Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4596 за запитом форми роботи

Зміст і завдання роботи класного керівника 1.2. Основні функції класного керівника 1.3. Форми роботи класного керівника Розділ ІІ.
Загальна характеристика організації групової роботи учнів при вивченні шкільного курсу біології 1.1. Методологічні засади методики викладання та організації групової форми роботи учнів при вивченні біології 1....
Теоретичні засади проблеми організації корекційної роботи з дошкільниками – логопатами 1.1. Гра як форма роботи з дітьми дошкільного віку 1.2.
Варіант № 9: Запитання до контрольної роботи: 1. Форма держави як інститут державного права зарубіжних країн. Елементи форми держави у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2....рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, необхідно проаналізувати поняття форми держави, як його трактує сучасна наука державного права зарубіжних країн. Розглянути елементи форми держави.
Форми позаурочної виховної роботи 2.1. Масові та групові форми позаурочної виховної роботи 2.2. Індивідуальні форми виховної роботи 2.3.
Сучасні та традиційні форми та методи позакласної роботи з іноземної мови Розділ 2. Власна методична розробка конкурсу як форми позакласної роботи з іноземних мов 2.1.
Дослідження організації роботи банку із забезпеченням кредиту 2.3. Аналіз використання форм забезпечення кредитів РОЗДІЛ 3. Сучасний стан та напрями підвищення використання форм ... Отже, тема дипломної роботиФорми забезпечення повернення банківського кредиту” потребує великої уваги і є на сьогодні досить актуальною. В умовах ринкової економіки банківська діяльність ...
2. Вступ 3. Організація робочого місця 4. Основна частина 4.1 Основні функції СУБД 4.2 Створення та ...
Основні форми та методи роботи місцевих рад, їх завдання та функції. 4. Сесія – основна організаційно правова форма діяльності місцевих рад. 5....слід звернути увагу, що основною формою роботи місцевих рад є сесія. Також необхідно проаналізувати основні форми та методи роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій місцевих рад ...
Основні форми та методи роботи місцевих рад, їх завдання та функції. 4. Сесія – основна організаційно правова форма діяльності місцевих рад. 5....слід звернути увагу, що основною формою роботи місцевих рад є сесія. Також необхідно проаналізувати основні форми та методи роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій місцевих рад ...
Історичні аспекти розвитку стаціонарозамінних форм медичного Обслуговування І.2. Досвід роботи денних стаціонарів у поліклініках І.3. Проблеми та перспективи розвитку денних стаціонарів загального профілю ...потребує лікарні шукати нові ресурсозберігаючі форми роботи. 2. Характеризуючи Світловодську ЦРЛ, можна зробити висновок, що будівлі лікарні розташовані в зручних і екологічно чистих районах міста, з ...
Форми роботи з учнями 2.3. Методи стимулювання та мотивації навчально пізнавальної діяльності учнів під час уроку 2.4.... Класно урочна система передбачає різні форми організації учбово виховного процесу: домашня учбова робота (самопідготовка), екскурсії, практичні заняття і виробнича практика, семінарські заняття, позакласна учбова робота, факультативні ...
Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2. Індивідуалізація навчання математики на уроці 1.3. Поєднання групової (фронтальної) та індивідуальної форм навчання 1.4.
Методика проведення групової роботи в процесі формування іншомовної компетенції 2.2. Розробка конспекту уроку з використанням групових форм роботи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2. Індивідуалізація навчання математики на уроці 1.3. Поєднання групової (фронтальної) та індивідуальної форм навчання РОЗДІЛ. 2.
Зміст, напрями та форми роботи добровільних помічників Розділ 2. Раціональне використання волонтерів в соціальній сфері 2.1. Проблема раціонального використання волонтерів у соціальній сфері ... Організації волонтерської роботи в центрі соціальних служб для молоді Висновки уривок. ВИСНОВКИ Волонтерський рух є по суті частиною кожної цивілізації та будь якого ...
Психолого педагогічні аспекти використання ігрових форм роботи у вихованні дітей дошкільного віку 1.1. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини 1.2.
...або відкритій групі) чи змішаної форми корекційної роботи для таких випадків: a) дитина з раннім дитячим аутизмом (четверта група); b) дитина з простою дислалією; c) дитина ... Обґрунтування вибору форми роботи, режиму проведення занять. 3. Вимоги до комплектування груп дітей з особливими потребами для проведення корекційної роботи. 4.
Теоретичні засади спільної роботи вихователів та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу 1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 1.2. Виховання батьків 1.3. Форми роботи дошкільного закладу із сім'єю ...
Види і форми самостійної навчальної роботи Висновок Список використаної літератури
Форми і методи роботи місцевих рад Список використаної літератури
Робота з формами «прайс листы» і «проекти» 3.5.1. Оприбутковування товарів на склад 3.5.2 Формування і друк складської ... Робота з формою «проекты» 3.6 оганізація ведення замовлень підприємства 3.6.1 Формування нового замовлення 3.6.2.
Проблеми методичної роботи та напрямки її удосконалення в дошкільному закладі 3.2. Впровадження активних форм методичної роботи з педагогічними кадрами 3.3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади соціальної роботи з військовослужбовцями строкової служби 1....
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади соціальної роботи з військовослужбовцями строкової служби 1....
