Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 360 за запитом учнів

Зміст Вступ .......................................................................................................................3 Розділ I. Теоретичні основи використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7 1.1.
Місце процесу спілкування учнів у системі міжособистісної взаємодії 1.2.2.1. Характеристика особливостей спілкування молодших школярів у шкільному колективі 1.2.2.2.... Актуальність проблеми формування у учнів початкових класів культури спілкування визначається зрослими на сучасному етапі вимогами, які суспільство висуває до комунікативної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів.
Теоретичні засади виховання культури поведінки учнів середніх класів. 1.1. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів. 1.2. Форми і методи виховання культури поведінки учнів середнього шкільного віку. Розділ ІІ.
...особливості навчальної та пізнавальної діяльності учнів 5 6 класів 9 1.3. Фактори, що спонукують учнів, до активності 15 1.4.
ПЛАН ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 7 СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ І ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНИХ ГРУП 7 1.1. Організація процесу фізичного виховання учнів з послабленим здоров'ям у загальноосвітніх навчальних ...
Теоретичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 1.1. Методологічний аспект оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках природознавства 1.2.
Теоретичні основи навчання учнів діалогічного мовлення 1.1. Суть і характеристика діалогічного мовлення 1.1.1. Психологічні особливості діалогічного мовлення 1.1.2.... Урахування психологічних особливостей учнів старших класів у навчанні діалогічного мовлення 1.4. Підходи до навчання діалогічного мовлення РОЗДІЛ 2.
...мови як форма навчальної діяльності учнів 1.1. Самостійна робота як вища форма учбової діяльності 1.2. Навчання самостійній роботі учнів на уроках іноземної мови 1....
Загальна характеристика організації групової роботи учнів при вивченні шкільного курсу біології 1.1. Методологічні засади методики викладання та організації групової форми роботи учнів при вивченні біології 1.2.
Теоретичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів засобами фразеологізмів 1.1. Збагачення мовлення учнів українською фразеологією 1.2. Підвищення мовної культури молодших школярів засобами фразеологізмів ...
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ УЧНІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Зміст поняття, "духовність", його критерії та рівні сформованості у старшокласників………………………… 1.2. Література як важливий засіб формування духовності в учнів…………………………………………………………….. 1.3.
...хорових навичок в загальноосвітній школі учнів молодших класів 1.1. Поняття та види вокально–хорових навичок учнів молодших класів 1.2.
...ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ. 1.1 Психолого педагогічні основи організації самостійної роботи учнів при вивченні математики в основній школі………………………………….
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ……………………………………………………………………… 1.1. Трактування поняття «політична культура» в науковій літературі…………………………………………………………… 1.2. Політична культура як важливий інститут соціалізації особистості та одна з ключових компетентностей учнів………………….. 1.3.
...і прийоми стимулювання творчої активності учнів 1.3 Зміст уроків математики як основа добору методів і прийомів стимулюючої активності учнів молодших класів Висновки до І розділу ...
...1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 1.1 Сутність ключових понять та рівні сформованості культури учнів 1.2. Педагогічні умови формування моральної культури учнів засобами народних ...
Характеристика розвитку пізнавальної самостійності учнів початкових класів на уроках природознавства 1.1. Пізнавальна самостійність як показник розумової діяльності школярів 1.2. Активізація та розвиток пізнавальної самостійності учнів початкових класів на уроках природознавства ...
Теоретичні основи вивчення особливостей самооцінки учнів молодших класів 1.1. Структурно функціональний аналіз Я концепції особистості 1.2. Формування позитивної самооцінки учнів молодшого шкільного віку 1.3.
...СИЛИ І СИЛОВИХ ЗДАТНОСТЕЙ В УЧНІВ 1.1. Аналіз досліджень вчених щодо силової підготовки учнів старших класів 1.2. Сутність сили і види силових здатностей 1....
...пізнавальних завдань щодо екологічного виховання учнів 1.2. Використання тестів та закріплюючих ігор на уроках природознавства Розділ 2. Правові аспекти екологічного виховання учнів 2.1.
...прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці. 2.Які методи і прийоми мотивації навчальної діяльності ви вважаєте найоптимальнішими? 3.Чи вдається вам виробити в учнів раціональні способи розумової праці й ...
...психо емоційного та фізичного розвитку учнів молодших класів 1.2. Поняття ігрової діяльності, теорії гри. 1.3. Гра як метод навчання. Способи використанння педагогічної гри ІІ....педагогічний досвід використання ігрової діяльності учнів молодших класів. 2.1. Використання ігрової діяльності учнів в процесі викладання курсу «Світ мистецтва». 2.2.
...та теоретичні основи виховання духовності учнів засобами мистецтва Розділ 2. Дослідження формування духовного світу школяра засобами мистецтва 2.1. Визначення вихідного рівня сформованості духовності учнів 2.2.
Ключові компетентності учнів в процесі вивчення української мови та літератури Розділ II. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 2....
...педагогічна робота з формування в учнів потреб здорового способу життя 2.1. Завдання та зміст роботи соціального педагога з формування в учнів потреб здорового способу життя 2....
