Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 1-50 з 6330 за запитом шлях

...розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ст. 191 КК України) План. 1. Поняття та ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 2.
...дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 аналітична оцінка фінансового стану ват „паляниця” 2.1 Техніко економічна характеристика ВАТ „Паляниця” 2.2 Оцінка майнового стану та структури капіталу підприємства 2.3 Аналіз ...
АНОТАЦІЯ В дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, ...
Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.1 Економічна характеристика ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.2 Аналіз основних показників, що хара...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. 1.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади щодо залучення капіталу шляхом випуску облігацій підприємств 1.1 Необхідність випуску облігацій як засобу залучення капіталу 1.2 Класифікація облігацій 1.3 Етапи випуску ... Вступ Розділ 1 Теоретичні засади щодо залучення капіталу шляхом випуску облігацій підприємств 1.1 Необхідність випуску облігацій як засобу залучення капіталу 1.2 Класифікація облігацій 1.3 Етапи випуску облігацій підприємством Розділ 2 Випуск облігацій підприє...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління іноземними інвестиціями та шляхи їх залучення в Україну , сучасні теоретичні аспекти управління іноземними інвестиціями та напрями їх залучення в Україну; практика інвестиційної діяльності в Україні; шляхи оптимізації залучення іноземних інвестицій в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на Підприємстві 1.1 Загальна характеристика витрат 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3 Групування та методи калькулювання витрат на підприємствах 1.4 Сутність системи управління витратами підприємства Розділ 2 аналіз витрат виробництва на ват «київметалопром» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз собівартості продукції 2.3 Вплив витрат виробництва на ефективність господарської дія...
Теоретичне обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання основних засобів підприємства 1.1. Характеристика та класифікація основних засобів 1.2.... Основні шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві ЗАТ «АВК» 3.1 Екстенсивний напрямок підвищення використання основних засобів шляхом скорочення простоїв ...
...сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом …………………………………………………… 5 2 Законодавство України у сфері легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом …………………………………………………………………………....... 7 3 Результати розвитку нормативно правової України у сфері ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади визначення і оцінки ризиків 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві тов «меркурій» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Система оцінки ризиків та методи їх визначення на підприємстві 2.3 Ана...
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.1.1 Чисельність і склад населення України ... Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5.
Виявлення джерел та шляхів зниження собівартості продукції РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ПП «РІАЛЕЛІТСЕРВІС РЛК» ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ 2.1 Загальна організаційно ...
Вступ 1 Теоретико наукові основи управління витратами на підприємстві 1.1 Сутність та економічний зміст витрат підприємства 1.2 Класифікаційна характеристика витрат підприємства 1.3 Система управління витратами підприємства, її роль, функції та завдання 2 Методика оптимального управління витратами на підприємстві 2.1 Змінні виробничі витрати: особливості формування та методи оцінювання 2.2 Особливості управління постійними витратами підприємства 2.3 Методика управління витратами...
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВИРІШЕННЯ 46 3.1. Шляхи удосконалення боргової політики держави. 46 3.2. Шляхи скорочення державного боргу 48 3.3.
Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності ват “ювілейний” 3.1. Планування підвищення ефективності виробництва 3.2. Шляхи підвищення ефективності виробничої діяльності ВАТ “...
Вступ Розділ 1. Поняття зв’язного мовлення і розвиток мовних функцій Розділ 2....дітей з вадами мови та шляхи їх корекції Розділ 3. Розвиток діалогічного мовлення 3.1 Методика проведення бесід Розділ 4. Дидактичні ігри та їх роль у ...
... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи врахування позаринкових впливів 1.1 Структура зовнішнього середовища та її вплив на діяльність ...в Україні: причини, наслідки і шляхи виходу 2.1 Передумови виникнення економічної кризи в Україні 2.2 Наслідки економічної кризи в Україні 2.3 Шляхи подолання ...
Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні та світі 1.1. Артеріальна гіпертензія: медично соціальні результати 1.2. Шляхи виконання Національної програми профілактики і ...
Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні та світі 1.1. Артеріальна гіпертензія: медично соціальні результати 1.2. Шляхи виконання Національної програми профілактики і ...
Розробка шляхів вдосконалення амбулаторно поліклінічної допомоги населенню 1.1. Організація амбулаторно поліклінічної допомоги міському населенню 1.2.... Розробка шляхів вдосконалення роботи ВНМД дорослому населенню поліклініки № 3 м Черкаси 3.1. Рекомендації щодо поліпшення матеріально технічної бази ВНМД поліклініки № 3 ...
Теоретична частина Розробка шляхів поліпшення і вдосконалення амбулаторно поліклінічної допомоги населенню 1.1. Організація амбулаторно поліклінічної допомоги міському населенню. Найменування посад 1.2.... Проектно рекомендаційна частина Розробка шляхів поліпшення і вдосконалення амбулаторно поліклінічної допомоги населенню поліклініки №2 м. Пирятина 3.1. Рекомендації щодо вдосконалення надання допомоги персоналом відділення ...
Шляхи подолання фінансово економічної кризи в Україні…………....6 3.Світова практика антикризових заходів: уроки для України…………12 Висновки…………………………………………………………………....України повинна розвиватися інноваційно інвестиційним шляхом. Формування посткризової моделі розвитку має бути спрямоване на усунення дефектів у механізмі функціонування національної економіки, накопичених протягом років незалежності України, ...
