Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 76 за запитом факторингу

Теоретичні основи договору факторингу..................................................7 1.1. Поняття та сутність договору факторингу.........................................................7 1.2. Юридична характеристика договору факторингу...........................................12 1.3.
Договір факторингу Договір комерційної концесії Договір факторингу – це договір, за яким одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в ...
Вступ I. Теоретичні засади проведення факторингових операцій в банку 1.1 Сутність та класифікація факторингових операцій банку ...1.2 Міжнародна конвенція по факторингу та їх ратифікація в Україні II. Дослідження факторингових операцій ПАТ "Форум" 2.1 Аналіз стану ринку факторингових послуг в Україні ...
Договір факторінгу Договір комерційної концесії Визначення договору Предмет договору Форма договору Сторони за договором Права та ...
конфиденциальный факторинг b. конвенционный факторинг c. факторинг с правом регресса d. непрямой факторинг e. факторинг без права регресса Question 12 Разновидность фаеторинга, ...
...з наведених визначень вірне: а) Факторинг – це особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики та шанси, які можуть вплинути на фінансовий стан підприємства; б) Факторинг – це кредитування зовнішньоекономічних операцій у ...
ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ.....772 1. Поняття та основні характеристики договору факторингу.....772 2. Сторони договору факторингу.....773 3. Права та обов'язки фактора.....
емісійні Question 3 Факторинг це a. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права брати участь у розподіленні прибутку b.... факторингові послуги c. інтернет банкінг d. трастові послуги Question 5 Такі банківськи послуги, як здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові ...
іпотечні Question 3 Факторинг це Виберіть одну правильну відповідь a. банківська послуга, що являє собою купівлю банком у клієнта права брати участь у розподіленні ... факторингові послуги Question 5 Такі банківськи послуги, як здійснення розрахунків за власні кошти клієнтів, інкасові послуги, інкасація готівки, касове обслуговування відносять ...
Факторингові операції класифікуються за такими ознаками: 1 .ступінь інформованості дебітора; 2 .термін виникнення заборгованості; 3 .ступінь ризикованості стягнення заборгованості; 4 ....здійснюваних операцій розрізняють такі види факторингу: 1 .відкритий; 2 .широкий; 3 .закритий; 4 .обмежений; 5 .відзивний; 6 .безвідзивний 4. Факторингові операції не проводяться: 1 .
факторинг b. овердрафт c. кліринг Question 2 Форма фінансування міжнародних розрахунків у кредит, за якою компанія бере на себе їх кредитування ... факторинг b. франчайзинг c. форфейтинг Question 3 Форма кредитування банком дебіторської заборгованості експортера шляхом викупу в нього грошового зобов'язання імпортера ...
Сутність факторингу; його правові засади ……………………………… 5 2. Виды факторингових операцій ………………………………………… 17 3. Типы факторингових угод …………………………………………….. 24 4. Факторинг в галузі міжнародних фінансів …………………………… 27 ...
Сутність факторингу; його правові засади ……………………………… 5 2. Виды факторингових операцій ………………………………………… 17 3. Типы факторингових угод …………………………………………….. 24 4. Факторинг в галузі міжнародних фінансів …………………………… 27 ...
а) Продаж за «факторингом» — продаж «у розстрочку»; б) продаж за «факторингом» — лізинг; в) продаж «у розстрочку» — лізинг. 5. Які з названих характеристик мають становити ...
а) Продаж за «факторингом» — продаж «у розстрочку»; б) продаж за «факторингом» — лізинг; в) продаж «у розстрочку» — лізинг. 5. Які з названих характеристик мають становити ...
...таких вимог та прийом платежів (факторинг);  лізинг. Відповідно, під час аудиту кредитних операцій необхідно провести аналіз операцій за такими напрямами:  надання міжбанківських кредитів;  надання кредитів юридичним ...діяльності;  надання кредитів фізичним особам;  факторингові операції;  лізингові операції;  операції з надання гарантій та порук;  активні операції з цінними паперами (у тому числі операції РЕПО, операції ...
...вимог називають: 1) лізинг; 2) факторинг; 3) форфейтинг. 7. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права зворотної вимоги до клієнта називають: 1) лізинг; 2) факторинг; 3) форфейтинг. 8.
а) Продаж за «факторингом» — продаж «у розстрочку»; б) продаж за «факторингом» — лізинг; в) продаж «у розстрочку» — лізинг. 5. Які з названих характеристик мають становити ...
Факторинг як засіб фінансування потреби в обігових коштах Послуги з хеджування ризиків на валютному ринку Повноваження податкових контролюючих органів.... Послуги факторингу та форфейтингу Повноваження місцевих органів влади у встановленні місцевих податків і зборів Управління ліквідністю підприємства. 118.
...комерційні папери чи векселі; є) факторинг; ж) короткостроковий операційний лізинг. Додаткові джерела короткострокового фінансування: а) транш – 10% річних, овердрафт – 15% на місяць; б) комерційний вексель ж/... під суму 40% ціни факторингу. 2.6 Завдання №6 Інвестор пропонує кредит під 14,4 % річних терміном на 4 роки і виплатою боргу через кожні 0,...
...планує укласти із банком договір факторингу. Розрахувати витрати за факторингом при умові, що комісія банку за середньою дебіторсьбкою заборнованістю, оплачувною у разі її придбання, становить 1%.
