Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 73 за запитом як інформаційний центр

ВСТУП Глава 1. ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА ТА ЇЇ РОЛЬ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1.
ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………………………………3 I. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського(НБУВ) як головний науково інформаційний центр держави…………………………………………..6 II.
...часом не зменшується, так як інформаційна безпека як процес весь час знаходиться в динаміці, її завдання і роль ...в залежності від загроз в національній безпеці. Тому дослідження її буде знаходитись у центрі уваги вчених і спеціалістів.
...відповідає розподілу головних наукових та інформаційних центрів України і не враховує потреби населення й органів управління. Саме тому потребує якнайшвидшого вирішення завдання щодо вирівнювання інформаційного потенціалу.... Проблеми сучасного інформаційного простору України значною мірою пов'язані із низкою історичних чинників, які мали місце ще 15 років тому.
...засобів реалізації, споживачів інформації і інформаційного апарату, який забезпечує функціонування АБД. В склад АБД включаються дані про події осіб і предмети....та статистичної роботи є єдиним інформаційним центром у міському відділі УМВС України та входить до складу штабу МВ УМВС. З нею у тісній взаємодії перебувають:  відділ ...
...договірної документації на прикладі “головного інформаційно обчислювального центру. Київської міської державної адміністрації. Державного комунального підприємства.” (гіоц кмда) 2.1. Характеристика гіоц кмда за видами діяльності 2....з відповідача претензійних сум або якого небудь майна. У ході дослідження було розглянуто Організацію господарсько договірної документації на прикладі “Головного інформаційно обчислювального центру.
...сфері інформаційних технологій: вище керівництво, яке повинне управляти інформаційними технологіями як стратегічним потенціалом підприємства; фахівці, що займаються пошуком системних рішень для оптимізації спеціальних функціональних задач; менеджери ...
...використання ідей і таланту консультанта як конкурентну перевагу в ринковій боротьбі; – необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють значною мірою підвищити продуктивність компанії.
...кредитної сфери, і відсутність міжбанківського інформаційно аналітичного центру. Ось чому тут розповсюджені крадіжки грошових коштів за допомогою різних видів фінансового шахрайства, використання підробленої документації, організація ...або внесення до них фіктивних записів; незаконні бухгалтерські записи тощо. Як свідчить інспектування, здійснюване НБУ, підтриманню ...
Які існують принципи поділу центрів відповідальності? Які основні вимоги висуваються до них? 11. Між витратами та результатами діяльності підприємства існують: а) ...
...підприємства з метою використання її як інформаційну базу прийняття оптимальних управлінських рішень щодо покращення ефективності діяльності. На нашу думку, на підприємстві необхідно розробити ряд методичних ...маслозавод» склалися умови для децентралізації процесу управління та обліку за центрами відповідальності, виділивши, як центри відповідальності, ...
...науки є фундаментом розвитку суспільства яке ґрунтується: a. на інвестиціях і фінансах b. на інформаційних технологіях c. на системі ВНЗ d.... діяльності бібліотечно інформаційного центру ВНЗ c. діяльність керівних структурних підрозділів d. діяльності інформаційних служб ВНЗ Question 28 Україна підтримує європейську тенденцію розвитку академічної ...
...науки є фундаментом розвитку суспільства яке ґрунтується: a. на інвестиціях і фінансах b. на інформаційних технологіях c. на системі ВНЗ d.... діяльності бібліотечно інформаційного центру ВНЗ c. діяльність керівних структурних підрозділів d. діяльності інформаційних служб ВНЗ Question 28 Україна підтримує європейську тенденцію розвитку академічної ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 1.2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ...ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 3.3 ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДТРИМКИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ...
...Мета” уклали договір застави, згідно якого предметом застави стали 5 авіаційних турбінних двигунів, що належали ВАТ “Мета”. На 1 березня ТОВ “Свобода” повністю не розрахувалося ...2004 р. (застава зареєстрована у реєстрі застав рухомого майна інформаційного центру Мінюсту України) та договором застави ...
...При реєстрації стандартам надається позначення, яке складається з: a. індексу та року затвердження чи перегляду стандарту b. реєстраційного номера та року затвердження чи перегляду стандарту c.... центром зі стандартизації, метрології і сертифікації Question 17 Якою організацією передбачено Угоди про технічні бар’єри у торгівлі? a. СОТ b.
...глобалізації, насамперед, науково технологічні та інформаційні, які на початку третього тисячоліття обґрунтовано вважаються і як загальноцивілізаційні. Глобалізація формує якісно нові умови і критерії розроблення сучасної регуляторної ...стратегічних досліджень, аналітичні доповіді Українського центру економічних та політичних досліджень ім.О.Разумкова, інформаційні матеріали ряду міжнародних товариств та асоціацій, український Інтернет ресурс.
організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для ... організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для ...
організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для ... організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для ...
організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для ... організаційна структура, яка об’єднує банки, підприємства, торгові організації, науково дослідні центри, вищі учбові заклади і зв’язує їх єдиним технологічним циклом для ...
Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD ROM). – Назва з титул. екрану. 21.... Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD ROM). – Назва з титул. екрану. 23.
...поставленої мети; в) систему влади, яка схиляє членів групи погоджуватися з рішеннями адміністраторів; г) комунікації; • влада — це інформаційний зв'язок (команда), завдяки якому інформація сприймається членами організації як ...
“Консультаційний центр інформаційних технологій” 1.3. Структура та компетенція органів управління та контролю 1.4. Аналіз структури документобігу ІІ....Олександрійської міської громадської організації “Консультаційний Центр Інформаційних Технологій”. Розглядаючи курсову роботу, дізнались про документацію, яка використовується в Центрі його організаційну структуру, мету, завдання і цілі Центру.
...здійснюється органами влади і в яку, в її широкому розумінні, часто включають бюджетну, податкову, митну, кредитно грошову політику. Бюджетна політика в ...постійно знаходиться в центрі громадської уваги. Це й не дивно, оскільки саме в бюджетній політиці, як, мабуть, ні в якій іншій, ...
...забезпечення фінансового управління на основі центрів відповідальності. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 23. Класифікація інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 24. Вимоги до інформаційного забезпечення. 25....відхилень значень фактичних фінансових показників від планових. 31. Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту.
Нині біржі сприймаються як складний функціонально інформаційний центр, призначений для всебічної організації ринку. Вибір цієї теми обумовлений тим, що, дослідження товарної біржі є вкрай ...
...та розробити власними силами (залучивши Інформаційно обчислювальний центр) систему внутрішнього аудиту. Ефективність Облспоживспілки, її фінансове благополуччя і дохідність залежить від правильного, умілого управління грошовими коштами, тому пропонуємо розробляти платіжний ...визначити потребу у готівці на плановий період та їх мінімальний запас. Платіжний календар дає змогу виконувати такі задачі: а) складання регламенту планування, в якому вказати хто і в які...
...вигляді науково виробничих комплексів до яких входять дослідний центр і виробнича зона, що прилягає до нього і містить невеликі наукоємні фірми, які ...завдання по створенню і впровадженню нових розробок сучасного обладнання і приладів. Бізнес інкубатори створюються у вигляді інформаційних структур для формування локального і ...
Сума яка потрібна для лікування в амбулаторно полікліничних умовах в 4 10 раз нижча ніж в стаціонарі....перетворення відділу кадрів у відділ управлінням персоналом, бібліотеку у інформаційний центр, введення денних стаціонарів і стаціонарів ...
посередникам (як юридичним, так і фізичним особам) з метою стимулювання підвищення обсягів реалізації продукції підприємства і знаходження нових підприємств реалізаторів b. комісіонерам c. посередникам для відшкодування ...витрат ТЕСТ ДО ТЕМИ 11 Question 1 Торгова зона, що обирається, – це: a. район розміщення розподільчих центрів b. район (або географічна територія), в межах якого суб’єкту господарювання вигідно (з ...
ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Хто перший в Олександрії створив центр культури і наук? a. старі особи з великим життєвим досвідом; b. писарі; c. Птоломей І; Question 2 Для кожної навчальної ...розробляють: a. навчальну програму; b. освітньо кваліфікаційну характеристику; c. індивідуальну програму. Question 3 З якого часу почав функціонувати Храм Муз центру культури і наук? a.
Бухгалтерський облік як частина інформаційної системи підприємства та основа для проведення аналітичних розрахунків 2. Модель звітності для оцінки діяльності центрів відповідальності 3.
Інформаційні технології мережі регіональних навчальних центрів 3.3. Додаткові засоби підготовки документа Висновки Додатки Удосконалення системи освіти, робота по її наближенню ... Регіональні навчальні центри використовують стандарти, які розроблені спеціально для закладів такого типу навчання. У сучасному документознавстві практично відсутні публікації щодо організації роботи з ...
...кож ного підрозділу та єдиного центру управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. Як правило, ця роль покладається на спеціальні маркетингові підрозділи, що організуються відповідно до цілей, задач ...реалізації маркетингової стратегії на підприємстві як «помірну». Проведений аналіз дозволяє рекомендувати компанії «Юнівест Марке тинг» організувати єдину службу маркетингу і провести перші маркетингові за ходи: виготовлення ...
Центр обробки і перевезення пошти та Дирекція будуть самостійними структурними підрозділами. Подальша оптимізація призведе до значного скорочення витрат на оплату праці ...на адресу яких сплачуються будь які платежі. Не вичерпним є розвиток діяльності в сфері торгівлі товарами народного споживання. Саме тому необхідно розробити перспективний план збільшення товарообігу ...
