. 2. Діяльність кредитних спілок в Україні. 3.
ВАРІАНТ 27 1....охорони двору від крадіжок, Носов установив навколо нього огорожу зі стального дроту, який через трансформатор під’єднав до електромережі. Сусід Ухін, будучі в стані алкогольного сп’...
Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває ...
Задача 2 Іванов запрсив знайомого майстра газового господарства Кирилова для установки газової плити в його будинку.
Структура даної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел. У першому розділі розглядаютьсь законодавчі та нормативно ...використання електронного каталогу в бібліотечних установах України. У третьому розділі надається аналіз впровадження електронного каталогу до наукової бібліотеки Маріупольського державного університету та його використання студентами.
... Задача № 230 Обласне управління сільського господарства направило підлеглим районним установам лист наступного змісту: «Відповідно до ...
104. При розслідуванні кримінальної справи встановлено, що Царенко разом із Скуратовим установив вдома поліграфічне устатку вання, на ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.