Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 53 за запитом учнями

Зміст Вступ Розділ 1. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості 1.1. Розвиток вчення про обдарованість 1.2....процесу при роботі з обдарованими учнями 2.2. Диференціація та індивідуалізація навчально виховного процесу 2.3. Проблеми навчання обдарованих дітей Висновки Список використаних джерел Вступ Актуальність ...
Вступ Розділ I. Використання малюнка в процесі оцінки особистості дитини 1.2. Історична обумовленість розвитку самовираження за допомогою художньої діяльності ... Діагностична робота з учнями за допомогою малюнкових тестів 2.1. Діагностика особистості дітей за допомогою тесту «Малюнок людини» 2.2.
ВСТУП………………………………………………………………………………... 3 Розділ I. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ……... 7 1.1.
...розглядає особливості роботи педагога з учнями. Тут важливе значення мають способи навчання, розташування навчального матеріалу, навчальний план, програма, принципи навчання й, нарешті, мети й завдання навчально ...розуміємо спосіб роботи педагога з учнями, за допомогою якого досягається краще засвоєння навчального матеріалу й підвищується успішність. Вибір методів навчання залежить від навчальних цілей, а також ...
Урок як діалог учителя з учнями в процесі навчання 2. Особливості побудови уроку на засадах діалогічної взаємодії 3. Професійні секрети вчителів майстрів в організації діалогу з учнями на уроці Література
...вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів……………………………………………...27 Висновки до розділу I .........................................................40 Розділ II. Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій ...вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів. У другому розділі "Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі" проаналізовано досвід учителів початкових ...
...вивчення комп‘ютерних вірусів з учнями молодших класів 2.1. Методика викладання теми «комп’ютерний вірус» в початковій школі 2.2. Основні методичні прийоми та засоби роботи з учнями початкових класів під час вивчення ...
...дихальних вправ на заняттях з учнями із дихальною патологією…………………………………………........................................................26 5.2. Застосування дихальних вправ з дітьми з серцево судинною патологією…………………………………………...................................................31 5.3. Застосування дихальних вправ на заняттях з учнями з різними захворюваннями (травної, ендокринної, ...
Позакласна та позашкільна робота з учнями. Спланувати позакласну роботу з старшокласниками гімназії. 39. Спільна робота школи і сім’ї. Змоделювати нетрадиційну форму педагогізації батьків. 40.... Змоделювати бесіду з учнями про державну символіку. 51. Естетичне виховання школярів. Змоделювати виховний захід художньо естетичного спрямування. 52. Економічне виховання.
...роботи з математики з молодшими учнями 1.1. Особливості формування і розвитку інтересу до математика на позакласних заняттях 1.2. Роль зацікавленості в позакласній роботі з ...
Усвідомлення учнями батьківського авторитету 1.2. Використання авторитарного стилю у взаємодії батьків та дітей 1.3. Вплив авторитарного дорослого на становлення особистості ...
Шляхи оптимізації профорієнтаційної роботи з учнями старшого шкільного віку Висновки Список використаної літератури
...роботи з математики з молодшими учнями 1.1. Особливості формування і розвитку інтересу до математика на позакласних заняттях 1.2. Роль зацікавленості в позакласній роботі з ...
Особливості композиційної побудови малюнків учнями 1 4 класів. Розділ 4. Методика роботи над тематичною композицією. Шляхи формування композиційних навичок у учнів 1 4 класів.
...здійснення соціально педагогічної роботи з учнями школи 2.1. Основні форми та методи психокорекційної роботи оціального педагога з «важкими» дітьми 2.2.
Особливості застосування проективних методик з учнями старших класів Розділ 2. Дослідження особливостей використання проективних методик у роботі зі старшокласниками 2.1 Психологічне дослідження феномену страху старшокласників ...
Екскурсія безпосереднє сприйняття учнями досліджуваних об'єктів і явищ у природній або штучно створеній обстановці 2.3. Бесіда і розповідь учителя як методика навчання ...
...схем у процесі навчального матеріалу учнями Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДНО ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОРНИХ СХЕМ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 2.1 Експериментальне ...
...нестандартної форми уроків з шестилітніми учнями 2.2. Використання технології інтерактивного навчання на уроках з дітьми шестилітнього віку Висновки Список літератури
Форми роботи з учнями 2.3. Методи стимулювання та мотивації навчально пізнавальної діяльності учнів під час уроку 2.4.
