Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-40 з 40 за запитом цивільно-договірних

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОГОВІРНОЇ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 1.1. Сутність договірної цивільно правової відповідальності…………….....7 1.2. Функції та принципи договірної цивільно правової відповідальності.... ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ДОГОВІРНОЇ ЦИВІЛЬНО ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 2.1. Загальні умови виникнення договірної цивільно правової відповідальності…………………………………………………………….……38 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………...………..…….4 РОЗДІЛ 1. Розкриття суті договору в літературі та законодавстві...……………..7 1.1.
...солідарна відповідальність); по четверте, до цивільно правової відповідальності можуть притягуватись треті особи, які участі у правопорушенні не брали (...відповідальність). У кримінальному праві такого не допускається; по п'яте, учасники договірних цивільно правових відносин можуть встановлювати розмір ...
Функції цивільно правової відповідальності...................................................13 2.2. Види договірної відповідальності.....................................................................16 2.3. Форми цивільно правової відповідальності за невиконання зобов’язань....
Види цивільно правової відповідальності за порушення зобов’язань Розділ 2. Поняття договірної та позадоговірної відповідальності 2.1. Договірна відповідальність 2.2. Недоговірна відповідальність Розділ 3. Форми цивільно правової відповідальності Висновки Список використаної ...
Загальні риси цивільно правових відносин в сфері обслуговування……………………………………………...12 1.3. Місце договорів з надання послуг (обслуговування) в договірній системі цивільного права …………………….
Стан цивільно правового регулювання страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні та основні напрямки його розвитку та вдосконалення……………………………………………………………………....21 2.1. Нормативно правове забезпечення ...при здійсненні космічної діяльності в Україні………………………………………………………………...21 2.2. Основні шляхи вдосконалення страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні…………………………………………………………….…..27 Розділ III. Особливості договірно правового регулювання відносин з ...
...виконання традиційно розглядалися як основні цивільно правові засади виконання зобов'язання. Однак єдиної думки щодо співвідношення цих принципів у літературі не склалося....виконання — це складова реального виконання. На його думку, реальне виконання договірних зобов'язань охоплює належне виконання ...
Визначення та основні елементи цивільно правового договору 2.2. Зміст договору 3. Види та форма договорів 3.1. Класифікація договорів 3.2....майна через аукціони, конкурси, біржі тощо). Дедалі більшого поширення набуває договірний порядок створення нових комерційних структур ...
Сутність договірної та цивільно правової відповідальності……………..….26 3.2. Особливості відповідальності виконавця за договором на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та ...
...1)Визначення та основні елементи цивільно правового договору; с 2)Зміст договору. с ІІІ.Види та форма договорів с 1)Класифікація договорів; с 2)Форма ...майна через аукціони, конкурси, біржі тощо). Дедалі більшого поширення набуває договірний порядок створення нових комерційних структур ...
...пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором лізингу. Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно правової відповідальності за договором поставки.
Поняття цивільно правового захисту …………………………………… 21 1.3.Загальна характеристика способів захисту права власності …………… 27 Розділ ІІ. Основні речово правові засоби захисту ...3.1.2. Позови при відшкодування шкоди …………………………………….. 68 3.2. Договірні зобов’язально правові способи захисту ...
...пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін за договором купівлі продажу житла та її правові наслідки. ...слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно правової відповідальності за договором купівлі ...
Цивільно правова відповідальність за порушення умов кредитного договору. Висновки. У першому пункті автор повинен дати поняття та загальну характеристику ...договору та визначити його місце в системі договірних зобов’язань. Слід пом’ятати, що кредитний договір насамперед є цивільно правовим договором, а з іншої ...
Поняття цивільно правової відповідальності 15. Види договірної відповідальності 16. Підстави відповідальності за порушення умов договору 17. Поняття та способи припинення зобов'язань ...
...теми, необхідно системно дослідити сутність цивільно правової відповідальності як інституту цивільного права і одночасно як різновиду юридичної відповідальності. Слід торкнутися різних позицій, які склалися з ...У межах цього ж питання необхідно висвітлити що є підставою цивільно правової відповідальності і визначити загальні ...
Цивільно правова відповідальність залізниці за порушення умов договору перевезення вантажу залізничним транспортом. Висновки. У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику ... Важливе значення для договірних правовідносин має спосіб укладання договору (договір приєднання, типовий договір і т.інше). При висвітлені п’ятого пункту плану слід детально ...
Правове регулювання відповідальності за невиконання договірних зобов’язань по передаванню майна у користування 3.1. Поняття та зміст цивільно правової відповідальності за порушення зобов’язань з ...
Цивільно правова відповідальність сторін за порушення умов договору будівельного підряду. Висновки. У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору будівельного ...Цивільного кодексу вагома роль надається договірному регулюванню цих правовідносин. У другому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору будівельного підряду.
тільки колективно договірний Question 5 Чи поширюються норми інститутів робочого часу, часу відпочинку, оплати праці, дисципліни праці на осіб, які працюють за трудовими угодами цивільно правового характеру. a. так b.
Загальна характеристика цивільно правового статусу держави…………...17 2.2. Майнові відносини держави, що виникають з права власності держави….24 2.3. Договірні відносини за участю держави……………………………………..
