Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4250 за запитом якості

Методологія обґрунтування проектів якості та конкурентноспроможносі продукції Розділ 2. Аналіз системи управління конкурентності та якості продукції тов "черкаська продовольча компанія" 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності Продукції 1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2 Система управління якістю в проектах 1.... Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи механізму управління якості та конкурентоспроможності Продукції 1.1 Нормативна та інформаційна база управління якістю продукції 1.2 Система управління якістю в проектах 1.3 Показники конкуре...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Сутність якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2 Поняття та основні аспекти оцінки ...
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Суть якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2.
Вступ Розділ і теоретичні засади формування якості продукції в умовах ринкової економіки 1.1 Сутність, цілі і методи забезпечення менеджменту якості 1.2 Стандарти як нормативна база ...
В ході дослідження вдалося проаналізувати основні моральні якості, виявити їх сутність та вплив на студентів. Вдалося довести, що моральні якості мають комплексний, компілятивний характер та складаються з морально ...
Теоретичні основи дослідження підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Теоретичні засади управління проектами, критичний аналіз і пропозиції 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження якості та конкурентоспроможності продукції 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти впливу особистих якостей керівника на стиль його управління 1.1 Керівництво і лідерство: природа і визначення понять 1.2 Особисті якості керівника – сутність і значення 1....
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки якості продукції в умовах ринкової економіки 1.1 Системний підхід до управління якістю продукції 1.2....дослідження 1.3 Методологія оцінки якості продукції Розділ 2 Особливості оцінки та аналіз якості продукції на підприємстві 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП «Світ» 2.2 ...
Сутність і основні засади вимірювання якості вищої освіти 2. Особливості міжнародної оцінки якості вищої освіти Висновки Список використаної літератури Таким чином, порівняльний огляд систем оцінки вищої ...
Вступ Розділ 1 Міжнародні стандарти ISO та системи якості 1.1 Склад міжнародних стандартів 1.2 Ситуації, в яких застосовують системи якості та відповідні стандарти 1.3 Вибір і ...
...ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В СФЕРІ ЯКОСТІ ТОВАРІВ…………………………………………………………….…......9 1.1. Якість товарів як правова категорія………………………………………..…..9 1.2. Законодавство про захист прав споживачів в сфері якості товарів в системі законодавства України………………………………………………………..….....
Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку 3.3. Проблеми управління якістю кредитного портфеля та ...всієї взагалі роботи банку і якості його менеджменту. Все це говорить про виняткову важливість налагодження чітких і ефективних механізмів кредитного процесу як для самих банків, так ...
Поняття «якості обслуговування» в медичних закладах 1.1. Дослідження поняття якості 1.2. Формалізовані стандарти медичної допомоги 1.3.
Теоретичні аспекти формування якості продукції на підприємстві 1.1 Сутність та показники якості продукції 1.2 Методи оцінки якості продукції та її конкурентоспроможності 1....
Методика розвитку швидкісно силових якостей волейболіста 1.1. Фізична підготовка спортсменів волейболістів 1.2. Методи розвитку сили і швидкісно силових якостей 1.3.
...ОСНОВИ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКА АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ІГРАШОК 6 1.1. Стан ринку іграшок 6 1.2. Фактори та показники, що формують споживчі властивості та якість м’... Аналіз вимог та оцінка якості м’яконабивних іграшок 28 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТІВ ТА ВИБІР МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 38 2.1 Характеристика об’єктів дослідження ...
I. ВСТУП. II. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ. 1. Ознаки економічного аналізу. 2.... АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ. 1. Якість, критерії якості. 2. Показники якості. 3. Методи оцінки якості. 4. Брак. 5. Шляхи поліпшення якості продукції. IV.
Моральні якості властиві українському народу 1.1. Історія огляду проблеми 1.2. Характеристика моральних якостей 1.3.
Вступ 1 Економічна сутність системи показників якості продукції підприємства 1.1 Система показників якості продукції 1.2 Конкурентоспроможність продукції підприємства 1.3 Стандартизація продукції підприємства 2 Аналіз ...
ВСТУП 4 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ І АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ 7 1.1. Аналіз ринку телевізорів в Україні 7 1.2. Класифікація і асортимент телевізорів 15 1.... Фактори, що впливають на формування якості та асортименту телевізорів 25 1.4. Споживчі властивості та вимоги до якості телевізорів 31 ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТА АСОРТИМЕНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ 37 ...
Аналіз ринку та вимог до якості макаронних виробів 1.1. Стан та перспективи розвитку ринку макаронних виробів 1.2. Формування споживних властивостей макаронних виробів 1.3.... Дослідження якості макаронних виробів різних виробників 2.2.1. Аналіз пакування та маркування 2.2.2. Органолептичні показники якості 2.2.3.
Теоретичні аспекти формування моральних якостей дошкільників …. 6 1.1. Сутність морального розвитку та морального виховання ……… 6 1.2. Погляди вчених, педагогів, психологів на проблему морального ... Роль дорослих у вихованні моральних якостей дошкільників … 21 Розділ II. Пошуково педагогічна робота щодо формування у дошкільників моральних якостей...............26 2.1. Методи морального виховання …………………………………...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 1.1. Поняття «професійно значущі якості» майбутнього психолога 1.2. Сучасні підходи до формування професійно важливих рис особистості ...
Професійні якості і риси керівника 9 1.3. Класифікація особистісно ділових якостей керівника 13 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ...
Вимоги до якості металопластикових вікон 12 1.3. Визначення номенклатури показників споживчих властивостей для товарознавчої оцінк 16 РОЗДІЛ 2.... ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ 31 МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 31 ВИГОТОВЛЕННЯ 31 3.1. Вплив технологічних факторів на формування споживчих властивостей та якості ...
