Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 354 за запитом цінних

...ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ……………6 1.1. Економічна сутність, місце і роль фінансових посередників на ринку цінних паперів……………………………………………………………….6 1.2.
Місце фондової біржі на ринку цінних паперів Тестове завдання 1. Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, — це: ...з організації торгівлі на ринку цінних паперів; г) розрахунково клірингова діяльність. д) діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 11.
Поняття та класифікація цінних паперів і операцій з ними 1.2. Основи аудиту цінних паперів Розділ іі методика аудиту цінних паперів 2.1.
Теоретичні аспекти формування портфелю цінних паперів банку 1.1. Загальна характеристика портфелю цінних паперів банку 1.2. Принципи формування банківського портфеля цінних паперів 1.3 ...
...діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів Тести (варіант ІІІ) 1. За яких умов не оподатковується виплата дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, під ...розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності? а) так; b) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає ...
...розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності? а) так. б) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає ... Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування іменних цінних паперів; б) ...
...розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності? а) так; b) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає ... Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування іменних цінних паперів; b) ...
...розміщення та продажу за кошти цінних паперів, що емітовані суб'єктами підприємницької діяльності? а) так; b) ні. 6. Особлива операція емітента з цінними паперами, що передбачає ... Переведення іменних цінних паперів одного виду або форми випуску в інший вид або форму випуску визначається як: а) перегрупування іменних цінних паперів; b) ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ................................................................6 1.1. Поняття, класифікація та функції портфеля цінних паперів банку...............6 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 1. Суть та класифікація цінних паперів 1.2. Облік цінних паперів акціонерного товариства 1.3.
...засади становлення та розвитку ринку цінних паперів..........................................................................................................................6 1.1. Історія виникнення ринку цінних паперів.........................................................6 1.2. Сучасний стан ринку цінних паперів в Україні...............................................
...ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО КУПІВЛІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. 5 1.1. Цінні папери як інструмент фондового ринку 5 1.2. Диференційований підхід до формування портфеля цінних паперів 7 1.3.
...засади становлення та розвитку ринку цінних паперів..........................................................................................................................6 1.1. Історія виникнення ринку цінних паперів.........................................................6 1.2. Ринок цінних паперів як господарсько правова категорія.............................
Загальна правова характеристика ринку цінних паперів 1.1. Поняття ринку цінних паперів 1.2. Функції ринку цінних паперів 1.3.
Сутність, структура цінних паперів та їх управління 1.1. Місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці 1.2.
У сучасних умовах розвинений ринок цінних паперів є необхідним елементом ефективно функціонуючої національної економіки. Ринок цінних паперів на сьогодні є специфічною сферою ринкових відносин, де об’...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.....................................................................................................................6 1.1. Сутність та цілі випуску державних цінних паперів........................................6 1.2. Види державних цінних паперів.........................................................................
Поняття та правове регулювання цінних паперів. 1.2. Ознаки цінних паперів. 1.3. Класифікація цінних паперів, їх характеристика. Розділ 2.
...діяльності банків на ринку корпоративних цінних паперів………………………………………11 1.1 Фондовий ринок, як основа ринку корпоративних цінних паперів……………………………………………………….……11 1.2 Теоретичні аспекти банківської діяльності на ...
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОГО РИНКУ ДЕРЖАВИ 1.1. Ринок цінних паперів та його місце у фінансовій системі країни 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 1.1. Поняття та сутність цінних паперів 1.2.
ТЕОРЕТИЧНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ…………..6 1.1. Поняття та ознаки цінних паперів………………………………………….….6 1.2. Правове регулювання цінних паперів……………………………………..…13 РОЗДІЛ 2.
Механізм регулювання розвитку ринку цінних паперів та роль держави в цьому процесі 1.1. Необхідність та межі державного втручання у функціонування ринку цінних паперів…………………………6 1.2.
Аналіз сучасного стану ринку цінних паперів України..........................6 1.1. Обіг цінних паперів на фондовому ринку України...........................................6 1.2. Інфраструктура ринку цінних паперів..............................................................
