Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 132 за запитом шкідлива

...на роботах з важкими та шкідливими умовами праці 19 2.2. Основні підходи до побудови пільгового пенсійного забезпечення осіб, які працюють на підприємствах з шкідливими умовами праці 23 РОЗДІЛ 3.
Нешкідливого тютюну немає, це шкідлива речовина для організму 2. Шкідлива дія тютюну на органи травлення 3. Залежність і як її позбутись Висновки Список використаних джерел
Поняття та класифікація шкідливих речовин…………………………6 2. Особливості впливу токсичних речовин на організм людини...........9 3. Захист працівників міліції від дії шкідливих речовин під час охорони громадського ...
Захищено на "відмінно"! План 1. Вступ 2. Гарантії та компенсації, що застосовуються до працівників, які працюють на роботах із шкідливими умовами праці: 1) надання спецодягу ...
1. Вплив куріння на організм людини 2. Вплив вживання наркотиків на організм людини 3.
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Забруднення атмосфери та його джерела 1.2 Екологічний стан атмосферного повітря України 1.3 Перетворення забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 1.3.1 Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері 1.3.2 Трансформація забруднень в атмосфері 1.3.2.1 Трансформація сполук вуглецю в атмосфері 1.3.2.2 Трансформація сполук сірки в тропосфері 1.3.2.3 Трансформація сполук азоту в тропосфері 1.4 Вплив забруднення атмосферного повітря 1.4.1...
...на роботах з важкими і шкідливими умовами праці? 15. Які види інструктажів проводяться на виробництві і в організаціях? 16. Розкажіть, за рахунок чого здійснюється фінансування заходів ... Які шкідливі фактори мають місце на виробництві? 3. Які види освітлення корисні для людини? Дати обґрунтування. 4. Дія шуму на організм людини.
Шкідливі домішки стічних вод ….………. 1.4. Класифікація забруднень стічних вод…………………………………….. 1.4.1. Фізичні забруднення стічних вод………………………………….. 1.4.2.... Класифікація шкідливих домішок у стічних водах………………………. РОЗДІЛ 2. МОНІТОРИНГ СТАНУ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МІСТА ЖИТОМИР 2.1.
Нормування шкідливих речовин. Захист від шкідливої дії речовин на виробництві ..5 3. Загальні вимоги, вимоги до арматури, запобіжних пристроїв, контрольно вимірювальних приладів ........
...надлишкових тепловиділень, а також випаровувань шкідливих рідин і не лише в середині витяжних шаф, а й поза ними. Визначити необхідну кількість повітря для видалення надлишкових тепловиділень та для зменшення концентрацій шкідливих випаровувань у приміщенні до гранично ...
...важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці.........................14. 5. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом Законів про Працю................22. ВИСНОВОК..................................................................................................................27. Список використаних джерел......................................................................................... На роботах зі шкідливими і небезпечними ...(продовжен...
...встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливого пилу на робочих місцях позивача в усіх товариствах, а також причинний зв’язок шкідливих умов праці із захворюванням позивача.
Шкідливі речовини та їх класифікація за характером і ступенем впливу на організм людини. Засоби захисту від шкідливих речовин 4.
...установили сучасне устаткування по очистці шкідливих відходів і викидів виробництва; 35% підприємств міста мають застаріле очисне устаткування, яке не дозволяє здійснювати ефективну очистку шкідливих речовин; близько 15% підприємств являють ...
...промисловості нових установок по очищенню шкідливих викидів у атмосферу. Проектування і виготовлення установки розраховане на 2 роки, причому вартість проектних робіт оцінюється у 36 тис.грн....атмосферу в кількості 20 т шкідливих речовин за рік, за що підприємство сплачувало штрафи в сумі 600 грн. за тонну. Нормативний термін експлуатації установки 5 років.
