Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 287 за запитом художньої

...використання мультимедійних технологій на уроках художньої культури в загальноосвітній школі 1.1. Методичні засади дослідження мультимедійних технологій 1.2. Використання комп'ютерних інформаційних технологій у педагогічній діяльності вчителя на уроках художньої культури 1.3.
Теоретичні основи інтеграції на уроках художньої культури 1.1. Поняття та історія інтеграції 1.2. Інтегративне виховання учнів загальноосвітніх шкіл при вивченні художньої культури Розділ 2.
Загальна характеристика опрацювання художнього твору на уроках читання в 3 4 класах 1.1. Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Художня праця як засіб розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Художня праця як засіб естетичного виховання дошкільників 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ШКОЛІ 1.1. Проблеми аналізу художнього твору на уроках світової літератури в школі.
У процесі аналізу художнього твору реалізується виховна функція літератури, зо¬середженість на змісті художнього твору відповідає головній меті. Найбільш недослідженими на су¬часному етапі ...
Теоретичні основи епіграфу у художньому творі 1.1. Поняття епіграфу у художньому творі 1.2. Роль епіграфу у вираженні концепту художнього твору 1.3.
Теоретико методологічні основи художньої праці як засобу естетичного розвитку дітей дошкільного віку 1.1. Особливості художньої праці дітей дошкільного віку 1.2.
Характеристика художнього конфлікту у творі І. Карпенка Карого "Хазяїн" 1.1. Основні конфлікти і тема п'єси І. Карпенка Карого "Хазяїн" 1.2. Загострення художніх конфліктів Розділ 2. Комедія І.
...ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Аналіз феномену словесна творчість 1.2. Шляхи і методи формування словесної творчості у старших дошкільників 1.3. Художня література як засіб формування словесної ...
Методика роботи над художнім твором 1.2. Особливості побудови занять з дітьми із вадами зору 1.3. Складання розповіді роздуми як різновид роботи над художніми творами Розділ 2.
Художня творість Аристофана 2. Ідейно художні особливості комедії Аристофана „Вершники” 3. Ідейно художні особливості комедії „Мир” 4.
Художня творість Аристофана 2. Ідейно художні особливості комедії Аристофана „Вершники” 3. Ідейно художні особливості комедії „Мир” 4.
Характеристика Коломийської дитячої художньої школи. 2.2. Виховний потенціал образотворчого мистецтва. 2.3 Структура дитячої художньої школи та особливості навчального процесу. 2.4.
Дитяча художня школа як один з факторів формування світосприйняття у дітей 2.1. Виховний потенціал образотворчого мистецтва 2.2. Структура дитячої художньої школи та особливості навчального процесу ...
Методика роботи над художнім твором 1.4. Складання розповіді роздуми як різновид роботи над художніми творами Розділ 2. Методика ознайомлення дошкільників з вадами зору ...
Характеристика художніх виробів палеолітичної доби 1.1. Особливості вивчення палеолітичного мистецтва 1.2. Техніка, стиль і тематика палеолітичних художніх виробів 2.
Внутрішня будова художньої культури. Мистецтво як центральна ланка художньої культури ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Теоретичні засади театралізації як складової художньої дидактики в системі мистецької освіти 1.1. Поняття та види театралізації 1.2. Історичні аспекти генезису театралізованих дійств Розділ 2.... Особливості театралізації як як складової художньої дидактики в системі мистецької освіти 2.1. Театралізовані дійства як засіб розвитку особистості дитини 2.2.
Теоретичні засади театралізації як складової художньої дидактики в системі мистецької освіти 1.1. Поняття та види театралізації 1.2. Історичні аспекти генезису театралізованих дійств Розділ 2.... Особливості театралізації як як складової художньої дидактики в системі мистецької освіти 2.1. Театралізовані дійства як засіб розвитку особистості дитини 2.2.
ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ ЗБІРКИ “САД НЕТАНУЧИХ СКУЛЬПТУР” 2.1 Тематика та художні особливості поезій збірки. 2.2 Художній аналіз поем, які ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСТВА В ХУДОЖНЬОМУ ТА НЕ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТАХ 2.1. Текст як продукт знакової діяльності автора 2.2. Особливості вираження авторства в художньому та ...
Франка РОЗДІЛ ІІІ ХУДОЖНІЙ ЧАС І ПРОСТІР ДРАМАТУРГІЇ ІВАНА ФРАНКА 3.1. Дослідження художнього часу і простору у драматургії І.Франка 3.2.
Готика художнього світу письменника 1.1. Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства ... Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який примушує читацьке сприйняття невпинно рухатись між крайнощами серйозно трагічного або відверто іронічного тлумачення історії, ...
Готика художнього світу письменника 1.1. Літературно естетичні погляди Р.Л. Стівенсона 1.2. «Дитячий квітник віршів» та «Вересковий трунок»: світ дитинства ... Використання сукупності цих художніх засобів утворює своєрідний коливальний контур, який примушує читацьке сприйняття невпинно рухатись між крайнощами серйозно трагічного або відверто іронічного тлумачення історії, ...
