Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2811 за запитом фінансами.

...Question 1 Функції виконують місцеві фінанси: a. регулювання соціального і економічного розвитку територій b. економічного зростання країни в цілому c. фінансування міжнародних угод d....Яка необхідна умова існування місцевих фінансів? a. функціонування інституту місцевого самоврядування b. виникнення державних фінансів c. прийняття Конституції d. всі відповіді правильні Question 3 Принципи місцевого ...
...вимоги до державного екзамену «ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ» 1. Державні доходи як економічна категорія: Схема утворення доходів суб'єктів економічних відносин при розподілі і перерозподілі вартості суспільної продукту.... Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного управління. Визначення фінансових ресурсів. Власні фінансові ресурси економічних суб'єктів.
...даними балансу та звіту про фінансові результати Для виконання завдання потрібно виконати: 1) аналіз динаміки балансу 2) аналіз структури балансу 3) аналіз динаміки звіту про фінансові результати 4) оцінку ділової активності ...
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ 1. Міжнародні фінанси як підсистема міжнародних економічних відносин. 2. Основні положення Єдиного митного тарифу. 3.
Фінанси як економічна категорія 1.2. Фінанси в економічній системі держави 1.3. Призначення та роль фінансів Розділ 2.
Взаємозв’язок фінансів і ціни, відмінності між ними Розділ 2. Фінанси і заробітна плата 2.1. Взаємозв’язок фінансів і заробітної плати 2....
Взаємозв’язок фінансів і ціни, відмінності між ними Розділ 2. Фінанси і заробітна плата 2.1. Взаємозв’язок фінансів і заробітної плати 2....
Розділ 1: Теоретичні аспекти функціонування міжнародних фінансів........6 1.1. Сутність міжнародних фінансів та їх значення для розвитку міжнародної економіки.......................................................................7 1.2.
Взаємозв’язок фінансів і ціни, відмінності між ними Розділ 2. Фінанси і заробітна плата 2.1. Взаємозв’язок фінансів і заробітної плати 2....
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТИПУ З КУРСУ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» br />br /> 1. Етапи формування науки про місцеві фінанси. 2. Сутність та причини появи місцевих фінансів. 3. Функції місцевих фінансів.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність, функції та значення місцевих фінансів 1.2. Роль місцевих фінансів у регіональній економіці держави 1....
Теоретико правові засади діяльності Міністерства фінансів України.........................................................................................................................6 1.1. Поняття та структура Міністерства фінансів України......................................6 1.2. Особливості правового статусу Міністерства фінансів України...................
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи формування, аналізу та аудиту звітності підприємства про фінансові результати діяльності 1.1Огляд законодавчої бази та літературних джерел з формування і обліку фінансових результатів 1.2Методичні основи формування інформації про фінансові результати в системі бухгалтерського обліку ...
Поняття та сутність фінансів 1.2. Кількісний вплив фінансів на суспільне виробництво 1.3. Якісний вплив фінансів на суспільне виробництво 1.4.
Публічні фінанси: сутність та характерні риси 1. Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів 2. Поняття публічних фінансів та їх місце в системі ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Звітність про фінансові результати як об'єкт аудиту 1.2. Методика аудиту Звіту про фінансові результати ...
Програмові вимоги: Державні фінанси 1.Методи управління державними фінансами. 2.Місцеві фінанси як економічна категорія. 3.Фінансові ресурси місцевих органів самоврядування: їх склад та ...
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ.................................................................................................6 1.1. Структура Міністерства фінансів України........................................................6 1.2. Особливості правового статусу Міністерства фінансів України.....................9 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ……………………………………………………….6 1.1. Суть склад і роль місцевих фінансів у фінансовій системі держави……6 1.2.
Сутність та основи організації місцевих фінансів............................................6 1.2. Функції місцевих фінансів.................................................................................10 1.3. Інституційна структура місцевих фінансів......................................................17 Розділ 2.
ПОНЯТТЯ ПРО ФІНАНСИ І ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ Контрольні питання до теми 1 1. Що таке фінансова система? 2. Які три основні сфери фінансової системи ... Які подзвенья існують у складі фінансів підприємств, що функціонують на комерційних засадах? ТЕМА 2. ГРОШІ, ІНФЛЯЦІЯ Контрольні питання до теми 2 1.
Дайте визначення терміну „фінанси підприємства”. 2. Які основні функції виконують фінанси підприємства? 3. Що включає в себе сфера фінансових відносин підприємства? 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ……………………………………………………………... 1.1. Сутність та значення управління фінансами підприємств комунальної форми власності…………………………………………… 1.2.
Теоретичні засади публічних фінансів......................................................6 1.1. Сутність та особливості фінансової системи України......................................6 1.2. Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи України.......................................................................................................................
Фінансові ресурси як основа економічного розвитку держави 1.2. Склад і структура фінансових ресурсів в умовах ринкових відносин Розділ 2....вище сказаного, можна сказати, що фінансові ресурси є об’єктивною умовою процесу відтворення на всіх його стадіях, однак формування кінцевої структури відтворення досягається на стадії розполіг, ...
...регулювання з боку держави, відіграють фінанси. Вони є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики. Фінанси є фундаментальною підвалиною цивілізації.
1.1 Міністерством фінансів України; b. 1.2 Національним банком України; c. 1.3 Кабінетом Міністрів України; d. 1.4 Державною Комісією з цінних ... Міністерство фінансів; d. Емітент; e. Інвестори (покупці на ринку). Question 3 Чи може підприємство емітувати акції і облігації для покриття збитків? a.
1. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в умовах ринкової економіки 1) Сутність і значення фінансів 2) Ознаки і призначення фінансів 3) ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації фінансів підприємств малого бізнесу 1.1 Суть фінансів підприємства малого бізнесу. Особливості організації фінансів в залежності від форми власності 1.2 ...
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних....2 фінансової звітності – Звіту про фінансові результати. Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунку показників звіту про фінансові результати Показники, млн..грн Значення Доход (виручка) від реалізації ...
ЗАВДАННЯ 1 Розрахувати показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства у плановому році за індивідуальними варіантами вихідних даних, наведеними в табл.1 вихідних даних....2 фінансової звітності – Звіту про фінансові результати. Таблиця 1 Вихідні дані для розрахунку показників звіту про фінансові результати Показники, млн..грн Значення Доход (виручка) від реалізації ...
Теоретичні засади функціонування фінансів 1.1 Сутність та економічні функції фінансів 1.2 Функції фінансів та їх характеристика 1.3 Принципи функціонування, призначення та ...
...організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів Розділ 2. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України 2.1. Місцеві фінанси як економічна категорія 2.2.
...організації фінансового контролю щодо місцевих фінансів Розділ 2. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України 2.1. Місцеві фінанси як економічна категорія 2.2.
Формування кредитного портфеля у ВАТ «Фінанси та Кредит» 2. 1. Організація кредитування в банку «Фінанси та Кредит» 2.2. Управління кредитним портфелем у ВАТ «Фінанси та ...
...банкрутства; порядок визнання підприємства банкрутом, фінансові наслідки Вибір найвигіднішої структури капіталу фірми; критерії оптимізації структури капіталу. Послуги банку по обслуговуванню рахунків клієнтів Державний податковий менеджмент, його ... Фінансові показники, що входять до бізнес плану підприємства Ефект операційного важеля. Послуги банківської установи по фінансовому консультуванню.
Теоретико методологічні основи планування фінансів підприємства 1.1 Поняття планування фінансів 1.2. Джерела планування фінансів РОЗДІЛ 2. Методологічні основи аналітичної роботи з планування, розглянуті ...
+баланс + фінансові результати + ілюстративний матеріал ЗМІСТ ВСТУП …………………………...……………………………….……......…… 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИ ЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ……..……... 8 1.1.
Значення Звіту про фінансові результати в управлінні підприємством 2. Характеристика фінансово господарської діяльності Відкритого акціонерного товариства «Черкасигаз» 3. Зміст і структура Звіту про фінансові результати 4.
ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Економічна сутність та загальні характеристики фінансів малих підприємств 6 1.2.
...2 Особливості реалізації та функціонування фінансів на підприємствах різних форм власності та видів діяльності 1.3 Фінансові ресурси підприємств, їх склад і джерела формування 1.4 ...
Нарахувати фінансові санкції Задача Підприємство державної форми власності визначило оподатковуваний прибуток за II квартал поточного року у розмірі 186 тис. грн....765 Інші джерела 170 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Позичковий капітал 1655 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Довгострокові зобовязання 40 Витрати майбутніх періодів 22 ...
Функції та принципи організації фінансів акціонерних товариств РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСІВ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОТГО ТОВАРИСТВА «ГІПСОВИК» 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2.
Методична розробка заняття з теми „Фінанси, іх сутність та функції” для учнів 11 класу 3.1. Обґрунтування важливості теми та особливості її викладання 3.2. Цілі та завдання вивчаючої теми „Фінанси, їх сутність та функції” 3....
...фінансової звітності та Звіту про фінансові результати………..4 2. Методика визначення фінансових результатів та внесення даних до звіту……………………………………………….7 3.Методика визначення та занесення до звіту ...та взаємоузгодженість показників Звіту про фінансові результати з показниками інших форм фінансової звітності…………………………………………24 6.Методика складання Звіту про фінансові результати в умовах використання сучасних засобів ...
Оцінка ефективності антикризового управління фінансами підприємств України 17 BR> 3. Інституційні аспекти антикризового фінансового менеджменту на підприємстві 32 BR> ВИСНОВКИ 38 BR> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...питань формування системи антикризового управління фінансами підприємств; визначення функціональних та інституційних особливостей антикризового фінансового менеджменту; проведення оцінки антикризового управління, діагностики фінансового стану підприємства; удоско...
...ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ……………………………………………………………………. 5 1.1. Сутнiсть, мета, принципи та роль податкового контролю…..….. 5 1.2. Форми та види контролю в сферi оподаткування…… …………… ...його ролі в управлінні державними фінансами. Комплексний пiдхiд до реалiзацiї поставленої мети окреслив коло завдань, якi передбачалося вирiшити у даному дослiдженнi: визначення сутностi, мети та принципiв ...
Фінансові результати та їх залежність від податкового планування 30 Висновки до розділу 1 42 РОЗДІЛ 2....молококонсервний комбінат дитячих продуктів” на фінансові результати його діяльності 97 Висновки до розділу 3 103 РОЗДІЛ 4. Шляхи вдосконалення податкового планування на підприємстві 105 4.1.
...капітал: 1 655 2 Поточні фінансові інвестиції 756 945 Довгострокові зобов'язання 40 Грошові кошти та їх еквіваленти 79 81 Короткострокові кредити та позики 790 Витрати ...6 681 7 Звіт про фінансові результати Стаття за звітний період за попередній період Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 9 000 8 ...
Фінансові функції для оцінки та аналізу цінних паперів підприємства, визначення аргументів функцій. 79. Податок на прибуток. Методика обчислення оподатковуваного прибутку. 80.... Фінансові функції для розрахунку ефективності інвестиційних проектів ,визначення аргументів функцій. 85. Механізм обчислення та сплати фіксованого сільськогосподарського податку. 86.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.