...педагогічної взаємодії соціального педагога з учнями „групи ризику” 2.2. Соціально педагогічні технології роботи з дітьми „групи ризику” 2.3. Експериментальна перевірка технології соціально педагогічної роботи ...
...Особливості проведення самостійної роботи з учнями сьомого класу… РОЗДІЛ 2.ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ТЕМИ “ЕРИКУТНИК» 2.1.
Робота класного керівника з окремими учнями 2.4. Облік роботи класного керівника Висновки Література Додатки
...ну і виховну роботу з учнями у загальноосвітніх школах різних типів». Але слово «учитель» вживається і в широкому розумінні — авторитет¬на мудра людина, яка має великий ...
Дослідження характеру відносин між учнями та особливостей проведення ними вільного часу 3.2. Дослідження мотивації до навчання учнів, конфліктності і агресивності 3.3.
Рекомендації щодо подальшої роботи з учнями Висновок до другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Актуальність теми. Підлітковий вік (середній шкільний вік) є одним з ключових ...
Виявлення емоційного сприймання прочитаного учнями ..... 24 2.5. Елементарний аналіз образних засобів твору ......................... 25 2.6. Узагальнення прочитаного ........................................................ 31 ВИСНОВКИ .................................................................................................. 32 Література ...................................................................................................... 34 Додаток 1 ....................
...школярів; • характеру рухів, що виконуються учнями і їхньою руховою координацією; • відмінностей в схильностях і інтересах хлопчиків і дівчаток. Однією із закономірностей вікового розвитку гнучкості є нерівномірний ...
...школярів; • характеру рухів, що виконуються учнями і їхньою руховою координацією; • відмінностей в схильностях і інтересах хлопчиків і дівчаток. Однією із закономірностей вікового розвитку гнучкості є нерівномірний ...
...для засвоєння усного іншомовного мовлення учнями початкового ступеню середньої загальноосвітньої школи Висновки Список літератури
...для засвоєння усного іншомовного мовлення учнями початкового ступеню середньої загальноосвітньої школи Висновки Список літератури
Передача соціального досвіду учнями. 4. До яких наук належить дошкільна педагогіка. 1. Філологічних. 2. Педагогічних. 3. Психологічних. 4. Моціально економічних. 5.
...діяльності на уроках математики з учнями 6 річного віку………………………………….. 26 3.4. Методика навчання розв’язування задач дітьми 6 річного віку 33 3.5.
...методів навчально виховної роботи з учнями. На сучасному етапі розвитку нашої країни спостерігається підвищена увага до проблеми формування особистості, зокрема дітей молодшого шкільного віку.
...факультативні заняття, виховна робота з учнями. Все це вимагає такого оснащення, яке дозволило б широко використовувати технічні засоби навчання, проводити демонстрації дослідів, самостійні лабораторні і практичні ...
Розпізнавання педагогами вираження емоцій учнями 3.2 Значення розуміння чужих емоцій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
...такими проблемами, як конфлікти між учнями та вчителями b. допомагає учням адаптуватися до шкільного навчання c. розглядає проблеми взаємин у сім’ї учня d.
Рівні засвоєння учнями 2 класу дій додавання та віднімання на етапі контрольного експерименту ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
...ятовування дат та відтворення їх учнями. Ми вважаємо, що під цим кутом зору педагогічні аспекти роботи над хронологією в шкільних курсах історії знаходять нові значення і ...
...такими проблемами, як конфлікти між учнями та вчителями b. допомагає учням адаптуватися до шкільного навчання c. розглядає проблеми взаємин у сім’ї учня d.
...освіти, а також забезпечення здобуття учнями освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково практичної підготовки здібної та талановитої молоді та її допрофесійної підготовки.
Розкрити структуру процесу засвоєння знань учнями. 36.Що таке діяльність особистості? З’ясувати особливості виховної діяльності, охарактеризувати її види. 37.Здійснити порівняний аналіз головних вікових та ...
...і в позакласній роботі з учнями. Тому темою нашої курсової роботи є : «Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови в початкових класах».
...педагогічного досвіду використання ігрової діяльності учнями молодших класів.
взаємовідносини між учнями g. космогонію та космологію h. формування пізнавальних процесів Question 2 Вікова психологія вивчає: Виберіть одну або кілька відповідей a.
...такими проблемами, як конфлікти між учнями та вчителями Question 4 Іншою назвою клієнт центрованого консультування є : a. екзистенційне b. біхевіоральне c.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.