Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 124 за запитом централізовані

...державного архіву області та здійснення централізованого обліку документів наф 2.1. Поняття «обліковий документ». Основні облікові документи, їх цільове призначення. Загальні вимоги до ведення облікових документів ... Організація і ведення централізованого державного обліку у зоні комплектування держархіву області 2.5. Ведення централізованого державного обліку НАФ Держкомархівом України Розділ 3.
Використання матеріалів централізованої каталогізації у ХХ столітті. 2. Централізоване каталогізування: нереваги та недоліки. 3. Рекомендації щодо вдосконалення існуючої технології каталогізації. 4.
Вступ 1. Аналіз централізованого і децентралізованого підходу 2. Ключові принципи децентралізації державної служби 3.
В роботі на основі даних Законів України «Про ... В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в розрізі адміністративно територіальних одиниць. Згаданий аналіз здійснювався в наступній послідовності: 1) підрахувано суми власне видатків; 2) ...
...її контроль та ревізія в централізованій бухгалтерії управління освіти 2.1 Організаційно економічна характеристика ЦБ № 2 управління освіти 2.2 Підготовчий етап складання річної фінансової звітності Централізованої бухгалтерії управління освіти 2.3 ...
...інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників Question 6 Державне підприємство являє собою організаційно правову форму підприємства, заснованого на приватній власності. a....інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d.
...інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників d. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства Question 6 Державне ...інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників c. об'єднання юридичне та економічно самостійних підприємств різних галузей народного господарства d.
Сполучення централізованого і локального регулювання суспільних відносин у сфері праці 2.2. Сполучення договірного, рекомендаційного й імперативного способів регулювання 2.3....частиною методу трудового права було централізоване регулювання, тепер значної ваги набувають місцеві норми. Так, в локальних актах (трудових договорах), що приймаються за згодою сторін, затверджуються графіки ...
централізовані та децантрелізовані d. Правильної відповіді тут не вказано e. локальні, багаторівневі, розподілені Question 22 Інформаційна процедура це — a.... децентралізована, централізована, змішана d. технологічна, децентралізована, централізована e. технологічна, відокремлена, змішана Question 37 Об’єктами організації контролю в діяльності внутрішньогосподарських підрозділів є: ...
централізовані та децантрелізовані e. локальні, багаторівневі, розподілені Question 22 Інформаційна процедура це — a. розробка комплексу інформаційних систем для автоматизації обліку b.... децентралізована, централізована, змішана b. технологічна, децентралізована, централізована c. Правильної відповіді тут не вказано d. функціональна, відокремлена, змішана e.
Якою державою є Франція: А централізована унітарна держава; Б децентралізована унітарна держава; В регіоналістська держава; Г відносно централізована унітарна держава. Обґрунтуйте свою відповідь.
наявність централізованого опалення c. рівень теплового та електромагнітного випромінювань d. наявність холодної та гарячої води e. розмір житлової площі на людину f.... наявність централізованого опалення b. розмір житлової площі на людину c. рівень теплового та електромагнітного випромінювань d. рівень розвитку громадського транспорту e.
...в місцях його мешкання через централізовані (пріоритетно) або нецентралізовані системи питного водопостачання. Джерелами централізованого водопостачання є поверхневі води, частка яких в загальному об'ємі водозабору складає ...
...відносин із формування й використання централізованих і децентралізованих фондів, які необхідні для фінансування непередбачених потреб суспільства та його членів, відшкодування шкоди, яка виникла в наслідок стихійного ... Здійснюється шляхом формування централізованих страхових фондів з внесків роботодавців, працівників та держави. Фонди створюються для певних видів соціальних випадків, що регулюються соціальною політикою держави ...
...чинного законодавства, та положення про централізовану бухгалтерію. При веденні бухгалтерського обліку використовують меморіально ордерну форму обліку. Синтетичний облік при цій формі ведуть в книгах.... Централізовано від Департаменту ветеринарної медицини надходить в кожний район, зокрема район, щорічний план майбутніх надходжень на позабюджетний рахунок коштів, які отримуються ...
...кошти, якими його наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом....з делегуванням ними окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації. 2. У сфері господарювання дотація – це: А) відплатна та зворотна допомога, яка ...
Розроблення нових видів продукції централізоване, тому дублювання зусиль практично зведене до мінімуму. Завершені розробки керівництво компанії пропонує до впровадження своїм підрозділам і може вимагати від ...маркетингу децентралізоване, а з фінансів — централізоване
...житлових приміщень теплопостачаючими підприємствами при централізованому теплопостачанні і як результат, корекція температури житлових приміщень за допомогою газових плит. Відсутність централізованого гарячого водопостачання спричиняє використання газу для ...
...ресурсів підприємницьких структур; фінансових ресурсів централізованих фондів 2. Зробити аналіз фінансових ресурсів держави 3. Скласти довідку про розподіл створюваних у державі фінансових ресурсів Розподіл створюваних у ...8,01 3265562 Фінансові ресурси централізованих фондів 138652 7,06 652326 13,22 906236 Розподіл створюваних у державі ресурсів у розрізі суб'єктів володіння і розпоряджання ...
