Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 680 за запитом школи

...вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7 1.1. Склад української лексики з погляду її походження. Іншомовні елементи в складі української лексики…………...7 1.2....на уроках читання в початковій школі……………………….41 2.1. Досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий експеримент)………………………....
...аспекти діяльності соціального педагога в школі 1.2. Правовий статус соціального педагога в школі Розділ 2. Діяльність соціального педагога в загальноосвітній школі 2.1.
...в образотворчому мистецтві в початковій школі 2.1. Шляхи удосконалення занять з графіки у початковій школі 2.2. Способи реалізації елементів графічної грамоти на уроках образотворчого ...
...нових підходів у виховній роботі школи. На цьому наголошує й Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні (2003). Ці положення є базовими у Законах ...культури міжособистісного спілкування учнів початкової школи“. Об’єкт дослідження – процес формування та психологічні особливості культури міжособистісного спілкування учнів початкової школи у процесі навчання в загальноосвітніх навчальних ...
...ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 1.1. Аналіз проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів 1....
об’єднана школа – сучасна школа – коледж – університет, магістратура, аспірантура b. молодша середня школа – середня школа – старша середня школа – дворічний коледж – чотирирічний коледж в ...
...основи проблеми адаптації дітей до школи 1.1. Теоретичні підходи до проблеми адаптації дітей до школи 1.2. Аналіз труднощів, що виникають у дітей на початку ...
...АСПЕКТИ СПОРТИВНО МАСОВОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ 1.1. Законодавча база з фізичного виховання учнів 1.2. Дослідження масового спорту як соціокультурного явища 1.3....масової та оздоровчої роботи в школі 1.4. Особливості позакласної спортивно масової та оздоровчої роботи в школі 1.5. Організація спортивно масової та оздоровчої роботи в ...
...УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 2.1. Процес соціалізації учнівської молоді в умовах школи 2.2. Системний підхід до соціалізації учнівської молоді в умовах школи ...
...уроки української мови в початковій школі .. 24 Українська мова як навчальний предмет ...30 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ... 33 Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання грамоти .....уроків навчання грамоти в малокомплектній школі ...88 Тематика курсових робіт до розділу «Методика навчання грамоти» .... 93 Тематика дипломних і магістерських робіт до розділу «Методика навчання грамоти» ..
...и проблема образования в высшей школе. 1. Проблема воспитания в высшей школе 2. Индивидуально психологические особенности студентов и их учет в учебно воспитательной работе Вопросы : 1.
... Задача №204 В одному із сіл Хмельницького району Хмельницької області неподалік від школи розташований тваринницький комплекс фермерського господарства «...
...основи проблеми адаптації дітей до школи …. 6 1.1. Теоретичні підходи до проблеми адаптації дітей до школи……………….. 6 1.2. Аналіз труднощів, що виникають у дітей ...
Прояснення граничних підстав історіографічної школи як проблема історико філософської науки 1.1. Обґрунтування історико філософської необхідності аналізу школи "Анналів"…………………………………………………………………………..7 1.2.
Становлення Глухівської школи та її роль у формуванні системи музичної освіти в Україні 1.1. Глухівська співоча школа 1.2.
...і держави в групі вихованців школи інтернату 1.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1.2. Виховання патріотизму у дітей школи–інтернату 1.3.
...В НАВЧАЛЬНО ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ В ШКОЛІ 1.1. Поняття нових інформаційних технологій навчання 1.2. Задачі та технічне забезпечення навчання в комп’ютерному середовищі 1.3....УРОКАХ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ В ШКОЛІ 2.1. Використання електронних презентацій і комп’ютерних тестів на теоретичних уроках з фізичної культури в школі 2.2.
...відбиває основні категорії педагогіки вищої школи зі змістовним визначенням кожної категорії. Завдання 2. Розробіть структурно логічну схему, що відображає взаємозв'язок об'єкта, предмета й завдань педагогіки вищої школи, визначивши їх змістовно. Завдання 3.
...сучасної дидактичної системи та вища школа...........22 Висновки...............................................................................................26 Список використаної літератури........................................................29 На сучасному етапі все більш актуальнішим стає питання виховання молодих кадрів ....сучасної дидактичної системи та вища школа; Ми обгрунтували наш вибір наступним чином. В першому питанні ми розкрили шлях становлення дидакт...
...лекційних занять з педагогіки початкової школи Завдання 1.Розробити навчально методичну модель проблемної лекції з педагогіки початкової школи. Тему оберіть самостійно.
