Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 86 за запитом фіскальної

Сутність фіскальної політики. 1.2.Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика. 1.3.Дефіцит бюджету та державний борг. 2.
Суть, мета і значення фіскальної політики 2. Становлення і розвиток фіскальної політики в Україні, тенденції розвитку Висновки Список використаної літератури 1.
Теоретичні основи впливу фіскальної політики на державний бюджет 1.1 Стабілізаційна і бюджетна функції фіскальної політики 1.2 Вплив фіскальної політики на державний бюджет ...
МУЛЬТИПЛІКАТОР ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 7 3. ВИДИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 21 4. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ 26 5.
Фіскальна політика: сутність та види 2. Державні закупки і податки як інструменти фіскальної політики, спрямовані на попит 3.
34 2.1 Критерії оцінювання фіскальної ефективності місцевого оподаткування ...................34 2.2 Аналіз впливу місцевих податків і зборів на фіскальний потенціал Дніпропетровської області ...................................................................................................................................
Вступ 1. Фіскальна політика 1.1. Політика державних видатків 1.2.
Вступ 1. Сутність та види мита 2. Мито як фіскальний інструмент поповнення державного бюджету 3.
Вступ 1. Законодавчі основи бюджетної політики 2. Бюджет як основа проведення фіскальної політики 3.
1. Сукупна пропозиція та її фактори. Форма кривої АS у класичній та кейнсіанській теоріях 2. Фіскальна політика держави.
Вступ Розділ 1. Сутність та нормативно правове регулювання пдв 1.1. Додана вартість як об'єкт оподаткування ПДВ ...
ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕТИКИ..........................................................................................................................7 1.1.
фіскальна Question 5 До додаткових функцій податку належить: a. фіскальна b. контрольна c. усі відповіді правильні d.
Суть та механізм фіскальної політики держави 1.1. Сутність фіскальної політики 1.2. Механізм фіскальної політики 1.3. Фіскальна політика держави та механізм її ...
...надмірною орієнтованістю на інтереси державних фіскальних органів. Недосконалість, поспішність, а часом і помилковість рішень щодо змін в облікових процедурах призводили до недовіри до звітної інформації, знижували ...якість інформації, що надходить до фіскальних органів, так і поліпшення фінансового стану самого підприємства, оскільки правильна організація податкового обліку дасть змогу уникнути фінансових санкцій з боку ...
Суть фіскальної та регулюючої функцій податків. Суть контролюючої функції податків. 2. Економічна сутність податків, характеристика основних елементів податків.... Економічний зміст ПДВ та його фіскальна роль. Суть та етапи становлення ПДВ в Україні. Фіскальна роль ПДВ, її суть. Об'єкт оподаткування та платники ПДВ, їх ...
фіскальними пільгами Question 4 Пільги у виді встановлення низьких цін на комунальні послуги, зниження орендної плати за користування землею і виробничими ... фіскальними пільгами b. зовнішньоторгівельними пільгами c. адміністративними пільгами d. фінансовими пільгами Question 5 Обмежена ділянка митної території країни, де встановлюється особливий ...
фіскальними пільгами b. адміністративними пільгами c. зовнішньоторгівельними пільгами d. фінансовими пільгами Question 4 Пільги у виді встановлення низьких цін на комунальні ... фіскальними пільгами d. фінансовими пільгами Question 5 Обмежена ділянка митної території країни, де встановлюється особливий режим підприємницької діяльності називається Виберіть одну ...
АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО ФІСКАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПДВ..20 2.1. Оцінка механізму адміністрування ПДВ з урахуванням вимог Податкового кодексу України.........................................................................................................20 2.2. Аналіз фіскальної ефективності ПДВ...............................................................25 2.3.
фіскальна Question 2 Яка необхідна умова існування місцевих фінансів? a. функціонування інституту місцевого самоврядування b. виникнення державних фінансів c.... Фіскальна функція місцевих фінансів 7. Роль місцевих фінансів у наданні громадських послуг 8. Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічного зростанні 9.
...підприємства виконує декілька функцій: а) фіскальну; б) контролюючу; в) характеризує економічний ефект, отриманий як результат господарської діяльності у формі грошових накопичень; г) відображає кінцеві результати торгово ... а) фіскальна; б) розподільча; в) контрольна. 50. Усі джерела фінансових ресурсів за режимом використання поділяються на такі: а) власні; б) позикові; в) ...
Фіскальна та монетарна політика держави 3.3.Фіскальна та монетарна політика в моделі "IS — LM" Висновок Список використаної літератури
фіскальна b. оборона та охорона громадян c. розподільна d. соціальна Question 3 Скільки рівнів охоплює податковий менеджмент : a. один b.... регулює рівновагу між фіскальною і регулюючою функцією c. контролює обгрункованість користування пільгами Question 4 Податкові пільги a. завжди є втратами для бюджету b.
