Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 276 за запитом цінової

Особливості формування цінової політики в магазині ……………………...5 1.1. Роздрібна ціна: суть, структура ……………………………………………………..5 1.2. Цінова політика в магазині ……………………………………………………….....6 Розділ 2.
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління ціновою та збутовою політикою фірми на зовнішньому ринку, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління ціновою та збутовою політикою фірми на ...
Теоретичні основи управління ціновою політикою підприємства 1.1. Сутність та функції цінової політики підприємства 1.2. Фактори, що впливають на цінову політику підприємства 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ………………………………………………………….6 1.1. Сутність та методи цінової політики на зовнішньому ринку………….6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 ...
Цінова стратегія підприємства 1.1. Поняття цінової стратегії 1.2. Види цінових стратегій 1.3. Управління ціновою стратегією фірми Розділ ІІ.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 10 1.1. Поняття ціноутворення та цінової політики 10 1.2. Аналіз факторів ціноутворення на продукцію підприємств 15 1....
Теоретичні основи цінової політики підприємства. 1.1. Економічна сутність ціни і цінової політики підприємства. 1.2. Характеристика факторів впливу на ціну продукції.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІН ТА ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність цін та цінових коливань 1.2. Причини коливання цін та значення інфляційних та дефляційних ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління ціновою політикою підприємства 1.1. Сутність процесу ціноутворення 1.2. Система і класифікація цін 1.3. Сутність та функції цінової політики підприємства Розділ 2 Аналіз ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІН ТА ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність цін та цінових коливань 1.2. Причини коливання цін та значення інфляційних та дефляційних ...
Сутність та функції цінової політики підприємства 1.5 Методологія аналізу цінової політики підприємства Розділ 2 Особливості ціноутворення на зат «любава» за 2005 – 2007 р.
Сутність та передумови цінової дискримінації 2. Види цінової дискримінації та їх практичне застосування Висновки Список використаних джерел
Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії Політика ціноутворення розроблення та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни, з метою отримання найбільшого прибутку ... Цінова політика
Економічна сутність еластичності та цінової еластичності попиту 5 1.2. Види та фактори цінової еластичності попиту 8 1.3. Поняття еластичності попиту та пропозиції на ...
3.1 Основні напрями цінової стратегії підприємства та основні його конкуренти................................................................................................... 3.2 Конкурентоспроможність продукції комбінату............................. 3.3 Аналіз змін цін і собівартість продукції комбінату.......................... Удосконалення управління ціновою політикою ВАТ “Запорізький металургійний комбінат “Запоріжсталь”…………........................................... ...
...Question 4 Перелічите важелі прямого цінового регулювання: a. межа торговельної надбавки b. межа нормативу рентабельності c. склад прямих витрат d. верхня абсолютна межа ціни e. цінові коефіцієнти Question 5 Державне регулювання ...
...Література Концептуальною основою особливостей формування цінової політики держави в перехідний період є розуміння ваги впливу специфіки ціноутворення за умов нового типу виробничих відносин, які створились з ...аналізуються й обґрунтовуються вирішальні аспекти цінової політики, що формується як результат трансформаційних процесів в економіці та розвитку стимульованого з боку держави підприємництва.
...2 Аналіз кредитних вкладень і цінової політики 2.3 Порядок установлення процентної ставки 2.4 Резюме Розділ 3. Шляхи вдосконалення дохідної бази ВАТ “Державний ощадний банк ...принадності ринкових сегментів 3.3 Цінова стратегія з урахуванням кредитного ризику 3.4 Резюме Висновок Література Ставка відсотка через свою економічну роль активно впливає на економіку.
Оптимізація цінової політики як один з методів збільшення прибутку на підприємстві 3.2. Максимізація прибутку підприємства 3.3....реально оцінити, чи сприяє використовувана цінова політика (в тому числі й розмір цін та їх зміни) зростанню прибутковості. Для цього ПП „Екватор” необхідно розробити шляхи вдосконалення ...
