Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 176 за запитом феномен

...розділі подані підходи до тлумачення феномену відчуження, його різні розуміння в філософії, психології, політології, культурі, економіці. Зроблено екскурс в історію розвитку вчення про даний феномен, розглянуто еволюцію вчення про відчуження.
Українська культура як соціально історичний феномен Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Етнос Етногенез Рід – Плем’я – Народність – Субетнос – Суперетнос – Нація – Етнічна асиміляція – Етнічна консолідація – 2....поведінки; В) перманентне зусилля пізнавати феномени власної культури, пізнавати інших або розуміти суть і сенс перебування свого і своєї спільноти у світі; Г) усе вищеназване. 9.
Введение ………………………………………………………………………… 3 1. Феномен массового поведения ……………………………………………... 4 2. Особенности психологии влияния …………………………………………. 7 3.
1. Введение 2. Социально философский анализ феномена любви в литературе XX века 3. Постмодернизм Ж.
Феномен моди довгий час недооцінювався в філософських та естетичних дослідженнях. Моду часто вважали другорядним явищем культури.
Варіант – 35 1. Сучасні інтерпретації феномена націоналізму. 2. Вклад М. Вебера у світову політичну думку. 3.
1. Секуляризація як соціокультурний феномен ......................................... 3 2. Вільнодумство та його історичні форми ................................................ 9 3. Гуманізм як основа спілкування віруючих та ...
Вступ Розділ 1. Поняття тероризму та етапи боротьби з ним 1.1.... Вплив феномену жіночого тероризму на розвиток гендерних відносин Розділ 3. Боротьба із тероризмом у світі 3.1.
ВСТУП 1. Мораль як соціальний феномен 2. Структура і функції моралі ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Введение …………………………………………………………………….. 3 1. Выработка стратегий поведения в конфликте ………………………….. 4 1.1. Избегание, уход от решения проблемы……………………………… 4 1.2.... Конфликт как социальный феномен общественной жизни……………. 8 2.1. Причины, функции и субъекты социальных конфликтов……….. 8 2.2. Динамика социальных конфликтов…………………………………… 11 2.3.
1. Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури 2.
Вступ Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури Висновки Література
Одними з найдієвіших інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності держави безперечно виступають заходи митно тарифного регулювання.
ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ЗЯСУВАННЯ СУТНОСТІ ТОТАЛІТАРНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 4 1.1.
Вступ Розділ І. «Воля до влади» як рушійний принцип у філософії Ф.
Вступ Розділ 1. Неформальна група 1.1. Причини виникнення 1.2.
1 В ЧОМУ ЗАГАДКА СОРОМ'ЯЗЛИВОСТІ? 2 ЯК БАТЬКИ МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ СВОЇМ СОРОМ'ЯЗЛИВИМ ДІТЯМ?
1. Источники изучения истории религии. Миф как составной элемент всех религий 2.
1. Религиеведение и его место среди гуманитарных наук 2. Основные концепции в религиеведении 3.
ЗМІСТ: Стор. Вступ…………………………………………………………………..........3 1. Релігійна концепція З. Фрейда: релігія як колективний невроз……5 2.
18 Розділ ІІ Культурологічний аналіз феномену української традиційної культури…………………………………………………………………………21 2.1 Фундаментальні основи і типові риси української традиційної культури а також проблема її ідентифікації………………………………………………..... Наукові дослідження, спрямовані на вивчення феноменів соціокультурного наслідування та інститутів спадкування в культурі, затвердили розуміння традиції як важливої умови, що стабілізує суспільний розвиток.
Феномен конформізму у сучасній соціальній психології...................................................................................... 1.2. Методологічні основи дослідження конформності.............. РОЗДІЛ 2. Аналіз емпіричного дослідження взаємозв’язку конформності з ...нерозривно пов’язаний з вивченням феномена конформізму. Конформізм – це підвищена схильність до наслідування чужої думки або стилю поведінки. У працях таких вчених, як Е. Фромм, К.
феномени уяви b. феномени буття c. феномени фантазії d. феномени свідомості Question 8 Який принцип не відповідає діалектичному методу? a.
Інтернет комунікації як феномен інформаційного суспільства…………………………………………………………………………6 1.1. Інтернет комунікації як вид засобів масової комунікації…………….....6 1.2. Теоретико методологічні моделі інтернет комунікацій………………....... Необхідність ґрунтовного дослідження феномену Інтернет комунікацій випливає із всезагального їхнього залучення до процесів збереження, відтворення й передачі соціального досвіду.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ БЕЗРОБІТТЯ 9 1.1. Феномен безробіття у вимірах соціально гуманітарного знання 9 1.2. Соціологія про причини безробіття, його внутрішні ...
Стихійна масова поведінка як соціальний феномен Завдання до теми 5 Питання для самоконтролю. 1. Поняття про “циркулярну реакцію” як механізм стихійної поведінки. Етапи циркулярної реакції....входить в систему політико психологічних феноменів. Творчі завдання. 1. Дайте психологічне пояснення висловлюван ням « Запальчивый гнев есть краткое сумасшествие. » К. Гораиий «Власть не развращает людей; но ...
...41 Основным признаком клинического этапа «феномена Чикатило» является a. Патосексуальная абстиненция b. Импульсивный некросадизм c. Паранойяльный бред сексуального содержания d. Обсессивно компульсивный сексуальный садизм Question 42 Синдром психической зависимости при «феномене Чикатило» не включает a.
Лицарство, як історичний феномен притягує увагу не лише істориків, але і філософів, культурологів, митців. За словами Уварова П. Ю, лицарство «відноситься до того середньовічного ...водночас зникнення лицарства як середньовічного феномену. Територіальні рамки дослідження охоплюють територію Західної Європи. Структурно курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та ...