Основні шляхи зниження собівартості продукції 8 РОЗДІЛ 2. КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «РІА АЛЬЯНС» 11 2.1.... Шляхи використання інформаційних технологій в процесі планування собівартості окремих видів продукції 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ДОДАТКИ
...ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 8 2.1. Коротка організаційно економічна характеристика підприємства 8 2.2. Визначення ефективності методів продажу товарів 18 ... ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНІ 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 32
...з оптового продажу товарів і шляхи її удосконалення Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г....стимулювання оптового продажу товарів і шляхи вдосконалення оптового продажу товарів на підприємстві «Вопак» ,а також сучасні методи та економічні теорії якими користуються підприємства,що сприяють процесу ...
Шляхи підвищення якості продукції на підприємствах Задача На прямоточній лінії оброблюються деталі. Вихідні дані наведені в таблиці: Необхідно: 1.... Намітити шляхи підвищення ефективності роботи на потоковій лінії Таблиця 1. Технологічний процес обробки деталі, операція, норма часу в хвилинах № операції Показники Варіант ...
Шляхи вдосконалення податкового законодавства 3.1. Шляхи та методи усунення подвійного оподаткування 3.2. Вирішення колізій у податковому законодавстві 3.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Фінансовий результат як економічна категорія, роль і значення у діяльності підприємства 1.2 Сутність грошових потоків та методи їх вимірювання 1.3 Нормативне регулювання та шляхи оптимізації грошовіх коштів РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА АТЗТ «АГРО СОЮЗ» 2.1 Організаційно економічна характеристика діяльності АТЗТ «... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ ...
Безготівкові розрахунки та шляхи їх удосконалення на підприємстві 18 2.1. Теоретичне обгрунтування та організація грошового обігу 18 2.2.... Шляхи вдосконалення безготівкового грошового обігу 34 Висновок 36 Список використаної літератури 37 Додатки 39
Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств...28 3.1. Проблеми конкурентоспроможності підприємства в умовах фінансової кризи.......................................................................................................................28 3.2. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства....................31 Висновки................................................................................................................
...діяльності підприємства 40 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 51 3.1. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства 51 3.2.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 47 3.1. Проблеми виставкової діяльності 47 3.2. Шляхи підвищення ефективності виставкової діяльності в Україні ...
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ.....................................................................................28 3.1. Попередження правопорушень у сфері адміністрування податку на додану вартість.......................................................................................................................28 3.2. Шляхи удосконалення адміністрування ПДВ в Україні.................................
Шляхи ефективного використання основного капіталу Млинівської торгової бази 3.1. Шляхи покращення використання основного капіталу 3.2.
...з батьками 2.2 Пошук шляхів удосконалення готовності дітей до навчання у системі «родина школа» Розділ ІІІ. Проблеми неготовності дітей до навчання і шляхи їх подолання Висновки Список використаних ...
Проблеми та шляхи вдосконалення державного пенсійного забезпечення. 3.1. Проблеми та недоліки системи пенсійного забезпечення України 3.2. Шляхи вдосконалення системи пенсійного забезпечення в ...
...інвестиційно інноваційної діяльності підприємств та шляхи їх вирішення...............................................................................................28 3.1. Основні проблеми інвестиційно інноваційної діяльності в Україні.........28 3.2. Шляхи удосконалення здійснення інвестиційно інноваційної діяльності ...
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ.....................................................................................35 3.1. Попередження правопорушень у сфері адміністрування податку на додану вартість.......................................................................................................................35 3.2. Шляхи удосконалення адміністрування ПДВ в Україні.................................
Шляхи удосконалення розвитку іпотечного кредитування в умовах фінансової кризи 3.1. Заходи щодо подолання кризи на вітчизняному іпотечному ринку 3.2....важливим та актуальним завданням на шляху подальшого реформування економіки і створення адекватного сучасним вимогам фінансового ринку з відповідною структурою та інституціональними складовими.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств: зарубіжний і вітчизняний досвід 1.3 Принципи управління фінансовою санацією підприємства Розділ 2 діагностика ймовірності банкрутства ват «янтар» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Янтар» 2.2 Аналіз фінансового стану підприєм...
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 82 3.1. Шляхи вдосконалення впровадження маркетингу в господарській діяльності підприємства 82 ...
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ 3.1. Покращення інвестиційного клімату в Україні 3.2. Роль підприємств з іноземними інвестиціями у ... Шляхи підвищення інвестиційної привабливості регіонів ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Шляхи покращення управління активами підприємства 87 3.1.Нормування оптимізації управління активами підприємств 87 3.2.Шляхи підвищення ефективності управління активами 94 ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 3.1. Шляхи економії і раціонального використання матеріальних ресурсів у готельному господарстві 3....
РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ…………………………………... 32 3.1. Напрямки інтенсифікації виробництва продукції………………………. 32 3.2. Резерви зниження собівартості виробництва продукції………………... 35 3.3. Шляхи оптимізації розміру та структури виробничих ...
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ НА ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НЬЮ ЛАЙН» 42 3.1. Способи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства ... Удосконалення управління оборотними активами шляхом автоматизації роботи фінансової служби підприємства 51 ВИСНОВКИ 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 56 ДОДАТКИ 59 Данная работа написана и защищена на ...
...фінансової стійкості підприємства 2.4 Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 3. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 3.1 Сутність фінансового ризику 3....
...Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання………………………………………………………………………. 4.1 Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом………... 4.2 Шляхи розв'язання проблем дефіцитності державного бюджету..
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.