Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 559 за запитом цін

Зміст, функції і види цін. 1.1.Економічний зміст і функції цін. 1.2. Види цін. 2. Характеристика діяльності Тлумацького торгового кооперативного підприємства «Прикарпаття». 3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН 5 1.1. Методологічні основи формування системи державного регулювання цін 5 1.2. Форми і методи державного регулювання цін 11 ...
Вступ Розділ 1 Статистика цін та тарифів 1.1. Види цін та організація їх статистичного спостереження 1.2. Динаміка цін і тарифів виробників товарів та ...
РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В ЕКОНОМІЦІ 2.1. Види цін та методи ціноутворення 2.2. Ціноутворення на ринках факторів виробництва 2.3.
1. Інвестиційна та структурна політика держави ……………………….. 3 1.1. Сучасний стан структури економіки України та заходи щодо її реформування ………… 3 ... Державна політика у сфері регулювання цін та інфляції…………….. 9 2.1. Державне регулювання цін ……………………………………... 9 2.2. Формування та реалізація антиінфляційної політики ………… 12 Література ………………………………………………………………….. 15
Конкурентна система: особливості формування цін та доходів 2.1 Поняття та принципи функціонування конкурентної ринкової системи 2.2 Особливості формування цін та доходів підприємств Розділ 3.
Показники рівня цін 2.1. Індекси цін 2.2. Інфлювання та дефілювання Висновок Література
Вступ Розділ 1. Монополія та ринкова влада 1.1.... Особливості становлення цін та визначення доходів підприємств в умовах монополії 2.1 Ціноутворення в умовах монополії 2.2 Формування доходів підприємств в умовах ...
...індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту; б) загальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту. Покажіть взаємозв’язок індексів. 94.
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Чутливість до цін у споживачів зростає в міру насичення ринку товаром даного виду: a. так b. ні Question 2 Ціноутворення окремого виробника на ... регіональними Question 3 У структуру цін якого типу продукції держава в першу чергу включає акциз? a. з еластичним попитом b. з абсолютно нееластичним попитом c.
стабільність цін і справедливий розподіл Question 4 Балів: 1 За яким критерієм визначається тип економічної системи? Виберіть одну правильну відповідь a.... Індексом споживчих цін c. Тим, чим можна пожертвувати заради придбання товару Question 9 Балів: 1 Назвіть основні властивості товару: Виберіть одну правильну відповідь ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни Розділ 2 практичні аспекти формування ціни на ват «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» ...досліджено суть, види та елементи цін, методичні підходи до їх формування та оцінки в умовах ринку; – розглянуто орга...
...виробництва, національного доходу і рівня цін" (цифри умовні) млрд 1123 1272 1458 1591 Ціна ринкового ...
Сутність цін та цінових коливань 1.2. Причини коливання цін та значення інфляційних та дефляційних процесів в Україні 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЦІН ТА ЦІНОВИХ КОЛИВАНЬ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність цін та цінових коливань 1.2. Причини коливання цін та значення інфляційних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 Передумови маркетингової цінової політики в умовах кризи 1.3 Обгрунтування ефективної політики ціноутворення на будівельних підприємствах в умовах кризи Розділ 2 практичні засади дослідження цінової політики будівельного підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика Будівельного управління 2.2 Особливості...
...між попитом і пропозицією, рухом цін і товарних запасів у кожен момент часу b. економічна ситуація на ринку, яка характеризується рухом цін і товарних запасів c.
...прояву зниження попиту: 1) зниження цін на продукцію при збереженні натурального обсягу реалізації базисного періоду 2) збереження базисних цін при одночасному зниженні натурального обсягу продажів 3) ...
...дані умовні), обчислити: індивідуальні індекси цін та фізичного обсягу продажу автомобілів. загальний індекс цін. загальний індекс фізичного обсягу продажу автомобілів. загальний індекс товарообігу.
...валютами, зкоригований на відносний рівень цін своєї країни. 3. Курс між двома валютами, зкоригований на відносний рівень цін зарубіжної країни. 4.
...показників можна виміряти зміну рівня цін в економіці країни? 8. Розкрийте зміст причин інфляції, пов'язаної з надлишковим попитом. 9. У якій ситуації зростаючі доходи повинні викликати ріст цін? 10.
дефлятор ВВП відображає зміну цін на усі вироблені товари та послуги, b. індекс споживчих цін обчислюється для незмінного набору товарів та послуг, c.
...виробництва, національного доходу і рівня цін На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені в табл. необхідно визначити: Компоненти національного доходу за 2008 р 1....обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз) На основі вихідних даних гіпотетичної економіки, які наведені у табл. Необхідно: Точка Рівень цін Обсяг AD, млрд.дол.
Державне регулювання цін 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Форми і методи державного регулювання цін 1.3.
...процесу господарювання; розробки і встановлення цін на продукцію (роботи, товари і послуги); визначення економічної доцільності та вигідності здійснення підприємницької діяльності за різними об’єктами господарювання. 1).... За рахунок зміни цін на сировину і тарифів на перевезення затрати на 1 грн товарної продукції зменшилися на 2,41 коп.
...поточному періодах та індекс середніх цін змінного складу Б)індекси цін фіксованого складу та структурних зрушень. Поясніть економічний зміст обчислених індексів покажіть їх взаємозв’язок.