...в Україні як соціально культурний феномен 1.1. Волонтерство як феномен цивілізованого суспільства 1.2. Зародження та розвиток волонтерського руху 1.3.
...студентів до навчального процесу та феномен стресу 1.1. Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти ……………………………………....................................7 1.2.... Феномен інформаційного стресу..………………………………..…..........27 Висновок до І розділу...........................................................................................35 Розділ II. Методики дослідження 2.1. Аналітична характеристика методик дослідження.............
Ікона як специфічний феномен візантійської культури 4. Палеологівський ренесанс елліністичної традиції в українській іконі 5. Іконописна школа Києво Печерської лаври XVIII ІХ ст. 6. Ікона як мистецький феномен Висновки Список літератури Додатки
Чем и как проявляются феномен места и роли человека в мире? 4. Как модельно можно охарактеризовать человека, какие на ваш взгляд можно сделать дополнения в ... Как проявляется социоприродный феномен человека – самоуправление? 10. Как можно охарактеризовать особенности человека в самоуправлении? 11. В чем суть проблемы (в теоретико методологическом аспекте становления ...
...полягає сутність творчості як біологічного феномену? 4. У чому полягає сутність творчості як соціального феномену? ТЕМА 1. Назвіть особливості античної творчості. 2.
Інтерес до феномену ісламського права протягом всієї історії існування ісламської цивілізації проявлявся різним чином. Якщо цей феномен привертав до себе увагу своїм динамізмом ...
Розкрийте феномен диглосії та двомовності в українській культурі. 5. Назвіть особливості традиційної матеріальної культури українського народу. Сільськогосподарська культура Промисли Ремесла Житло Народний ...це: А) перманенте зусилля пізнавати феномени власної культури, пізнавати інших, або зрозуміти суть і сенс перебування свого і своєї спільноти у світі; Б) глибинний рівень самосвідомості ...
...сфери становлення європейського права як феномена у контексті європейської інтеграції. Питання правового співробітництва держав у цієї сфері нині займає одне з провідних місць в системі спільних ...EU law; EuropeanUnionlaw) унікальний правовий феномен, що склався в ході розвитку європейської інтеграції в рамках Європейських співтовариств і Європейського Союзу, результат реалізації наднаціональної компетенції інститутів Європейського ...
Феномен апоптоза. Навести приклади. Тема 5. Прояв авітальної активності Контрольні питання до теми 5 1. Загальна характеристика проявів авітальної активності. 2.... Характеристика феномену аддиктивної поведінки. Навести приклади. 4. Зміст понять суїцидальні спроби» та «завершений суїцид». Навести приклади. 5. Протисуїцидальні захисні мотиваційні комплекси.
Что понимается под феноменом «Пульсирующий менеджмент»? 3. Охарактеризуйте процесса развития человека или просто «нечто» живое? 4. Дайте характеристику синергетической модели развития? 5.... Охарактеризуйте социоприродный феномен человека – самоуправление? 15. Охарактеризуйте г ениальность как объект развития? Вопросы к теме 7 1. Что включают основы развития личности человека?
Групова згуртованість як складний психологічний феномен. 51. Класифікація малих соціальних груп. 52. Основні соціально психологічні характеристики малої соціальної групи. 53. Поняття про групову динаміку та групові ... 60 Феномен групи з погляду соціальної психології. 61. Соціально психологічний клімат колективу. 62. Класифікація, ознаки та структура великих соціальних груп. 63.
Поясніть перевагу феномену ірраціонального у “філософії життя” (А.Шопенгауер, Ф.Ніцше, А.Бергсон). Тема 9. НЕКЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.... ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ (Феномен людини: буття, поставлене перед питанням про власний сенс) Питання до теми 13 1. У чому сутність філософської антропології? 2.
Общение как феномен социальной психологии 1. Какие потребности человека удовлетворяются в ходе общения? 2. Почему общение является важным условием развития личности? 3.... Дайте характеристику феномену «позиция» с точки зрения социальной психологии. 5. Прокомментируйте утверждение о том, что социально психологическая роль возникает только в контексте социальных ...
Каким образом феномен романтической иронии связан с триединс твом “бесконечность — противоречие — движение”? 5. Какие существуют связи между категорией иронии и категориями свободы, смерти, ... Бердяев сопоставляет феномен пушкинского творчества с Ренессансом? Тема 10 1. Прочитайте рондель С. Малларме и переводы. Какой из переводов представляется наиболее удачным? Почему?
1. Мораль як соціальний феномен 2. Структура і функції моралі Список використаної літератури
1. Мораль як соціальний феномен 2. Структура і функції моралі Список використаної літератури
Феномен господарства в системі сучасного соціогуманітарного знанняBR> 2. Концептуальні витоки філософії господарстваBR> 3. Раціональна реконструкція функціонування господарства (від архаїки до Нового ...
Феномен західно християнської культури. Християнство як духовна основа європейської культури 27. Культура стародавньої України Завдання № 57 Прокоментуйте, чому вислів Ламетрі «Людське ...
Гендерні стереотипи,як соціокультурний феномен 2. Аналіз наукової соціологічної літератури з проблеми гендерних стереотипів Висновки Список використаних джерел
Керівна діяльність суспільний феномен 2. Формування сприятливого психологічного клімату колективу як запорука зростання ефективності праці 3. Психологічні основи конкуренції, як відвертої боротьби керівника за ...
Вбивство як кримінально правовий феномен 2. Види вбивств за чинним КК як злочину проти життя людини: 2.1. Умисне вбивство без обтяжуючих і без пом’...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.