Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5072 за запитом фонду

Фонди фінансових ресурсів цільового призначення ………………… 3 2. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності... 4 3.
Фонди фінансових ресурсів. Цільове призначення …………………….. 3 2. Пенсійний фонд України …………………………………………………. 5 Література ……………………………………………………………………. 10
...МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність основних фондів та основні етапи їх відновлення 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ФАКТОРІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 1.1. Сутність і класифікація основних фондів в діяльності підприємства 1.2.
Теоретичні основи відтворення основних фондів підприємств 1. Поняття оцінка, класифікація, структура основних фондів підприємства 2. Амортизація і відтворення основних фондів 3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки основних фондів в умовах ринку 1.1 Сутність основних фондів, їх класифікація, структура та відтворення 1.2 Інформаційна та нормативна база дослідження ...
...АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ЇХ ВИБОРУ ДЖЕРЕЛ ВІДНОВЛЕННЯ 1.1. Економічна сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2.
Основні фонди –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду ...підприємствах являється забезпеченість їх основними фондами у необхідній кількості і асортименті і більш повне їх використання. У зв’язку з величезними масштабами збільшення нагромадження основних виробничих ...
...організаційно правові аспекти діяльності Пенсійного фонду України 1.1. Пенсійний фонд України як орган управління коштами пенсійного страхування 1.2. Концептуальні засади та організаційно правові основи ...
...основи аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2. Оцінки та індексація основних засобів 1.3.
...основи аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2. Оцінки та індексація основних засобів 1.3.
...аспекти обліку розрахунків з позабюджетними фондами 1.1. Характеристика позабюджетних цільових фондів 1.2. Особливості обліку розрахунків підприємства з позабюджетними цільовими фондами Розділ 2.
...структури та ефективності використання основних фондів підприємства 3. Оцінка ефективності фінансування технічного переобладнання виробництва і відновлення основних фондів підприємства 4. Проблеми відновлення основних фондів на підприємствах ...
Теоретичні засади оцінки основних фондів та факторів збільшення ефективності їх використання 1.1. Сутність і класифікація основних фондів в діяльності підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретико – метологічні аспекти оцінки основних фондів підприємства 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх нормативно – інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація основних фондів підприємства та їх ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки оборотних фондів підприємства 1.1. Сутність оборотних фондів, їх значення та класифікація 1.2. Визначення потреби в оборотних фондах на підприємстві 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади звязку випуску продукції, повязаною з використаням основних фондів 1.1.
...наявності, стану та структури основних фондів підприємства 4. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві та джерел їх відновлення 5. Заходи щодо підвищення ефективності використання основних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи сутності та відтворення основних фондів підприємства 1.1 Сутність основних фондів підприємства та їх класифікація 1.2 Відтворення основних фондів та джерела їх фінансування 1....
...аналізу економічної ефективності використання основних фондів 1.1. Економічна сутність та класифікація основних фондів в сільському господарстві 1.2. Оцінка основних фондів в сільськогосподарських підприємствах 1....
...аналізу економічної ефективності використання основних фондів 1.1. Економічна сутність та класифікація основних фондів в сільському господарстві 1.2. Оцінка основних фондів в сільськогосподарських підприємствах 1....
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 ...
Вступ Основним механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який є найбільшим позабюджетним цільовим фондом. Він був створений у 1991 році. Пенсійний фонд України є центральним органом державної ...
Характеристика діяльності Пенсійного фонду України в м.Прилуки 1.1. Структура управління Пенсійного фонду України в м.Прилуки 1.2.
Соціально економічна суть цільових державних фондів...........................8 II. Формування та використання державних цільових фондів.....................13 2.1. Пенсійний фонд України............................................................................13 2.2.
...здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який і є об’єктом дослідження в даному звіті. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що здійснює ...