...дохід збільшився на 5%, рівень цін виріс на 3%. Як і на скільки змінився реальний дохід ? Виберіть одну правильну відповідь a. на 2% b....Тенденція до зростання загального рівня цін. Це : Виберіть одну правильну відповідь a. грошовий агрегат М1 b. грошовий агрегат М2 c. інфляція d.
Державне регулювання цін 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Форми і методи державного регулювання цін 1.3.
Державне регулювання цін 1.1. Основні засади державного регулювання цін 1.2. Форми і методи державного регулювання цін 1.3.
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1....обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол.
Завдання № 1 "Вимірювання обсягу національного виробництва, національного доходу і рівня цін. Вплив інфляції на величину ВНП. Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 2006 рік Значення, млрд. дол. 1....обсяг виробництва і рівноважний рівень цін (графічний аналіз). Таблиця 7 Вихідні дані Координати точок. Рівень цін. Обсяг сукупного попиту., млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти маркетингової діяльності туристичної фірми 1.1 Товарна політика 1.1.2 Варіанти турпродукту 1.1.3 Диференціація продукту 1.1.4 Політика цін й умови продажу 1.1.5 Зміни цін 1.1.6 Модифікація цін 1.1.7 Надання знижок 1.2 ...
...ринкові відносини супроводжується швидким зростанням цін, підсиленням дії інфляційних чинників. Дуже важливо правильно оцінити, чи є самий перехід на ринкові відносини причиною заглиблення інфляції чи при ... Передусім від суми цін товарів, що підлягають реалізації протягом певного періоду, скажімо року. Що більше товарів, тим більше потрібно грошових одиниць для їх реалізації.
...масою; 2) інфляція  загальне зростання цін на товари та послуги. Представники першого напряму стараються довести, що інфляція можлива лише за умов функціонування нерозмінних на золото паперових ...у трактуванні інфляції надають зростанню цін незалежно від його причин та умов, за яких воно відбувається. Стабільність цін є для нього головною ознакою відсутності інфляції.
...необхідного для прийняття рішення щодо цін. 6. Методи встановлення ціни. 7. Види цін , характеристика. 8. Маркетингові стратегії встановлення ціни на новий товар. 9.
...фізичного обсягу продукції; б) оптових цін; в) вартості виготовленої продукції. Як змінилася вартість виготовленої продукції ( в абсолютному та відносному вираженні ) за рахунок Зіни ціни та кількості ...товарообороту магазину і процент зниження цін ( див. таблицю ) розрахувати загальний індекс цін. Товар Товарооборот у звітному періоді р1q1, млн. грн. Процент зниження цін.
...веде до : а) зростання рівноважних цін і обсягу продажу ; б) зниження рівноважних цін і обсягу продажу ; в) зниження цін і зростання обсягу продажу ; г) зниження цін ...
Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 4 ... Розрахувати індекс споживчих цін по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.2. Розрахувати темпи інфляції по кожному року аналізуємого періоду. 4.1.3.
збільшення цін на товари замінники товару Х b. очікування зростання цін на товар Х c. зменшення доходів споживачів d.
стабільність цін і справедливий розподіл Question 4 За яким критерієм визначається тип економічної системи? a. рівень добробуту членів суспільства b.... Індексом споживчих цін c. Тим, чим можна пожертвувати заради придбання товару Question 9 Назвіть основні властивості товару: a.
...обсяг виробництва і рівноважний рівень цін. Зміна рівноваги 2. Грошовий ринок і попит на гроші 3. Сукупність різних концепцій бюджетного дефіциту 4.... Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 500 — 2 20 200 3 20 450 4 ...
Роль та методи державного регулювання цін у ринковому механізмі 1.2. Державне регулювання цін у сільському господарстві 1.3. Механізм ціноутворення у бурякоцукровому комплексі Розділ 2.
...характеристика її складових та види цін 2. Економічна діяльність ВАТ Черкаського асфальтобетонного заводу 3. Формування ціни на АБЗ 4. Шляхи вдосконалення ціноутворення на підприємстві Висновок Література ...які створились з урахуванням лібералізації цін у період ринкової трансформації економіки, та нових економічних основ власності, що народжуються в Україні. Це, передовсім, виникнення конкурентного середовища, пошук ...
...і як розраховується індекс споживчих цін? Практичні завдання: Завдання № 1 Вихідні дані: Таблиця 1. Компоненти національного доходу за 1996 рік Значення, млрд. дол. 1.... Рівень цін. Обсяг сукупного попиту.,млрд. дол. Обсяг сукупного пропонування., млрд. дол. 1 5 800 — 2 10 200 3 10 800 4 ...
Зниження цін на продукцію при збереженні натурального об'єму реалізації базисного періоду 2. Збереження базисних цін при одночасному зниженні натурального об'єму ...
...можна визначати темпи збільшення рівня цін кожні 70 років. 2. Зростання сукупної пропозиції завжди викликає підвищення рівня цін і обсягу реального ВНП. Завдання 4. Тести. 1.
...можна визначати темпи збільшення рівня цін кожні 70 років. 2. Зростання сукупної пропозиції завжди викликає підвищення рівня цін і обсягу реального ВНП. Завдання 4. Тести. 1.
...собівартості виробленої продукції від відпускних цін підприємства при оприбуткуванні її на складі 2.8. Розрахувати відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від відпускних цін підприємства (табл. 6 ) 2.9.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.