Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5159 за запитом форми

Форма держави як інститут державного права зарубіжних країн. Елементи форми держави у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2.
В А Р ІА НТ 6 ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ СПІВУЧАСТІ 1. Поняття і значення співучасті у злочині. 2. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті. 3. Форми співучасті за об'єктивними ознаками.
Теоретичні аспекти застосування форм забезпечення повернення кредиту 1.1. Сутність та основні принципи забезпечення повернення кредиту 1.2. Застосування різних форм забезпечення зобов’язань узарубіжній банківській ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ФОРМ СПІЛКУВАННЯ МІЖ ДІТЬМИ ДРУГОГО ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ…6 1.1. Наукові підходи до проблеми спілкування між дітьми раннього віку…..... Завдання та зміст виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року життя………………………………………………………13 1.3. Особливості виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року ...
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати 1.2 Форми та системи оплати праці 1....
Форми співучасті у злочині за чинним КК України Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття форми співучасті та критерії поділення співучасті у вчиненні ...
Еволюція форм власності…………………………………………….. 5 Розділ 2. Економічна сутність відносин власності……………………………. 11 Розділ 3. Поняття, види та організаційні форми підприємств………………. 18 Висновок………………………………………………………………………….
Статус Президента в контексті форми правління 10 РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА В ДЕРЖАВАХ ЗІ ЗМІШАНОЮ ФОРМОЮ ПРАВЛІННЯ 12 2.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати на підприємстві 1.2. Форми оплати праці та їх застосування ...
Форма держави: поняття, ознаки та структура ……………………. 6 1.2. Еволюція підходів щодо розуміння проблеми державного устрою ………..…………………………………………………………………. 22 РОЗДІЛ 2.... Видова характеристика форм державного устрою ………………. 40 РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ …………………………………………. 51 3.1. Федеральні держави: поняття і особливості ……………………....
ВАРІАНТ 23 Тема: Форми співучасті у злочині за чинним КК України План 1. Поняття форми співучасті та критерії поділення співучасті у вчиненні злочину на ...
Організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 1....
Сутність і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів ПЛАН 1. Поняття і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. 2. Порядок встановлення обставин вчиненого злочину та ...
Окремі форми (джерела) права 2.1. Правовий звичай як форма (джерело) права та його характеристика 2.2.
Загальна характеристика форми функціонування держави……………6 1.1. Поняття та сутність форми функціонування держави…………………….….6 1.2. Класифікація та елементи форми функціонування держави…………….
Сучасні форми правління П л а н 1. Форми сучасної зарубіжної держави, їх сутність, зміст. 2. Поняття “форми правління”. 3. Монархія. 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 1.1. Поняття форми організації навчання 1.2. Основні форми організації навчання 1.3.
Теоретичні аспекти формування уявлень про форму предметів у дітей дошкільного віку 1.1. Педагоги класики про математичний розвиток та формування у дошкільників уявлень про форму предметів 1.2.
В А Р І А НТ 2 УМИСЕЛ ЯК ФОРМА ВИНИ 1. Поняття вини за кримінальним правом та її форми. 2. Прямий умисел. Його інтелектуальний і вольовий моменти. 3.
Історико – правові етапи розвитку форми держави в Україні 1.1. Особливості розвитку форми державного правління 1.2. Особливості розвитку форми державного режиму 1.3.
51 Розділ ІV Форми побутування традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України…………………………………………...….70 4.1 Трансформація української народної ляльки……………………………......простежується думка про необхідність пошуку форм і способів збереження, а також важливість вивчення будь якого елементу етнічної культури. У цьому контексті стає актуальним осмислення форм побутування ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ФОРМ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ 2.1. Монархія як різновид форми державного правління 2.2.
Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу Розділ 2. Інквізиційний процес 2.1. Досудове слідство як стадія інквізиційного процесу 2.2. Переваги та недоліки інквізиційної форми процесу Розділ 3.
Розвиток форм вартості……………………………………………………...5 Розділ II. Види та розвиток грошей…………………………………………………...9 Розділ III.Сутність та функції грошей……………………………………………….17 Висновки…………………………………………………………………..…………......єдину, спільну для всіх, функціональну форму. Такою унікальною формою є грошова оболонка, яка огортає всі клітини системи виробничих відносин. В кінцевому рахунку стабільність нашої країни також ...
Акціонерний капітал та його організаційні форми 1.1 Суть і структура акціонерного капіталу 1.2 Організаційні форми капіталу Розділ 2. Функціонування акціонерного капіталу в сучасних умовах ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття і сутність форми держави 1.2 Елементи форми держави РОЗДІЛ 2 ВИДИ ТА ЗМІСТ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 2.1 Форма державного правління 2.2 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття і сутність форми держави 1.2 Елементи форми держави РОЗДІЛ 2 ВИДИ ТА ЗМІСТ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 2.1 Форма державного правління 2.2 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ 1.1 Поняття і сутність форми держави 1.2 Елементи форми держави РОЗДІЛ 2 ВИДИ ТА ЗМІСТ ФОРМИ ДЕРЖАВИ 2.1 Форма державного правління 2.2 ...
...ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ……………………………………………………………... 1.1. Сутність та значення управління фінансами підприємств комунальної форми власності…………………………………………… 1.2. Механізм управління фінансами підприємств комунальної форми ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дослідження типів, видів та форм власності 1.1 Основні поняття відносин власності 1.2 Типи, види і форми власності 1.3 Власність у системі економічних ...
Теоретичні основи форм забезпечення повернення банківських кредитів 1.1. Сутність форм забезпечення повернення кредиту та вимоги до них 1.2.
Поняття та структура форми держави……………………………...…14 Розділ 2. Форма державного правління та форма державного устрою………....19 2.1. Загальна характеристика видів форм державного правління....
Поняття форми державного правління РОЗДІЛ 2. Загальнотеоретична характеристика форм державного правління 2.1.Монархія, її ознаки і різновиди 2.2.
Форми організації навчання молодших школярів математики на уроці 1.1. Колективна, загальнокласна форма роботи 1.2.
Ранні форми культури на території України Контрольні питання: 1. Дайте визначення поняттям: Антропосоціогенез Звіриний стиль Землеробський культ Магія Анімізм Табу Тотемізм Шаманізм ...процесу»: Етнографічна епоха Типи культур Форма соціальної організації Археологічні епохи 3. У чому полягає синкретизм первісної культури? 4. Охарактеризуйте мізинську, трипільську, черняхівську археологічні культури та їх ...
Поняття і значення процесуальної форми 1.1. Поняття процесуальної форми 1.2. Значення процесуальної форми Розділ 2. Інквізиційний (слідчо розшуковий) кримінальний процес Розділ 3.
Загальна характеристика форм навчання учнів шестилітнього віку на уроках 1.1. Поняття форми навчання та її історичний розвиток 1.2.
Оренда як правова форма використання земель у сучасний період 1. 1. 1. поняття оренди; 1. 1.2. особливості оренди; 1. 1.3. юридична природа оренди; 2. Оренда, як форма реалізації права власності та господарського ...
Класно урочна форма навчання 1.1. Урок – основна форма організації навчання 1.2. Загальні вимоги до уроку 1.3.
Форма правління української держави Розділ 3. Форми державного устрою україни Розділ 4. Демократичний державний режим україни Висновки В якості висновку резюмуємо ...
Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного ...
Поняття джерел (форм) права 1.2. Класифікація джерел (форм) права Розділ 2. Характеристика основних видів джерел (форм) права 2.1.
Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного ...
Форми, системи, види заробітної плати. Висновок Список використаної літератури вступ Вступ: Сьогодні українське законодавство приділяє значну увагу питанням організації оплати праці.... Від її стану та форм реалізації, частки у валовому національному продукті багато в чому залежать також можливості розвитку економіки взагалі.
...ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ В УКРАЇНІ………………………………………………….7 1.1. Поняття іноземної інвестиції та іноземного інвестування………………..….7 1.2. Поняття та сутність позикового інвестування………………………………....здійсненні іноземного інвестування в позиковій формі………………………………………………...…15 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПОЗИКОВІЙ ФОРМІ (ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ)………………………………………………………………………..19 2.1.
Класифікація зовнішніх форм вираження конституційно правових норм. 2. Поняття та види виборчих систем з зарубіжних країнах. Особливості організації виборчого процесу в межах різних ... Визначте яка форма правління допускає подібний порядок формування уряду. Обґрунтуйте свою відповідь. Методичні рекомендації: Розкриваючи перше питання, варто звернутися до Державного права зарубіжних ...
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАКТНОЇ ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 2.1. Права працівника і роботодавця………………………………………………20 2.2. Обов’язки працівника і роботодавця…………………………………………21 2.3.... Проблеми контрактної форми трудового договору з працівниками підприємства…………………………………………………………………………27 РОЗДІЛ ІІІ. КОНТРАКТНА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ЖИТОМИРОБЛПАЛИВО»……………………………34 3.1.
ПОНЯТТЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ І ДЖЕРЕЛА ПРАВА 1.1. Поняття та сутність форми права 1.2. Співвідношення понять «форма права» і «джерело права» РОЗДІЛ ...
Теоретичні основи акредитивної форми міжнародних розрахунків 1.1 Визначення акредитиву, як однієї з форм розрахунків підприємств 1.2 Нормативно правова база розрахунків за допомогою ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.