Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2779 за запитом формування

Теоретичні та нормативно правові засади формування державного бюджету України 1.1. Поняття, економічна сутність та роль доходів і видатків державного бюджету України у розв’язанні проблем ... Законодавчо нормативна база формування Закону «Про Державний Бюджет України» та організаційні складові його забезпечення …………………………….18 РОЗДІЛ 2. Організація, особливості формування та виконання державного бюджету ...
37 ОСОБЛИВОСТІ ПОДІЄВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА УКРАЇНИ 37 2.1. Спеціальні події у світі, які формують позитивний імідж країн 37 2.... Подієві комунікації у формуванні міжнародної позиції України 59 РОЗДІЛ ІІІ. СЦЕНАРІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВИ 72 3.1.
Теоретичний аналіз проблеми формування громадянських почуттів у молодших школярів 1.1. Становлення й утвердження інституту громадянства 1.2. Ідея формування громадянських почуттів в історії наукової ...
...міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7 1.1. Характеристика основних функцій інтеграції і міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових ...
Теоретичний аналіз проблеми формування культури міжособистісного спілкування молодших школярів 1.1. Проблема формування культури спілкування у психолого педагогічній науці 1.1.1.
Теоретичні аспекти формування портфелю цінних паперів банку 1.1. Загальна характеристика портфелю цінних паперів банку 1.2. Принципи формування банківського портфеля цінних паперів 1....
Роль та функції ЗМІ у формуванні інформаційного простору держави……………………………………………………………………..19 1.3. Значення безпеки у зміцненні та захисті інформаційного простору…………………………………………………………………….29 Висновки до першого розділу 41 ... Аналіз переваг і недоліків формування інформаційного простору Польщі 104 3.2. Рекомендації щодо шляхів вдосконалення інформаційного простору Польщі 112 Висновки до третього розділу 119 ВИСНОВКИ ...
Вступ розділ 1 теретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.5 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база формування і використання потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел ...
Теоретичні основи формування й використання кадрового потенціалу підприємства 1.1. Суть та характеристика кадрового потенціалу підприємства 1.2.... Практичні аспекти формування і використання кадрового потенціалу ВАТ «Черкасигаз» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз формування і використання кадрового потенціалу ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.2 Огляд ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність статутного фонду та його формування 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 5 1.1. Сутність статутного фонду та його формування 5 1.2.
Визначення основних підходів формування в школярів цілісних уяв лень про навколишній світ і організми. 2.1. Загальні, психо¬фізіологічні, нейрофізіологічні, основи сприйняття та уявлення ... Методика формування цілісних знань школярів про організми у класній та позакласній роботі з предмету біології. 4.1.
...огляд теоретичної літератури з питань формування прибутку підприємства 1.3. Організація і методика проведення аналізу формування прибутку 1.4. Кореляційний аналіз собівартості, прибутку і рентабельності Розділ ...
ТЕОРИТИЧШ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Поняття пізнавального інтересу як фактору формування активності учня 6 1.2.
Проблема формування ціннісних орієнтацій особистості у науковій літературі 1.2. Особливості формування ціннісних орієнтацій учнів молодшого шкільного віку Висновки до І розділу ...
Теоретичні засади формування державного бюджету………..7 1.1. Сутність бюджету і його роль в економічній системі держави...................................................................................................................................7 1.2.... Закономірності та особливості формування бюджетів у країнах з ринковою економікою......................................................................................................30 Розділ II. Економічні показники дер...
Теоретичні основи управління формуванням прибутку 1.1 Методи визначення планового прибутку від операційної діяльності 1.2 Застосування управлінського аналізу при формуванні прибутку 1.3 Роль цінової ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та ефективного використання підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність підприємницького потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2 Основні ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та ефективного використання підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність підприємницького потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2 Основні складові елементи підприємницького потенціалу та їх характерист...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 1.1.Сутність та класифікація фінансових ресурсів підприємства 1.2.Інформаційні джерела, що використовуються при оцінці формування та використання фінансових ресурсів 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти формування фінансового результату в різних системах обліку 1.1 Сутність фінансових результатів діяльності підприємства 1.2 Формування фінансового результату діяльності на підприємствах ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2. Характеристика складових елементів виробничого потенціалу 1.3.... ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «ІРКЛІЇВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД». 2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства, їх структура та класифікація 1.2....факторів, що впливають на їх формування і розвиток 1.3. Методологія оцінювання ефективності формування і використання трудових ресурсів РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи Формування та використання фінансових ресурсів 1.1 Економічна сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення та характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГIЧГI АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРIВ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 ...15 1.3 Педагогiчнi аспекти формування культури здоров’я особистостi…….33 Висновки до роздiлу 1…………………………………………………………..47 РОЗДIЛ 2. ОСОБЛИВОСТI ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНIВ МОЛОДШОГО ...