У навчальній активності учнів, як специфічному виді діяльності, таким компонентом є мотиви навчання, які спричиняють великий вплив на розвиток особистості....є джерелом найрізноманітніших виявів активності учнів, їх самостійності та ініціативи в процесі навчання. Отже, проблема мотивації учіння на сьогодні є дуже актуальною, що зумовило вибір теми ...
Теоретичні основи пізнавального аспекту навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови Розділ ...
Теоретичні основи пізнавального аспекту навчання учнів на уроках іноземної мови 1.1. Сутність пізнавального аспекту навчання 1.2. Організація навчально пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови Розділ ...
Загальна характеристика форм навчання учнів шестилітнього віку на уроках 1.1. Поняття форми навчання та її історичний розвиток 1.2. Аналіз організаційних форм навчання учнів шестирічного віку на уроках Розділ ...
...характеристика інтерактивних технологій навчання біології учнів 10 11 класів 1.1. Сутність інтерактивної методики навчання учнів на уроках біології 2.2.
НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми вироблення у дітей самостійних навичок читання 1.2....II МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ 2.1. Формування культури читацької діяльності учнів методом читання розгляду 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ 1.1. Погляди вчених на методику викладання математики 1.2. Аналіз педагогічних технологій навчання математики в першому класі 1.3.... Методи в навчанні математиці шестирічних учнів Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ 2.1. Особливості організації навчально виховного процесу на уроках математики ...
...навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2. Монолог опис та формування монологічних умінь у молодших ...навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових класів 2.2.
Пізнавальні можливості учнів підліткового віку 1. 2. Поняття хронологічних вмінь та компетенцій РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ 2. 1....методика формування хронологічних вмінь в учнів 7 класу у процесі вивчення курсу «Історія середніх віків». Мета роботи – методика формування хронологічних вмінь.
...1 Поняття про розумові здібності учнів засобами діалогу 1.2.Діалог в системі навчання 1.3. Дидактичні умови формування розумових здібностей засобами діалогу РОЗДІЛ 2....РОБОТА З ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ДІАЛОГУ 2.1 Загальний аналіз стану розв’язання досліджуваної проблеми в сучасній школі 2.2 Сучасна дослідно – експериментальна програма ...
...прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2....процесі навчання усного іншомовного мовлення учнів Розділ 2. Особливості використання форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1.
...прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2....процесі навчання усного іншомовного мовлення учнів Розділ 2. Особливості використання форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1.
Психологічні особливості учнів старших класів. 2. Система вправ для формування соціокультурної компетенції учнів старших класів. Список використаної літератури. 1. С. К. Фоломкина.
Типи неуспішних учнів та проблеми, що виникають у них 1.4. Категорії учнів, що відносять до неуспішних у навчанні Розділ II.
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках музики Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ 2.1....І МЕТОДІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИКИ 3.1. Розвиток музичних здібностей учнів молодших класів засобами музичного фольклору 3.2.
...самостійної роботи та логічного мислення учнів на уроках математики в початкових классах 2.1. Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2.2.
...самостійної роботи та логічного мислення учнів на уроках математики в початкових классах 2.1. Самостійна робота учнів з математики в навчальному процесі початкової школи 2.2.
Вступ Розділ 1. Активізація навчальної діяльності учнів за допомогою ігор 1.1. Поняття та зміст активізації навчальної діяльності ...
...ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДЛЯ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ ......6 1.1. Фізичні вправи в основних рухах ....................................................... 6 1.2. Загально розвиваючі вправи, сприяючі зміцненню окремих груп м’язів .......МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ ..23 2.1. Методика фізичних вправ в основних рухах ..................................... 23 2.2. Методика загально розвиваючих вправ ............................................. 27 2.3.
...сучасного уроку з баскетболу для учнів 8 го класу 3. Зразкові ігрові завдання і рухомі ігри ведення м'яча в русі Висновок Література Аналіз наукової та ...засади формування технології концентрованого навчання учнів загальноосвітньої школи грати в баскетбол;
Експериментальне дослідження психічної стійкості учнів 9 класів 2.1.Методика вивчення психічної стійкості учнів 2.2.Аналіз результатів дослідження Висновки Список використаної літератури Додатки
...види бар’єрів у спілкуванні учнів 1.3. Психолого педагогічні умови попередження та подолання емоційних бар’єрів у спілкуванні Розділ 2. Дослідження емоційних бар’єрів у спілкуванні в учнів 7 класу 2.1.
Експериментальна методика розвитку мислительної діяльності учнів молодших класів в процесі навчання ............................ 23 2.1. Особливості формування мислительної діяльності дітей в процесі вивчення математики .................................................................................. 23 2.2....експериментальної методики розвитку мислительної діяльності учнів у процесі вивчення математики та української мови 47 РОЗДІЛ ІІІ. Корекційна програма формуванн...
Проблеми виховання дисциплінованості учнів у вітчизняній педагогічній думці 3.1. Особливості виховання дисципліни і культури поведінки школярів в працях В. А. Сухомлинського та К.... Макаренко на виховання дисциплінованості учнів Висновки Список використаної літератури
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.