Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3613 за запитом фізичну

Вступ Розділ 1 теоретичні основи використання фізичного капіталу підприємства 1.1 Поняття та економічний зміст фізичного капіталу підприємства 1.2 Складові елементи та методи амортизації фізичного капіталу ...
ПЛАН ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 7 СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ І ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНИХ ГРУП 7 1.1. Організація процесу фізичного виховання учнів з послабленим здоров'ям у ...
...оцінювання успішність учнів з предмету "Фізична ку льтура". 1.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у середній школі. 1.2. Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань, сформованості рухової дії та фізична підготовленість. 1.3.
Фізична особа – роботодавець як суб’єкт трудового права 1.1. Поняття правового статусу фізичної особи – роботодавця і його види 1.2.
Правова характеристика фізичної особи як суб’єкта цивільного права 1.1. Поняття фізичної особи 1.2. Цивільна правоздатність фізичної особи 1.3.
...характеристика Спартанської та Афінської системи фізичного виховання § 1.1. Особливості Афінської системи фізичного виховання § 1.2 Основні риси фізичного виховання Спартанської школи Розділ 2.
...умови та етапи процесу кредитування фізичних осіб в комерційному банку 2.1. Умови і порядок кредитування фізичних осіб 2.2. Оцінка кредитоспроможності фізичної особи 2.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи використання фізичного капіталу підприємства 1.1 Поняття та економічний зміст фізичного капіталу підприємства 1.2 Складові елементи та відтворення фізичного капіталу підприємства ...
Організація фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку 1.1. Основи організації фізичної підготовки 1.2. Спортивно ігрова форма організації занять з фізичної ...
Організація фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку 1.1. Основи організації фізичної підготовки 1.2. Спортивно ігрова форма організації занять з фізичної ...
ФІЗИЧНІ ВПРАВИ, РУХОМІ ІГРИ І ЗАНЯТТЯ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ДЛЯ ШЕСТИРІЧНИХ УЧНІВ ......6 1.1. Фізичні вправи в основних рухах .......................................................
ПОНЯТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 1.1. Поняття фізичної особи 1.2. Ім'я фізичної особи 1.3.
ТЕМА 2: ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН П л а н. 1. Правоздатність та дієздатність фізичної особи. 2.
Правова характеристика системи оподаткування фізичних осіб в Україні. 1. 1.Розвиток законодавства, що регулює систему оподаткування фізичних осіб в Україні……………….........9 1.2.
...ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ......................................................................................6 1.1. Сутнісні ознаки оподаткування доходів фізичних осіб....................................6 1.2. Нормативно правове забезпечення адміністрування податку на доходи ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 4 1.1. Сутність та значення податку з доходів фізичних осіб у податковій системі України 4 1.2.
...до побудови системи оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб 1.2. Особливості податкового регулювання доходів юридичних та фізичних осіб 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 1.1. Сутність, задачі і зміст виховання фізичної культури школярів 1.2. Нормативно правова база з виховання фізичної ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 6 1.1. Сутність та значення податків з фізичних осіб у податковій системі України 6 1.2.
...ТА ГІГІЄНІЧНИХ ФАКТОРІВ З МЕТОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 1.1 Сутність природних сил і гігієнічних факторів 1.2 Вплив навколишнього середовища на здоров’я людини 2. МЕТОДИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ З ВИКОРИСТАННЯМ СИЛ ПРИРОДИ ...
Організація фізичної підготовки дітей шкільного віку 1.1. Основи організації фізичної підготовки 1.2. Спортивно ігрова форма організації занять з фізичної підготовки ...
Організація фізичної підготовки дітей шкільного віку 1.1. Основи організації фізичної підготовки 1.2. Спортивно ігрова форма організації занять з фізичної підготовки ...
Поняття фізичного виховання у сім’ї 1.1. Суть та значення фізичного виховання у сім’ї 1.2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………….…..…6 1.1. Поняття підприємницької діяльності…………………………………….….…6 1.2. Особливості правового статусу фізичної особи підприємця…………..……13 РОЗДІЛ 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ЯК СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………..….7 1.1. Поняття підприємницької діяльності……………………………………….….7 1.2. Фізична особа в цивільному праві, її ...