...І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 11 1.1. Економічна сутність ефективності формування оборотних активів, її роль і значення ...
...І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 11 1.1. Економічна сутність ефективності формування оборотних активів, її роль і значення ...
Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 14 1.3. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства 23 Висновки до розділу 1 28 РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ 9 1.1.Економічна сутність, види та значення прибутку у діяльності підприємств 9 1.2. Нормативно законодавче забезпечення процесу формування прибутку на підприємствах в Україні ...
Теоретичні аспекти управління формуванням та використанням основних фондів на підприємстві 1.1 Економічна сутність основних фондів та їх класифікація 1.2 Зміст та принципи управління формуванням та використанням основних фондів на ...
Теоретичні аспекти формування грошових ресурсів комерційного банку 1.1.Сутність та структура грошових ресурсів комерційного банку 1.2.Джерела формування грошових ресурсів комерційного банку РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 методологія формування і використання фінансових ресурсів підприємства 1.1 Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія 1.2 Формування фінансових ресурсів на підприємстві 1....
Теоретичні аспекти формування і використання прибутку підприємства 1.1. Прибуток як результат фінансово господарської діяльності підприємства 1. 2. Формування прибутку підприємства 1. 3.
Теоретичні аспекти формування і використання прибутку підприємства 1. 1. Сутність прибутку підприємства 1. 2. Особливості формування прибутку підприємства 1. 3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ВЛАСНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1. Сутність фінансових ресурсів та їх роль в фінансово господарській діяльності підприємства 8 1.2. Форми та джерела формування власних фінансових ресурсів підприємства 19 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління реалізацією та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту продукції на підприємстві ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ, ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ....................................................................5 1.1. Види відхилень в поставі ............................................ 6 1.2. Зміни в хребетному стовбурі ............................................. 9 1.3. Завдання по формуванню та корекції постави .....................
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження ефективності формування і використання основного і оборотного капіталу 1.1 Сутність та елементи основного і оборотного капіталу підприємства 1.2 Методологія оцінки ефективності формування і використання основного капіталу 1....
ЗМІСТ Вступ 1 Теоретичні основи управління формуванням та використанням прибутку підприємств 1.1 Економічна суть, зміст і значення прибутку 1.2 Сучасні концепції та елементи управління форм ... ЗМІСТ Вступ 1 Теоретичні основи управління формуванням та використанням прибутку підприємств 1.1 Економічна суть, зміст і значення прибутку 1.2 Сучасні концепції та елементи управління форм та використання прибутку підприємства 1.3 Інформаційно правове забезпечення проце...
Система формування, ефективність використання статутного капіталу підприємств 1.1. Розробка і обґрунтування системи формування статутного капіталу підприємств 1.2.
ЗМІСТ ВСТУП 6 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1 Поняття і економічний зміст капіталу підприємства 11 1.2 Основні принципи управління формуванням капіталу 19 1.3 Показники ефективності управління формуванням капіталу 32 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ВАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 41 2.1 ...
...Поняття неврозу 1.2 Механізм формування неврозів 1.3 Основні фактори формування дитячих неврозів 1.3.1. Біологічні фактори формування дитячих неврозів 1.3.2.
Особливості формування уявлень про час дітьми старшого дошкільного віку Розділ 2. Методичні основи формування часових уявлень дітей дошкільного віку 2.1.
...капіталу підприємств 2.1 Порядок формування та зміни статутного капіталу 2.1.1.Облік операцій формування статутного капіталу акціонерного товариства 2.1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ 1.1. Сутність інвестиційного портфелю як економічної категорії 1.2. Ризик інвестиційного портфелю та методологія його ...портфелю РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка формування інвестиційного портфелю на підприємстві 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління формуванням прибутку підприємства 1.1. Економічна сутність прибутку та його роль у фінансово господарській діяльності підприємств 1.2 Нормативно законодавча база формування прибутку підприємств 1. 3.
Теоретичні основи формування та використання виручки від реалізації продукції підприємства 1.1 Сутність та структура доходів підприємства 1.2. Особливості формування доходів (виручки) від реалізації продукції, ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.