ЕЛЕМЕНТИ КОНФЛІКТУ: Об’єкт конфлікту – договірні або ж зобов’язальні відносини, що лежать у площині цивільного права та підлягають врегулюванню відповідно до норм Цивільного кодексу України, Цивільно процесуального кодексу України, відповідних Законів ...
...надати визначення представництва як організаційного цивільно правового відношення, його суб’єктів та змісту. При відповіді на друге питання необхідно розглянути окремі види представництва, а саме – законне (обов’язкове), добровільне (договірне), і представництво, що виникає на ...
Цивільно правова відповідальність як засіб забезпечення виконання зобов'язань.....57 3. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.....66 4. Іпотека........ Учасники договірних правовідносин, пов'язаних із перевезеннями вантажу, пасажирів і багажу.....349 3. Договір перевезення пасажира та багажу.....355 4.
У чому полягає цивільно правова відповідальність? 6. Дайте характеристику суб’єктам і об’єктам цивільних правовідносин. 7. На основі Цивільного кодексу України ...загальну характеристику окремим видам договорів, зокрема, тим, які найчастіше зустрічаються на практиці. 8. Що таке заповідальний відказ? 9. Додайте договірні зобов ’ язання до вищезазначених у ...
У чому полягає цивільно правова відповідальність? 6. Дайте характеристику суб»єктам і об ’ єктам цивільних правовідносин. 7. На основі Цивільного кодексу України ...загальну характеристику окремим видам договорів, зокрема, тим, які найчастіше зустрічаються на практиці. 8. Що таке заповідальний відказ? 9. Додайте договірні зобов ’ язання до вищезазначених у ...
...було обумовлено: ліберальним підходом колективно договірним підходом підходом виробничого плюралізму Question 8 Одним із головних критеріїв типологічної класифікації національних систем трудового права є: валовий внутрішній ...в Конституції: Норвегії Іспанії Данії Question 5 В Італії колективно договірні відносини регулюються положеннями: Цивільного Кодексу ...
...щодо позовної давності, складають самостійний цивільно правовий інститут, який є однією із складових загальної частини цивільного права. У матеріальному розумінні право на позов — це право ...стимулює їх до активності в здійсненні належних їм прав, зміцнює договірну дисципліну, сталість господарських відносин.
...договір» займає центральне місце в цивільно правовій доктрині та юридичній практиці. Договір в більшості випадків асоціюється зі сферою приватного права, де сторони мають можливість врегулювати ...займався В.І. Дрішлюк у своїй дисертаційній праці «Публічний договір (цивільно правовий аспект)».
Страхування цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 87. Поняття, зміст і загальна характеристика договору доручення. 88....язки подружжя по утриманню. 126. Загальна характеристика майнових правовідносин подружжя. Договірні відносини подружжя. Види договорів подружжя.
абсолютні Question 10 Види цивільно правових відносин за характером поведінки зобов'язальної сторони: a. абсолютні b. активні c. пасивні d....майнові відносини d. особисті немайнові відносини Question 2 Особливості методу цивільно правового регулювання виявляються у: a.
Форми цивільно правової відповідальності за невиконання зобов'язань.....332 7. Підстави для звільнення від відповідальності.....333 Розділ V....засобів забезпечення виконання зобов'язань.....585 Розділ VIII. Окремі види договірних зобов'язань.....589 Підрозділ І.
...умов, при обов'язковому страхуванні цивільно правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, страхове відшкодування починає зменшуватись? Задача № 1 Розрахуйте для страхувальника у віці 40 років, ...юридичні особи (їх майно), які не пов’язані зі страхувальником договірними зобов’язаннями (в тому числі ...
...риса не відноситься до колективно договірного методу правового регулювання праці: А) має більший динамізм; Б) сприймає і враховує локальну специфіку; В) має більш широку сферу ...країнах: А) добровільність; Б) платність; В) рівноправність сторін; Г) різновид цивільно правового договору найму послуг; Д) ...
...риса не відноситься до колективно договірного методу правового регулювання праці: А) має більший динамізм; Б) сприймає і враховує локальну специфіку; В) має більш широку сферу ...країнах: А) добровільність; Б) платність; В) рівноправність сторін; Г) різновид цивільно правового договору найму послуг; Д) ...
...61 ЦК України, є традиційним цивільно правовим договором, регулювання якого за останній час не зазнало істотних змін. Законодавство та підприємницька практика розрізняють декіль¬ка різновидів ...95; 21. Ярошевська Т. «Права та обов’язки суб’єктів договірних відносин»//«Право України» №3 2006 ...
...своїх ризиків страховику, що на договірній основі компенсує нанесений його клієнту збиток зі страхового фонду, створюваного страховиком зі страхових платежів клієнтів, що вступили з ним ...страховому праві страховий продукт – це: a. Страховий поліс b. комплекс цивільно правових відносин по захисту майнових ...
...складанні вирішальну роль відіграють конкретні договірні умови, які сторони, керуючись принципом свободи договору, включили до його тексту; основними є правові вимоги, що пред'являються до ...в результаті дослідження даної теми, надані рекомендації щодо удосконалення механізму цивільно правового регулювання заставних відносин.

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.