Місце і роль ринку цінних паперів в сучасній ринковій економіці 2. Засади ефективності ринку цінних паперів та механізми його регулювання 3.
...СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6 1.1. Сутність ринку цінних паперів та принципи його функціонування 6 1.2.
...розвиток саморегулівних організацій на ринку цінних паперів. 2. Правові засади створення та діяльності саморегулівних організацій на ринку цінних паперів України. 3.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 6 1.1. Сутність ринку цінних паперів та принципи його функціонування 6 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи функціонування ринку грошей та цінних паперів 1.1 Виникнення, сутність і функції грошей 1.2 Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.3 Закони грошового ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи функціонування ринку грошей та цінних паперів 1.1 Виникнення, сутність і функції грошей 1.2 Історія розвитку грошового обігу в Україні 1.3 Закони грошового обігу та методи його регулювання Розділ 2 Аналіз функціонування ринку грошей та ці...
...Сутність та теоретичні основи ринку цінних паперів 6 1.1. Сутність ринку цінних паперів та принципи його функціонування 6 1.2.
...аналізу і сегментації на ринку цінних паперів 4. Особливості окремих видів маркетингових стратегій на ринку цінних паперів Список використаної літератури
...вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів. Відповіді респондентів на ці запитання наведені ...вивченні думки населення щодо ринку цінних паперів серед запитань анкети були самооцінка схильності до ризику та пріоритетність вкладання вільних коштів. Відповіді респондентів на ці запитання наведені ...
...АБО ЗБУТУ ПІДРОБЛЕНИХ ГРОШЕЙ, ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЧИ БІЛЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ЛОТЕРЕЇ………………………………………14 2.1. Об’єктивні ознаки виготовлення та ін. незаконних дій з метою збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї………………………………………………………………………….
Вступ 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності 2. Предмет злочину виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення ...або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї 3. Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочину. Кваліфікаційні ознаки виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ...
Види цінних паперів міжнародного ринку.......................................................6 3. Первинний та вторинний ринки цінних паперів..............................................7 4. Особливості функціювання міжнародного ринку облігацій.........................
1. Професійна діяльність на ринку цінних паперів 2. Види похідних фінансових інструментів, їх особливості Завдання Вексель на суму 167000 ...
Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому ...завдяки приватизаційним процесам, набуває ринок цінних паперів. Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, а й вивчення правових засад господарської, банківської діяльності.
Питання 1. Фінансовий контроль ................................................................ 3 Питання 2. Ринок цінних паперів ................................................................ 8 Питання 3. Словник: підприємництво ........................................................ 16 Список літератури ................................................................................... 17
Задача № 1 Комерційний банк "Козак" 01.10.XI року купив 500 акцій – 25 грн.... Які властивості цінних паперів використовуються? Задача № 2 Комерційний банк 13.03.XI р. купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 000 простих акцій по ...
ЗМІСТ Вступ...................................................................................................................................3 Розділ 1. Фондові індекси як показник стану ринку цінних паперів............................5 Розділ 2.
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 1.1 Економічне значення та види цінних паперів 1.2 Методи аналізу ...
Задача Під час спільного вживання спиртних напоїв Кіян розповів Саєнку та Науменку, що він був у гостях у Пилипенка і бачив там багато цінних речей.
Перелік умовних скорочень Вступ РОЗДІЛ 1. Правові засади діяльності на РЦП України 1.1.
Зміст Вступ.............................................................................................................................3 1. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства...........................5 2.
Задача № 2 Комерційний банк 13.03.06 р. купив у асоційованої компанії "Укррічфлот" 10 000 простих акцій по ...
Індивідуальна робота з предмеу "Інвестиційна діяльність" Вступ 1. Фонди операцій з нерухомістю на ринку фінансових послуг 2.
Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства 1.1. Суть інституту цінних паперів 1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів Розділ ...
Поняття цінних паперів згідно цивільного законодавства 1.1. Суть інституту цінних паперів 1.2. Особливості здійснення діяльності на ринку цінних паперів Розділ ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.