Передумови створення відкритої школи, співробітництво школи з різними соціальними інститутами 2. Різні варіанти відкритої школи: досвід роботи "авторських шкіл" 3.
Вступ Розділ І. Теоретичний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі 1.1.
Передумови створення відкритої школи, співробітництво школи з різними соціальними інститутами 2. Різні варіанти відкритої школи: досвід роботи "авторських шкіл" 3.
Взаємодія школи і сім’ї в інтересах розвитку особистості 1.1. Аналіз праць педагогів класиків з проблеми сім’ї та школи як виховних інститутів 1.2.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика форм та прийомів навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1.
...та значення ліплення в початковій школі 1.1. Поняття про ліплення та скульптуру 1.2. Значення уроків ліплення в початковій школі Розділ 2.
...та значення ліплення в початковій школі 1.1. Поняття про ліплення та скульптуру 1.2. Значення уроків ліплення в початковій школі Розділ 2.
...профільної диференціації освіти в зарубіжній школі 1.1. Загальне поняття про диференціацію навчання 1.2. Профільне навчання як вид диференціації освіти 1.3. Профільна диференціація в зарубіжних школах Розділ 2.
...ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ … 6 1.1. Історичний аспект процесу інтеграції предметів в школі ………. 6 1.2. Інтеграція як методичне явище та її можливості ...
...другої іноземної мови у загальноосвітній школі 1.1. Доцільність вивчення другої іноземної мови в сучасній українській школі 1.2. Основні теоретичні положення вивчення другої іноземної мови ...
Використання у сучасному менеджменті доробку школи людських стосунків 1.1. Удосконалення менеджменту людських ресурсів та управлінських рішень 1.2. Сутність школи людських стосунків 1.3.
...з ігровим сюжетом в початковій школі 1.1. Ігрові технології на уроках в початковій школі 1.2. Дидактичні ігри та їх застосування в навчальній діяльності Розділ ...
...ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Аналіз проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів ...
Співдружність школи і сім'ї настійна вимога сьогодення …6 1.2. Шляхи оптимізації взаємодії школи і сім’ї у розвитку особистості молодшого ...
...навчання іноземних мов в середній школі 2.1. Можливий розподіл годин при роботі з інтенсивної методики навчання іноземних мов в школі 2.2.
Таким чином сформувалась школа людських відносин, яку часто називають неокласичною. Засновником цієї школи став американський соціолог та психолог Елтон Мейо (1880 1949).
Виникнення мілетської школи 2. Мілетська школа та Геракліт 3. Мислителі мілетської школи Висновок Література
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи навчання іноземної мови з використання комп’ютерних технологій в загальноосвітній школі 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ШКОЛІ 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ПАРТНЕРСТВА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА РОДИНИ У ПІДГОТОВЦІ ДИТИНИ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ……………………………………... Підготовка дитини до навчання в школі як психолого педагогічна проблема……………………………………………………………………………...9 1.2. Компоненти готовності до шкільного навчання дітей дошкільного віку…………………………………………………………………………………..20 1.3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи методики використання технічних засобів у навчанні іноземних мов у середній загальноосвітній школі 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи нетрадиційних формм навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі 1.1.
Вступ Розділ І Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного виховання 1.1. Завдання і складові частини національного виховання 1....
Вступ Розділ 1. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови 1.1. Тестовий контроль знань школярів як педагогічна проблема 1.2....іноземної мови в середній загальноосвітній школі Розділ 2. Дослідження особливостей тестового контролю на різних ступенях навчання іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1.
ПЛАН Вступ Розділ 1. Особливості введення поняття «комп‘ютерний вірус» на уроках інформатики в початковій школі 1.1.
...диференціації змісту освіти в сучасній школі 1.1. Загальна характеристика змісту освіти 1.2. Диференціація в освіті та її види 1.3....диференціації змісту освіти в сучасній школі 2.1. Диференційоване навчання учнів профільних класів 2.2. Ефективність застосування диференційованих завдань в сучасній школі Висновки Список літератури Додатки
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ........................................................... 5 1.1. Вимоги до сучасного уроку української мови ............................ 5 1.2. Типологія уроків української мови ...............................................З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ................. 22 2.1. Методика вивчення украінської мови і читання в початковій школі .................................................
...тварина” у курсі природознавства початкової школи 1.1. Сутність поняття як форма знань 1.2. Логічні операції, що здійснюються з поняттям „тварина” 1.3....школярами у курсі природознавства початкової школи Розділ 2. Дослідження змісту поняття „тварина” у курсі природознавства початкової школи 2.1. Формування в учнів поняття „тварина”. 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.