Показники якості вантажних автомобілів та методи їх оцінки і контролю РОЗДІЛ 2. ВИБІР ОБ’ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1.... ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ 4.1. Оцінка торговельного асортименту автомобілів, ТОВ «МП АВТО» 4.2. Дослідження якості вантажних автомобілів ТОВ «МП АВТО» ...
Вступ Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми значення стилю і взаємин дітей і дорослих у формуванні моральних якостей дошкільників 1.1.
Поняття якості продукції і спіраль якості РОЗДІЛ 2. Показники якості продукції і методи оцінки ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
Психологічна характеристика формування вольових якостей особистості підлітків 1.1. Теоретичні основи дослідження волі особистості 1.2. Типи критеріїв волі та вольові дії 1.3.... Вольові якості особистості підлітків Розділ 2. Дослідження формування вольових якостей особистості підлітків 2.1. Методика дослідження 2.2.
Поняття «якості обслуговування» в аптечних закладах 2. Процес планування системи заходів по забезпеченню необхідної якості обслуговування 3.
ТЕОРЕТИКО ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 1.1. Історичні аспекти дослідження лідерства в вітчизняній психології 1.2. Теоретичний аналіз понять «лідер», «студенська молодь», «тренінг» ... ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТРЕНІНГОВИМИ ЗАСОБАМИ 2.1. Мета, программа та структурні блоки тренінгу 2.2. Проведення тренінгу лідерських якостей ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
Значення підвищення якості продукції в машинобудуванні 3. Основні задачі і методи контролю якості продукції 4. Класифікація, облік і аналіз браку 5.
Методи визначення рівня якості продукції 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «ОЛЬВІЯ ВІННИЦЯ» 21 2.1.... Оцінка якості м’яконабивних іграшок на підприємстві 37 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ОЛЬВІЯ ВІННИЦЯ» 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ...
розглянуто поняття товарного асортименту та фактори, що впливають на нього; визначено сутнісь, принципами, цілями та завданнями управління товарним асортиментом; проаналізувано сучасний стан ринку шкіряно галантерейних товарів в Україні; визначено чинники формування якості шкіряних рукавичок; охарактеризовано організацію, об’єкти та методи дослідження; проаналізувано асортимент шкіряних рукавичок підприємства ТОВ «»; проведжено дослідження якості шкірян...
...значення акредитації у системі контролю якості діяльності закладів охорони здоров’я 1.3. Система державного контролю якості надання медико санітарної допомоги за кордоном Висновки до першого ...
Показники якості товарів 2. Номенклатура показників якості Список використаної літератури
Показники якості товарів 2. Номенклатура показників якості Список використаної літератури
Технологія приготування страв з фаршированих овочів, правила подачі та вимоги до якості (пелюстки; перець, фарширований по домашньому; голубці українські; баклажани ...
Суть і принципи менеджменту якості 2. Менеджмент якості як вид практичної діяльності Використана література
Оцінка основних показників якості продукції 3. Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства 4. Напрямки збільшення якості і конкурентоспроможності продукції на підприємствах м’ясопереробної галузі СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Тема 8. Слідчі (розшукові) дії План 1. Поняття, сутність та значення слідчих (розшукових) дій. 2....заявив клопотання про участь в якості захисника свого рідного брата, який має вищу юридичну освіту. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання підозрюваного, посилаючись на те, що для ...
У даній дипломній роботі розроблено спеціалізовану підсистему покращення якості зображення на основі мікроконтролера ADSP BF533 фірми Analog Devices. Дана підсистема працює з растровими кольоровими зображеннями RGB 256*256 пікселів.... Методи покращення якості зображення………………………………………14 1.3. Математичні основи алгоритму Retinex……………………………………....19 1.4. Модифікована версія алгоритму Retinex……………………………………...23 2.
Едвард Демінг – перший «наставник з якості» РОЗДІЛ 2. Роботи Філіпа Кросбі з менеджменту якості РОЗДІЛ 3. Дж. Джуран і його концепція AQI Висновки Список використаних джерел ...
Значення підвищення якості продукції в машинобудуванні 3. Основні задачі і методи контролю якості продукції 4. Класифікація, облік і аналіз браку Література
Поняття та складові якості обслуговування в готельному господарстві 1.2. Поняття та складові культури обслуговування в готельному господарстві РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛІ «ЖОВТНЕВИЙ» 2....
Завдання: За наведеними вихідними даними в таблиці 1 дати більш зважену оцінку виробничої діяльності підприємства: • за даними таблиці 1 розрахувати показники якості продукції і дати оцінку виконанню плану якості. Послідовність розрахунків: 1. середня марка продукції за планом і фактично 2.
Допитаний в якості підозрюваного Золкін дав показання про вчинення ним умисного вбивства громадянина Колосова (ч. 1 ст. 115 КПК)....прийняв рішення про допит в якості свідків 10 глядачів. Однак прокурор вказав слідчому, що у такому разі має місце звуження меж доказування, внаслідок чого предмет доказування ...
Оцінка показників якості шоколаду 2.2. Напрями технологічного удосконалення споживчих властивостей шоколаду 2.3. Напрямок удосконалення системи контролю якості шоколаду на підприємстві Висновок Список ...
Зарубіжний досвід оцінки ділових якостей персоналу та ефективного використання трудового потенціалу фірми 15 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КАДРОВОЇ РОБОТИ З ПІДБОРУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ... Практичні аспекти оцінки ділових якостей працівників в закордонних компаніях 34 Висновки 39 Список використаних джерел 43 Додатки 46 Данная работа написана и защищена на положительную ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.