...формами рефинансирования дебиторской задолженности являются: факторинг и учет векселей b. Контроллинг и преференции c. Бухгалтерский учёт и инвентаризация Question 6 Каков существующий комплекс процедур по принудительному ...формами рефинансирования дебиторской задолженности являются: факторинг и учет векселей . b. Контроллинг и преференции. c. Бухгалтерский учёт и инвентаризация. Question 32 Каков существующий комплекс процедур по принудительному ...
...форму погашення дебіторської заборгованості як – факторинг. Суть факторингу в тому, що підприємство продавець може продати банку право отримання грошових засобів по платіжних документах за поставлену продукцію, ...
Факторинг як метод управління компанією 3. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “А” та “Б”.
Факторинг як метод управління компанією 3. Вам запропоновано проаналізувати два варіанти інвестицій в основні активи проектів “А” та “Б”.
Задача Визначити витрати підприємства, пов’язані з договором факторингу, якщо факторингова компанія купує у підприємства дебіторську заборгованість на суму 13000 грн. на місяць і видає позику в розмірі до ...
Факторингові операції комерційних банків. Форфейтинг 3. Завдання №3 1 червня комерційний банк залучив депозит у розмірі 10 000 грн.
Факторинг та форфейтинг як особливі фінансові послуги 2. Участь банків у лізингових операціях 3. Скласти брокерську записку Література
Факторинг та форфейтинг як особливі фінансові послуги 3. Практичне завдання Скласти типовий договір для укладання лізингової угоди Література
Зробити порівняльну таблицю договору факторингу та договору комерційної концесії 3. Задача 1. Громадянка Ямкіна Г., звернулась з позовом про встановлення батьківства громадянина Чукова С.
Сутність та види факторингу 1.2. Методика визначення вартості факторингової послуги Розділ 2 Особливості надання факторингового кредиту у АКБ «Мрія» 2.1 Загальна характеристика ...
Факторинг 31. Офсет Задача № 3 Розрахувати дату валютування: 1) якщо спот – угода GBP/UAH була укладена в понеділок 19 березня; 2) ...
Факторингові операції 3. Задача № 1 Інвестор бажає вкласти 20000 грн. у фінансові активи на 6 місяців і звертається до брокера, оплата ...
...умови застосування Конвенції про міжнародний факторинг 4. В чому полягають особливості міжнародних конвенцій як джерел міжнародного торгового права? 5. Дайте визначення предмета і методу міжнародного торгового ...
аренда, лизинг, факторинг. Тест № 2 Обязательное условие образования амортизационного фонда: А. использование основных фондов для производства продукции; Б.
Поняття факторингу та його правове регулювання. Практичне завдання: Між банком та акціонерним товариством (далі – АТ) було укладено кредитний договір про надання кредиту ...
1.3 Основні тенденції міжнародного поділу праці 2.3 Характерні риси світового ринку 3.3 Специфічні риси, суть і значення міжнародної торгівлі 4.3 Форми міжнародного руху капіталів 5.3 Факторинг та його сутність 6.3 Еміграція, імміграція, рееміграція: визначення та сутність 7.3 Валюта та її види 8.3 Зміст ...
Факторинг 2. Франчайзинг 3. Форфейтинг 4. У якому випадку відбувається подорожания національної валюти: 1. Коли валютний курс визначений методом прямого котирування ...
Дискусійні аспекти договору факторингу в Україні………………………...48 Висновки до розділу 2……………………………………………………………...59 РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ……………………………….
...додаткові витрати підприємства на здійснення факторингу та їх рівень по відношенню до додатково отриманих грошових активів. Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ринку ...
Визначити плату за факторинг. Ситуаційне завдання вариатн № 2 Банк пропонує юридичним особам тримісячні депо¬зити двох видів: "Святковий" на умовах щодекадного нарахування складних про¬...
...додаткові витрати підприємства на здійснення факторингу та їх рівень по відношенню до додатково отриманих грошових активів. Порівнявши отриманий результат із середнім рівнем процентної ставки на ринку ...
...послуг (договір лізингу та договір факторингу). 67 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 85 3.1.
...послуг (договір лізингу та договір факторингу). 67 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 85 3.1.
...3.2 Оцінка ефективності впровадження факторингу в діяльності банку Висновки Бібліографічний список Додатки
Факторинг – это а) управление риском внутри предприятия, при формировании стратегии и определении целей; б) управление рисками при взаимодействии с другими организациями ...
...в розстрочку: 1) лізинг; 2) факторинг; 3) форфейтинг. 7. Стандартні терміни для розміщення депозитів: 1) 7 днів; 2) 1 тиждень; 3) 3 місяці; 4) 1 рік; ...
...даних необхідно визначити плату за факторингові послуги: комерційний банк викупив рахунки фактури у підприємства на суму 150К тис. грн.; плата за кредит визначена у розмірі 30% ...
...клієнта називають: 1) лізинг; 2) факторинг; 3) форфейтинг. 7. Валютний ризик це – потенційний ризик збитків унас¬лідок несприятливих коливань обмінних курсів, що впливає на позиції компанії ...
...клієнта називають: 1) лізинг; 2) факторинг; 3) форфейтинг. 7. Валютний ризик це – потенційний ризик збитків унас¬лідок несприятливих коливань обмінних курсів, що впливає на позиції компанії ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.