Статутний фонд (капітал) як необхідна умова діяльності підприємства 2. Економіко – правовий аналіз та критичний огляд нормативної бази 3.... Облік формування і змін статутного фонду господарського товариства ТОВ “Крамар” 5. Облік статутного фонду на державних підприємствах 6. Особливості обліку формування статутного фонду підприємства з іноземними ...
...ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 1.1 Завдання, генезис та роль Пенсійного фонду України в системі державного пенсійного страхування 1.2 Організаційно правові основи ...
Економічна сутність виробничих фондів підприємства......................................6 1.1. Виробничі фонди підприємства: сутність та значення.....................................6 1.2. Класифікація та структура виробничих фондів підприємства.........................
Поняття та склад державних цільових фондів 1.1. Загальна характеристика цільових фондів 1.2. Класифікація та порядок утворення цільових фондів 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження ефективного використання основних фондів підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів підприємства 1....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ 1.1 Сутність та елементи основних і оборотних фондів підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності формування і використання основних виробничих ...
Теоретичні основи функціонування недержавного пенсйного фонду 1.2. Законодавча база недержавного пенсійного страхування 1.3. Особливості створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів Розділ 2.
Роль та місце Пенсійного фонду в фінансовій системі України 1.3. Аспекти адміністративного управління процесом формування та використання коштів Пенсійного фонду РОЗДІЛ 2.
Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства 1.1. Поняття та структура виробничих фондів 1.2. Поняття економічної ефективності, економічного ефекту виробничих фондів підприємства.
НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ 8 1.1. Огляд економічних джерел 8 1.2. Нормативно правове забезпечення 12 РОЗДІЛ 2. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ В УКРАЇНІ 16 2.1.
...управління формуванням та використанням основних фондів на підприємстві 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх класифікація 1.2 Зміст та принципи управління формуванням та використанням ...
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО–ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ..........................6 1.1. Засади функціонування Міжнародного валютного фонду в системі міжнародних валютно–фінансових організацій.......................................................
...управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів 1.1. Інноваційні фонди та принципи їх діяльності 1.2. Поняття інвестиційного фонду як інституту спільного інвестування 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність статутного фонду та його формування 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність статутного фонду та його формування 5 1.2.
Загальна характеристика виробничих фондів, оцінка класифікація та їх структура. 1.1.1. загальна характеристика основних фондів. 1.1.2. Структура та класифікація ОВФ.
Зміст та сутність державних цільових фондів соціального призначення 1.1. Необхідність та значення державних цільових фондів 1.2. Правове забезпечення діяльності державних цільових фондів Розділ 2.
Зміст та сутність державних цільових фондів соціального призначення 1.1. Необхідність та значення державних цільових фондів 1.2. Правове забезпечення діяльності державних цільових фондів Розділ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку витрат на оплату праці і нарахувань на фонд оплати праці 1.1 Витрати на оплату праці і нарахування на фонд оплати праці, як економічна категорія 1.2 Економічно ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження стратегії управління основними виробничими фондами підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2. Видова класифікація і структура основних фондів підприємства 1....
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати ... ЗМІСТ ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1 Огляд літературних джерел 6 1.2 Економічна сутність 8 1.3 Форми і системи оплати праці 11 1.4 Порядок нарахування і виплати заробітної плати 15 1.5 Облік розрахунків із органами соціального страхування ...
...СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ДО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 6 1.1 Склад, призначення і порядок подання звітності до фонду соціального страхування з тимчасової втрати ...
...ОСНОВИ ПЕРЕВІРКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ХОДІ АУДИТУ 5 1.1. Аналіз економічної сутності поняття наукових напрямів з перевірки фонду додаткової заробітної плати 5 1....
...та кращого використання діючих основних фондів і виробничих потужностей підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють постійному підтриманню належного технічного рівня кожного підприємства, а з іншого, – ... Нагромадження і оновлення основних фондів, нарощування виробничих потужностей підприємств різних галузей народного господарства країни здійснюється в процесі технічного переозброєння, реконструкції та розширення діючих або спорудження ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.