Дискреційна та автоматична фіскальна політика: інструменти та механізми впливу на обсяг національного продукту. 14. Вплив бюджетного дефіциту і державного боргу на економіку: ефект "витіснення ... Які проблеми виникають при спрямованості фіскальної політики на щорічну збалансованість бюджету? 14. Оцініть правильність твердження: «вир во суспільних благ забезпечується державою, оскільки властивості цих благ унеможливлюють ...
...використовуватимуть тільки як інструмент реалізації фіскальних інтересів, тим наочніше виявиться невідповідність між цілями бюджетної політики і засобами їхнього досягнення. Бюджет є важливим фінансовим інструментом, а бюджетна ... Фіскальний федералізм та проблеми збалансованості бюджетів / А. В. Дем’янюк // Фінанси України. 2005. № 10. С.23 28. 40. Дем'янишин В.
“Рівноважний ЧВП і фіскальна політика” На підставі вихідних даних, які приведені в таблиці 8 додатку, необхідно: 1. Розрахувати величину споживчих видатків і заощаджень після ...завдання 8 „Рівноважний ЧНП і фіскальна політика” (цифри умовні) Варі анти Рівень реаль ного Чнп спо живан ня, С Заоща джен ня,S По дат ки, ...
Фіскальна політика з точки зору кейнсіанської теорії 1.2. Бюджетно – податкова політика з точки зору класичної теорії 1.3.
Дискреційна фіскальна політика 3. Кейнсіанський механізм державного впливу на економіку 4. Задача № 1 Зростання якого виду безробіття спричиняє недостатній сукупний попит ?
Методи активізації фіскальної функції податків у процесі проведення податкового менеджменту 4.Ситуаційне завдання Платник податку до початку перевірки податковою інспекцією самостійно виявив факт ...
...та напрями активізації регулюючої та фіскальної функції податків при проведенні соціального страхування в Україні 3. Задача Обчислити страхові внески на державне пенсійне страхування, якщо загальна чисельність ...
Автоматична фіскальна політика. Ефект вмонтованих стабілізаторів в умовах спаду та інфляційного зростання 4. Задача № 1 Якщо минулого року індекс споживчих цін становить ...
Яку фіскальну політику має проводити держава в період економічного спаду? Яким буде співвідношення між видатками уряду та податками? 70.
а) фіскальну; б) розподільчу; в) засіб обігу. 2. Величина грошово кредитного мультиплікатора залежить від: а) курсу долара; б) суми резервів комерційних банків; ...
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ ТА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ...........................................16 2.1. Методика адміністрування екологічних податків...........................................16 2.2. Аналіз надходження екологічних податків до бюджету................................
Фіскальна функція податків: А) передбачає, що за допомогою податків відбувається перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту між державою та її суб'єктами; ...
ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ............................................................22 2.1. Роль акцизного податку в надходженнях до Державного бюджету України.......................................................................................................................
АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.....17 2.1. Динаміка надходження плати за землю до місцевого бюджету....................17 2.2.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ...........13 2.1. Оцінка механізму адміністрування єдиного податку.....................................13 2.2.
...а) валютний; б) безготівковий; в) фіскальний. 7. Елементами грошової системи є: а) рівень інфляції; б) комерційні банки; в) масштаб цін. 8.
АНАЛІЗ АДМІНІСТРАТИВНО ФІСКАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПДВ..18 2.1. Механізм адміністрування ПДВ з урахуванням вимог Податкового кодексу України.......................................................................................................................18 2.2. Фіскальні аспекти ПДВ......................................................................................
...заощадження коштів і контрольну; 4) фіскальну і економічну Відберіть визначення страхового ризику: 1) конкретне явище, або сукупність явищ, при настанні яких проводяться виплати із наперед створеного ...
...між дискреційною та не дискреційною фіскальною політикою? 67. Що розуміють під поняттям «бідність»? Тестові завдання 1. Збільшення урядом України мита на споживчі товари, що ввозяться, може ...
1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби діяльності спільних підприємств 6.8 Організація міжнародної торгівлі інжиніринговими послугами 7.8 Єдиний внутрішній ринок Європейської співдружності 8.8 Сутність фіскальної політики 9.8 Експортний тариф 10.8 Авіаперевезення 11.8 Міжнародна міграція капіталу 12.8 Основні тенденції міжнародних валютно кредитни...
ВПЛИВ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ НА ФІСКАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ......................................17 2.1. Роль податку на додану вартість у забезпеченні фінансування державних видатків.......................................................................................................................
Фіскальна ефективність плати за землю в Україні.........................................21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ..................................................................................................................24 3.1.
Фіскальна політика держави. Її мета і види Завдання 3. Підтвердіть або спростуйте наведені твердження та обґрунтуйте свою позицію: 1.
Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб............................26 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ..............................................................................31 3.1.
Оцінка фіскальної ефективності місцевих податків та зборів.......................24 РОЗДІЛ 3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ......................................
Мито як фіскальний інструмент РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1. Непряме оподаткування як пріоритетний напрям в адаптації податкового ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.