...підприємства виявлені наступні концентрації парів шкідливих речовин: ацетону 210 мг/м; бензолу 15 мг/м і метилацетату 115 мг/м. Визначити приватні й загальні коефіцієнти стану ...повітряного середовища, якщо ПДК цих шкідливих речовин мають наступні значення: ацетону 200 мг/м; бензолу 20 мг/м; метилацетату 100 мг/м ………………….. 14 Задача 9.
Урок «Шкідливий вплив паління, алкоголю, наркотиків, токсинів та інших чинників на перебіг вагітності та розвиток плоду. Гігієна вагітної жінки». 2.2.... Незадовільні знання про шкідливість алкоголю і куріння. То ж не дивно, що порушення здоров'я випуск¬ників з причин недодержання гігієнічних правил — до¬сить ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Галузевий склад харчової промисловості 1.2 Місце і значення харчової промисловості в господарському комплексі України 1.3 Передумови і фактори розвитку та розміщення харчової промисловості в Україні 1.3.1 Природно ресурсні фактори 1.3.2 Історичні фактори 1.3.3 Демографічні фактори 1.3.4 Соціально економічні та технічні фактори 1.4 Територіальна організація харчової промисловості 1.5 Спиртова промисловість 1.6 Характеристика впли...
...концентрацію в квартирі і тої шкідливої речовини (ШР (бутанол)), що входить до складу фарби та вияснити, чи не шкідливо мулярам та мешканцям знаходитись в квартирі в ...
...захисну комп’ютерну систему АЕС шкідливу комп’ютерну програму, яка повинна була вимкнути систему в день звільнення Дяченка. Закладення програми було виявлене адміністратором комп’ютерної мережі ...процесі досудового слідства довів, що шкідлива комп’ютерна програма не є комп’ютерним вірусом. Чи підлягають кримінальній відповідальності у такому випадку Дяченко та Бурий?
...1 Психокорекційна програма з подолання шкідливих звичок молоді старшого шкільного віку з девіантною поведінкою..........................................68 3.2 Перевірка успішності психокорекційної програми з подолання шкідливих звичок молоді старшого шкільного віку.........................................
Здоровий спосіб життя, позбавлення від шкідливих звичок ці загальновідомі істини, від яких залежить здоров'я кожного. Лише така шкідлива звичка, як куріння, підвищує ризик виникнення серцево ...
...3.1 Оцінка небезпеки і шкідливості роботи в приміщенні клінічної лабораторії Першої Черкаської міської лікарні 3.2 Розробка інструкцій з охорони праці при роботі в клініко ...Правила безпечної роботи з небезпечними шкідливими речовинами 3.2.3 Вимоги безпеки при роботі з кислотами і лугами 3.2.4 Вимоги безпеки при роботі з ...
ВСТУП 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ 1.1 Загальна характеристика ВАТ «Інгулецький ГЗК» 1.2 Організаційна структура управління підприємством 1.3 Техніко економічні показники роботи підприємства 2 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 2.1 Аналіз динаміки і структури активів 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів 2.3 Аналіз фінансової стійкості 2.4 Аналіз фінансових результатів 2.5 Аналіз рентабельності 3 МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 3.1 Сутність ліквідності і платоспроможності та їх значення в діяльності пі...
...єкт передбачає як неминучість настання шкідливих наслідків, так і можливість або імовірність їхнього настання; при непрямому умислі особа передбачає лише можливість або імовірність настання шкідливих наслідків.
Актуальні питання захисту суспільства від шкідливої інформації / О. О. Лисенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – № 4 (47). – 2009. – С. 30 37. 12. Марущак А. І.... Захист особи від впливу шкідливої інформацій в контексті інформаційної безпеки України // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави // Науково практичний журнал Національної академії СБ України. № 4.
...основних робітників, які працюють в шкідливих умовах праці, всього, із них: осіб 157 ІІ розряду осіб 40 ІІІ розряду осіб IV розряду осіб 24 V розряду ... Розмір доплат за роботу в шкідливих умовах праці % 10,0 10. Розмір премії робітників % 45,0 11. Розмір премії керівників і спеціалістів % 55,0 Довідково: Тарифні коефіцієнти: І розряд – ...