...3 Оцінка маркетингової товарної і цінової політики підприємства 1.4 Маркетингової політика комунікацій та розподілу Розділ 2 практичні аспекти управління маркетингом на підприємстві 2.1 Організаційно – ...Пропозиції щодо покращення товарної і цінової політики 3.2 Шляхи поліпшення комунікаційної політики та політики розподілення на підприємстві Висновок Список використаної літератури Додатки В умовах формування ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти маркетингової діяльності туристичної фірми 1.1 Товарна політика 1.1.2 Варіанти турпродукту 1.1.3 Диференціація продукту 1.1.4 Політика цін й умови продажу 1.1.5 Зміни цін 1.1.6 Модифікація цін 1.1.7 Надання знижок 1.2 Цінова політика 1.2.1 Формування цінової політики 1.2.2 Методи 1.2.3 Методика визначення ціни та форми обліку ...
Коефіцієнт цінової еластичності попиту показує: а) реакцію покупця на зміну ціни; б) ступінь зміщення кривої попиту внаслідок зміни доходів; в) нахил кривої ...держави над вищою освітою; в) цінової дискримінації; г) неефективного розподілу ресурсів у вищій школі 20. Середній продукт змінного фактора – це: а) загальний обсяг випуску продукції, який ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6 1.1. Сутність ціни як економічної категорії 6 1.2. Формування та види цінової політики підприємства 10 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 1.1 Роль цінового фактора у стратегії промислового підприємства 1.2 Методика формування цін 1.3 Методика визначення попиту ...
Маркетингова цінова політика підприємства та її аналіз 1.3. Вивчення та аналіз маркетингової політики комунікацій та розподілу Розділ 2.... Аналіз товарної та цінової політики тов ра "нато" 2.4. Аналіз маркетингового середовища 2.5. Аналіз політики комунікацій та розподілення рекламної агенції Розділ 3.
Цінова дискримінація, її сутність, види та наслідки для суспільства 2.1. Поняття цінової дискримінації, її ознаки 2.2.
...ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЙОГО ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ…………………………………………………………. 2.1. Загальна характеристика готельного комплексу «Україна»…………… 2.2. Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність готелю.... ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ГОТЕЛЮ «УКРАЇНА»………………………………………. 3.1. Оцінка економічної ефективності цінової політики готелю…………… 3.2. Формування цінової політики готелю «Україна» на сучасному ...
Розрахуйте коефіцієнти цінової еластичності попиту та занесіть їх у таблицю 2. Чому прийнято враховувати лише абсолютне значення коефіцієнта цінової еластичності попиту? 3.
...пунктів маркетинг плану: товарної політики, цінової політики, збутової політики, просування товару на ринок, організації сервісу. В даній роботі були розглянуті організаційні особливості ЗАТ «Черкаське пиво»: історія ... • цінова політика запропоновано встановити стандартні ціни, впровадити стратегію неокруглених цін, які роблять враження, що це знижені ціни, або що підприємство встановлює ...
...пунктів маркетинг плану: товарної політики, цінової політики, збутової політики, просування товару на ринок, організації сервісу. В даній роботі були розглянуті організаційні особливості КП пивзаводу «Богдан»: історія ... • цінова політика запропоновано встановити стандартні ціни, впровадити стратегію неокруглених цін, які роблять враження, що це знижені ціни, або що підприємство встановлює ...
...подальшого планування товарної, збутової й цінової політики. На українському ринку телефонних апаратів, де недавно практично безмежно господарював продукт бурштину PANASONIC (Японія), лідерами виступають іноземні корпорації....апаратів наведені в таблиці 1, цінові параметри в таблиці 2. Така методика надає можливість визначити більше привабливий товар для нашого ринку.
...прибутку значною мірою залежить від цінової політики підприємства. Цінова політика підприємства ВАТ «Канівський маслозавод» базується на принципі “орієнтації на ринок”, тобто рівень ціни встановлюється виходячи з ...
Оцінка маркетингової товарної і цінової політики підприємства 1.4. Маркетингової політика комунікацій та розподілу 1.5 Висновки 2. Практичні аспекти маркетингової діяльності оптово – роздрібного підприємства ...уваги потребує сьогодні комунікаційна та цінова політика. Асортимент магазину “Меблі” перевищує 800 найменувань товару за рахунок торгівлі меблевою фурнітурою, тому не має можливості вести облік вручну ...
Маркетингова цінова політика План 1. Цілі та суть цінової політики. 2. Фактори ціноутворення. 3. Етапи процесу ціноутворення. 4. Методи ціноутворення. 5.
