Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 53 за запитом шкільному

...характеристика формування спеціальних понять в шкільному курсі біології 1.1. Теорія розвитку біологічних понять 1.2. Шляхи активізації формування спеціальних понять в шкільному курсі біології Розділ 2.
...ЙОГО ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Погляди вчених на проблему шкільного конфлікту 1.2. Засоби вирішення шкільних конфліктів 1.3....СХИЛЬНОСТІ ДО КОНФЛІКТІВ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 2.1. Мета, задачі і організація експериментальної роботи 2.2. Діагностика конфліктності дітей молодшого шкільного віку на етапі констатуючого ...
...біографічних відомостей про письменника у шкільному курсі літератури .......................................................... 11 1.1. Про головні функції вивчення біографії письменника у школі ..... 11 1.2....біографічних відомостей про письменників у шкільному курсі літератури проблема настільки ж важлива й актуальна, наскільки й непроста. Необхідність розгляду біографічних відомостей про письменників сприймається вчителями практиками ...
...розвитку мотиваційної сфери у молодшому шкільному віці 1.1. Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження 1.2. Формування мотиваційної сфери особистості 1.3. Характеристика розвитку мотивів у молодшому шкільному віці 1.3.1.
Роботу виконано з урахуванням усіх новітніх вимог, успішно захищено на "відмінно". Можливе надання додаткової послуги супроводу до захисту....ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НОВЕЛИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Поняття про новелу, методичні рекомендації з її вивчення 1.2. Зміст шкільного курсу літератури та місце ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА БУЛГАКОВА У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЛІТЕРАТУРИ 1.1.
Зміст Вступ 3 Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми агресії у підлітковому віці 5 1.1.... Експериментальне дослідження агресії у підлітковому шкільному віці. 46 Висновок 60 Список використаної літератури 62
Вступ 1. Психологічна проблема професійного самовизначення учнів старших класів 2. Мотиви вибору професії старшокласниками 3.
Вступ Розділ 1. Поняття та основні причини страхів і фобій у дітей молодшого шкільного віку 1.1.
Попри різні концептуальні підходи, більшість психологів розглядають мотивацію як психологічну детермінанту, джерело поведінки активності і діяльності суб’єкта.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи методики введення та формування нових понять та їх означень 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми навчальної неуспішності молодших школярів 1.1. Психолого педагогічні підходи до проблеми навчальної ...
...відношення до навчання в молодшому шкільному віці. 40) Проблема оцінки. 41) Особливості спілкування молодшого школяра з вчителем та однолітками. 42) Вплив педагогічного спілкування на характер взаємин ...пізнавальних психічних процесів в молодшому шкільному віці. 44) Психологічні особливості формування особистості в молодшому шкільному віці. 45) Психологічні особливості формування моральної сфери особистості в молодшому шкільному ...
...засади сприймання музики у молодшому шкільному віці 1.1. Основні тенденції дослідження сприймання музики 1.2. Сприймання дітьми української класичної музики 1.3....особливостей сприймання музики у молодшому шкільному віці 2.1. Психологічний аналіз результатів експериментального дослідження особливостей сприймання музики дітьми молодшого шкільного віку 2.2.
...ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 1.1. Поняття особистість. Особливості психіки молодшого школяра 1.2. Індивідуальні особливості розвитку учнів початкових класів 1.3. Розвиток особистості дитини в молодшому шкільному віці за допомогою гри та ...
Розвиток моральних почуттів у молодшому шкільному віці………………...5 3. Формування моральних якостей у молодшому шкільному віці засобами художньої літератури……………………………………………………………7 4.
...осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному віці Розділ 2. Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1. Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2.
...осмислення шкільної соціалізації в молодшому шкільному віці Розділ 2. Розвиток та удосконалення особистості в молодшому шкільному віці 2.1. Психологічна характеристика розвитку молодшого школяра 2.2.
Розвиток самотності у молодшому шкільному віці при руйнуванні значимих стосунків Розділ 2. Дослідження відчуття самотності при руйнуванні значимих стосунків 2.1....руйнуванні важливих стосунків у молодшому шкільному віці 2.2. Шляхи подолання самотності Висновки Список використаної літератури Додатки
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇBR> 3.1. Методичні можливості навчальних програм та підручників BR> 3.2. Методичні рекомендації до вивчення теми: «Становище жінки ...рекомендації до вивчення теми у шкільному курсі історії. Географічні межі Південь України у кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ці межі обумовлені відсутністю української державності та ...
