Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 394 за запитом формування особистості

Фактор формування особистості………………………………………4 1.1. Поняття особистості. Основні аспекти її формування……..…….………4 1.2. Фактори формування особистості……………………………………..……6 1.3.
...стилю педагогічного спілкування вчителя та формування особистості дитини 1.1. Педагогічний стиль спілкування 1.2. Роль педагогічного спілкування у формуванні особистості дитини Розділ 2....організації вчителями педагогічного спілкування на формування особистості дитини засвідчує, що важливим чинником особистісного розвитку учнів виступає стиль педагогічного спілкування вчителя. Проаналізувавши відповідну психолого педагогічну літературу з ...
Спорт як засіб соціалізації особистості Розділ 2. Всебічне формування особистості у спорті 2.1. Моральне формування особистості в умовах спортивної діяльності 2.2.
Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1. Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів Розділ 3. Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і ...
Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1. Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів Розділ 3. Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і ...
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ 26 2.1.Процес морального формування особистості дітини 26 2.2.
...фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка. 2. Феноменологічна характеристика дітей підліткового віку. 3. Характеристика учбової діяльності підлітка. 4. Розвиток пізнавальних процесів у підлітка 5.
Чинники впливу на формування особистості дитини 2. Умови успішного формування різноманітних навичок у дітей п’ятирічного віку та їх взаємодії 3.
...основи впливу сім’ї на формування особистості дошкільника 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2.
...основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2.
Родина – соціальний інститут формування особистості молодшого школяра 1.1 Родина та її соціальні функції 1.2 Історія родинного виховання в Україні 1.3 Загальні ...
Сутність поняття «особистість». Чинники формування особистості. Процес становлення особистості у процесі соціалізації. Особливості соціалізації підлітків. Особливості соціалізації людини у зрілому віці.
Формування творчої особистості учня на уроках математики 1.1. Методика формування творчої особистості учня на уроках математики 1.2.
...визначає в подальшому успіх процесу формування особистості, її світогляду, загального розвитку. Набуті в школі першого ступеня особистісні якості, а також знання, вміння і навички не лише ... Проблему формування громадянськості як провідної риси особистості досліджено О. Докукіною, М. Задерихіним, Л. Канішевською, Н. Косарєвою, В. Мазаєм, Л. Пономаренко.
...та їх роль у розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.3. Педогогічне розкриття ролі стилів сімейного виховання Розділ 2. Дослідження впливу стилю сімейного виховання на формування розвитку особистості дошкільника 2.1.
...та їх роль у розвитку особистості дітей дошкільного віку 1.3. Педогогічне розкриття ролі стилів сімейного виховання Розділ 2. Дослідження впливу стилю сімейного виховання на формування розвитку особистості дошкільника 2.1.
ВСТУП ………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ ГРИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ...6 1.1.
Підвищуються вимоги до особистості, ступеня її психологіч¬ної надійно сті. Необхідно створити такі умови та форми впливу в про¬цесі соціалізації молодших школярів, завдяки ...можна активізувати творчі по¬тенції, закладені в кожному. Актуальність вибраної теми полягає в тому, що протягом багатьох десятиріч питання про формування особистості учня через дію на колектив ...
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД З ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Поняття особистість. Особливості психіки молодшого школяра 1.2.... Експериментальні ігрові вправи з корекції особистості учнів початкових класів 3.2. Вторинна діагностика 3.3. Основні напрямки роботи практичного психолога з формування особистості молодшого школяра ВИСНОВКИ ...
Спорт як процес самовдосконалення особистості 1.3. Формування волі в спорті 1.4. Виховання упевненості в собі і своїх силах в спорті Розділ 2.
Процес розвитку і формування особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності 1.1. Розвиток особистості молодшого школяра 1.2. Проблема навчання обдарованих дітей Розділ 2.
Формування особистості дітей старшого дошкільного віку в процесі спільної праці 2.2. Виховання вольової поведінки у дітей дошкільного віку як одна ...
Формування особистості дітей старшого дошкільного віку в процесі спільної праці 2.2. Виховання вольової поведінки у дітей дошкільного віку як одна ...
Процес розвитку і формування особистості 2. Розвиток особистості дитини засобами мистецтва та його значення для виховання 3. Дослідження проблеми духовного розвитку особистості Висновок Список ...
...основи впливу сім’ї на формування особистості дитини 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2.
...колектив» і його вплив на формування особистості 1.3 Роль вихователя і шляхи формування суспільної думки учнівського колективу РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 2.1.
...основи впливу сім’ї на формування особистості дошкільника 1.1. Сім’я як об’єкт і суб’єкт в соціальній психології та педагогіці 1.2.
Модель особистості практичного психолога. 3. Вміння спілкуватися з клієнтом стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. 4. Етичний кодекс практичного психолога. 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ ВИСНОВКИ ...