Склад, призначення, доходи та видатки централізованих місцевих бюджетів в Україні 2. Склад призначення, доходи та видатки децентралізованих місцевих бюджетів в Україні 4.
Централізовані перевезення 3. Інтермодальні перевезення Список використаної літератури
Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів ...
Система централізованих фондів цільового призначення в Україні 3. Фондова біржа, її функції Література
Централізоване керування Розділ 2. Проектування системи ewsd 2.1. Загальна xapaктеристика EWSD 2.2 Розробка структурної схеми EWSD 2.3 Розрахунок ...
Централізоване керування Розділ 2. Проектування системи ewsd 2.1. Загальна xapaктеристика EWSD 2.2 Розробка структурної схеми EWSD 2.3 Розрахунок ...
...що доставка цукру буде здійснюватися централізовано рівними партіями в кожну декаду місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання цукру до магазинів, зробіть висновок, який магазин краще обслуговується оптовим ...
...такі підходи до прийняття рішень: централізований, децентралізований, груповий, система участі, демократичний. 2. Вірно чи невірно? До ризику особистість стимулюють такі якості, як наполегливість, акуратність, відповідальність. 3.
...що доставка цукру буде здійснюватися централізовано рівними партіями в кожну декаду місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання цукру до магазинів, зробіть висновок, який магазин краще обслуговується оптовим ...
...що доставка цукру буде здійснюватися централізовано рівними партіями в кожну декаду місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання цукру до магазинів, зробіть висновок, який магазин краще обслуговується оптовим ...
...що доставка цукру буде здійснюватися централізовано рівними партіями в кожну декаду місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання цукру до магазинів, зробіть висновок, який магазин краще обслуговується оптовим ...
Види і правовий режим централізованих позабюджетних цільових фондів. 3. Напрями вдосконалення функціонування цільових позабюджетних фондів держави. Література: 1. Бюджетний кодекс України.
...що доставка цукру буде здійснюватися централізовано рівними партіями в кожну декаду місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання цукру до магазинів, зробіть висновок, який магазин краще обслуговується оптовим ...
Централізовані та децентралізовані публічні фінанси. Література: 1. Білінський Д.О. Про фінанси як системне поняття / Д.О.Білінський // Право і суспільство.
...що доставка цукру буде здійснюватися централізовано рівними партіями в кожну декаду місяця. Розрахуйте коефіцієнт рівномірності постачання цукру до магазинів, зробіть висновок, який магазин краще обслуговується оптовим ...
Методична робота централізованої системи публічно шкільних бібліотек (ЦСПШБ). Список використаної літератури.
Централізоване регулювання трудових відносин між фізичними особами 2.2. Договірне регулювання трудових відносин за участю фізичних осіб – роботодавців Висновки до розділу ...
...обробки розрізняють інформаційні системи: а) централізовані, децентралізовані, колективного використання; б) державні, територіальні, галузеві; в) інформаційно пошукові, інформаційно довідкові; г) для галузевих рішень; ґ) для підприємницьких рішень.
...судова система характеризується: А – єдиною централізованою системою судів на чолі з Верховним судом; Б – існуванням безлічі спеціальних судів із своїми вищими судами; В – поділом повноважень суддів ...
...у трьох формах: фонди самострахування; централізоване страхове забезпечення; колективні страхові фонди. Самострахування ґрунтується на індивідуальній відповідальності й полягає в тому, що кожна юридична і фізична особа ...
Принципі оптимального поєднання централізованого і локального правового регулювання 29 2.3. Принцип соціального партнерства і договірного встановлення умов праці 33 2.4.
...ять основних відділень, які виконують централізовано деякі види діяльності, такі як аналіз, бухгалтерський облік, оподаткування та планування бізнесу. «Дженерал Електрик Кредит» має декілька відділень, які виконують ...
...судова система характеризується: А – єдиною централізованою системою судів на чолі з Верховним судом; Б – існуванням безлічі спеціальних судів із своїми вищими судами; В – поділом повноважень суддів ...
...стернове, автоматичне, колективне, дистанційне, організаційне, централізоване. 4. Визначте спосіб і форму ступенювання наведених прикметників: найважливіший, оперативніший, найменш ініціативний, більш уважний, найнебезпечніший. 5. Складіть пояснювальну записку.
Централізовано планова 9 14. Сутність і ознаки змішаної економіки. 9 16. Натуральна (традиційна) та товарна форми організації виробництва. 10 17.
...значні кошти на капіталовкладення з централізованих джерел, завдання фінансування реальних інвестицій у вітчизняній промисловості виконують, насамперед, внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування.
...державних органів управління, відмова від централізованого планування. Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст.
...державних органів управління, відмова від централізованого планування. Наведене обумовило необхідність реформування соціально трудових відносин на всіх рівнях. У західних країнах з розвинутою ринковою економікою XX ст.
Якщо в економіці, що централізовано планувалась, свобода в маніпулюванні ресурсами, їх відшкодування була достатньо обмежена, а підприємства були поставлені в жорсткі рамки і не могли ...
Що дозволить збереження централізованого розроблення норм праці? 3. Яка роль міжгалузевих і галузевих норм праці? 4. В чому полягає науково методичне забезпечення суб ’ єктів ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.