Молодшому шкільному віці. 4. Середньому шкільному віці. 34. Провідною діяльністю дітей раннього віку є: 1. Предметна діяльність. 2. Ігрова. 3. Самостійна діяльність.
Сторінки життєпису Івана Франка на шкільному уроці 1.1. Необхідність вивчення біографічного матеріалу про Івана Франка та його особливості 1.2.
Попередження важковиховуваності в молодшому шкільному віці 3. Умови попередження важковиховуваності учнів Список літератури
Наукова новизна дослідження визначається створенням ефективної методики вивчення синонімів у шкільному курсі української мови. Теоретичне значення курсової роботи полягає в поглибленні теоретичних відомостей з лексикології, окресленні провідних напрямків, мети й завдань ...
Комп'ютерне моделювання в шкільному курсі фізики 6 1.1. Демонстраційні комп’ютерні моделі 11 1.2. Експериментальні комп’ютерні моделі 14 1.3.
...психологічного дослідження страхів у молодшому шкільному віці 1.1. Поняття про страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості страхів у дітей молодшого шкільного ...
...психологічного дослідження страхів у молодшому шкільному віці 1.1. Поняття про страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2. Особливості страхів у дітей молодшого шкільного ...
...тривожності та страхів у молодшому шкільному віці 1.1. Поняття про тривожність та страх як емоційний розлад у дитячому віці 1.2.
...ТЕМИ 1 Question 1 У шкільному консультуванні: a. Проводяться співбесіди та тестування b. Надається психологічна підтримка учням c. Вірними є всі варіанти відповіді d.
Розумовий розвиток у старшому шкільному віці.................................................9 Розділ ІІ Методи та методика дослідження пам’яті та мислення 2.1. Методики дослідження різних видів пам’яті.....................................................
...формування екологічної культури в молодшому шкільному віці РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2.1. Основні методи формування екологічної культури засобами народних традицій 2.2.
...та перспективи їх застосування в шкільному курсі літератури ….. Розділ II. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ІНТЕРАКТИВНИХ УРОКІВ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2.1. Структура інтерактивного уроку 2.2.
Поняття соціального становища підлітка в шкільному колективі Розділ 2. Експериментальне дослідження впливу емоційної тривожності підлітків на статусне положення у групі шкільного класу 2.1.
Розумовий розвиток у старшому шкільному віці 2.2. Аналіз існуючих діагностичних підходів до вивчення особливостей мислення у старшокласників 2.3.
Тестовий контроль в середньому шкільному віці як засіб оптимізації навчального процесу 2.2. Умови ефективного використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої ...
...почуття відповідальності дитини в молодшому шкільному віці за допомогою гри та праці Висновки до другого розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...засіб формування поняття „тварина” в шкільному курсі природознавства Висновки Список літератури Додатки
...спадщини Василя Сухомлинського в сімейно шкільному вихованні …………………………………...36 2.2. Шкільна тріада у світлі педагогіки В.О. Сухомлинського …..63 Розділ 3.
...поколінь найбільш актуалізується у старшому шкільному віці, коли в учнів виникає потреба морального осмислення навколишньої дійсності, інтенсивного характеру набувають пошуки власної програми життя.
...задача: Відомо, що у молодшому шкільному віці спілкування між дітьми часто визначають зовнішні чинники (місце проживання дітей, сусідство за партою тощо).
...ЯК ПРИКЛАД ДЕНОТАТИВНОЇ ТЕХНІКИ В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 59 87 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ АПРОБАЦІЇ ДЕНОТАТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 88 105 3.1.
КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА) У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 3.1. Мета, завдання та вихідні положення організації експериментального навчання 3.2.
...особливостей спілкування молодших школярів у шкільному колективі 1.2.2.2. Потреба у спілкуванні як фактор розвитку взаємовідносин у колективі Висновки до першого розділу Розділ ІІ.
...вчитель інформатики зможе розгорнути на шкільному сервері систему Moodle. • Учителі не знають, як саме використовувати онлайнові засоби у навчальному процесі. Не розроблено методики проведення уроків з ...
...цих деформацій у дошкільній і шкільному віці представляє суттєві труднощі й потребує значно великих зусиль і витрат, ніж їх запобігання. Психічний розвиток дитини починається із спілкування.
...матеріалу викладання, то в кожному шкільному предметі є свої особливості методики навчання. У даній роботі ми розглядаємо методику викладання пейзажного живопису в старших класах спеціалізованих шкіл.
...в сім’ях; непорозумінням в шкільному колективі, бажанням виділятися; Question 3 Чи відносяться до факторів, які зумовили формування у порушників певного відчуття особистої безпеки: надія на ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.