Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2623 за запитом фінансових

Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1.1 Сутність і значення функцій фінансового менеджера та організації фінансової роботи підприємства 1....
Зміст br />br /> Вступ Розділ 1 сутність і теоретичні основи фінансового аналізу комерційного банку 1.1. Сутність, функції та роль фінансового менеджменту в роботі комерційного банку 1.2.
Публічна фінансова діяльність – базова категорія фінансового права 1. Поняття на напрямки публічної фінансової діяльності. 2. Принципи публічної фінансової діяльності. 3.
Зміст: Вступ Розділ 1. Фінансовий аналіз – як система засобів, щодо забезпечення життєдіяльності господарчого суб’єкта в ринкових умовах 1....
ТЕОРЕТИКО ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ………………….……………7 1.1. Сутність та зміст фінансового моніторингу…………………………...…...…7 1.2. Правове регулювання відносин щодо організації та ...
Вступ 1. Теоретичні аспекти антикризового фінансового управління підприємством 1.1 Сутність та основні елементи антикризового фінансового управління 1.2 ...
Вступ Розділ 1 Теоретична основа фінансового контролю в банку 1.1 Суть та види фінансового контролю 1.2 ...
Вступ 1 Наукові основи фінансово економічного розвитку регіонів в контексті державної регіональної політики 1.1 Історичні аспекти ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Сутність та необхідність фінансового контролінгу 1.2 Особливості стратегічного та ...
ЗМІСТ ВСТУП.........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ (ДЕРЖФІНПОСЛУГ)...............................................................................................6 1.1.
Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності ДП «Бродівське лісове господарство» 2.1. Аналіз майна та джерел коштів підприємства 2.2.
Вступ 1. Економічна сутність і оцінювання фінансових інвестицій 2. Економіко–правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури ...
ПУСКУ, 2009 Вступ 1. Сутність фінансової політики держави, її форми та інструменти 2. Суть фінансового механізму 3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ 1.1. Сутність фінансової системи держави та іі структура 1.2. Сучасний стан управління державними фінансами в Україні РОЗДІЛ ...
1. Державна фінансова політика, її форми і інструменти 2. Способи проведення фінансової політики. Фінансовий механізм
Конституція України як базове джерело фінансового права 2. Що вивчає фінансова наука Задача № 1 Політична організація, що зареєстрована на території України, займалась збором грошових коштів для ...
Показники оцінювання наявності, стану і руху основних засобів Показники оцінювання забезпеченості основними засобами й ефективності їх використання Основні показники оцінювання оборотності оборотних активів Показники оцінювання оборотності оборотних активів та визначення тривалості операційного і фінансового циклів Показники аналізу ефективності самофінансування підприємства Порядок визначення чистого робочого і власного оборотного капіталу Співвідношення груп активів і п...
1. Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями ………. 3 2. Методи оцінки фінансових інвестицій ………………………………….. 7 Література …………………………………………………………………… 16
Методологія розробки фінансового плану підприємства ………….. 3 2. Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм господарювання та галузей народного господарства …………………. 7 Список використаної літератури ……………………………………….. 16
Актуальні проблеми вдосконалення фінансової системи України 2. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності Список літератури
Необхідність функціонування та розвитку небанківського фінансового посередництва. 2. Загальна характеристика фінансових послуг, що реалізуються на валютному ринку Задача 1. Фізичній особі надано іпотечний кредит на придбання ...
...2 Розробка заходів безпеки діяльності фінансово кредитних установ з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління ...
...РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2.
Що таке фінансовий аналіз? 2. Сутність фінансового аналізу, його особливості. 3. Для кого становить інтерес оцінювання фінансового стану підприємства? 4.
Мета і завдання фінансового менеджменту. 3. Об’єкти фінансового менеджменту, їх класифікація за окремими ознаками. 4. Особливості фінансового менеджменту, обумовлені з формою власності і ...
Міжнародний фінансовий менеджмент 1. Що виступає об'єктом управління у фінансовому менеджменті: персонал; фінансові ресурси; збут продукції; впровадження інновацій 2.
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств ...
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 1.1.Сутність та класифікація фінансових ресурсів підприємства 1.2.Інформаційні джерела, що використовуються при оцінці формування та використання ...
...особливості бюджетної політики як складової фінансової політики держави 1.2. Цілі, завдання, функції та принципи бюджетної політики держави br />br /> Розділ 2.... Бюджетна політика держави в умовах фінансової глобалізації br />br /> ВИСНОВКИ br />br /> СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ br />br /> Вступ br />br /> Актуальність теми.
Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств ...
Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень 1.1. Значення фінансової звітності в управлінні підприємством 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового ...
Вступ Розділ 1 теоретично методологічні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні ...
...аспекти обліку і аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів 1.2.
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «гор...
...бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «ПАКАРТ» та оцінка його стану 1.2.... Аналіз фінансового стану ТОВ «ПАКАРТ» 3.1. Методи фінансового аналізу 3.2. Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 3.3.
...бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «УКРАЇНА» та оцінка його стану 1.2.... Аналіз фінансового стану ТОВ «УКРАЇНА» 3.1. Методи фінансового аналізу 3.2. Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства 3.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДИЧН, ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, ЇЇ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 1.1.Склад фінансової звітності і її класифікація 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо нормативна база та інформаційні джерела, що використовуються при формуванні та використанні фінансових ресурсів 1.3 Механізм оцінки ...
Фінансова діяльність підприємства, її зміст та характеристика 1.2. Огляд літературних джерел щодо фінансового планування 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу ...
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства ...
...аспекти сутності та значення поточного фінансового планування 1.1. Фінансове планування: суть, принципи та особливості на підприємстві 1.2. Поточне фінансове планування як складова фінансового планування ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 1.1.Фінансове планування, його сутність і значення 1.2.Складові і характеристика поточного фінансового плану 1.3.
Вступ 1 Методика визначення фінансових результатів діяльності підприємства 1.1. Склад валових доходів 1.2. Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.... Організація фінансового обліку власного капіталу 2.3. Організація управлінського обліку власного капіталу 2.4. Організація податкового обліку власного капіталу 3.
Сутність фінансової звітності та методологія аналізу її статей 1.1 Фінансова звітність: сутність, основні вимоги та принципи побудови 1.2 Склад фінансової ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.