Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 302 за запитом школяра

...формування громадянських почуттів у молодших школярів 1.1. Становлення й утвердження інституту громадянства 1.2. Ідея формування громадянських почуттів в історії наукової думки 1.3. Змістова структура громадянських почуттів молодших школярів 1.4.
...конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів) Дайджест (англ. digest стислийвиклад) інформаційний продукт. Дайджест це спеціально відібрана інформація у вигляді короткого викладу найцікавіших матеріалів з певної проблеми....конкретної інноваційної технології навчання молодших школярів. Дайджест можна підготувати індивідуально або виконати як групову роботу (доп'яти студентів). Тематика дайджестів 1.
...формування художньо естетичних потреб молодших школярів 1.1. Естетичне виховання молодших школярів 1.2. Задачі виховання культури поведінки та формування художньо естетичних потреб молодших школярів 1....
Навчальна дільність школярів і методичні основи її активізації на уроках біології 1.1. Поняття і характеристика навчальної діяльності школярів 1.2.
...педагогічні основи навчально пізнавальної діяльності школярів 1.1. Вимоги до організації навчально пізнавальної діяльності молодших школярів 1.2. Мотиви навчально пізнавальної діяльності школярів Розділ 2.
...та формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання 1.1. Теоретико методологічні засади розвитку пізнавальних здібностей дитини як педагогічна проблема 1.2....та формуванні пізнавальних здібностей молодших школярів 1.3. Формування пізнавальних здібностей молодших школярів в процесі навчальної діяльності Розділ 2. Дослідження пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі ...
Визначення основних підходів формування в школярів цілісних уяв лень про навколишній світ і організми. 2.1. Загальні, психо¬фізіологічні, нейрофізіологічні, основи сприйняття та уявлення учнів про ... Методика формування цілісних знань школярів про організми у класній та позакласній роботі з предмету біології. 4.1. Методика проведення екскурсії «Грунт, як середовище перебування організмів» ...
НЕВСТИГАННЯ ШКОЛЯРІВ ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Неуспішність, відставання, основні ознаки та способи виявлення 1.2. Причини невстигання школярів 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Суть, та основні завдання морального виховання 1.2. Особливості морального виховання молодших школярів 1.3.
Теоретичні основи агресивної поведінки молодших школярів 1.1. Аналіз феномену агресивної поведінки 1.2. Проблеми агресивності та її ґенезу у психологічній теорії та практиці 1.3....та корекції агресивної поведінки молодших школярів 2.1. Програма психодіагностики агресивності молодших школярів 2.2. Шляхи психологічної корекції агресивної реакції молодших школярів 2.3.
...В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Гра – активна форма виховання молодших школярів 1.2. Класифікація основних видів ігор та їх характеристика ...
...робота в школі серед молодших школярів 1.2. Профілактика і лікування наркоманій Розділ 2. Роль вчителя в антинаркотичному вихованні молодших школярів 2.1.
...її значення у розвитку молодших школярів 1.1. Казка як засіб розумового розвитку молодших школярів 1.2. Роль української народної пісні та народних символів України в ...
Вплив сім’ї на навчання школярів. Висновки Список використаних джерел Вступ Визнаючи школу провідною ланкою виховання молоді, треба зазначити, що без єдності зусиль з сім’єю, ...розвитку особистості та у вихованні школяра. Значення батьківського авторитету, роль педагогічного колективу та позашкільної системи освіти є найважливішою необхідністю у навчально виховному процесі сучасної початкової школи.
Психодіагностика мислення молодших школярів 2.1. Мета, задачі та методи діагностики мислення 2.2. Діагностика та аналіз розвитку інтелектуальних процесів у молодших школярів 2.3.
...англомовної лексичної компетенції у молодших школярів. 1.2.Психологічні особливості розвитку молодших школярів. 1.3.Особливості мотиваційного забезпечення навчання ІМ молодших школярів. 1.4.
Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів Розділ 3. Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів 3.1.
Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2. Розвиток пізнавальних психічних процесів Розділ 3. Процес формування творчих та інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів 3.1.
Психологічна характеристика тривожності молодших школярів 1.1. Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості 1.2. Поняття про тривогу й тривожність 1.3.... Дослідження тривожності молодших школярів 2.2. Вивчення рівня і характеру тривожності за методикою Філіпса 2.3. Психологічне дослідження феномену страху молодших школярів за допомогою ...
Загальна характеристика фізичних якостей школярів 1. 1 Сила як фізична якість людини Розділ 2. Вікова динаміка природного розвитку сили 2. 1....методики виховання силових здібностей у школярів 3. 1 Рекомендовані тести щодо контролю силових можливостей Розділ 4. Методики розвитку силових здібностей школярів 4.
Творче мислення молодших школярів як психолого педагогічна проблема 1.1. Проблема формування творчої особистості 1.2. Розвиток творчого мислення як умова успішного навчання Розділ ... Розвиток творчих здібностей у молодших школярів 2.1. Розвиток творчих здібностей у молодших школярів в процесі міжособистісної взаємодії 2.2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ 1.1. Сутність, задачі і зміст виховання фізичної культури школярів 1.2. Нормативно правова база з виховання фізичної культури 1....
...передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3.
...АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОГО ХОРОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1. Сутність вокально хорового виховання та його специфіка 1.2. Формування співочого дихання у молодших школярів 1.3.
Теоретичні основи психічного розвитку молодшого школяра 1.1. Психолого педагогічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку 1.2. Роль діяльності в розвитку особистості молодшого школяра та формування навчальних і пізнавальних ...
...передумови організації самостійної роботи молодших школярів 1.1. Самостійність як джерело активізації учіння молодших школярів 1.2. Самостійна робота учнів як метод навчання 1.3.