...культури: побутова, політична, правова, технічна, художня та інші. 2. Заповнити тематичну таблицю З 1932р. – від створення єдиної Спілки архітекторів СРСР починається новий етап розвитку радянської архітектури....реалізму”, що охопив усі сфери художньої культури. Заклики до створення мистецтва й архітектури “народних за формою та соціалістичних за змістом” призвели до штучної монументально ретроспективної орієнтації ...
Постать Мазепи в контексті української художньої літератури ХVІІ ХVIII ст 4. Постать Івана Мазепи на історико літературному тлі ХІХ ст 5. Акценти трактування iсторичної постаті Івана Мазепи в сучасній українській художній літературі Висновок Список використаної літератури
Основні художні мотиви у поетичній творчості О. Лятуринської 2.1. Осінь як поетичний міф у ліриці Оксани Лятуринської 2.2. Художня трансформація біблійного мотиву руїни в ...
Основні художні мотиви у поетичній творчості О. Лятуринської 2.1. Осінь як поетичний міф у ліриці Оксани Лятуринської 2.2. Художня трансформація біблійного мотиву руїни в ...
...у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”. 1.2. Організація декоративно ужиткової творчості Розділ 2. Методика проведення уроку з образотворчого мистецтва у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”.
...СЕМАНТИЧНІ АД’ЄКТИВНІ СИНОНІМИ В ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО……………………… 15 2.1. Основне значення ад’єктивної синонімії у мові художнього твору… 15 2.2.
Драматургія письменника РОЗДІЛ 3 ХУДОЖНІЙ ЧАС І ПРОСТІР У П’ЄСІ І.Я. ФРАНКА «ТРИ КНЯЗІ НА ОДИН ПРЕСТОЛ» 3.1.... Дослідження художнього часу і простору у «Три князі на один престол» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
Котляревського РОЗДІЛ ІІІ ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ «ЕНЕЇДИ» І. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 3.1. Образи, національний дух спадщини “Енеїди” І.Котляревського 3.2 Художні особливості «Енеїди» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
ІДЕЙНО ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ «ОРУНОКО АБО ІСТОРІЯ ЦАРСТВЕННОГО РАБА» АФРИ БЕН...............................22 2.1. Барочні і класицистичні тенденції в романі «Оруноко».......................... Ідейно художня специфіка образу оповідача в «Оруноко»..................30 2.4. Особливості природи трагічного і специфіка конфлікту в романі.......33 ВИСНОВКИ..........................................................................................................
1. Художня реальність в сучасній Україні. 2. Заповнити тематичну таблицю Близьким до кубізму був ...
Вступ Художня реальність в сучасній Україні. Висновки література
1. Художня творчість епохи Ренесансу 1.1. Особливості культури європейських країн, які наклали відбиток на ...
Вступ 3 1. Життєвий та творчий шлях Генріха Гейне 5 2. Художні особливості та соціальна проблематика в ...
Вступ Розділ 1. Природа новелістичної творчості О’генрі. Особливість авторського мислення 1.1.... Втілення художніх замислів о’генрі 2.1. Тематичний діапазон творів 2.2. Герої новел О’Генрі 2.3.
Вступ Розділ 1. Епоха барокко в європейському мистецтві 1.1. Поняття про барокко та формування стилю 1.2.... Особливості художнього стилю 2.1. Стиль Барокко в архітектурі і скульптурі 2.2. Основні принципи стилю Висновки Список літератури
1. Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності 2. Мистецтво – художня форма відображення життя 3.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. САКРАЛЬНА ЛЕКСИКА В ЛЕКСИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 5 1.1.... ВИКОРИСТАННЯ САКРАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 14 2.1. Стилістичні функції сакральної лексики у ліриці Ліни Костенко 14 2.2.
1. Поняття романтизму та його головні ідеї 2. Епоха романтизму в європейськiй культурi 3. Романтизм в Україні та його естетика 4. Художня практика музичного романтизму Список літератури
Вступ Види культури: побутова, політична, правова, технічна, художня та інші. Висновки Література
Вступ Розділ І. Cловотвір як лінгвістична дисципліна і предмет її досліджень. 1.1 Поняття про словотвір та його основні ... Дослідження словотворчих процесів на матеріалі художнього тексту Висновки Список використаних джерел Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3
Вступ 1. Історичні витоки культури українського народу 2. Ідеї національної волі в художньому доробку Лесі Українки. 3.
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 6 1.1. Поняття еквівалентності та адекватності перекладу 6 ...ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТРАСФОРМАЦІЙ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ Е. ПО) 46 2.1. Міжмовні трансформації як засіб досягнення перекладацької еквівалентності 46 2.2.
Вступ 1. Образотворче мистецтво Китаю 2. Китайське прикладне мистецтво 3. Декоративно ужиткове мистецтво Китаю Висновки Список літератури
Вступ Важливою частиною культурного життя людей є відвідування музеїв, які значно розширюють знання людини про мистецтво.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.