...служби та критерії оцінки педагогічної роботи 1.2. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами Розділ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДНЗ "тут назва днз" 2....
Метою роботи є дослідження розвитоку форм власності та виникнення грошей. Для досягнення поставленної мети необхідно сформулювати наступні завдання: 1) дослідити розвиток форм ... Об’єктом роботи є форми вартості. Предметом роботи використання грошей як міри вартості.
Форми позакласних занять 1. 3. Фiзкультурно оздоровча робота в режимi шкiльного дня 1. 4. Основнi задачi фiзкультурно оздоровчої дiяльностi школярiв Роздiл 2. Органiзацiйнi форми виховної роботи 2. 1.
...служби та критерії оцінки педагогічної роботи ......... 6 1.2. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами ………….. 8 Розділ II. Методика проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в ...
Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3. Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи Розділ 2.
Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3. Формування в молодших школярів досвіду пошукової діяльності як одної з найефективніших форм самостійної роботи Розділ 2.
Гурткова робота з математики 2.6. Клубна форма позакласної роботи з математики 2.7. Математика на екскурсіях 2.8.
...жінками 2.2 Групова психосоціальна робота з жінками Висновки В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні виводи: 1. Жінка через біологічну і соціальну програми спадковості ...3. Не дивлячись на різноманітність технологій, методик і форм соціальної роботи з жінками, на жаль, не ...
...жінками 2.2 Групова психосоціальна робота з жінками Висновки уривок В результаті проведеного дослідження можна зробити наступні виводи: 1. Жінка через біологічну і соціальну програми ...3. Не дивлячись на різноманітність технологій, методик і форм соціальної роботи з жінками, на жаль, не ...
Напрями етодичної роботи у сучасній школі 2.2. Основні форми методичної роботи в школі 2.3. Підвищення кваліфікації вчителів і їх атестація Розділ ...
...віку, було визначено тему курсової роботи: «Виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року життя». Об’єкт дослідження даної роботи – є процес виховання дітей раннього ...групи та розробити елементи системи роботи з виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року життя. У процесі роботи використовувалися такі методи науково педагогічного дослідження: ...
...розглянути поняття, види та організаційні форми підприємств. Предметом курсової роботи є класифікаційні ознаки підприємств за формами власності. Об’єктом курсової роботи є підприємства різних форм власності. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, ...
Соціальна робота з проблемними сім’ями 2.1. Напрями, зміст та форми соціально педагогічної роботи з проблемними сім'ями 2.2.
Самостійна робота з іноземної мови як форма навчальної діяльності учнів 1.1. Самостійна робота як вища форма учбової діяльності 1.2.
...завдання виконавчого комітету місцевої ради, форми та методи його роботи. 3. Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад. 4. Особливості організації роботи виконавчих органів районних ... Розкрийте зміст основних форм та методів роботи виконавчих органів місцевих рад. Розкриваючи третє питання плану, слід зазначити, що для здійснення повноважень, які належать до ...
...завдання виконавчого комітету місцевої ради, форми та методи його роботи. 3. Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевих рад. 4. Особливості організації роботи виконавчих органів районних ... Розкрийте зміст основних форм та методів роботи виконавчих органів місцевих рад. Розкриваючи третє питання плану, слід зазначити, що для здійснення повноважень, які належать до ...
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. План: 1. Порядок формування місцевих державних адміністрацій, їх функції, завдання та компетенція. 2. Форми та методи роботи місцевих державних адміністрацій. 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ. План: 1. Порядок формування місцевих державних адміністрацій, їх функції, завдання та компетенція. 2. Форми та методи роботи місцевих державних адміністрацій. 3.
Методи і прийоми фізкультурно оздоровчої роботи Розділ II. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ДИТСАДКУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 2.1. Фізкультурні заняття 2.2.
Варіант № 10: Запитання до контрольної роботи: 1. Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві ...рекомендації: Розкриваючи перше питання контрольної роботи, необхідно проаналізувати інститут форми держави, яким його трактує сучасна наука державного права зарубіжних країн. Розглянути поняття та різновиди форм державного ...
Теоретичний аналіз методик роботи із молоддю з девіантною поведінкою 1.1. Дослідження наукової літератури з теми 1.2. Проблеми ...поведінки молоді 1.3. Аналіз груп молоді, що досліджуються РОЗДІЛ 2. Зміст, форми та методи роботи з молоддю, схильною до антигромадської ...
...рольової теорії, методика і тактика роботи 1.5. Форми переживання людиною життєвих криз та їх подолання Розділ 2. Експериментальне дослідження тактики роботи з клієнтами у кризові ...
Вступ 1.1 Належно організована форма комерційно посередницької діяльності – це ефективна робота торгового підприємства 2. Коротка характеристика торгового підприємства 2.1 Місце розташування 2.2 Форма ...
...виробів з об’ємних природних форм” 1.1. Робота дітей з конструювання виробів із природного матеріалу 1.2. Матеріали для конструювання виробів об’ємних природних форм ...
...впровадження нового методу діагностування в роботу педіатричного відділення старшого віку Кременчуцької дитячої міської лікарні ІV Висновки V Література Основним завданням діяльності системи охорони здоров’я ...збереження та зміцнення здоров’я населення та поліпшення якості медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних та профілактичних заходів, форм і методів роботи окремих спеціальних служб.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.