...методологічні основи розвитку економічної культури школярів 1.1.Сутність та зміст поняття «економічної культури» в науковій літературі 1.2.Економічна освіта і виховання як чинники формування економічної культури школяра 1.3.
...основи вивчення проблем спортивного відбору школярів для занять плаванню 1.1. Етапи розвитку проблеми спортивного відбору 1.2. Вікові закономірності формування рухової функції людини 1.3.... Індивідуальний підхід при спортивному відборі школярів 1.4. Фактори, що сприяють успішному навчанню плаванню та їх наявність у школярів Розділ 2.
...характеристика емоційно вольової сфери молодщих школярів 1.1. Поняття емоцій та волі 1.2. Теоретичний аналіз концепцій емоційного розвитку 1.3. Розвиток емоційно вольової сфери молодших школярів Розділ 2.
...розвитку і формування особистості молодшого школяра засобами навчальної діяльності 1.1. Розвиток особистості молодшого школяра 1.2. Проблема навчання обдарованих дітей Розділ 2.
Теоретичні основи формування в молодших школярів уявлень про текст і його будову 1.1. Поняття та основні види тексту 1.2. Розвиток у молодших школярів лінгвістичних уявлень про текст 1....
...формування етичних цінностей у молодших школярів 1.1.Проблема виховання етичних цінностей у молодших школярів на традиціях українського народу в педагогічній, психологічній, філософській, етнографічній науці 1....
Особливості мислення молодших школярів....................................5 1.2. Розвиток творчого мислення учнів...................................................9 1.3. Місце і значення навчальних дій у розвитку мислення молодших школярів....................................................................................................13 РОЗДІЛ 2.
...дослідження тривожності і самооцінки молодших школярів ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ІІ.1. Результати дослідження впливу тривожності на самооцінку молодших школярів ІІ.2.
...в них психофізичних якостей молодших школярів 1.1. Психологічна характеристика спортивних ігор 1.2. Вольові зусилля та емоційні особливості молодших школярів в спортивних іграх 1.3.
Особливості психіки молодшого школяра 1.2. Індивідуальні особливості розвитку учнів початкових класів 1.3. Розвиток особистості дитини в молодшому шкільному віці за допомогою гри ...ЗАСАД ТА ПЕРВИННА ПСИХОДІАГНОСТИКА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Огляд методик вивчення особистості дитини молодшого шкільного віку 2.2. Дослідження за методикою Г. Айзенка та Р.
Увага молодшого школяра: методичний аналіз проблеми 2.1. Увага молодших школярів як психолого педагогічна проблема 2.2. Розвиток уваги у школярів 2.3.
Складові духовного розвитку молодших школярів 2.1. Духовні цінності особистості у виховному діапазоні 2.2. Виховання особистості молодшого школяра на національних традиціях 2.3.
...і школи у фізичному вихованні школярів Розділ 2. Фізичне виховання школярів у сім'ї Розділ ш. Основні засоби фізичного виховання школярів у сім’ї 3.1.
...причини виникнення страхів у молодших школярів Розділ 2. Шляхи подолання страхів молодших школярів та їх психокорекція 2.1. Робота психолога по подоланню шкільних страхів у молодших ...
Вступ 2 Розділ І. Теоретичні аспекти проблеми розвитку та особливостей пам’яті, як психічної функції....яті у підлітків та старших школярів. 22 1.3.1. Характеристика підліткового віку. 22 1.4. Механічна і логічна пам'ять. 35 Розділ ІІ.
Основні аспекти громадянського виховання молодших школярів 1.1. Питання патріотичного виховання в працях відомих педагогів, психологів 1.2. Сутність громадянського виховання та психолого педагогогічні компоненти формування патріотизму у молодших школярів 1.3.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика хорового співу як виду виконавського мистецтва 1.1. Хоровий спів — один з найулюбленіших видів музичної ...хорового співу в музичному розвитку школярів 2.1. Вплив хорового співу на музичний розвиток школярів та його значення у музичному вихованні учнів 2.2.
Соціально педагогічні умови морального виховання школярів засобами мистецтва 1.1. Історико теоретичні аспекти проблеми морального розвитку особистості 1.2. Виховні можливості мистецтва у моральному розвитку школярів 1.3.
Психологічна характеристика уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 1.1. Усвідомлення учнями батьківського авторитету 1.2. Використання авторитарного стилю у взаємодії батьків та дітей ...дорослого на становлення особистості молодшого школяра Розділ 2. Дослідження уявлення школярів про ставлення авторитарних дорослих 2.1. Методика дослідження 2.2.
ВСТУП 1 1 Методи та форми екологічного виховання молодших школярів 1.2. Спостереження за природою як засіб екологічного виховання молодших школярів Розділ ІІ. Теоретико методологічні засади патріотичного виховання у школі ...
...розвитку техніки читання у молодших школярів 1.1. Сутність читання та його етапи 1.2. Основні види читання Розділ 2. Дослідження розвитку техніки читання у молодших школярів 2.1 Особливості розвитку техніки ...
...соціальний інститут формування особистості молодшого школяра 1.1 Родина та її соціальні функції 1.2 Історія родинного виховання в Україні 1.3 Загальні основи сімейного виховання....авторитет 1.4 Специфіка молодшого школяра у різних типах родини (основні вади дітей) Розділ 2. Практика усунення основних вад у розумовому розвитку дитини з неблагополучних родин ...
Передумови формування духовного світу школяра в умовах гуманістично організованого педагогічного процесу 1.1. Духовні цінності в становленні особистості школяра 1.2.
...ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Аналіз праць вчених з проблеми патріотичного виховання 1.2. Мета, завдання, форми та основні напрямки ... МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Дослідження патріотичних уявлень молодших школярів на етапі констатуючого експерименту 2.2.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.