Якщо б фірма змогла займатися ціновою дискримінацією, який би рівень прибутку вона мала? Відповідь: при звичайній ціновій політиці монополіст максимізуватиме свій прибуток при Q = 4 шт.
Сутність цінової політики і її роль в системі маркетингу. 2. Ціноутворення залежно від типу ринку. 3. Фактори, що визначають цінову політику. 4.
Аналіз кредитних вкладень і цінової політики банка призвів до висновку, що у банку відбувається зміна пріоритетів по відношен ню до галузевих сегментів....вкладень в співвідно шенні з ціновою політикою спостерігається перекладання ризику з клієнтів одних галузей на інші, що можна охарактеризувати як ціно ву дискримінацію.
...попиту перевищує 1; б) коефіцієнт цінової еластичності попиту перевищує 1; в) коефіцієнт цінової еластичності попиту є від'ємним; г) коефіцієнт перехресної еластичності попиту не перевищує 1.
Цінові індекчи: індекс споживчих цін та індекс дефлятор ВВП. 6. Базова модель "AD AS": поняття, структура сукупного попиту та його фактори.... Зв’язок показників цінової еластичності попиту та доходу. 14. Еластичність пропозиції, фактори еластичності пропозиції та методика розрахунку. 15. Поняття перехресної еластичності.
...його потенціалу з врахуванням ефективності цінової політики на ринку. Конкурентоспроможність підприємства тісно пов'язана з конкурентоспроможністю продукції, яка розглядається як комплекс технічних і економічних переваг, що ...стосовно рівня ціни при розробці цінової стратегії і тактики. Важливим моментом при дослідженні взаємозв'язку ринкової ціни та поведінки споживачів є орієнтація на їхні запити і ...
...першій групі витрати зменшилися завдяки ціновому чиннику на 20,44 коп і збільшилося в наслідок підвищення собівартості одиниці продукції на 25,21коп та зміни структури на ...групі витрати зменшилися за рахунок цінового та структурного чинників, відповідно на 0,20 коп та на 15,07 коп, збільшилося завдяки збільшенню собівартості на 0,27 коп.
ціновою дискримінацією c. демпінгом d. клірингом Question 5 Балів: 1 На монопольному ринку: Виберіть одну правильну відповідь a....Question 8 Балів: 1 Застосування цінової дискримінації можливе в умовах: Виберіть одну правильну відповідь a. досконалої конкуренції b. монополістичної конкуренції c. олігополії d.
1. Визначте поняття: ціновий лідер, монополістична конкуренція, граничний дохід, закон пропозиції, довгостроковий період 2. Теоретичне питання. Виробнича функція з двома змінними. Ізокванта, її властивості....доцільною,зважаючи на те, що цінова еластичність попиту на Італійські тури дорівнює – 1, на Турецькі – 3, на Єгипетські – Обчисліть, як зміниться сукупний дохід туристичної агенції у ...
Цінова політика підприємств промислового ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання товару Оцінити доцільність ... Дослідження впливу цінового фактора на динаміку попиту, проведені службою маркетингу, визначили еластичність попиту від ціни на рівні Е = 2,2.
Які види цінових стратегій Ви використовуєте на міжнародному ринку? 2. Назвіть основні напрямки цінової підтримки експорту українських товарів 3.
Державне регулювання цінової політики бібліотек 2.1. Бібліотечний маркетинг 2.2. Цінова політика бібліотеки 2.3. Конкурентоспроможність бібліотеки Розділ 3.
...змінюється сукупний попит під впливом цінових факторів? Покажіть криву сукупного попиту 50. Яку фіскальну політику має проводити держава в період економічного спаду?... У результаті цінового шоку короткотермінова крива сукупної пропозиції піднялася до рівня Р = 1,25. Які координати точки короткотермінової рівноваги після шоку?
...на товар X ;а різних цінових рівнів Ціна, грн. 1,8 1,5 1,2 0,9 Обсяг, од. 20 30 40 Сукупний дохід 36 45 48 ...спожила 100 кг м’яса Цінова еластичність попиту на м'ясо дорівнює –0,8; еластичність попиту на м'ясо за доходом становить +1; перехресна еластичність попиту між ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.