Модель особистості практичного психолога. 3. Вміння спілкуватися з клієнтом стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. 4. Етичний кодекс практичного психолога. 5. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ ВИСНОВКИ ...
Виховання та формування особистості 3. Виховання як цілеспрямована і організована форма соціалізації Висновок Список використаної літератури
Психологічна характеристика формування вольових якостей особистості підлітків 1.1. Теоретичні основи дослідження волі особистості 1.2. Типи критеріїв волі та вольові дії 1.... Вольові якості особистості підлітків Розділ 2. Дослідження формування вольових якостей особистості підлітків 2.1. Методика дослідження 2.2.
ВСТУП Розділ I. НАУКОВО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНИХ ТАНЦІВ 1.1.
...язного мовлення є важливою умовою формування мовної особистості, з одного боку, і становлення її духовних цінностей – з іншого. Однією із стрижневих проблем сучасної лінгводидактики є пошуки ...викладання, сприяють вихованню всебічно розвиненої особистості, яка зможе здобувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності. Викладання знань з урахуванням міжпредметних зв’язків допоможе вчителеві розкрити ...
...вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. технологія навчання d. навчально виховний процес e. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 13 ...залежить розвиток здібностей і талантів особистості: Виберіть одну правильну відповідь a. від обсягу здобутих знань, умінь b. від потреб і мотивів діяльності c.
Проблема формування культури спілкування особистості знайшла своє відображення у працях вітчизняних (Т.Ф. Алєксєєнко, І.А. Ільяєва, Т.М. Левашова, М.І....обґрунтувати дієвість психологічного тренінгу на формування культури міжособистісного спілкування учнів початкової школи. Теоретична значущість дипломної роботи випливає з важливих завдань удосконалення виховного процесу у плані підвищення ...
Проблема формування ціннісних орієнтацій особистості у науковій літературі 1.2. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнів молодшого шкільного віку Висновки до І розділу ...джерел Додатки Проведене дослідження з формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики підтвердило висунуту нами гіпотезу і уможливило зробити такі висновки: 1.
...осмислення і методологія дослідження саморозвитку особистості 1.2. Формування готовності до саморозвитку учнів на уроках мистецтва Розділ 2. Аналіз технологій саморозвитку особистості та їх застосування на ... Дослідження технологій саморозвитку особистості та їх застосування на уроках мистецтва у загальноосвітній школі 3.1. Проблема самоосвіти та самовиховання учнів старших класів на уроках ...
Теоретичні засади формування екологічної культури особистості дошкільників в психолого педагогічній літературі 1.1. Завдання та умови екологічного виховання....................................................12 1.2.
Етапи розвитку особистості в класичному Психоаналізі 3.1. Характеристика методів вивчення психіки з позиції психології теорії ...Фрейда Висновки уривок Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, але й ...
Етапи розвитку особистості в класичному Психоаналізі 3.1. Характеристика методів вивчення психіки з позиції психології теорії З....Висновки уривок ВИСНОВКИ Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, але й ...
ПЛАН Вступ РОЗДІЛ І Головні особливості колективу 1.1 Сутність поняття колективу; 1.2 Соціально – психологічні проблеми колективу; 1.3 Розвиток творчої індивідуальності у колективі; 1.4 Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра РОЗДІЛ ІІ Колектив як головний фактор становлення особистості 2.1 Професійно важливі якості педагога, працюючого з ...
У розвитку і формуванні всебічно розвиненої особистості важливим фактором виступає виховання, яке коригує не тільки складові задатки , враховує умови навколишнього середовища , але й ставить ...
Формування моральних рис особистості дошкільника під впливом педагогічного керівництва 1.4. Аналіз практики роботи дошкільного закладу з батьками Розділ 2.
Склад і структура особистості 2.2. Комплекс Едіпа і Електри Розділ 3. Етапи розвитку особисості в класичному психоналізі 3.1. ...вивчення психіки Висновки Уривок ВИСНОВКИ Психоаналітична теорія зіграла важливу роль не тільки в формуванні сучасних концепцій особистості і терапевтичних методів, але й ...
...як особливий чинник впливу на Формування способу життя особистості 2. Вплив засобів масової інформації на спосіб життя молоді 3. Вплив різних сфер життєдіяльності на формування здорового ...
Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження 1.2. Формування мотиваційної сфери особистості 1.3. Характеристика розвитку мотивів у молодшому шкільному віці 1....
ВСТУП ………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ….. 6 1.1. Історичний аспект процесу інтеграції предметів в ... Навчання для майбутнього», як засіб формування загально розвиненої особистості …… 26 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………... 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………….. 39 ДОДАТКИ ………………………………………………………………………….. 41
Сучасні підходи до формування професійно важливих рис особистості студента психолога Розділ II. МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 2.1.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.