...такими концептуально важливими методологічними засадами, як положення про єдність абстрактного і конкретного, логічного й історичного, одночасного і загального, емпіричного і теоретичного, взятими у їх діалектичному ...Бек офіс, з огляду на результати його роботи, відноситься до центру витрат.
ЗМІСТ Передмова Розділ 1. Загальна теорія криміналістики 1. Поняття, предмет і завдання криміналістики 2....тактичного прийому 7. Принципи та класифікація тактичних прийомів 8. Логіко інформаційна структура слідчої дії 9.
...розуміється визначення величини економічних ресурсів, якою володіє і розпоряджається, і економічного результату їх ефективного використання. Оцінка ресурсного потенціалу підприємства може проводитися в натуральному і вартісному ...язку "Укрпошта". Аналіз діяльності підприємства показав, що на підприємстві спостерігаються як позитивні так і негативні тенденції: ...
...19 Коефіцієнт складності робіт працівників Центру СУЯ та сертифікації продукції в системі CERTEX ТОВ “Торгово – промислова палата” Таблиця 2....Оцінка ознак, які визначають результати праці робітників Таблиця 2.21 Показники комплексної оцінки працівників Центру СУЯ та сертифікації продукції в ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи фінансового аналізу діяльності підприємства 1.1 Призначення та завдання фінансового аналізу як бази прийняття управлінських рішень 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства 1.3 Методологічна база фінансового аналізу Розділ ...Про конкурентоспроможність продукції не могло йти і мови і у центрі уваги економічних досліджень зіткнулася проблема ...
...інформаційну, прогнозну, планову, фінансову; в) інформаційну, контрольну, регулюючу; г) вірної відповіді немає.. 3. Запас міцності – це... а) величина, на яку фактичний чи запланований обсяг реалізації ...документів підприємства. 8. Облік витрат – це... а) додавання витрат за центрами відповідальності та розподіл цих витрат ...
, Центр наукових публікацій. 3. Володіння іноземними мовами як важливий компонент професійно мовленнєвої компетенії юриста//Наукові статті та тези наукових повідомлень за матеріалами Круглого столу "Проблеми інформаційного суспільства:соціально правовий аналіз", 28 ...
...зовнішньої торгівлі поставили ТНК у центр світового економічного розвитку. З огляду на них і подальший перерозподіл світових ринків та сфер впливу, можна прогнозувати можливість появи найближчим ...стало також створення при ООН Центру та Комісії ООН з ТНК, обговорення різноманітних аспектів діяльності корпорацій, як і окремих країн, на рівні спеціалізованих органів ООН.
Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства....видом продукції, за єдністю складу та інші. Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві ...
Центр є відособленим виробничим підрозділом філіалу Черкаської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта". Аналіз діяльності підприємства показав, що на ...для впровадження новітніх поштових та інформаційних технологій; оптимізацію мережі поштового зв'язку, організаційної структури та обсягів витрат Укрпошти; удосконалення тарифної політики; розроблення законодавчих і нормативно правових ...
Витрати як найтісніше пов’язані зі створенням нової вартості, різними формами капіталу, прибутком, а отже, безпосередньо визначають можливість функціонування підприємства....видом продукції, за єдністю складу та інші. Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві ...
...діалектичний метод пізнання, за допомогою якого досліджено економічну природу кредиту. Економіко статистичними методами проведено аналіз стану розвитку сектора малого та середнього бізнесу в Україні та в ...матеріали науково практичних конференцій та інформаційно аналітичні матеріали дослідних установ, зведені матеріали Національного банку України та окремих комерційних банків України, міністерств і відомств, підприємств, організацій, різноманітних ...
...на підприємстві здійснює бухгалтерська служба, яка є самостійним підрозділом підприємства, на чолі з головним бухгалтером. Підприємство веде бухгалтерський облік методом подвійного запису господарських операцій, відповідно ...операцій. Структура документообігу на підприємстві забезпечує вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для ...
...відповідну технологію управління, основними складовими якої виступають зовнішній і внутрішній аналіз, бенчмаркінг, аналіз стейкхолдерів, оцінка конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності підприємства, розробка та реалізація системи конкурентних стратегій, ...запропонованого інструментального набору, здійснена на інформаційно аналітичній базі ЗАТ ШП „Юність”, показала, що вони придатні для практичного застосування. Розроблена з їх використанням стратегія формування конкур...
Ні про яку інвестиційну діяльність, звісно, не йшлося в цей звітний період. Валовий прибуток був недовиконаний на 3,1 тис. грн....та якості продукції ТОВ “Вітал Агро” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів виробництва ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.