...в ході дослідження вдалося розглянути фізичне виховання, як засіб формування позитивних моральних якостей студентів, оскільки фізичне виховання також має комплексний, компілятивний характер, оскільки складовими частинами та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСОБІВ 1.1 Формування фізичної культури та її роль у житті 1.2 Проблеми і значення методів ...
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ІНСТИТУТ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1.1. Поняття та здійснення особистого немайнового права фізичних осіб 1.2.
Теоретичні засади податку з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання 1.1. Сутність податку з доходів фізичних осіб 1.2.
ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ОЗНАКИ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 1.1 Поняття та ознаки фізичної особи 1.2 Поняття правового статусу фізичної особи РОЗДІЛ 2.
Теоретико методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.1. Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.2. Особливості змісту технології М.
...прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, як інститут цивільного права………….…..7 Розділ 2. Характеристика особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують природне існування……………………………………………...
...Розділ 2 Практичні аспекти кредитування фізичних осіб АКБ «Укрінбанк» 2.1 Техніко–економічна характеристика ЧФ КБ «Укрінбанк» 2.2 Оцінка фінансового стану ЧФ КБ «Укрінбанк» 2.3 Особливості надання кредитів фізичним особам ЧФ КБ «Укрінбанк» 2....
СТАН ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ ТА РОЛЬ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ 1.1. Проблеми фізичного виховання сучасних школярів 1.2.
ТРАДИЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РОДИНІ ЯК КОМПОНЕНТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 1.1. Народні традиції як соціально педагогічне явище 1.2.
Фізична особа як суб’єкт цивільно правових відносин 1.1. Поняття фізичної особи 1.2. Ім’я фізичної особи Розділ 2.
Теоретико методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.1. Зміст і завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку 1.2. Особливості змісту технології М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У РОДИНІ .. 5 1.1. Роль родини у фізичному вихованні дітей ...... 5 1.2.
...прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, як підстава для цивільно правової відповідальності………………………………………………………………...……7 1.1. Сутність правомочності на захист……………………………………….…….7 1.2. Порушення охоронювального законом інтересу фізичної особи…………..11 Розділ 2.
Фізична реабілітація на стаціонарному етапі 2.1 Лікувальна фізична культура при переломах шийного відділу хребта 2.2 Лікувальна фізична культура грудного ...
Фізична реабілітація на стаціонарному етапі 2.1 Лікувальна фізична культура при переломах шийного відділу хребта 2.2 Лікувальна фізична культура грудного ...
ЗАГАЛЬНІ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ 2.1. Загальний огляд особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичних осіб ...
ФІЗИЧНИЙ ПРИМУС В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ……..….22 2.1. Поняття, сутність та способи вчинення фізичного примусу…………..……22 2.2.
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ …. 36 2.1. Поняття індивідуалізації фізичної особи. .......................... 36 2.2. Ім’я фізичної особи. ............................................................. 39 2.3.
«Царський період» фізичної культури Риму 2. «Період республіки» фізичної культури Риму 3. «Імператорський період» фізичної культури Риму 4.
Загальні підстави характеристики фізичних осіб як суб’єктів оподаткування..........................................................................................................6 Розділ 2. Методологічні основи оподаткування фізичних осіб........................11 2.1.
Суспільні та природні властивості фізичної особи РОЗДІЛ 2. Фізична особа, як учасник цивільних відносин 2.1. Поняття цивільної правоздатності 2.2.
Методологічні аспекти фінансового забезпечення заходів фізичної культури і спорту 1.1. Фінансове забезпечення фізичної культури і спорту............................................5 1.2. Бюджетне фінансування фізичної культури та спорту ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ П л а н 1. Поняття особистих немайнових прав та їх значення в цивільному праві. 2....про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи: Постанова Пленуму ВСУ від 27.02.2009 р.
...база оподаткування доходів громадян та фізичних осіб підприємців 1.1. Характеристика традиційної системи 1.2. Правова характеристика спрощеної системи оподаткування фізичних осіб 1.3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.