...у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 За вислугу років до 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 Таблиця ...Механік, ІІ 152 0 0 5 40 Шкідливі умови праці Таблиця 7 Працівники, які працюють на відрядній основі пор. Посада, розряд Нормоване завдання, шт. Фактично виготовлено, шт.
Проблеми профілактики та подолання шкідливих звичок висвітлені у дослідженнях Н.Максимової, В.Оржеховської, В.Панка, Т.Федорченко та ін. Праці вітчизняних та зарубіжних науковців Б....у значної частини молодших школярів шкідливих звичок, байдужого ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Водночас залишається недостатньо вивченим питання теоретико методологічного аспекту формування ...
...у святкові дні 100 у шкідливих умовах 15 За вислугу років До 10 років 10 від 10 до 20 років 20 понад 20 років 30 br />...Оператор VІ 165 0 15 0 40 Шкідливі умови праці br />br /> Працівники, які працюють за відрядною системою оплаті праці br />br /> /№ пор. Посада, розряд Нормоване завдання, шт.
...високу продуктивність праці з найменшою шкідливістю для природи.3 Перспективними є наукові розробки по використанню екологічно чистих джерел енергії, тобто енергії води, сонця, вітру....річок, створені штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами прісної води, що порушило природний водний баланс. Незнання екології також призвело до отруєння землі пестицидами та іншими отрутохімікатами, які ...
ПЛАН: І. Шкідливі звички…………………………………………………………... 3 1) Алкоголь……………………………………………………………….. 3 2) Куріння…………………………………………………………………. 4 3) Наркоманія…………………………………………………………….. 6 Список використаної літератури…………………………………………….. 8
...умови праці та роботи із шкідливими і небезпечними умовами праці, роботи, на яких забороняється праця жінок 2. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками 3.
Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на досліджуваному об’єкті 3. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті Висновки Література
Наявність шкідливих речовин понад ГДК у грунті, атмосферному повітрі, поверхневих та підземних водах, питній воді Література
Задача №2 Розрахувати заробітну плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт.
Шкідливі види харчових добавок 1.3. Барвники 1.4. Як регулюються добавки? 1.5. Яким чином здійснюється видача дозволу по добавках, ...
...рівня надзвичайних ситуацій Завдання №72 Шкідливим вважається фактор, дія якого 1) за певних умов призводить до травми або іншого погіршення здоров’я людини; 2) викликає необоротні ...
Шкідлива дія забрудненого повітря на людей, тварин, рослин 5. Вітрова ерозія грунтів, боротьба з нею Література
Професійні небезпеки та шкідливості на виробництві. Виробничий травматизм, професійні захворювання та отруєння 23. Дія електричного струму на організм людини, принцип нормування гранично допустимих значень.
...плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт.
Вступ 1 Ліітературний огляд 1.1 Хімічний склад атмосфери та основні забруднювачі повітря 1.2 Заходи спрямовані на зменшення впливу шкідливих викидів від підприємств промисловості і автотранспорту на довкілля 2 Причини і наслідки екологічної кризи 2.1 Причини виникнення екологічної кризи ...
...плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт/зміну; фактичний виробіток склав – 7000 ...
Оцінка шкідливості виробничого пилу………………………………. 4. Технічна естетика, вимоги до виробничих приміщень……………… 5. Поняття надзвичайної ситуації, збиток, який вона наносить. Список використаних джерел
...плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт/зміну; фактичний виробіток склав – 7000 ...
Коротка характеристика шкідливих речовин, що виділяються в хімічній промисловості та їх класифікація 11 1.3. Формування ефективної стратегії природоохоронної діяльності підприємства …… 13 Розділ ...
...плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній системах за такими даними: норма виробітку – 220 шт/зміну; фактичний виробіток склав – 7000 ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.